Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
3. december 2016
0
495

Historik architektúry Matúš Dulla bol ocenený na ČVUT zlatou Felberovou medailou

Felberova medaila 1. stupňa (zlatá) sa udeľuje ako pocta jednotlivcom alebo kolektívom z ČVUT za pedagogickú a vedeckú činnosť trvalých hodnôt uznávanú v Česku aj zahraničí. 
Historik architektúry Matúš Dulla bol ocenený na ČVUT zlatou Felberovou medailou

Medaily boli odovzdané počas slávnostného zhromaždenia akademickej obce v Betlémské kapli pri príležitosti oslavy 40. výročia obnovenia samostatnej existencie Fakulty architektúry ČVUT v Prahe. Ocenenie v podobe Felberovej medaily, Medaily ČVUT a Medaily FA ČVUT získalo 24 významných osobností a 3 inštitúcie. Felberova medaila nesie meno Prof. Ing. Dr. Viktor Felbera - pedagóga, ktorý pôsobil na Českém vysokém učení technickém v Prahe cez druhú svetovú vojnu. V dobe nacistickej okupácie sea zapojil do činnosti Národně revolučního výboru inteligence. Po odhalení bol popravený.

Ing. arch. Matúš Dulla, DrSc. (* 1950) je slovenský architekt. Pôsobí v oblasti dejín architektúry 20. storočia a kritiky súčasnej architektúry.

Architektúru absolvoval na SVŠT v Bratislave (1974). Na Ústave stavebníctva a architektúry SAV obhájil kandidátsku dizertáciu (1980), titul DrSc. získal na STU r. 2006. Na FA STU habilitoval za docenta (1993), profesorom STU sa stal r. 2000. Viedol Katedru dejín architektúry, neskôr Ústav dejín a teórie architektúry FA STU. Prednášal aj na VŠVU Bratislava, TU Košice a ČVUT Praha. Od roku 1974 pôsobí aj na Ústave stavebníctva a architektúry SAV. Publikoval viacero knižných monografií a množstvo vedeckých a odborných štúdií z oblasti histórie a teórie architektúry. Sústreďuje sa na dejiny architektúry 20. a 21. storočia. Je spoluautorom radu domácich a zahraničných výstav slovenskej architektúry a architektov. Autorsky sa spolupodieľal na viacerých filmoch o architektúre. Vo vedeckom časopise SAV Architektúra & Urbanizmus pôsobí ako šéfredaktor a predseda redakčnej rady. Je, resp. bol členom redakčných rád odborných časopisov Arch a Alfa, členom vedeckých a umeleckých rád (FA STU, ÚSTARCH SAV, VŠVU) a grantových komisií a vedeckých kolégií SAV. Je nositeľom Ceny Martina Kusého (2003), Ceny Dušana Jurkoviča (1993), Ceny SAV za vedecko-popularizačnú činnosť (1989), Ceny literárneho fondu (2003) a Medaily Chatama Sofera (2005). Od roku 2008 je vedúcim Ústavu teorie a dějin architektury na FA ČVUT v Prahe.

Foto: Jiří Ryszawy
Foto: Jiří Ryszawy
Foto: Jiří Ryszawy
Foto: Jiří Ryszawy
Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím