Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
31. január 2024
0
1047

Súťažný dialóg - Vízia pre územný plán mesta Nitra

Riešenie by malo ponúknuť ucelený názor na budúci charakter sídla.
Vyhlásenie31.1.2024
12:00
Odovzdanie návrhov15.4.2024
12:00
VyhlasovateľMesto Nitra
AdresaŠtefánikova trieda 60,
Nitra,
Slovensko
Druh podujatiaSúťaž
KontaktIng. Branislav Šarmír
+421 903 299 288
info@obstarame.sk

Súťažné podmienky overila Slovenská komora architektov.

Cieľom ideovej súťaže, riešenej formou súťažného dialógu, je získať návrh konceptu rozvoja a vízie pre mesto Nitra, ktorý sa stane hlavným východiskovým podkladom pre nový územný plán. Autor víťazného návrhu, ktorý vzíde z tejto súťaže sa tak stane partnerom a konzultantom pre spracovateľa územného plánu.

Riešenie by malo ponúknuť názor na budúci charakter mesta Nitra, zohľadniť jeho význam ako územnosprávneho a kultúrneho centra regiónu, prítomnosť univerzít a využiť s tým súvisiaci potenciál. Ideový návrh by mal načrtnúť predstavu ako by sa mesto malo ďalej rozvíjať, pričom primárne je potrebné definovať priestorovú kvalitu priestranstiev a ich rozloženie v organizme zástavby. Určiť nadväznosti k priestranstvám, aký typ zástavby by mu mal dominovať, aký charakter by mali mať bytové, výrobné, kultúrne zóny a ostatné prevádzkovo funkčné celky.

Načrtnúť spôsob ako by sa malo mesto vysporiadať s problematikou nastupujúcich klimatických zmien v novonavrhovaných zónach a zlepšením mikroklímy jestvujúcich mestských štruktúr.
Ideový súťažný návrh bude spracovaný ako celok, ktorý obsiahne celé územie mesta NR a jeho väzby na ďalšie susedné mestá a obce a bude narábať s faktorom prítomnosti ťažiskovej nosnej infraštruktúry diaľnice, a železnice.

Ideový Návrh by si mal položiť otázku s akým konečným počtom obyvateľov chce pracovať. Odporúčaný rozsah je od 50 000 do 200 000 obyvateľov pri zachovaní súčasných hraníc. Výsledok súťažného dialógu môže priniesť riešenie v podobe malého komunitného záhradného mesta s patričnými väzbami na okolité obce či mestá alebo veľkomesto a k tomu primeraným spôsobom zástavby, vybavenosťou a dopravnou štruktúrou. Odporúčaný konečný počet obyvateľov však vyhlasovateľ stanovuje na 100 000.

 

Predpokladaná hodnota súťažného dialógu

 • Predpokladaná hodnota nadväzujúcej zákazky je 122 000 € bez DPH.
 • Predpokladaná hodnota cien pre uchádzačov v súťažnom dialógu je spolu 60 000 € (DPH sa na ceny nevzťahuje, ale ceny budú očistené o zrážku dane z príjmu 19%).

 

Predpokladaný časový rámec súťažného dialógu

1. ETAPA

 • lehota odovzdania Žiadosti o účasť, Skúseností autorského tímu, libreta a dokladov na preukázanie
 • splnenia podmienok účasti: 15.04.2024 do 12:00
 • prvotné vyhodnotenie podmienok účasti: 22.04.2024
 • zasadnutie poroty: 24.04.2024
 • úplné vyhodnotenie podmienok účasti u prvých troch uchádzačov: 07.05.2024
 • oznámenie výsledku 1. etapy, zaslanie výzvy na účasť trom uchádzačom: 07.05.2024
 • akceptácia postupu: 14.05.2024

2. ETAPA

 • úvodná konferencia: 16.05.2024
 • zapracovanie odporúčaní do zadania a jeho schválenie hodnotiacou komisiou: 31.05.2024
 • osobná prezentácia konceptu riešenia: 31.07.2024
 • spätná väzba ku konceptu (predpoklad): 16.08.2024
 • osobná prezentácia návrhu riešenia a predloženie cenovej ponuky: 25.09.2024
 • celkové vyhodnotenie: 11.10.2024
 • vyhlásenie výsledkov: 16.10.2024

 

Uchádzač v 1. etape predkladá:

 • Žiadosť o účasť
 • Zoznam skúseností autorského tímu
 • Libreto (textová a grafická časť)
 • Doklady uvedené v kapitole Podmienky účasti

 

Hodnotiace kritériá 

V 1. etape sa hodnotia Skúsenosti autorského tímu (max. 20 bodov) a Libreto s grafickým znázornením (max 80 bodov). V 2. etape sa uplatní kritérium kvality a komplexnosti ideového urbanistického návrhu (max. 80 bodov) a cena zákazky (max. 20 bodov).

 

Komisia pre vyhodnotenie ponúk

 • prof. Ing. arch. Ľubica Vítková, PhD. (predsedníčka komisie)
 • Ing. arch. Pavol Paňák
 • Mgr. Martin Šveda, PhD.
 • Ing. arch. Milan Csanda
 • Ing. arch. Štefan Lančarič, PhD.

Náhradníci členov komisie: 

 • Ing. arch. Mária Michalič Kusá
 • Ing. arch. Peter Mezei 

 

Ceny a náhrady nákladov

Cena za postup do druhej etapy: 15 000 €

Cena za umiestnenie:

1. miesto - 6 500 €
2. miesto - 5 000 €
3. miesto - 3 500 €

 

Karta obstarávania na portáli JOSEPHINE

Informatívny dokument:

Zadanie:

Vypracovali:

 • Ing. Branislav Šarmír, sekretár súťažného dialógu
 • Mgr. Marek Halmo, pomocný orgán sekretára, overovateľ súťažných návrhov
 • Ing. arch. Róbert Bakyta, spracovateľa zadania, overovateľ súťažných návrhov
Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím