Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
3. máj 2022
0
594

Spoločnosť YIT Slovakia vyhlásila medzinárodnú súťaž pre riešenie územia pri Viedenskej ceste

Do súťaže bolo pozvaných 6 ateliérov zo Slovenska, Česka, Fínska a Dánska.
Spoločnosť YIT Slovakia vyhlásila medzinárodnú súťaž pre riešenie územia pri Viedenskej ceste

Spoločnosť YIT Slovakia vyhlásila medzinárodnú urbanisticko-architektonickú súťaž na premenu územia popri Viedenskej ceste na zónu určenú pre bývanie. Transformácia lokality vo vzdialenom susedstve bývalého "Pečnianskeho ramena" má podľa slov vyhlasovateľa prebehnúť s dôrazom na ekologické formy bývania. Do súťaže, výsledky ktorej developer avizuje vyhlásiť koncom tohto leta, bolo pozvaných 6 ateliérov zo Slovenska, Česka, Fínska a Dánska.  

Developer na základe vybraného návrhu plánuje do územia s rozlohou 3,4 ha umiestniť viac ako 500 bytov vrátane občianskej vybavenosti​. Dnes jednoliate územie bolo ešte v 18. storočí súostrovím. V roku 1771 dala Mária Terézia postaviť Viedenskú cestu, ktorá bola zároveň protipovodňovou hrádzou pre osadníkov a na tento účel čiastočne slúži dodnes. Pečnianske rameno vyschlo niekedy koncom osemdesiatych rokov dvadsiateho storočia aj v súvislosti s budovaním mosta Lanfranconi a výstavbou Petržalky vplyvom zasypania stavebnou suťou z tejto výstavby. Víziou vlastníka a vyhlasovateľa súťaže je transformácia tohto územia, ktorá má vychádzať z kontextu širšieho krajinného prostredia. 

"Naším cieľom je priniesť architektúru, ktorá ponúkne rôznorodé formy bývania, ako aj sprievodných aktivít. Veľký dôraz kladieme na to, aby navrhované prvky krajinnej architektúry a mobiliáru rozvíjali najmä rekreačnú funkciu verejných priestorov a prinášali technologické riešenia pre dosiahnutie CO2 neutrality – a to vrátane drevostavieb ​či možností dostupných a udržateľných foriem dopravy, ktoré lokalita Viedenskej cesty v dostupnej vzdialenosti od centra mesta ponúka,“ vysvetľuje Milan Murcko, generálny riaditeľ YIT Slovakia. 

Odborná porota vyberie z návrhov 6 ateliérov 

Ide už o tretiu súťaž developera, ktorú vyhlasuje v súlade s platným poriadkom Slovenskej komory architektov (SKA). "Už pri premene areálu bývalej Bratislavskej cvernovej továrne či územia na Mlynských nivách smerom k Zimnému prístavu sa nám osvedčilo hľadať riešenia pre tieto územia formou kvalitnej súťaže. Práve nezaujatý pohľad zúčastnených ateliérov, ktoré majú s rozvojom podobných území skúsenosti, prináša cenné inšpirácie a umožňuje nám citlivo rozvíjať naše mesto," vysvetľuje riaditeľ Biznis a urban developmentu YIT Slovakia a predseda poroty Radek Pšenička. 

Do procesu prípravy súťaže developer na základe predchádzajúcich skúseností zapojil predstaviteľov Hlavného mesta SR Bratislavy aj Mestskej časti Bratislava-Petržalka, ako aj Slovenskej komory architektov. 

O víťaznom návrhu rozhodne 5-členná odborná porota zložená z  odborníkov z oblasti architektúry a urbanizmu vrátane zástupcov Magistrátu Hl. mesta Bratislavy, Mestskej časti Bratislava-Petržalka, člena predstavenstva Slovenskej komory architektov a zástupcov investora. Pozvanie do súťaže dostali a svoju účasť potvrdili slovenské ateliéry Pantograph a What architects, české ateliéry Chybik+Kristof a Pavel Hnilička architects and planners a dva ateliéry zo Škandinávie: dánsky Adept architects a INARO z Fínska. Pri výbere ateliérov developer prihliadal na to, aby ich doterajšie realizácie jednoznačne preukázali skúsenosti s projektmi podobného významu a rozsahu, a to najmä s ohľadom na urbanistické riešenia a ekologické postupy výstavby. Súťažiaci majú 2 mesiace na prípravu súťažných návrhov, ktoré následne odbornej porote aj osobne predstavia. Víťazné riešenie bude zverejnené na slávnostnom vyhlásení výsledkov na prelome augusta a septembra tohto roka.  

Súčasťou projektu budú aj nájomné byty 

Zadanie súťaže zohľadňuje navrhovanú zmenu územného plánu v prospech funkcie bývania, ktorú momentálne presadzuje Magistrát Hl. mesta Bratislavy. YIT Slovakia ako jeden z prvých súkromných investorov podpísalo s mestom Bratislava Zmluvu o spolupráci, na základe ktorej po zmene Územného plánu mesto Bratislava obdrží zmluvne dohodnutý objem skolaudovaných nájomných bytov podľa schválenej metodiky.  

"Proces zmeny Územného plánu už prebieha. Naším cieľom je priniesť do územia bývanie, služby a miesto na oddych, ktoré aspoň čiastočne uspokoja dopyt po bývaní aj v tejto lokalite mesta. Medzinárodná urbanisticko-architektonická súťaž nám pomôže spoločne vybrať najvhodnejší návrh premeny tohto územia, po výbere ktorého bude nasledovať príprava samotnej projektovej dokumentácie a proces jej prerokovávania. Ide o dlhý a náročný proces, preto so začiatkom premeny územia rátame najskôr v horizonte 5 rokov," uzatvára Radek Pšenička.  

Viac informácií o súťaži nájdete na www.yit.sk/sutazviedenska

Riešené územie
Riešené územie

O súťaži:

Druh súťaže:

 • urbanisticko-architektonická
 • projektová
 • jednokolová
 • užšia (vyzvaná)
 • medzinárodná (slovenské, české a iné zahraničné)
 • odsúhlasená SKA

Plán je udeliť ceny za prvé 3 miesta a ďalšie dve odmeny.

 

Zloženie poroty:

Zaregistrované projektové návrhy budú vyhodnocovať zástupcovia YIT v spolupráci s odborným zástupcom Magistrátu Hlavného mesta Bratislavy,  odborným zástupcom Mestskej časti Bratislava - Petržalka a renomovaný slovenský architekt ako zástupca Slovenskej komory architektov (SKA):

Riadni členovia poroty

Nezávislí na vyhlasovateľovi:

 • Ing. arch. Juraj Šujan, autorizovaný architekt SKA, Magistrát Hl. mesta Bratislavy
 • Ing. arch. Štefan Hasička, zástupca mestskej časti Petržalka, Bratislava
 • Ing. arch Iľja Skoček, predseda predstavenstva SKA, autorizovaný architekt SKA

Závislí na vyhlasovateľovi:    

 • Ing. arch. Radek Pšenička, predseda poroty
 • Ing. arch. Tomáš Baník, autorizovaný architekt SKA

Náhradníci poroty

Nezávislí na vyhlasovateľovi:

 • Ing. arch. Miroslav Čatloš, autorizovaný architekt SKA
 • Ing. arch. Matej Siebert, autorizovaný architekt SKA
 • Závislí na vyhlasovateľovi:

Ing. arch. Miroslav Drahoš

Odborní poradcovia

 • Ing. Milan Janák, Simulácie Budov, s.r.o., odborný poradca v oblasti svetlotechniky
 • Ing. Milan Janák, Simulácie Budov, s.r.o., odborný poradca v oblasti energetiky
 • Ing. Soňa Rídilová, DS-projekt, s.r.o., odborný poradca v oblasti dopravy,
 • Ing. Peter Pasečný, 2ka, s.r.o., odborný poradca v oblasti verejných priestorov a krajinnej architektúry
 • RNDr. Peter Barančok, CSc  odborník v oblasti životného prostredia a ekológie
 • Mgr. Peter Príbelský, zástupca majoritného vlastníka susedných pozemkov

 

Vyzvaní súťažiaci:

 • Adept architects /DK
 • Chybik Kristof /CZ
 • INARO /FIN
 • Pantograph /SK
 • Pavel Hnilička architects and planners /CZ
 • What architects /SK

 

Základné míľniky súťaže:

 • 02. 05. 2022: Vyhlásenie súťaže
 • 04. 07. 2022: Odovzdanie súťažných návrhov
 • 08-09/2022: Vyhlásenie výsledkov súťaže

 
Lokalita:

Riešené územie je ohraničené zo severu a západu diaľničným prepojením D1 a D2, z južnej strany samotnou Viedenskou cestou. Stavebné parcely sa nachádzajú na južnom okraji územia v dotyku s Viedenskou cestou. Lokalita sa nachádza v dostupnej vzdialenosti od centra mesta a bude nadväzovať na všetky dostupné udržateľné formy dopravy.

História:

Tvar územia určovali viaceré kľukaté meandre rieky Dunaj, vznikali ostrovy či polostrovy. Dnes jednoliate územie bolo ešte v 18. storočí súostrovím. V roku 1771 dala Mária Terézia postaviť Viedenskú cestu, ktorá bola zároveň protipovodňovou hrádzou pre osadníkov a na tento účel čiastočne slúži dodnes. Pečnianske rameno vyschlo koncom 80. rokov 20. storočia aj v súvislosti s budovaním mosta Lanfranconi a čiastočne bolo zasypané stavebnou suťou z výstavby novej Petržalky.

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím