Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
17. august 2018
0
3201

VÝBER VHODNÉHO RIEŠENIA -2. pokračovanie seriálu o vegetačných strechách

Stále aktuálnejšiu tému Vám priblížime v spolupráci s firmou ISOVER, postupne v piatich článkoch, kde sa dočítate všetky podrobnosti, ktoré Vám uľahčia rozhodovanie o tom, či vo Vašich projektoch navrhnete vegetačnú strechu.
VÝBER VHODNÉHO RIEŠENIA -2. pokračovanie seriálu o vegetačných strechách

Spoločnosť Isover sa v poslednom období intenzívne venuje osvete v problematike zelených striech.  Keďže je to téma veľmi rozsiahla, rozhodli sme sa pre Vás pripraviť seriál piatich článkov, kde Vám podrobne priblížime možnosti, s ktorými budete môcť pri Vašich projektoch počítať.  Prinášame druhú časť  - VÝBER VHODNÉHO RIEŠENIA.

Témy jednotlivých častí nášho seriálu:

PREČO JE DOBRÉ OZELENIŤ STRECHU  
VÝBER VHODNÉHO RIEŠENIA
PROJEKT
REALIZÁCIA A ÚDRŽBA
PRODUKTY PRE VEGETAČNÉ STRECHY


Pred výberom konkrétnej skladby vegetačnej strechy je nutné zamyslieť sa, či je vôbec technicky možné takúto úpravu vykonať. Je dôležité ujasniť si najmä nasledujúce body.

  • Sklon strechy
  • Nosnosť strechy
  • Orientácia na svetové strany
  • Slnečné a dažďové zatienenie
  • Prítomnosť vodovodnej prípojky na streche
  • Možnosti odvodnenia strechy
  • Teplota a rýchlosť vzduchu výústení vzduchotechniky
  • Prístupnosť strechy pre následnú údržbu

Vegetačné strechy s hydrofilnou minerálnou vlnou ISOVER majú výrazne menšie nároky na vlastnosti strechy než konvenčné skladby so substrátmi. Pre svoju veľmi nízku hmotnosť je možné realizovať vegetačnú strechu aj pri rekonštrukciách, kde nie je príliš dobrá statika.

Na vegetačnej streche sa dosky z hydrofilnej vlny zvyčajne kombinujú so substrátmi v pomere 1: 1, výnimočne ale aj v iných pomeroch. Na obrázku je vidieť použitie do kvetináčov čisto s minerálnou vlnou. Podobný systém s intenzívnym substrátom by kvôli statike nebolo možné vôbec zrealizovať.

Odporúčané hrúbky vegetačnej vrstvy a vrstvy vol'nej vody (jazierka)
Zelená strecha

Výber vhodného riešenia

ÚSPORNÁ STRECHA ISOVER

Najčastejším typom zazelenených striech sú práve tieto skladby s nízkou extenzívnou vegetáciou. Sú nenáročné na údržbu a tiež sú cenovo najdostupnejšie. Ideálne sú nízke trsovité rastliny, ktoré sa samovoľne plošne rozrastajú a regenerujú. Medzi odporúčané rastliny patria rozchodníky, skalničky a ďalšie rastliny, ktoré sa zvládnu vysporiadať s extrémnymi podmienkami - dlhotrvajúcim suchom, vetrom a priamym slnečným žiarením. Obvyklá skladba zo sortimentu ISOVER pozostáva z jednej dosky Isover FLORA (50 mm) a tenkej vrstvy substrátu (30 mm). V prípade veľmi malého sklonu strechy (0-2 °) sa odporúča použiť drenážnu fóliu ako ochranu proti premokreniu. Úsporná strecha je vhodná aj pre rekonštrukcie.

Základnú skladbu je možné použiť aj bez výpočtu na ozelenenie garáží, pergol a iných menších striech s plochou do 50 m2 so sklonom min. 2-4 °, pokiaľ tieto strechy nie sú vystavené zvýšenému pôsobeniu vetra. Týmto je myslené umiestnenie v mestskej zástavbe, kde je strecha od vetra chránená okolitými budovami, stromami a pod. Pri strechách väčších rozmerov, zložitejších tvarov, alebo umiestnených pri otvorených plochách s väčšou intenzitou vetra je nutné vykonať výpočet stability a drenážnej kapacity. Pre zvýšenie odolnosti proti saniu vetra sa používajú stabilizačné mriežky. Pre zvýšenie drenážnej kapacity sa používajú doplnkové plošné drenáže.

STREŠNÁ LÚKA ISOVER

Skladby s polointenzívnou vegetáciou sú stále ešte nenáročné na údržbu, ale umožňujú osádzať aj širšie spektrum rastlín. Najčastejším typom zelene sú práve spoločenstvá bylín a tráv. Hrúbka vegetačnej vrstvy pre zakoreňovanie rastlín sa pohybuje medzi 200-300 mm. Dosky Isover FLORA by mali tvoriť približne polovicu tejto výšky. Zasypávajú sa vrstvou substrátu vo výške minimálne 100 mm, podľa náročnosti rastlín a architektonického riešenia. V prípade veľmi malého sklonu strechy (0-2°) je odporúčané použiť drenážnu fóliu ako ochranu proti premokreniu. Táto skladba je po overení statickej únosnosti vhodná aj pre rekonštrukcie.

Na rozdiel od Úspornej strechy je možné základný variant tejto strechy použiť prakticky všade, kde to dovolí únosnosť strechy (je nutné vykonať statický výpočet, najmä ak ide o rekonštrukcie). Doska z hydrofilnej vlny o hr. 100 mm môže dostatočne odvodniť väčšiu plochu ako 50 m2. Priťaženie 100-200 mm substrátu je zvyčajne dostatočné na odolávanie vetru vo veterných oblastiach 1-3. Ak je potrebné účinnejšie odviesť vodu a stabilizovať strechu proti pôsobeniu vetra, skladba sa doplní o čisto drenážnu nopovú fóliu a z vrchnej strany sa  stabilizuje sieťou.

STREŠNÁ ZÁHRADA ISOVER

Patrí medzi strechy s intenzívnou strešnou vegetáciou. Jedná sa o najnáročnejšie a najnákladnejšie skladby vegetačných striech. Výhodou je takmer neobmedzený výber rastlín prispôsobený stredoeurópskemu klimatickému pásmu (trvalky, kríky, stromy). Hrúbka vegetačnaj vrstvy spravidla začína na 300 mm, ale nie sú výnimkou hrúbky 500-1000 mm, najmä ak sú súčasťou rastlín i stromy. Substrát je možné čiastočne nahradiť hydrofilnou minerálnou vlnou vyššej pevnosti (Isover INTENSE). Tieto strechy majú obrovskú hydroakumulačnú schopnosť, ktorá sa zvyšuje úmerne k množstvu použitej hydrofilnej vlny schopnej vstrebať už v základnej hrúbke 50 mm úctyhodných 45 l vody na m2. Doskami z hydrofilnej vlny možno voľne prejsť aj do strešného jazierka, ktoré môže byť súčasťou strešnej záhrady. Intenzívna zeleň vyžaduje stálu starostlivosť a údržbu s automatickou závlahou. Plánovanie intenzívneho ozelenenia by malo byť v súlade so širšou nadväznosťou na projekt budovy. Vysoké rastliny majú vplyv okrem statiky tiež na oslnenie a údržbu nadväzujúcich priestorov. Nie sú spravidla vhodné pre rekonštrukcie.

Rozdiel medzi základnou a upravenou skladbou je v množstve hydrofilnej vlny. Vďaka jej veľkej nasiakavosti je vhodná do retenčných striech, kde dokáže zachytiť až 90% dažďových zrážok. Takéto množstvo vody ale nie je vhodné pre všetky rastliny, pretože by mohli zahnívať. Množstvo hydrofilnej vlny by malo tvoriť maximálne polovicu vegetačného súvrstvia, aby bolo umožnené koreňom rastlín dýchať. Pri výsadbe väčších kríkov a stromov je tiež nutné tieto veľké rastliny stabilizovať, aby sa nevyvrátili. Stabilizácia sa vykonáva napr. do kari siete položenej do spodnej časti vegetačnej vrstvy.

JAZIERKO V STREŠNEJ ZÁHRADE ISOVER

Strešné jazierko nemusí byť zase tak náročné a nákladné, ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať. Jeho hmotnosť bude rovnaká, alebo dokonca nižšia ako u strešnej záhrady. Nebudú tu žiadne veľké ťažké stromy alebo košaté kríky, ale iba vodné rastliny, ktoré zakorenia aj v malom množstve vodného substrátu. Hydrofilná minerálna vlna je ideálnym materiálom práve pre tieto konštrukcie.

Možnosti strešného jazierka sú určené predovšetkým finančnými možnosťami investora. Technicky je možné vykonať na streche aj hlbšie jazierko, ktoré by slúžilo na kúpanie, alebo na pestovanie lekien a ďalších rastlín, ktoré potrebujú väčšiu hĺbku (min. 50 cm). Na bežnej streche stačí zrealizovať plytkú mokraď. Základný zoznam vodných rastlínn bude uvedený na konci kapitoly Realizácia - 4. časti nášho seriálu. Finančná náročnosť bude podobná ako u strešnej záhrady.

ŠIKMÁ STRECHA ISOVER

Tieto strechy sú vhodné hlavne pre novostavby, kde je strecha od prvej chvíle projektovaná pre budúce ozelenenie. Veľmi dôležitým prvkom pri týchto strechách je stabilizácia súvrstvia proti zosadaniu, zošmykovaniu a vplyvom vetra. Ďalej potom drenážne spomaľovače a bezpečnostné prvky. Šikmé strechy sa väčšinou ozeleňují rozchodníkovým kobercom, ktorého výška je cca 50-100 mm. Výber dosiek z hydrofilnej vlny závisí od sklonu strechy. Pre malé sklony sa používajú dosky Isover FLORA, pre strmé strechy už väčšinou dosky Isover INTENSE. Tieto strechy je možné riešiť ako extenzívny (rozchodníkový koberec), polointenzivny (sadené rastliny), alebo ako intenzívny (trávnikový koberec). V prípade strešného trávnika je potrebná pravidelná zálievka, ktorá môže byť realizovaná kvapkovou závlahou.

Variant 1
je vhodný pre väčšinu šikmých vegetačných striech (aj pre veľmi strmé strechy). Pri použití hydrofilnej minerálnej vlny v šikmých strechách je nevyhnutné použiť drenážne spomaľovače, pretože inak by voda zo strechy odtekala veľmi rýchlo a horná časť strechy by bola suchá a rastliny by tu uhynuli. Drenážny spomaľovač je v tomto prípade tvorený pásom hydroizolácie, ktorý sa vkladá medzi dve dosky hydrofilnej vlny. Veľmi záleží na sklone strechy a na tom, koľko vody je potrebné v streche zadržať. Spomaľovače môžu byť vo veľmi strmých strechách dokonca umiestnené vo vzdialenosti 15 cm od seba a bude tu nutné miesto dosiek Isover FLORA použiť dosky Isover INTENSE, ktoré majú silnejšiu hydroakumuláciu. Podrobnosti budú uvedené v kapitole Projekt - 3. časť seriálu, rovnako ako kotvenie geogridu a dimenzovanie odvodňovacieho prvku pod spomaľovačmi.

Variant 2
je vhodný skôr pre menšie sklony striech a na strechy, kde sa počíta so zložitejším usporiadaním rastlín. Rozdiel oproti variante 1 je v hrúbke minerálnej vlny, ktorá umožňuje výsadbu jednotlivých rastlín, pretože je tu miesto hustého geogridu len doplnkové kotvenie pogumovaným drôtom. Silnejšia vegetačná vrstva tiež umožní vysiatie trávnika, ktorý ale nebude pochôdzny.

GRILL STRECHA ISOVER

Spojenie intenzívnej strešnej záhrady a terasy dáva jedinečnú možnosť vytvoriť zo strechy naozajstnú relaxačnú zónu. Táto strecha je plne pochôdzna a tomu zodpovedá aj výber rastlín. V prevádzkovej časti je to väčšinou trávnik, na okrajoch potom vyššie rastliny a kríky. Hrúbka vegetačného súvrstvia je volená cca 300 mm. Veľké rastliny a stromy je možné sadiť do betónových kvetináčov a tie umiestniť v priestore strešnej terasy. Grill strecha sa realizuje väčšinou pri novostavbách, ale po podrobnej projektovej príprave je možná realizácia aj pri rekonštrukciách (ak podmienky dovolia).

Pred realizáciou je nutné vypočítať drenážnu kapacitu zatrávnenej strechy. Dosky Isover INTENSE majú vďaka zvýšenej pevnosti nižšiu vodopriepustnosť než štandardné dosky Isover FLORA. Použitie bez plošnej drenáže je preto možné iba v malých plochách okolo terasy.

Za podklady ďakujeme firme Isover.

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím