Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
10. september 2019
0
614

Cenu Architekt roku (cena ABF a.s) v Českej republike získal Stanislav Fiala

Slávnostné vyhlásenie výsledkov jedenásteho ročníka súťaže prebehlo 10. septembra 2019 v priestoroch Centra architektúry a mestského plánovania (CAMP) v Prahe.
Cenu Architekt roku (cena ABF a.s) v Českej republike získal Stanislav Fiala

Ocenenie za mimoriadny prínos v oblasti architektúry, za uplynulých päť rokov - cenu Architekt roku 2019, získal popredný český architekt Stanislav Fiala. Čestné uznanie udelila porota Jane Kosteleckej, ktorá v roku 2007 zorganizovala v Čechách prvé podujatie formátu Pecha Kucha Night a viac ako päť rokov vydáva publikácie so zameraním na architektúru a dizajn.

Na slávnostnom ceremoniáli v pražskom centre CAMP sa zišlo niekoľko stoviek fanúšikov architektúry aj zástupcovia inštitúcií. Boli medzi nimi napr. Marcela Pavlová, námestníčka pre riadenie sekcie výstavby a verejného investovania MMR, Petr Hlaváček, prvý námestník primátora hl. mesta Prahy, generálny riaditeľ a podpredseda predstavenstva ABF, a. s., Tomáš Kotrč, predseda predstavenstva ABF, a. s., Pavel Sehnal, výkonná riaditeľka Zväzu miest a obcí Radka Vladyková, predseda ČKAIT Pavol Škrečok, minuloročný laureát Architekta roka Petr Hájek a ďalší. Dôvodov bohatej účasti bolo viac. Vyhlásené boli totiž výsledky hneď niekoľkých súťaží.

Najprv moderátorka Daniela Písařovicová predstavila laureáta Ceny Prométheus cti ČR 2019, ktorú získal Ondřej Halla za prácu nazvanú Mikroklíma bazénových hál. Potom boli predstavené najlepšie návrhy mladých architektov do 33 rokov, ktorí sa zúčastnili súťaže Young Architect Award 2019.

Cena Architekt roka je udeľovaná osobe alebo osobám, ktoré sa v uplynulom období svojím prístupom významne zaslúžili o rozvoj architektúry v Českej republike. Poukazuje na konkrétne tvorivé alebo organizačné počiny vedúce k vzniku kvalitných realizácií, medzi ktoré patrí projekčná, teoretická, vzdelávacia, propagačná, alebo publikačná a popularizačná činnosť. Cenu Architekt roku vypisuje každoročne spoločnosť ABF, s cieľom poukázať na význam a dôležitosť architektúry a jej tvorcov pre kultúrny rozvoj spoločnosti a podporiť kvalitu a odbornú i občiansku angažovanosť na poli architektúry.

1497
Youtube

Už v júni vybrala odborná porota (architekti Adam Gebrian, Josef Pleskot, Marcela Steinbachová, umelkyňa Kateřina Šedá a víťaz minulého ročníka súťaže - architekt Petr Hájek) päť finalistov súťaže Architekt roku 2019. Stali sa nimi štúdio Ellement zo Zlína (Jitka Ressová, Hana Maršíková, Jan Pavézka), pražský architekt Stanislav Fiala, architekt a pedagóg Zdeněk Fránek, liberecká dvojica Petr Stolín a Alena Mičeková a brnenský architekt Petr Všetečka.

Architekt roku 2019 - Stanislav Fiala

Porota sa rozhodla oceniť Stanislava Fialu, ktorý už od 90. rokov patrí medzi špičkových českých architektov. Mnohé z jeho realizácií sa dočkali uznania na domácej aj zahraničnej pôde. V roku 2000 sa dostal s administratívnou budovou MUZO v pražských Strašniciach medzi finalistov prestížnej európskej ceny za súčasnú architektúru Mies van der Rohe Award. Medzi najvýznamnejšie realizácie za posledných pár rokov patria pražský Palác Špork a DRN na Národnej triede, Bytový dom Puškinova, takisto v Prahe, alebo Golfklub Čertovo břemeno (Alenina Lhota). Výrazné sú tiež jeho stavby pre spoločnosť Sipral - továreň, sídlo a vzorkovňa.

Stanislav Fiala sa narodil v roku 1962 v Moste. Vyštudoval Fakultu architektúry ČVUT a Školu architektúry na AVU v Prahe. V deväťdesiatych rokoch bol spoločníkom známeho D. A. Studia, neskôr ateliéru D3A, od roku 2009 je konateľom spoločnosti Fiala + Nemec.

Stanislav Fiala
Stanislav Fiala

Zdôvodnenie poroty: Existují stovky různých způsobů jak vykonávat řemeslo architekta. Stanislav Fiala ovládá jeden z nejnáročnějších, tudíž ne tak často provozovaných. Disponuje neuvěřitelnou schopností improvizace na stavbě, ochotou bavit se s řemeslníky a společně se vydat na cestu za neznámým, nečekaným, neodhadnutelným. Je to častokrát velké dobrodružství s nejistým koncem, ale zdá se, že to je cesta radostná, na kterou zúčastnění i s odstupem času rádi vzpomínají. Nedávno dokončil v centru Prahy palác DRN na Národní třídě a dokončení se blíží palác Špork poblíž náměstí Republiky. Je fascinující vidět, jak se plody těchto improvizačních schopností projevují i u staveb velikého měřítka. To je totiž skutečně mimořádné, nezvyklé a snadno srozumitelné komukoliv z nejširší veřejnosti. Stačí mít otevřené oči a uvidíte, že někdo tvrdě pracuje, přemýšlí nad každým detailem a s citem sobě vlastním nachází nečekaná řešení stovek problémů, které se na každé stavbě vynořují. Stanislav Fiala je tvůrcem originálního světa, který si s prací nikoho jiného v Česku nespletete.

Pražský palác Palác Špork
Pražský palác Palác Špork
Polyfunkčný objekt DRN
Polyfunkčný objekt DRN

Čestné uznanie / Architekt roku 2019 - Jana Kostelecká

Porota sa rozhodla udeliť čestné uznanie za dlhodobú podporu a propagáciu architektúry producentke Jane Kosteleckej, ktorá od roku 2014 vydáva vo svojom nakladateľstvo non-fiction literatúru pre deti a mládež venovanú architektúre a dizajnu. Prvou publikáciou bol preklad poľskej knižky D.O.M.E.K., nateraz posledným projektom je pôvodná kniha z roku 2019 nazvaná K čemu jsou architekti - autori: Ondřej Duška a Karolina Jirkalová. Kostelecká priviezla do Čiech fenomén krátkych prednášok Pecha Kucha Nights - prvú akciu tohto formátu zorganizovala už v roku 2007. V tejto aktivite pokračuje dodnes. Podieľa sa tiež na množstve ďalších projektov súvisiacich so súčasnou architektúrou - knižná verzia Šumných měst, Městské zásahy, anastomosis, Projektil 33, organizuje dielne pre deti. Jana Kostelecká je absolventkou odboru čeština a dejiny umenia na Filozofickej fakulte Masarykovej univerzity v Brne.

Jana Kostelecká
Jana Kostelecká
D.O.M.E.K., Důvtipná obrázková mozaika efektivních konstrukcí
D.O.M.E.K., Důvtipná obrázková mozaika efektivních konstrukcí

Ocenenie Architekt obce 2019 získal Milan Košař

Súčasťou súťaže je tiež ocenenie Architekt obce - titul udeľuje Ministersto pre miestny rozvoj, Zväz miest a obcí a časopis Moderní obec. 

Ministerstvo pro místní rozvoj se dlouhodobě zabývá problematikou kvality prostředí vytvářeného výstavbou, mimo jiné proto, že je to prostředí, kde všichni trávíme nejdelší část našeho života. Naše snaha vyústila v koncepční rovině v dokument Politika architektury a stavební kultury České republiky, kterou v roce 2015 schválila vláda, a která mimo jiné zabývá i podporou městských architektů. Je prokazatelné, že systematická spolupráce architekta a obce umožňuje dodržovat stanovenou vizi rozvoje sídla, má pozitivní vliv na jeho obraz, stav veřejných prostranství a rovněž vede k tomu, že se obyvatelé těchto obcí více zajímají o to, v jakém prostředí žijí a mají zájem ho rozvíjet,“ vysvetľuje ministerka Klára Dostálová.

Taktiež Zväz miest a obcí SR je presvedčený o význame spolupráce architekta a obce. „Cílem soutěže je mimo jiné právě podpora vztahů mezi architektem a obcí, jejich vzájemné symbiózy při procesu výstavby, a také vyzdvižení přístupu takové samosprávy, která nepřemýšlí pouze v krátkodobém horizontu, ale dívá se do budoucna,“ dopĺňa František Lukl, predseda zväzu.

Odborná porota súťaže Architekt roka 2019, v spolupráci s organizátormi súťaže Architekt obce 2019, nominovala päť mestských architektov, ktorých pôsobenie považuje pre rozvoj zvereného sídla za zásadné. Sú nimi Ondřej Busta (Český Krumlov), Eva Brandová Kováříková (Klatovy), Milan Košař (Vysoké Mýto, Poděbrady, Ústí nad Orlicí), Petr Kropp (Karlovy Vary) a Jan Mužík (Litoměřice).

Architekt obci 2019 - Milan Košař

Ocenenie bolo odovzdané architektovi a urbanistovi Milanovi Kosařovi za sústavný, mnohoročný profesionálny výkon funkcie mestského architekta (do konca roku 1992 bol hlavným architektom mesta Pardubice, 25 rokov pôsobil ako externý mestský architekt vo Vysokom Mýte, od roku 2017 je na rovnakej pozícii v meste Poděbrady, v súčasnej dobe pôsobí tiež v Ústí nad Orlicí).

Milan Košař
Milan Košař

Architekt Milan Košař působil ve Vysokém Mýtě jako odborný poradce při rozhodování v oblasti územního plánování, urbanismu a architektury. Spolupracoval s architekty a projektanty při přípravě nových staveb i rekonstrukcí, podílel na zpracování zadání architektonických i územních studií a také realizaci veřejných architektonicko-urbanistických soutěží. V neposlední řadě se podílel na tvorbě pravidel, která usměrňují stavební činnost ve městě,“ zhrnul činnosť mestského architekta starosta Vysokého Mýta Ing. František Jiraský. Konkrétne išlo napríklad o rekonštrukciu Šemberovho divadla vo Vysokom Mýte, inicioval rekonštrukciu námestia Přemysla Otakara II., pod jeho autorským dozorom bola zahájená rekonštrukcia Vaňorného námestia.

V poslednej dobe sa podarilo vo Vysokom Mýte usporiadať niekoľko verejných architektonických súťaží. V Ústí nad Orlicí sa Milan Košař podieľal na presadení odkúpenia území bývalej textilky Perla do vlastníctva mesta a inicioval vypísanie verejnej urbanisticko-architektonickej súťaže na komplexné riešenie lokality. Za základ práce považuje otvorenú komunikáciu s vedením mesta, odborníkmi a verejnosťou.

Zrekonštruované Šemberovo divadlo vo Vysokom Mýte
Zrekonštruované Šemberovo divadlo vo Vysokom Mýte

Poloha na mape

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím