Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
25. január 2017
0
564

Busta Ladislava E. Hudeca v Šanghaji

Odhalenie busty L. E. Hudeca v centrálnej budove Shanghai Urban Planning Exhibition Center.
Busta Ladislava E. Hudeca v Šanghaji

Prvé významné udalosti, ktoré naštartovali širší záujem o dielo a osobnosť architekta Ladislava Eduarda Hudeca sa datujú do roku 2008. Vtedy sa v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici, v Hudecovom rodisku, konala vedecká konferencia o jeho živote a tvorbe a bola otvorená prvá výstava jeho diela, ktoré vytvoril v Šanghaji. Tieto podujatia sú spojené so Spolkom architektov Slovenska (spoluusporiadateľmi boli mesto Banská Bystrica, Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici , Generálny konzulát SR v Šanghaji) a  ich iniciátorom bol prof. Štefan Šlachta.

Z referátov, ktoré odzneli na vedeckej konferencii vydal v roku 2008 Spolok architektov Slovenska zborník Ladislav Hudec – život a dielo architekta Ladislava Hudeca v Šanghaji v rokoch 1918 – 1947 (zostavil Peter Mikloš, autori textov Štefan Šlachta, Igor Pacolák, Henrieta Hatalová, Jan Benda). Bola to na Slovensku síce skromná ale prvá publikácia komplexnejšie mapujúca Hudecovo dielo a jeho životné osudy.

Od tých čias pribúdalo výstavných prezentácií, publikácií aj iných podujatí; vznikol pozoruhodný filmový dokument režiséra Ladislava Kaboša a neskôr v roku 2014 aj publikácia Ladislav Hudec. Otec ázijských mrakodrapov (autori Ladislav Kaboš, Svatava Maria Kabošová).

V Banskej Bystrici založili v roku 2012 Centrum architekta L.E. Hudeca, neziskovú organizáciu (zriaďovatelia Klára Kubičková, Igor Teplan). Iniciátorkou, dušou a neúnavnou organizátorkou všetkých aktivít C.A.L.E.H. je Klára Kubičková, ktorá je aj autorkou publikácie Po stopách architekta L. E. Hudeca (s kolektívom, vydal C.A.L.E.H n.o., Banská Bystrica, 2013).

Spolok architektov Slovenska zriadil v roku 2013 Cenu Ladislava E. Hudeca. O rok neskôr akad. soch. Ladislav Sabo vytvoril pre Spolok architektov Slovenska bustu L.E. Hudeca. Druhý odliatok busty bol určený pre Šanghaj ako dar Spolku architektov Slovenska.

Po istom čase sa podarilo zorganizovať aj inštalovanie busty v Šanghaji. Jej slávnostné odovzdanie sa uskutočnilo 6. júna 2016 v Šanghaji. Ako reprezentanti Spoloku architektov Slovenska sme sa na tomto výnimočnom akte zúčastnili: prezident SAS Juraj Hermann, Peter Mikloš, riaditeľ kancelárie SAS a autor busty akad. soch. Ladislav Sabo.

Odhalenie busty spoluorganizoval Generálny konzulát Slovenskej republiky v Šanghaji v spolupráci so Shanghai Urban Planning and Land Resource Administration Bureau, Shanghai People´s Association for Friendship with Foreign Countries a Shanghai Urban Planning Exhibition Center (SUPEC). Samotný akt odhalenia sa konal  v centrálnej budove SUPEC na Ľudovom námestí v centre Šanghaja, kde v expozícii o vývoji mesta Šanghaja našla busta aj svoje trvalé miesto.

Okrem predstaviteľov mesta Šanghaj, diplomatického, resp. konzulárneho zboru, akreditovaného v Šanghaji, slovenských rodákov, sa slávnostného aktu zúčastnili aj zástupcovia významných šanghajských spoločností a zástupcovia bankového a podnikateľského sektora zo Slovenska. V spojitosti s kultúrnymi aktivitami, ktoré sa týkajú propagácie osobnosti a diela L. Hudeca na Slovensku i v Číne je cenné pôsobenie Eduarda Šeba, ktorý podporil aj niektoré aktivity Spolku architektov Slovenska, týkajúce sa L. Hudeca. K významným účastníkom podujatia patrili Zhixiong Mao, viceprezidentka Shanghai People´s Association for Friendship with Foreign Countries, David Huiming Tan, člen výkonnej rady Shanghai People´s Association for Friendship with Foreign Countries, Weiping Chen, námestníčka vrchného inšpektora Shanghai Urban Planning and Land Resource Administration Bureau, Hang Yan, riaditeľka SUPEC, Juraj Hermann, prezident Spolku architektov Slovenska, Rudolf Sihlovec, viceprezident Eximbanky SR, Douglas Dong Tao, viceprezident Shanghai Foreign Investment Development Board, Jennifer Xie, výkonná riaditeľka Creative Union – Shanghai Investment Management (mestská organizácia, zodpovedná za investície do pamiatok a tzv. „landmarks" mesta Šanghaj).

Pred odhalením sochy sa premietal film slovenského režiséra Ladislava Kaboša o živote a diele L. E. Hudeca a propagačné filmy o Slovensku.

Podujatie otvoril príhovorom Juraj Hermann, ktorý predstavil myšlienku vytvorenia busty, vyzdvihol dielo L. E. Hudeca a jeho odkaz nielen pre šanghajskú, ale i svetovú architektúru a ocenil starostlivosť, ktorú mesto Šanghaj venuje ochrane budov, ktoré architekt naprojektoval a postavil. Zdôraznil, že „Hudec svojou osobnosťou a architektonickou tvorbou vytvoril most medzi kultúrami dvoch svetadielov“.

V ďalšom príhovore generálny konzul Slovenskej republiky František Hudák privítal prítomných hostí, poďakoval sa spoluorganizátorom za ich aktivitu a pomoc pri realizácii podujatia a spolu s miestnymi predstaviteľmi odhalili bustu. Potom sa konala tlačová beseda a už na druhý deň Shanghai Daily, vychádzajúci v anglickom jazyku, priniesol správu o darovaní busty.

 

Počas krátkeho pobytu v Šanghaji sa nám podarilo navštíviť niekoľko Hudecových stavieb ale aj zoznámiť sa so súčasnou architektúrou Šanghaja. Pozreli sme si zrekonštruovanú vilu na Panyu Road 129 (predtým Columbia Road), v ktorej Hudecovci žili v tridsiatych rokoch 20. storočia a ktorú navrhol L. Hudec. V kultivovane zrekonštruovanej rezidencii sa nachádza expozícia venovaná architektovi.

Osobitný zážitok sme mali z legendárneho Park Hotela, v ktorom sme boli ubytovaní. Aj na tomto mieste sme sa presvedčili s akou úctou uchovávajú v Šanghaji dobové hodnoty architektúry; veď z Hudecových stavieb je vyše 20 je zaradených do zoznamu šanghajského historického dedičstva.

Nezabudnuteľným zážitkom bola aj návšteva Grand Theatre a Normandie Apartaments; Moore Memorial Church, ktorý je v susedstve People΄s Square, sme z časových dôvodov obdivovali len z exteriéru.

Obraz o súčasnej architektúre, urbanizme a živote mesta nám poskytla prehliadka areálu Svetovej výstavy ale najmä štvrte výškových budov vrátane druhej najvyššej budovy na svete Shanghai Tower (Dan Winey, Gensler).

Darovaním busty Spolok architektov Slovenska, resp. Slovensko do istej miery zintenzívnilo svoju angažovanosť v tradícii a šírení odkazu Hudecovho diela priamo v Šanghaji, a tak eliminovalo istý deficit svojej „prítomnosti“ in situ. Busta sa dnes nachádza naozaj na exkluzívnom mieste. Tým by sa však nemal nik so zainteresovaných uspokojiť. Ani vo vzťahu k možným kontaktom so Šanghajom a určite nie u nás doma. Pozoruhodné sú snahy C.A.L.E.H. v Banskej Bystrici (napr. pomenovanie ulice, námestia, parku, muzeálna expozícia a pod.), no na ich uskutočnenie treba podporu, reálne porozumenie a ochotu niečo urobiť aj od ďalších rozhodujúcich partnerov.

Prípravil: P. Mikloš

http://english.eastday.com/Culture/u1ai8548771.html

Cestovné a ubytovacie náklady z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Hlavný partner: Fond na podporu umenia

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím