Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
7. september 2018
0
398

Za Tiborom Alexym

Posledná rozlúčka s architektom a urbanistom Tiborom Alexym.
Za Tiborom Alexym

Smútiaca rodina, vážené smútiace zhromaždenie,

rada by som prejavila v tejto pietnej chvíli uznanie prof. Tiborovi Alexymu – skvelému pedagógovi, tvorivému urbanistovi, vedcovi a osobnosti Fakulty architektúry, Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, ako jej predstaviteľka. Súčasne mu vyjadrujem veľkú vďaku a úctu ako jeho žiačka i kolegyňa, za seba, i za všetkých spolupracovníkov a študentov, ktorých so zanietením viedol, obohacoval a inšpiroval...

Prof. Tibor Alexy bol s našou školou spätý skoro 70 rokov. Bol excelentným profesorom, ktorý dokázal nadchnúť a zapáliť, vedcom, ktorý podnecoval, šéfom, ktorý motivoval a podporoval, architektom-urbanistom, ktorý prepájal školu s praxou. Cez svoje úspechy ich navyše zviditeľňoval doma i vo svete.

Žiak - žiačka tak nás, študentov počas štúdia pán profesor a jeho dvaja najbližší kolegovia profesori Ján Kavan a Filip Trnkus volali. Žiakmi sme zostali i keď sme sa stali jeho kolegami. Vystihovalo to podnetné prostredie, ktoré pán profesor Alexy okolo seba vytváral. Pripomínalo to renesančnú tvorivú dielňu, v ktorej sme my „žiaci“ pracovali popri majstrovi/majstroch a vzájomne sa obohacovali a neustále sa vzdelávali.

Tvorivú dielňu nespomínam náhodou. Bola to charakteristická metóda práce profesora Alexyho. Predstavovala permanentný diškurz o aktuálnych otázkach našej praxe a urbanistickej teórie, cez overovanie na reálnych zadaniach, či súťažiach. Bolo to laboratórium urbanizmu, spojené s hľadaním, experimentovaním a nachádzaním nových netradičných riešení. Termín tvorivá dielňa vystihuje nie len kreatívny a intelektuálny rozmer práce profesora Alexyho, ale i jeho remeselnú zručnosť, ktorá bola pre neho príznačná. Tvorba na modeloch sa stala charakteristickou súčasťou jeho školy i spôsobu tvorby. Umocňovala precítenie a zažitie problému, na ktorom sa pracovalo.

Pre profesora Alexyho ako vedca bola príznačná schopnosť prirodzene prepojiť vedu s tvorbou, uplatňoval metódu výskumu prostredníctvom tvorby. Premýšľal v širokých súvislostiach, komplexnosti, veľkorysosti, s dôrazom na logiku systému. Jeho vedecké bádanie viazané najmä na problematiku rekonštrukcie sídel je zdrojom inšpirácií a poznania dodnes.

Za svoj výnimočný vklad pre STU a Fakultu architektúry získal pán profesor Tibor Alexy niekoľko významných ocenení – Zlatú medailu SVŠT (1979), Zlatú plaketu A. Stodolu (1989), Medailu STU (1999) a medailu Emila Belluša - najvyššie ocenenie FA STU.

Profesor Alexy je osobnosťou. Osobnosťou, ktorá tvorí kredit školy, kredit profesie architekta - urbanistu. S jeho menom sa spája zlatý vek slovenského urbanizmu  60tych až 80tych rokov. Toto obdobie bolo zlatým predovšetkým vďaka úspechom profesora Alexyho a jeho kolegov profesorov Kavana a Trnkusa na významných celosvetových urbanistických súťažiach: najvyššie miesto ex aequo v Medzinárodnej súťaži Bratislava – Petržalka (1967), 2. miesto v Medzinárodnej súťaži - Viedeň južné mesto (1971) a čestné uznanie svetového kongresu UIA za UŠ: Bratislava Podkarpatský pás (1980).  Profesor Alexy tak zviditeľnil bratislavskú urbanistickú školu i vo svete. Bol to súčasne on, kto vďaka svojej rozhľadenosti prenášal progresívne trendy zo zahraničia do slovenskej urbanistickej praxe. Jeho urbanisticko-architektonické štúdie a oceňované súťažné návrhy ukázali možné cesty rozvoja, či premeny mnohých slovenských a českých miest Trnavy, Považskej Bystrice, Púchova, Prešova, Košíc, Starej Ľubovne, Rimavskej Soboty, Popradu, Ostravy, Brna, Zlína a samozrejme Bratislavy.

Bolo len prirodzené, že autorita a aktivity prof. Alexyho boli vítané a cenené v Slovenskej komore architektov,  na zakladaní ktorej sa podieľal a ktorú obohacoval. Rovnako ako Spolok architektov Slovenska. Ten zhodnotil výnimočné celoživotné dielo profesora Tibora Alexyho Cenou Emila Belluša. Spolu s kolegami Antalom, Kavanom a Trnkusom sa stal i laureátom Ceny Dušana Jurkoviča (za Podrobný územný plán obytného obvodu Trnava-Hlboká v roku 1973).

Považujem za šťastie, že som z generácie žiakov povestnej bratislavskej urbanistickej školy, ktorú profesor Tibor Alexy rozvíjal spolu so svojimi dvoma blízkymi kolegami. Bola to škola urbanistickej profesie, škola kreatívneho a kritického myslenia, ku ktorej sa hrdo hlásim.

Prof. Tibor Alexy - pedagóg, vedec a tvorivý urbanista položil základy, na ktorých stojí celá generácia architektov a urbanistov, ako aj ich nasledovníkov. Jeho vysoká profesionalita bola umocnená noblesou, veľkorysosťou a ľudskosťou. Zanechal hlbokú profesionálnu i človečenskú stopu.

Spomíname s úctou a vďakou
Pán profesor česť Vašej pamiatke

Ľubica Vítková

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím