Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
6. jún 2023
7
1341

Úprava Jarkovej ulice, Prešov

Revitalizácia priestoru v Mestskej pamiatkovej rezervácii.
Úprava Jarkovej ulice, Prešov
Autori: ING.ARCH. JANA PASTOROKOVÁ, ING.ARCH. SERGEJ PASTOROKSpolupráca: Ing. Slavomír Sopúch (doprava a spevnené plochy), Ing. Richard Soporský (vodohospodárstvo), Ing. Alexander Komanický (energetika, verejné osvetlenie), Ing. Katarína Mohlerová (sadové úpravy)Investor: mesto PrešovPlocha pozemku: 6590 m2 - komunikácie +6768 m2 - chodníky + 480 m2 - zeleňInvestičný náklad: 3,3 mil. € Návrh: 2004 - 2020Realizácia: 2020 - 2022Adresa: Jarková ulica , Prešov, SlovenskoPublikované: 10. jún 2023

V priebehu minulého roka sa podarilo dokončiť roky trvajúci projekt premeny Jarkovej ulice  podľa projektu prešovského ateliéru Archkomplet. Cieľom rekonštrukcie bolo preto predovšetkým zachovať jej historickú urbanistickú štruktúru a zároveň z nej urobiť spoločensky atraktívny priestor v centre mesta. Asfalt nahradili povrchy zo štiepaných čadičových kociek a porfírovej dlažby. Dôležitú súčasť priestoru tvorí mobiliár navrhnutý autormi a nová výsadba zelene.

Realizáciu predstavujeme so sprievodným slovom autorov.

 

Chronológia projektu a realizácie diela:

( Svedčí aj o tom, že zhmotnenie ideí - od výhry v súťaži až po realizáciu na Slovensku neprebieha veľmi rýchlo).

 • 2004 1. miesto vo vyzvanej súťaži na Úpravu ulice Jarkovej
 • 2004 Urbanisticko - architektonická štúdia
 • 2015 Dokumentácia pre územné rozhodnutie
 • 2018 Dokumentácia pre stavebné povolenie
 • 2020 Dokumentácia pre realizáciu stavby
 • 2020 Dielenská dokumentácia atypických PDA - lavičiek
 • 2020 Zahájenie stavebných prác
 • 2021 Kolaudácia stavby 1
 • 2022 Kolaudácia stavby 2 - prepojenie ulice B. Gojdiča s ulicou Jarkovou

Jarkova ulica sa nachádza v centrálnej mestskej zóne mesta Prešov, západne od Hlavnej ulice. V rámci dopravného systému mesta je obslužnou komunikáciou zabezpečujúcou prístup a obsluhu západnej časti centrálnej mestskej zóny.

Našim cieľom bolo navrhnúť urbanisticko-architektonické riešenie priestoru Jarkovej ulice, ktorá je súčasťou Mestskej pamiatkovej rezervácie Prešov, pri zachovaní a rešpektovaní jej historickej urbanistickej štruktúry. Snažili sme sa navrhnúť vhodnú kompozíciu uličného priestoru. realizácia napĺňa požiadavky obslužnej dopravnej komunikácie, s vytvorením optimálnych chodníkov, vhodne bezbariérovo odčlenených od komunikácie. Riešenie podporuje obchodno-obslužné a spoločenské funkcie. Súčasne vytvára predpoklady pre postupnú revitalizáciu dnešnej obslužno-zásobovacej komunikácie s dominantnou statickou dopravou na ulicu mestského charakteru.

Základnou funkciou Jarkovej ulice je z dopravného hľadiska zásobovanie aktivít situovaných v CMZ a dopravná obsluha zástavby tejto ulice. Projekt zohľadňuje jej polohu v cennom priestore historickej zástavby MPR aj spoločenskú funkciu. Preferuje preto peší pohyb, pri plnom rešpektovaní plošných nárokov dopravy, s cieľom na minimum znížiť pohyb nežiadúcej a priebežnej premávky.

Pre stavbu sme navrhli sériu atypických lavičiek, kde sme náš dizajnový návrh dotiahli do úspešnej realizácie a tento produkt sa dostal do finálového výberu Národnej ceny za dizajn 2021.

Kapacitné údaje stavby

 • spevnené plochy - komunikácie, kamenná kocka 6590 m2
 • spevnené plochy - chodníky, kamenná dlažba 6768 m2
 • zeleň 480 m2
 • investičný náklad stavby 3,295 mil.eur

 

Fotografie z realizácie:

Podklady: Archkomplet
Fotogrefie: Viktor Zamborský, Roman Kazimír

Poloha diela

ING.ARCH. JANA PASTOROKOVÁ
ING.ARCH. SERGEJ PASTOROK
Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím