Hore
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Sto Slovensko, s.r.o.

Stavať zodpovedne

Pribylinská 2
Bratislava

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

SCHÜCO International KG, o. z. Slovensko

Okná, dvere a fasády

Tomášikova 17
Bratislava

VELUX SLOVENSKO spol. s r.o.

Prinášame Vám svetlo

Galvaniho 7 7/A
Bratislava

KOMA Modular s.r.o.

Říčanská 1191
Vizovice

BMI SLOVENSKO

Šikmé a ploché strech

Mojmírovská 9
Ivanka pri Nitre

Inteligentné inštalačné systémy

ABB i-bus® EIB / KNX je inteligentný...

ABB (výrobca)
ABB (distribútor)

umývadlo od SAPHIRKERAMIK

Dizajnéri kúpeľní často snívajú o možnosti...

Phoenix Design (autor)
LAUFEN Bathrooms AG (výrobca)
LAUFEN SK s.r.o. (distribútor)

CITY moduly

Designový mestský mobiliár v merítku drobnej...

KOMA Modular s.r.o. (výrobca)
KOMA Modular s.r.o. (distribútor)

ISOVER EPS GREYWALL

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products (výrobca)
Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products (distribútor)

PANORAMA CELOPRESKLENÉ OKNO HX 300

OTVORENÉ. SVETLÉ. VOĽNÉ.
Veľkoplošné...

Internorm (výrobca)
Internorm (distribútor)

Multizóny

Chýba vám uzavretý priestor, kde môžete...

TECHO, s.r.o. (výrobca)
TECHO, s.r.o. (distribútor)

Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
25. apríl 2019
0
112

Zoznam kandidátov na členov predstavenstva SKA a disciplinárnej komisie SKA

Slovenská komora architektov zverejnila zoznam uchádzačov na členov predstavenstva Slovenskej komory architektov a pre voľbu do disciplinárnej komisie Slovenskej komory architektov vrátane ich volebných programov
Zoznam kandidátov na členov predstavenstva SKA a disciplinárnej komisie SKA

Zoznam kandidátiek a kandidátov pre voľbu do predstavenstva Slovenskej komory architektov a ich volebné programy:

 • Ing. arch. Ľubomír Boháč

Ako senior architekt s domácimi a zahraničnými skúsenosťami zabezpečím hlbšiu spoluprácu Slovenskej komory architektov s komunálnou sférou, kde sa už druhé volebné obdobie angažujem. V zmysle zahraničných skúseností je nutné aby komunálna sféra vypisovala architektonické súťaže na všetky verejné stavby a priestory, čo zabezpečí zákazky pre členov SKA a zároveň pomôže skultivovať verejný priestor.

Ing. arch. Ľubomír Boháč
Ing. arch. Ľubomír Boháč
 • Ing. arch. Matej Grébert

Komoru vnímam ako zástupcu všetkých architektov, ako miesto kde sa môžme stretnúť a dohodnúť spoločný postup. Spoluvytvárať povedomie o architektúre a snažiť sa formovať prostredie pre vzájomnú komunikáciu. Za dobu svojho pôsobenia komora ukázala že to má zmysel a hovoria za to jej konkrétne výsledky. Bol by som veľmi rád keby som v tom mohol pokračovať a prispievať svojou troškou. Preto opätovne kandidujem do predstavenstva.

Ing. arch. Matej Grébert
Ing. arch. Matej Grébert
 • Ing. Eugen Guldan, PhD.

Štyri roky, ktoré som bol súčasťou predstavenstva SKA, boli potvrdením a rozvíjaním dobrej spolupráce architektov a krajinných architektov. Účasť krajinného architekta v predstavenstve SKA a existencia Výboru pre KA je nevyhnutná. Podpora zástupcov architektov na pôde SKA smerom ku krajinným architektom je a verím, že aj naďalej bude na vynikajúcej a profesionálnej úrovni. Aj vďaka tejto priazni mohol Výbor pre KA podporiť rozvoj krajinnej architektúry v podobe seminárov, školení a účasti na súťažiach. Členovia výboru sa zúčastnili rokovaní so zástupcami ministerstiev, agentúr a komôr, ktoré priamo súvisia s výkonom profesie krajinný architekt. S úspešnými výsledkami a víziou pre budúcu spoluprácu. Som pripravený naďalej zastupovať krajinných architektov a rozvíjať túto spoluprácu pre napredovanie slovenskej architektúry.

Ing. Eugen Guldan, PhD.
Ing. Eugen Guldan, PhD.
 • Ing. arch. Juraj Hantabal

Svojou aktivitou v SKA by som chcel priložiť ruku k dielu pri formovaní vecí verejných v našom obore. Architektúra je súčasťou života každého človeka a poslaním nášho architektonického remesla je tvoriť prostredie priaznivé pre život človeka.

Ing. arch. Juraj Hantabal
Ing. arch. Juraj Hantabal
 • Ing. arch. Kornel Kobák

Prinášať do činnosti SKA nové impulzy a presadzovať aktualizáciu štandardov a zákonných pravidiel v záujme udržateľného vykonávania architektonickej profesie.

Ing. arch. Kornel Kobák
Ing. arch. Kornel Kobák
 • Ing. arch. Martin Kusý

Posledné dva roky som pracoval v Disciplinárnej komisii a tá práca mala zmysel. Vidím, že zdokonaľovať stavovskú organizáciu je dôležité, je to relevantný hlas, ktorý háji záujmy architektov a architektúry a napomáha tak profesionalizácii nášho prostredia.

Ing. arch. Martin Kusý
Ing. arch. Martin Kusý
 • Ing. arch. Igor Lichý

V posledných rokoch kolegovia z komory urobili kus dobrej prace, výsledkom čoho je množstvo architektonických súťaži. Žiaľ nie všetky sú férové. Nechcem byt ten ktorý prácu druhých iba kritizuje, ale chcem priložiť ruku k dielu, aby sme mali ešte viac kvalitných súťaži.

Ing. arch. Igor Lichý
Ing. arch. Igor Lichý
 • Ing. arch. Ivan Masár

V ostatných rokoch som pôsobil ako predseda Autorizačného výboru. Z tejto pozície som získal nový pohľad na niektoré aspekty činnosti komory. Rád by som ním prispel k práci nového predstavenstva.

Ing. arch. Ivan Masár
Ing. arch. Ivan Masár
 • Ing. arch. Martin Pavelek

. . . chcem sa venovať legislatíve a prostredníctvom slovenskej komory architektov vstúpiť do úpravy a tvorby zákonných predpisov a zjednodušiť a zefektívniť tak pracovné prostredie pre výkon nášho povolania

Ing. arch. Martin Pavelek
Ing. arch. Martin Pavelek
 • Ing. arch. Imrich Pleidel

Po dlhoročnej nepretržitej práci v orgánoch SKA by som ju rád naplnil v spolupráci s kolegami v predstavenstve, príslušných výboroch a pracovných skupinách v týchto oblastiach:

 • v pracovnej skupine pre legislatívu pri príprave odborných podkladov pre právne predpisy, týkajúce sa postavenia architektov, a procesov a podmienok pre tvorbu kvalitnej architektúry, urbanistických riešení a krajiny;
 • v aktivitách komory zameraných na zlepšenie podmienok vo verejnom obstarávaní architektonických služieb a v oceňovaní práce architekta;
 • pri presadení prijatia architektonickej politiky a pri propagácií práce architektov vo vnútri architektonického stavu i voči širokej verejnosti.
Ing. arch. Imrich Pleidel
Ing. arch. Imrich Pleidel
 • Ing. arch. Matúš Repka

Zviditeľňovať SKA a tak zvýšiť hodnotu profesie architekta medzi širokou verejnosťou. Presadiť profesiu viac do verejných stavieb a v rámci verejného obstarávania projektov a návrhov zmeniť kritérium ceny na kvalitu.

Ing. arch. Matúš Repka
Ing. arch. Matúš Repka
 • Ing. arch. Iľja Skoček

Propagácia a popularizácia ceny CEZAAR medzi architektkami a v radoch verejnosti. Vyvinutie tlaku na štátnu a komunálnu správu vo veci vypisovania architektonických súťaží verejných stavieb. Zvýšenie a zrýchlenie informovanosti členskej základne a činnosti komory pomocou webstránky a emailových spravodajov.

Ing. arch. Iľja Skoček
Ing. arch. Iľja Skoček
 • Ing. arch. Juraj Šujan

Za architektonický stav formulovať a dosledovať v novom stavebnom zákone: tri stupne projektovej dokumentácie, ale len jedno správne konanie, zvýšenie kompetencií autorizovaných osôb, oddelenie autorského dohľadu od dozoru projektanta, overenie súladu realizácie s PD. Bratislavské stavebné prepisy umožňujúce budovanie kompaktného mesta.

Ing. arch. Juraj Šujan
Ing. arch. Juraj Šujan
 • Mgr. arch. Nora Vranová

V minulom volebnom období som sa ako členka predstavenstva venovala najmä sústavnému vzdelávaniu architektov. Podarilo sa nám naštartovať niektoré zmeny, ktoré robia profesné vzdelávanie cielenejším a atraktívnejším. Mnohé však ešte treba dotiahnuť, preto sa uchádzam o možnosť pokračovať v začatých zmenách.

Mgr. arch. Nora Vranová
Mgr. arch. Nora Vranová
 • Ing. arch. Zuzana Zacharová

Svojím účinkovaním v predstavenstve by som chcela prispieť k rozvoju otvorenej komunikácie SKA smerom k verejnosti a k posilneniu jej dôvery nielen v radoch architektov, ale aj všetkých súvisiacich profesií a organizácií. Chcem napomôcť k zvýšeniu kredibility práce architekta v očiach spoločnosti. Ponúkam svoje skúsenosti nadobudnuté v oblasti medzinárodnej prezentácie a propagácie architektúry v kultúrnom centre design factory.

Ing. arch. Zuzana Zacharová
Ing. arch. Zuzana Zacharová
 • Ing. arch. Rudolf Žákovský

...úlohy trvajú. Vďaka tým z Vás, ktorí presviedčali verejné a súkromné osoby o obojstrannej užitočnosti súťaže. A dvojnásobne tým, ktorí vyhlasovateľovi pomáhali ako spracovatelia podmienok a podkladov, či účasťou na práci v porote už pred vyhlásením súťaže. Ďakujem aj všetkým členom výboru pre súťaže za hodiny telefonátov, večerné písania mailov a záverečné pochybnosti o tvrdosti či mäkkosti postupu, ktorý zákon nazýva overením súťažných podmienok. Spravme čo najviac pre to, aby sme okrem počtu zvyšovali kvalitu vyhlásených súťaží. A podmienok zadávania služieb architekta všeobecne. Okrem bežnej agendy sledovať súťaže pred ich vypísaním (aj tých neoverovaných), ako aj po ich ukončení (úspešnom alebo aj neúspešnom). Vo vzťahu k vyhlasovateľom hľadať skôr spoločnú reč medzi riadkami zákonov a predpisov a trpezlivo ich presviedčať o tom, že v poctivej súťaži víťazí nielen najlepší návrh, ale aj jej vyhlasovateľ. S ľuďmi zákona (tvorcami i vykladačmi) s otvorenou, ale ak treba aj tvrdou, hlavou viesť dialóg, tak aby krivky paragrafov boli čo najrovnejšie. Uľahčiť prípravu a štandardizovať priebeh súťaží formou vzorových dokumentov či pomôcok pre porotcov, sekretárov a overovateľov.

Ing. arch. Rudolf Žákovský
Ing. arch. Rudolf Žákovský

Zoznam kandidátiek a kandidátov pre voľbu do disciplinárnej komisie Slovenskej komory architektov a ich volebné programy:

 • Ing. arch. Michaela Hantabalová

Dôvodom mojej kandidatúry do disciplinárnej komisie je to, že sa chcem aktívne zapojiť do udržania kvalitnej architektonickej a projekčnej činnosti na Slovensku. Naša profesia architekta veľmi úzko súvisí s kultúrnym prostredím, ktoré je treba v našej krajine rozvíjať a následne udržiavať.

Ing. arch. Michaela Hantabalová
Ing. arch. Michaela Hantabalová
 • Ing. arch. Zoltán Holocsy

Prispieť k férovému výkonu povolania a slúžiť pravde.

Ing. arch. Zoltán Holocsy
Ing. arch. Zoltán Holocsy
 • Ing. arch. Alan Krajčír

Členom SKA som sa stal v novembri 2005. Dôvodom na zapojenie sa do jej činnosti po 14 rokoch je chuť zmeniť status člena z „pasívny“ na „aktívny“. Disciplinárna komisia je dobrým krokom na začiatok. Aj keď komisia rokuje v senátoch, viacerých kolegov osobne poznám a viem si s nimi predstaviť prípadnú spoluprácu.

Ing. arch. Alan Krajčír
Ing. arch. Alan Krajčír
 • Ing. arch. Pavol Mrázek

V disciplinárnej komisii chcem prispieť k zvyšovaniu vzájomnej úcty a disciplinovanosti členov SKA pri výkone povolania architekta a tak prispieť k zvyšovaniu spoločenského významu a autority SKA v povedomí verejnosti.

Ing. arch. Pavol Mrázek
Ing. arch. Pavol Mrázek
 • Ing. Peter Pasečný

Pôsobením v disciplinárnej komisii by som chcel naďalej aktívne prispievať k činnosti SKA. Mojím cieľom je zlepšovanie vzťahov medzi architektmi, krajinnými architektmi a klientmi. Jasné a korektné vzťahy sú predpokladom úspešnej spolupráce.

Ing. Peter Pasečný
Ing. Peter Pasečný
 • Ing. arch. Jozef Polgáry

Vážení členovia komory, dovoľujem si vás osloviť ako kandidát do disciplinárnej komisie SKA. Mojim cieľom práce bude zachovanie etiky a zákonnosti pri výkone povolania autorizovaných architektov. Úprimne ďakujem za podporu.

Ing. arch. Jozef Polgáry
Ing. arch. Jozef Polgáry
 • Ing. arch. Ľudmila Saudreau

Pôsobením a prácou v disciplinárnej komisii SKA by som chcela prispieť k budovaniu vzájomného rešpektu a korektných vzťahov medzi architektmi. Je to pre mňa možnosť ako prispieť k tomu, aby bol výkon profesie architekta na Slovensku profesionálnejší. Tiež by som rada prispela k dôraznejšiemu rozlíšeniu architekta od stavebného inžiniera a tým vylepšila vnímanie a pohľad laickej verejnosti na prácu architekta. Svojimi skúsenosťami by som chcela aktívnejšou formou podporovať mladých a začínajúcich architektov.

Ing. arch. Ľudmila Saudreau
Ing. arch. Ľudmila Saudreau
 • Ing. arch. Branislav Sepši

Ako architekt, manažér projektovej prípravy slovensko-luxemburského developera, miestny poslanec a člen komisie územného plánu sa snažím prispieť ku komplexnému rozvoju našej spoločnosti. Aktívne a zodpovedne by som rád prispel aj k činnosti našej komory architektov.

Ing. arch. Branislav Sepši
Ing. arch. Branislav Sepši
 • doc. Ing. arch. Branislav Somora, PhD.

Svoju činnosť pre Slovenskú komoru architektov som sa doteraz snažil vykonávať v zmysle motta: “Čím viac pomáhame iným, tým viac to prospieva nám. Čím viac dávame iným, tým viac dostávame my.“

doc. Ing. arch. Branislav Somora, PhD.
doc. Ing. arch. Branislav Somora, PhD.
 • Ing. arch. Pavel Suchánek

Dôsledne dbať na dodržiavanie etického kódexu a budovať dobré a korektné vzťahy medzi členmi komory navzájom. Dbať na zvyšovanie kvality prace vo vzťahu ku klientom a zvyšovať tak prestíž SKA. Prispieť k samozrejmému dodržiavaniu etického poriadku, zvyšovať vzájomnú dôveru členov SKA.

Ing. arch. Pavel Suchánek
Ing. arch. Pavel Suchánek
 • Ing. arch. Tomáš Šebo

Mojou prioritou je dodržiavanie pravidiel a férovosti. Pravidla sú väčšinou jasne a transparentne, interpretácia férovosti môže byt niekedy rôzna. Svojou prácou v disciplinárnej komisii chcem naďalej prispievať k hľadaniu čo najférovejšieho a čo najetickejšieho modelu činnosti a spolunažívania členov SKA.

Ing. arch. Tomáš Šebo
Ing. arch. Tomáš Šebo
 • Akad. arch. Dušan Voštenák

Ďakujem za návrh na člena komisie, ponúkam objektívne posudzovanie v zmysle odbornosti, morálky a slušnosti sústrediť sa na disciplinárne problémy kolegov. Budem presadzovať skôr dohodu zúčastnených strán, najmä keď pôjde o osobné invektívy. Na tému autorských práv navrhujem uprednostniť ošetrenie výstavnou alebo publikačnou prioritou pred zložitými súdnymi naťahovačkami. Samostatnou témou sú súťaže, kde podnety alebo obvinenia treba posudzovať na základe overených informácií a kolektívne. Verím, že mi pri tejto práci pomôžu skúsenejší členovia komisie a spoločne naplníme poslanie architektúry.

Akad. arch. Dušan Voštenák
Akad. arch. Dušan Voštenák
 • Ing. arch. Tibor Zelenický

Z doterajšej činnosti v DK si dovolím konštatovať stúpajúci trend tlaku investorov na výkon profesie architekta. Kandidujem preto, aby som skúsenosťami z praxe pomohol riešiť konfliktné situácie, do ktorých sa v architektonickej praxi môže dostať každý architekt-člen SKA.

Ing. arch. Tibor Zelenický
Ing. arch. Tibor Zelenický

Za právne oddelenie:

 • JUDr. Juraj Babiš
 • JUDr. Milan Gocník
 • JUDr. David Soukeník
Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím