Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
8. september 2022
1
3501

Viedenská cesta - výsledky vyzvanej architektonickej súťaže návrhov

O víťazstve slovenského ateliéru What architects, ktorý na návrhu obytnej zóny v bratislavskej Petržalke spolupracoval so španielskymi kolektívmi Beth Gali BB+GG a LABANC.STUDIO, rozhodla porota jednohlasne.
Viedenská cesta - výsledky vyzvanej architektonickej súťaže návrhov

Spoločnosť YIT Slovakia vyhlásila v máji vyzvanú urbanisticko-architektonickú súťaž. Obsahom bola transformácia územia pri Viedenskej ceste na zónu určenú pre bývanie. Premena lokality v susedstve bývalého "Pečnianskeho ramena" má podľa slov vyhlasovateľa prebehnúť s dôrazom na ekologické formy bývania a riešenie verejných priestorov rozvíjajúce rekreačnú funkciu.

Riešené územie je ohraničené zo severu a západu diaľničným prepojením D1 a D2, z južnej strany samotnou Viedenskou cestou. Stavebné parcely sa nachádzajú na južnom okraji územia v dotyku s Viedenskou cestou.

Developer na základe vybraného návrhu plánuje do územia s rozlohou 3,4 ha umiestniť viac ako 500 bytov, vrátane občianskej vybavenosti​.

Dnes jednoliate územie bolo ešte v 18. storočí súostrovím. V roku 1771 dala Mária Terézia postaviť Viedenskú cestu, ktorá bola zároveň protipovodňovou hrádzou pre osadníkov a na tento účel čiastočne slúži dodnes. Pečnianske rameno vyschlo koncom osemdesiatych rokov dvadsiateho storočia aj v súvislosti s budovaním mosta Lanfranconi a výstavbou Petržalky vplyvom zasypania stavebnou suťou z tejto výstavby.

Víziou vlastníka a vyhlasovateľa súťaže je pretvorenie tohto územia, ktoré má vychádzať z kontextu širšieho krajinného prostredia.

Ide už o tretiu súťaž developera, ktorú vyhlasuje v súlade s platným poriadkom Slovenskej komory architektov (SKA). Po súťaži na premenu areálu bývalej Bratislavskej cvernovej továrne či územia na Mlynských nivách do procesu prípravy aktuálnej súťaže developer zapojil predstaviteľov Hlavného mesta SR Bratislavy, mestskej časti Bratislava-Petržalka, ako aj Slovenskej komory architektov...

Do súťaže bolo pozvaných 6 kolektívov: slovenské ateliéry PANTOGRAPH a What architects., české ateliéry Chybik + Kristof Associated Architects a Pavel Hnilička Architects+Planners a dva ateliéry zo Škandinávie: dánsky Adept architects a INARO z Fínska. Návrhy vo výsledku odovzdalo a prezentovalo päť tímov.   

Súťažiaci mali dva mesiace na prípravu súťažných návrhov, ktoré vo finále osobne predstavili porote. 

 

Hodnotiaca komisia v zložení: Juraj Šujan (nezávislý na vyhlasovateľovi), Štefan Hasička (nezávislý na vyhlasovateľovi), Iľja Skoček (nezávislý na vyhlasovateľovi), Radek Pšenička (závislý na vyhlasovateľovi, predseda poroty) a Tomáš Baník (závislý na vyhlasovateľovi) rozhodla o výsledkoch súťaže nasledovne:

1. miesto: What Architects., v spolupráci so španielskymi kolektívmi Beth Gali BB+GG a LABANC.STUDIO.

Návrh bol z hľadiska splnenia súťažných kritérií hodnotený ako najlepší. Porota ocenila najmä zohľadnenie zeleného charakteru a jeho rozvoj pre potreby rekreácie a pobytu budúcich obyvateľov zóny. Samotné vnútrobloky zároveň poskytujú poloverejný priestor pre vytvorenie dobrých susedských vzťahov obyvateľov. Ostatné verejné priestory určené aj pre návštevníkov sú vhodne umiestnené v blízkosti obytnej ulice paralelnej s Viedenskou cestou. V jej blízkosti nájdeme aj všetky obchodné prevádzky spolu s parkovacími miestami na teréne. Návrh vytvára potenciál udržania vysokej kvality všetkých prvkov zelene aj počas realizácie bytových blokov a prináša množstvo pozitívnych prvkov aj v mierke celej mestskej časti Petržalka. 

Súťažné panely:

Video:

293
Youtube

Vizualizácie:

 

2. miesto: Chybik + Kristof Associated Architects

V tomto návrhu porota ocenila najmä snahu o zachovanie všetkých základných skupín drevín vhodných na zachovanie. Zároveň návrh pracuje výborne s mierkou objektou a svojou nízkou podlažnosťou umožňuje realizovať mnohé stavby formou drevostavieb. Aj napriek niektorým funkčno-prevádzkovým nedostatkom bytových domov je koncept verejných priestorov v tomto návrhu výnimočný a je jedinečným príkladom ako možno postupovať aj v iných obdobných lokalitách nielen v rámci Bratislavy, ale celého Slovenska.

Súťažné panely:

Vizualizácie:

 

3. miesto: Pantograph

Návrh veľmi dobre splnil takmer všetky požiadavky vyplývajúce zo zadania, s výnimkou veľkého výrubu existujúcich drevín pôvodne určených na zachovanie. Popri nesporných architektonických kvalitách bytových domov, ostalo spracovanie verejných priestorov veľmi schematické a slabo čitateľné.

Súťažné panely:

Vizualizácie:

 

4.-5. miesto bez určenia poradia: Pavel Hnilička Architects+Planners

Návrh vytvára na Viedenskej ceste typicky mestskú zástavbu bytových veží umiestnených na občianskej vybavenosti orientovanej do mestského bulváru. Porota ocenila myšlienku vytvorenia silného mestského bulváru. Zároveň však návrh nedostatočne rozvíjal charakter riešeného územia v súvislosti s existujúcou zeleňou a jej prírodnými kvalitami.

Súťažné panely:

Vizualizácie:

 

4.-5. miesto bez určenia poradia: INARO

Porota v návrhu ocenila zachovanie maximálneho počtu existujúcich drevín a pozitíva vyplývajúce z architektúry, ktorá oddelila mestský priestor orientovaný južne smerom na Viedenskú cestu a súkromný priestor parku orientovaný severne smerom do existujúcej zelene. Napriek pozitívam takéhoto architektonického riešenia však takýto vizuálne zaujímavý koncept pôsobil príliš segregovane a ťažko spojiteľne s parkom umiestneným na severnej strane územia.

Súťažné panely:

Vizualizácie:

Zadanie súťaže zohľadňovalo navrhovanú zmenu územného plánu v prospech funkcie bývania, ktorú momentálne presadzuje Magistrát Hl. mesta Bratislavy. Spoločnosť YIT Slovakia podpísala s mestom Bratislava zmluvu o spolupráci, na základe ktorej po zmene územného plánu mesto Bratislava obdrží dohodnutý objem skolaudovaných nájomných bytov podľa schválenej metodiky. Po ukončenej súťaži bude nasledovať príprava samotnej projektovej dokumentácie (na základe víťazného návrhu) a proces jej prerokovávania. So začiatkom premeny územia počíta developer najskôr v horizonte piatich rokov.

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím