Hore
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Gerhardt Braun Slovakia k.s.

Pivničné kobky

Drobného 27
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

JANOŠÍK OKNA-DVEŘE

Valašské Příkazy 55 55
Valašské Příkazy

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

SCHÜCO International KG, o. z. Slovensko

Okná, dvere a fasády

Tomášikova 17
Bratislava

VELUX SLOVENSKO spol. s r.o.

Prinášame Vám svetlo

Galvaniho 7 7/A
Bratislava

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

REYNAERS ALUMINIUM s.r.o.

Office: TWINCITY C HubHub, Mlynské Nivy 16
Bratislava

VELUX

Tepelnoizolačné parametre vyhovujú...

VELUX SLOVENSKO spol. s r.o. (výrobca)
VELUX SLOVENSKO spol. s r.o. (distribútor)

MINIMAL / MAXIMAL – kovanie v minimalistickom dizajne

Material & Technology s.r.o. – M&T (výrobca)
Material & Technology s.r.o. – M&T (distribútor)

ISOVER STOPVAP 90

Parozábrana pre difúzne uzatvorené konštrukcie...

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products (výrobca)
Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products (distribútor)

POSUVNÉ DVERE HI-FINITY

Ultra tenký design posuvných dverí HI-FINITY...

Reynaers systems spol. s r.o. (výrobca)
Reynaers systems spol. s r.o. (distribútor)

PANORAMA CELOPRESKLENÉ OKNO HX 300

OTVORENÉ. SVETLÉ. VOĽNÉ.
Veľkoplošné...

Internorm (výrobca)
Internorm (distribútor)

Povrchové temperovanie betónového jadra

Princíp temperovania betónového jadra spočíva...

REHAU s.r.o. (výrobca)
REHAU s.r.o. (distribútor)

Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
20. máj 2020
0
45

NADÁCIA MESTA BRATISLAVY

Štipendijný program „UMENIE“
Začiatok20.5.2020
11:00
Koniec31.5.2020
23:59
MiestoHlavné mesto Bratislava
Adresa ,
Bratislava,
Slovensko
Druh podujatiaPodujatie
KontaktMgr. Štefan Jurča
02/59 356 590
stefan.jurca@bratislava.sk

„Mesto Bratislava je zdrojom tvorivých a talentovaných ľudí, ktorých činnosť má priamy vplyv na životne dôležité funkcie metropoly (možnosť tvorivej sebarealizácie, vzdelávanie a osobnostný rast, sociálnu súdržnosť, uchovávanie kolektívnej pamäte a identity).“

ZÁMER
Zámerom štipendijného programu „UMENIE“ je podpora jednotlivcov - profesionálnych umelcov a umelkýň tvoriacich v Bratislave, tak etablovaných, ako neetablovaných na profesionálnej scéne, ako aj kritikov/kritičiek, teoretikov/teoretičiek, historikov/historičiek, výskumníkov/výskumníčok a iných odborných pracovníkov a pracovníčok prostredníctvom štipendijného programu zameraného na podporu tvorby diel vo všetkých oblastiach umenia a podporu výskumu a odbornej reflexie, ktorých súčasťou bude tvorivé uvažovanie o meste, jeho identite a výzvach, ktorým mesto čelí.

CIEĽ PROGRAMU
Podpora jednotlivcov – profesionálnych umelcov a umelkýň tvoriacich v Bratislave (tak etablovaných, ako neetablovaných na profesionálnej scéne, zameraná na podporu tvorby diel vo všetkých oblastiach umenia (tvorba javiskového diela – divadlo, tanec, hudobného diela, audiovizuálneho diela, vizuálneho diela a literárneho diela). Podpora jednotlivcov - profesionálnych kritikov/kritičiek, teoretikov/teoretičiek, historikov/historičiek, výskumníkov/výskumníčok a iných odborných pracovníkov a pracovníčok profesionálne pôsobiacich v oblasti reflexie umenia a kultúry v Bratislave, zameraná na podporu výskumu a odbornej reflexie umenia.

ŠPECIFIKÁ VÝZVY
Nadväzujúc na európske strategické dokumenty, predovšetkým ciele udržateľného rozvoja, v zmysle záverov Rezolúcie Valného zhromaždenia OSN - Agenda 2030 pre udržateľný rozvoj (2015), udržateľnosť je a musí byť absolútnou prioritou pre všetky európske mestá. V zmysle európskych dohovorov o kultúrnom rozmere udržateľného rozvoja, bude v rámci podpory tvorby diela a výskumu/odbornej reflexie podmienkou získania štipendia spracovanie jednej z nasledujúcich tém, prípadne ich prepojenia.

 • GLOBÁLNE VÝZVY
  Európske mestá, Bratislavu nevynímajúc, dnes čelia globálnym výzvam, ako sú napríklad masívne demografické zmeny a ich dôsledky v podobe rozširovania miest, otázky udržateľnosti súvisiace s prehlbujúcou sa klimatickou krízou, zápas o zachovanie sociálnej súdržnosti najmä v súvislosti s hospodárskymi, spoločenskými a kultúrnymi zmenami, ochrana a tvorivé zhodnocovanie architektonického a kultúrneho dedičstva a podobne1 . Aké odpovede alebo nové otázky pri reflektovaní povahy súčasného mesta a globálnych výziev, ktorým mestá čelia na lokálnej úrovni, môže priniesť individuálna umelecká a výskumná činnosť? Chceme podporovať také uvažovanie o globálnych výzvach, ktorým Bratislava čelí, a ktoré musí riešiť častokrát obmedzenými lokálnymi prostriedkami, v ktorom zohrávajú rovnocennú úlohu kultúra, sociálne otázky (kvalita života a sociálna inklúzia) a životné prostredie (environmentálna zodpovednosť).

 • IDENTITA
  Kultúra je určujúcim charakteristickým znakom ľudstva. V celej svojej rozmanitosti stelesňuje hodnoty, ktoré sú zdrojom identity, pričom môže zohrávať dôležitú transformačnú úlohu v živote mesta. Mesto je mnohoraká, zložitá, komplexná štruktúra a jeho identita sa utvára v každodennosti - od minulosti, po súčasnosť a aktívne formovanie budúcnosti. Aké odpovede alebo nové otázky pri reflektovaní povahy súčasného mesta a jeho vrstevnatej identity môže priniesť individuálna umelecká a výskumná činnosť? Chceme podporovať také uvažovanie o Bratislave a jej identite, ktoré nabúra často falošné predstavy a mýty a poskytne jeho aktualizovaný mnohoznačný obraz. Taký obraz, ktorý v súčasnosti nie je vo verejnom diskurze dostatočne prítomný, pretože jeho vytvorenie dokáže sprostredkovať iba výstup z autentického tvorivého procesu, resp. výskumu.

OBLASTI PODPORY
Štipendiá v tomto programe môžu byť udelené v nasledujúcich oblastiach v súlade s verejnoprospešným účelom Nadácie mesta Bratislavy:

 • TVORBA DIELA
  Podmienka: Tvorba diela, ktoré bude po realizácii verejne prezentované podľa povahy diela - vytvorenie diela pre naštudovanie a uvedenie (uvedenie najneskôr v nasledujúcom roku), alebo zrealizovanie jeho nahrávky (akceptujú sa aj pracovné verzie), predloženie vo forme rukopisu. Dielo musí byť odovzdané v konečnej alebo ucelenej (prezentovateľnej) podobe.

 • VÝSKUM A REFLEXIA
  Podmienka: Štipendium môže byť poskytnuté na realizáciu výskumu, realizáciu odbornej kritickej reflexie a realizáciu odborného prekladu. Výstupy musia primerane obsahovať umeleckú aj teoretickú (písomnú) časť. Výskum/reflexia musí byť odovzdaná v konečnej alebo ucelenej (prezentovateľnej) podobe. Pozn.: Spôsob verejnej prezentácie (v druhej polovici decembra 2020) pripraví Nadácia mesta Bratislavy v spolupráci so štipendistami, aj na základe situácie s mimoriadnymi opatreniami v dôsledku COVID19.

KEDY ŽIADAŤ O ŠTIPENDIUM
Uzávierka pre prijímanie žiadostí o štipendium je 31.5.2020 (nedeľa) o 24:00, v tomto čase sa systém na podávanie žiadostí uzatvorí.

KTO MÔŽE POŽIADAŤ O ŠTIPENDIUM
Štipendium je určené pre fyzické osoby – jednotlivcov, konkrétne pre:

 • umelcov a umelkyne, ktorí sú etablovaní na profesionálnej scéne,
 • začínajúcich umelcov a umelkyne, ktorí sa chcú etablovať na profesionálnej scéne,
 • študentov magisterského štúdia umenovedných a umeleckých odborov vysokých škôl a doktorandov (podmienkou je ukončený I. stupeň štúdia),
 • profesionálnych kritikov/kritičiek, teoretikov/teoretičiek, historikov/historičiek, výskumníkov/výskumníčok a iných odborných pracovníkov a pracovníčok.

Štipendium nie je určené pre študentov a študentky I. stupňa (bakalárskeho štúdia) umenovedných a umeleckých odborov vysokých škôl, ani pre neprofesionálnych umelcov a umelkyne.

POZOR: O štipendium môžu zažiadať len fyzické osoby – jednotlivci s trvalým alebo prechodeným pobytom na území Bratislavy (podmienka).

AKÁ SUMA JE K DISPOZÍCIÍ
Alokovaná suma v štipendijnom programe „UMENIE“ je 50.000 eur. Správna rada nadácie má právo nerozdeliť celú alokovanú sumu. Výška štipendia pre jednotlivca je 2.500 eur.

PODMIENKY ŽIADOSTI O ŠTIPENDIUM

▪ Výstupy musia byť zrealizované v období do 15.12.2020.
▪ Žiadosť o štipendium musí byť zaregistrovaná v elektronickom systéme nadácie najneskôr v stanovenom termíne uzávierky.
▪ Jeden žiadateľ môže podať maximálne jednu žiadosť o štipendium v rámci tejto výzvy. ▪ Žiadateľ musí vyplniť všetky požadované informácie a dodať všetky povinné prílohy.
▪ Na poskytnutie štipendia nie je právny nárok.

POSTUP PRI PODÁVANÍ ŽIADOSTI
Žiadosti sa podávajú prostredníctvom registračného formulára zverejneného na webovej stránke , kde sa žiadateľ musí zaregistrovať v registračnom online systéme.

Na uvedenej stránke sú presne stanovené kroky.

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím