Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
10. máj 2021
0
279

Návrh stavebnej legislatívy v medzirezortnom pripomienkovom konaní

Slovenská komora architektov dáva do pozornosti zahájenie medzirezortného pripomienkového konania ku návrhom stavebnej legislatívy
Návrh stavebnej legislatívy v medzirezortnom pripomienkovom konaní

Slovenská komora architektov dáva do pozornosti zahájenie medzirezortného pripomienkového konania ku návrhom stavebnej legislatívy, ktoré sú zverejnené na stránke: https://www.slov-lex.sk/vyhladavanie-legislativneho-procesu?filter=11. Pozornosť je potrebné venovať predovšetkým návrhu zákona o územnom plánovaní a návrhu zákona o výstavbe (balík obsahuje ešte návrh novely kompetenčného zákona); v druhom rade návrhom vykonávacích vyhlášok, pričom je zrejmé, že tieto zatiaľ nekorešpondujú s návrhmi zákonov a budú ešte upravované.

Základnú informáciu o novej legislatíve a spôsobe jej prípravy zaslala SKA vo februári prostredníctvom newslettera 4/2021. Informovala tiež o spoločnom predbežnom stanovisku SKA a SKSI, kde sa uplatnili zásadné výhrady ku navrhovaným procesom územného plánovania a výstavby, ktoré dnešný nevyhovujúci systém potvrdzujú, či komplikujú, ku spôsobu elektronizácie procesov a jej časovému nábehu, ako aj ku vydeľovaniu užšej kategórie licencovaných projektantov z radov autorizovaných architektov a inžinierov ako podmienky na vstup do elektronických procesov povoľovania stavieb.

V ostatnom období sa konzultačná spolupráca s úradom podpredsedu vlády pre legislatívu predsa len rozbehla a najmä návrh zákona o územnom plánovaní doznal kvalitatívny posun. V texte boli zapracované princípy na zjednodušenie územnoplánovacej dokumentácie s vymedzením záväznej časti priamo v zákone, čiastočne i proces jej obstarávania a schvaľovania, upravená bola odborná terminológia. Do návrhu zákona o výstavbe boli v zásade prevzaté komorou navrhované ustanovenia o stupňoch projektovej dokumentácie vrátane dosiaľ zákonom nedefinovaného vykonávacieho projektu, či o projektantovi, definujúce nielen generálneho projektanta, ale aj autora architektonického riešenia a ich oprávnenia pri navrhovaní, projektovaní a zhotovovaní stavby s odlíšením projektového a autorského dohľadu spolu s väčšinou presadzovaných kompetencií. Z návrhu bola po tlaku oboch komôr vypustená zamýšľaná kategória licencovaných projektantov (a spracovateľov ÚPD), certifikovaných štátnym Úradom pre územné plánovanie a výstavbu.

SKA napriek tomu naďalej vidí v oboch návrhoch systémové chyby, procesné zložitosti, vecné nedostatky a nepreviazanosti jednotlivých častí a zákonov navzájom, ktoré bude v pracovnej skupine pre legislatívu za našu komoru dôsledne pripomienkovať. Základným dokumentom komory je desatoro téz pre legislatívu, zverejnených na webstránke, ako i skúsenosti z doterajších pokusov o prípravu stavebného zákona, prebiehajúcich od roku 2000. Peripetie jednotlivých legislatívnych iniciatív i stanoviská komory, ktoré hájila, sú stručne popísané v prehľadoch činnosti pracovnej skupiny pre legislatívu, zverejnených v jednotlivých Ročenkách SKA.

SKA je pripravená zohľadniť aj Vaše podnety, pripomienky a názory. Vzhľadom na to, že medzirezortné pripomienkové konanie končí v stredu 26.5.2021 a komora musí zaslať konsolidovaný súbor so vzájomne súladnými pripomienkami, bude možné pracovať s tými, ktoré získame najneskôr do piatka 21.5. Svoje pripomienky môžete samozrejme zasielať aj na právny a informačný portál Slov-Lex; ich vyhodnotením sa tak bude zaoberať priamo predkladateľ zákona.

S pozdravom,
Ing. arch. Juraj Šujan
člen predstavenstva SKA
predseda prac. skupiny pre legislatívu

Nová legislatíva v územnom plánovaní a výstavbe:

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím