Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
10. október 2022
0
228

Tomáš Guniš: Nikdy nebola diskusia o udržateľných budovách taká živá ako dnes

Už vo fáze projektu máme najlepšiu možnosť ovplyvniť uhlíkovú stopu budovy za najnižšie možné náklady. Dobrá projektová príprava nám dáva možnosť využiť digitálne modely aj simulácie.
Tomáš Guniš: Nikdy nebola diskusia o udržateľných budovách taká živá ako dnes

Už viac ako dve dekády aktívne vstupuje do diskusie o udržateľných budovách. Tomáš Guniš bol jedným z aktérov tohtoročného Týždňa zelených budov, kde sa venoval možnostiam znižovania uhlíkovej stopy budov. Hovorí, že v udržateľnej výstavbe development prebieha požiadavky klientov, ale trh ťahajú aj požiadavky inovatívnych firiem. Tomáš Guniš, projektovo architektonický špecialista Saint-Gobain Slovensko.

Je téma udržateľnej výstavby taká výrazná akoby sa mohlo zdať?

Téme udržateľnej výstavby sa venujem viac ako 20 rokov. Na začiatku z pozície výkonného riaditeľa Slovenskej rady pre zelené budovy, cez prácu v samospráve a dnes ako špecialista vo firme, ktorá má systémové produktové riešenia pre udržateľnú výstavbu. Zároveň som nikdy neprestal byť architektom a s udržateľnosťou pracujem v každom zadaní od klienta. Kým pred dvomi dekádami boli zelené témy otázkou pre niekoľko osvietencov, dnes to dáva väčší ekonomický význam a je to jednoznačne kľúčovou reputačnou otázkou. V slovenskom kontexte dávam do pozornosti napríklad diskusiu o novom sídle ESET, v ktorej je udržateľnosť kľúčovým parametrom. Moderné firmy chcú sídliť v moderných = v udržateľných budovách.

Udržateľnosť ide samozrejme do popredia aj v súvislosti s prísnejšími normami, globálnou environmentálnou agendou aj rastúcimi nákladmi za energie. Je to však aj trendy téma a to je dobre.

Sme pripravení zvládnuť tento nástup? Myslím technologicky, personálne, ekonomicky.

Je to nevyhnutnosť, ale priznávam pred nami je ešte dlhá cesta. Udržateľnosť neznamená premaľovanie fasády na zeleno. Potrebujeme kvalitné dáta, lepšiu projektovú prípravu, materiály, inteligentnejšie postupy aj kontrolu realizácie. Rád by som pripomenul skutočnosť, že vo fáze projektu máme najlepšiu možnosť ovplyvniť uhlíkovú stopu budovy za najnižšie možné náklady. Dobrá projektová príprava nám dáva možnosť využiť digitálne modely aj simulácie. Takto sa otvára cesta k udržateľnej výstavbe aj prevádzke.

V prezentácii počas Týždňa zelených budov 2022 ste sa dotkli témy greenwashingu. Do akej miery je to téma vo výstavbe.

Nechcem sa necitlivo dotknúť čestných úmyslov nikoho, ale pre všetkých aktérov trhu: developerov, ich dodávateľov aj zákazníkov, regulátorov alebo akademikov je dôležitá práca s kredibilnými dátami. Poviem príklad z našej kuchyne. Nie je to najekonomickejšia cesta, ale dbáme na to, aby naše produkty u ktorých deklarujeme určité vlastnosti mali certifikát nezávislej autority. Za takéto objektívne hodnotenie materiálov a systémov možno považovať EPD, deklaráciu postavenú na hodnotení celého životného cyklu výrobku. Dôveryhodné a transparentne deklarované dáta prispievajú k tomu, že naše aktivity nebudú greewashingom, ale reálnou hodnotou pre životné prostredie, investorov aj užívateľov stavieb.

Kde vo výstavbe vznikajú emisie a ako im predchádzať?

Vychádzame z dát analytickej spoločnosti McKinsey, ktorá hovorí, že v procese výroby stavebných materiálov vniká približne 28% emisií, typicky pri výrobe cementu, samotná výstavba má 2%-ný podiel a až 69 % emisií vzniká pri užívaní budovy.  My sa prirodzene ťažiskovo venujeme zlepšovaniu parametrov výrobkov a výroby. Príkladom je nízko emisné fasádne sklo ORAÉ, ktoré vďaka využitiu recyklátu a obnoviteľným zdrojom použitým vo výrobe dosahuje o 40% nižšie emisie ako je európsky priemer. Začiatkom budúceho roka potvrdia tieto hodnoty prostredníctvom EPD tretie strany.

Materiálmi však udržateľnosť nekončí. Dôležité sú systémové riešenia, digitalizácia procesov, kvalitná projektová príprava.

Popri tom treba aktívne rozvíjať ďalšie formy znižovania emisií prostredníctvom modulárnej výstavby, prefabrikácie aj zdanlivo jednoduchých nástrojov ako je recyklácia odrezkov. Jednoducho, uvedomujeme si, že na to nie sme sami. Na ceste za udržateľnou výstavbou sme tu spolu s architektami, projektantami, investormi, zákazníkmi ale aj samosprávou a verejnou správou.       

Poloha na mape

Súvisiace články

Saint-GobainSKBIM knižnice a objekty
Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím