Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
21. máj 2024
0
1061

Porota vybrala víťazov 29. ročníka Medzinárodnej študentskej súťaže Xella pre akademický rok 2023/2024

S transformáciou územia s chátrajúcim amfiteátrom a budovou bývalého Interhotela - Bellevue v Starom Smokovci sa najlepšie vysporiadal Tibor Grešo z FaD STU.
Porota vybrala víťazov 29. ročníka Medzinárodnej študentskej súťaže Xella pre akademický rok 2023/2024

V dňoch 16. a 17. apríla 2024 sa v Starom Smokovci  uskutočnilo zasadnutie poroty 29. ročníka medzinárodnej študentskej architektonickej súťaže Xella. Porota mala tento rok vzhľadom na vysoký záujem (76 projektov z českých a slovenských škôl, jednej poľskej a rakúskej univerzity) neľahkú úlohu. Hodnotiaca komisia nakoniec vybrala do finále šesť najlepších, pričom prví traja v poradí získali finančné odmeny. Študenti na 4. až 6. mieste si odniesli vecné odmeny.

Súťaž bola určená študentom a študentkám študijných odborov Architektúra a Pozemné staviteľstvo na vysokých technických a umeleckých školách a univerzitách a témou tohtoročného zadania bola ideová urbanistická a architektonická štúdia "Scholé vo Vysokých Tatrách - Centrum zlého počasia“.

Cieľom 29. ročníka, organizovaného pod mottom "Voľný čas tvorí najdôležitejšiu časť nášho života", bola podpora tvorivej invencie vysokoškolských študentov prostredníctvom súťažnej konfrontácie architektonických a dizajnérskych ideí a myšlienok. Bola to tiež príležitosť na zamyslenie nad rozvojovým potenciálom najstaršej z mestských časti mesta Vysoké Tatry, alebo ako sa hovorí najstaršej z jeho osád - Starého Smokovca. V prostredí charakteristických panoramatických scenérií tatranských vrcholov, na území Tatranského národného parku sa nachádza lokalita s veľkým krajinno-historickým potenciálom, s budovou chátrajúceho Amfiteátra a budovou historicky zvanou Vila Bellevue.

Porota zložená z českých a slovenských architektov pracovala v zložení: predseda Ján Stempel a ďalej architekti Juraj Benetin, Juraj Hantabal, Michaela Hantabalová, Peter Moravčík, Peter Richtárik, Jaromír Veselák, Jakub Cigler, Imrich Pleidel, Ľubomír Závodný a Tomáš Bujna.

Prvú cenu získal študent Fakulty architektúry a designu, STU Bratislava Bc. Tibor Grešo pod vedením prof. Ing. arch. Vladimíra Šimkoviča, PhD. a Ing. arch. Natálie Boškovej Filovej, PhD. Jeho prácu ohodnotil v posudku člen poroty Ing. arch. Peter Moravčík nasledovne: "Návrh pristúpil k odpovedi na otázku zadania pre centrum zlého počasia veľmi pragmaticky. Bývalý amfiteáter vyhodnotil ako typológiu, ktorá splnila svoju historickú úlohu ako funkčnosťou, tak stavebno-technickou podstatou stavby, generujúcou v lone chránenej prírody nežiaduci hluk a ruch. Jeho priestor využil kompletne na výstavbu novej koncentrovanej architektonicko-urbanistickej štruktúry. V symbióze železobetónu a drevostavby sú okolo centrálneho nádvoria zorganizované tri objemy, ktoré v sebe integrujú funkcie športu, kultúry a relaxu. Takýto program, meradlo aj architektonický výraz návrhu vyhodnotila porota ako primeraný miestu a vhodný z hľadiska sezónneho využitia nielen návštevníkov Tatier, ale aj celoročne miestnou komunitou obyvateľov mesta Vysoké Tatry, neštandardne rozloženého do niekoľkých tatranských obcí v podhorí. V návrhu chýba artikulovanie využitia existujúcej Vily Bellevue, aktuálne v ruinóznom stave. Ale tým, že stojí mimo pôdorysného záberu novostavby, sa predpokladá jej zachovanie a vrátenie do života v pôvodnej stope. Do skupiny finalistov súťaže sa ťažiskovo prepracovali návrhy, zachovávajúce aj spomínanú Vilu Bellevue, aj pôvodné torzo pódia amfiteátra. Porota tým chcela dať najavo sympatie k prístupom znovuvyužitia existujúcej stavebnej podstaty. Že nakoniec zvíťazil návrh, ktorý menej životaschopnejšiu z nich nahradil novostavbou, je prejavom postoja, že zmysluplná intervencia, ktorá do obce prináša nové funkčné obohatenie nad rámec prevahy gastra a ubytovania, by bola pre celé sídlo nepochybne pridanou hodnotou.“

Predseda poroty Ing. arch. Ján Stempel k tohtoročnej súťaži dodal: "Súťaž priniesla mnoho rôznorodých návrhov, ako sa postaviť k miestu, ktoré v súčasnosti chátra. Účasť a spolupráca miestneho úradu bola pri práci poroty veľmi dôležitá a osobne verím, že výstava súťažných projektov pomôže rozpútať diskusiu na danú tému.“

 

Výsledky 29. ročníka medzinárodnej študentskej súťaže Xella:

1. cena: Bc. Tibor Grešo, Fakulta architektúry a dizajnu, STU Bratislava, SR
Vedúci práce: prof. Ing. arch. Vladimír Šimkovič, PhD., Ing. arch. Natália Bošková Filová, PhD.

 

2. cena: Bc. Kristián Julínek, Bc. Marek Jankovič, Bc. David Regenda, Fakulta architektúry a dizajnu, STU Bratislava, SR

 

3. cena: Ondřej Bradávka, Veronika Pálková, Viliam Šebora, Fakulta architektury, VUT v Brne, ČR

 

4.miesto - odmena poroty: Bc. Michaela Maximová, Bc. Ivana Kovaličová, Fakulta architektúry a dizajnu, STU Bratislava, SR

 

5. miesto - odmena poroty: Petra Ďurišková, Tomaž Roblek, University for Applied Arts Vienna, AT

 

6. miesto - odmena poroty: Kristina Djobeková, Stavebná fakulta STU, Bratislava, SR
Vedúci práce: Ing. arch. Ilja Skoček

Generálny riaditeľ spoločnosti Xella CZ a Xella Slovensko Ing. Peter Markovič ocenil úroveň prác a veľký záujem študentov: "Nám ako vyhlasovateľovi robí trvalo radosť, že študenti architektúry a pozemného staviteľstva na českých a slovenských vysokých školách a univerzitách majú už takmer tri desiatky rokov záujem prezentovať svoje nápady pred zrakmi osobností slovenskej a českej architektúry. Musím tiež oceniť prácu poroty, ktorá zodpovedne posúdila všetkých 76 prihlásených projektov a poďakovať zástupcom mesta Vysoké Tatry za významnú podporu pri organizácii celej súťaže. Veľká účasť študentov potvrdzuje kredit súťaže a pre nás je záväzkom aj do ďalších rokov. Môžem sľúbiť, že naša tradičná a dlhodobá podpora študentov stredných odborných škôl i vysokých škôl a univerzít bude pokračovať aj v ďalších rokoch, napokon už teraz pracujeme na kontúrach jubilejného 30. ročníka VŠ súťaže Xella.“

Jubilejný 30. ročník sa dejiskom presunie na Vysočinu, do blízkosti zámku Vilémov pri meste Golčův Jeníkov. Študenti budú navrhovať kláštor, ubytovanie pre pútnikov a malý pivovar na Centrálnej ceste pútnickej cesty Via Czechia. Neďaleký Zámok Vilémov je jedným z najvýraznejších barokových zámkov v Českej republike. Celé panstvo a priľahlý les spravuje rod Rajských z Dubnice, ktorí ho chcú zachovať pre ďalšiu generáciu.

 

Všetky súťažné práce z aktuálneho ročníka sú do 15. júna 2024 vystavené v mestskej výstavnej sieni Vila Flóra (súčasť Tatranskej galérie v Poprade) v Starom Smokovci. Súčasťou výstavy je aj hlasovanie verejnosti o najlepšie projekty tohto ročníka Medzinárodnej študentskej súťaže Xella.

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím