Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
26. október 2023
0
469

Umelecká činnosť pedagógov na KARCH 2022

V dňoch 22.-25. marca 2023 bola v rámci výstavy CONECO RACIOENERGIA 2023 v INCHEBA EXPO ARÉNA BRATISLAVA predstavená umelecká činnosť pedagógov na Katedre architektúry, Stavebnej fakulty, STU za rok 2022.
Umelecká činnosť pedagógov na KARCH 2022

Ing. Filip Bránický, PhD.

Vzdelanie ukončil na Katedre architektúry SvF STU pod vedením architekta Pavla Paňáka. Po ukončení štúdia praxoval v architektonickej kancelárií A B.K.P.Š. V súčasnosti je odborným asistentom na Katedre architektúry v Bratislave, kde sa venuje výskumu vernakulárnej architektúry mikroregiónov Slovenska. Ako autorizovaný architekt SKA nadobudnuté znalosti aplikuje v pedagogickej činnosti pri výučbe ateliérov a vo vlastnej architektonickej praxi.

RODINNÝ DOM PRENČOV
Ing. Filip Bránický, PhD. / Ing. Richard Šimek

RECENZIA PROJEKTU : 

prof. Ing. arch. Hana Urbášková, PhD.

Navrhovaný rodinný dům se nachází v obci Prenčov v okrese Banská Štiavnica
v Banskobystrickém kraji. Obec se nachází v malebném údolí řeky Štiavnice v Prenčovské kotlině. Krajinná a sídelní struktura v okolí Banské Štiavnice je pro své historické a kulturní kvality zapsána na seznamu světového dědictví UNESCO. Architekti neměli snadný úkol navrhnout rodinný dům pro vesnici, která se vyznačovala typickou tradiční hontianskou architekturou, která však prošla radikálním vývojem v důsledku změny způsobu života ve druhé polovině 20. století. Autoři projektu se snaží navrhnout dům, který v rozptýlené architektonicky různorodé zástavbě naváže na tradiční architekturu, ale moderním jazykem. Do tradičního obdélníkového půdorysu orientovaného štítem do ulice navrhli inovativní dispoziční řešení. Architektura budovy by si zasloužila větší pozornost. Projekt považuji za přínosný.

Ing. Simona Tarabová

Rodinný dom je situovaný na pozemku definovanom dvoma výraznými líniami. Prvú tvorí vodný tok , ktorý je zároveň prirodzenou bariérou v kontinuálnej zástavbe. Druhú líniu predstavuje hlavná komunikácia, ktorej smer definoval stavebnú čiaru priľahlých rodinných domov. V návrhu je jasne čitateľná práca s daným kontextom, v ktorom navrhovaný dom uzatvára obytný blok. Autori vyosením objektu, do smeru rovnobežného s potokom, vytvárajú na južnej strane pozemku priestrannú záhradu, do ktorej sú orientované obytné priestory.  Poloha garáže je optimálna pre pohodlný prechod k vstupu do domu a zároveň zabezpečuje súkromie od cesty. Hmota domu nesie proporcie tradičnej ľudovej architektúry, čo je vyjadrením pretrvávajúceho pozitívneho vzťahu k tradičnej forme zástavby aj v dnešnej dobe globalizmu. Tradičnú siluetu dopĺňajú nadčasové materiály a racionálne navrhnutá dispozícia, ktorá v dennej časti poskytuje vzdušný spoločenský priestor pre aktívne spolunažívanie rodiny.  

DOM R
Ing. Filip Bránický, PhD. / Ing. Richard Šimek

RECENZIA PROJEKTU : 

Ing. arch. Juraj Izrael

Rodinný dom R je determinovaný svahovitým pozemkom v malebnej zástavbe. Svojou formou vhodne nadväzuje na danosti terénu a z návrhu je čitateľný autorov zámer neinvazívnym spôsobom zasiahnuť do tohto kontextu. Objem je čitateľne rozdelený na 3 časti, prvou je ľahký drevený prístrešok ktorý sa jednak k ulici správa pokorne a zároveň ponecháva priehľad na krajinu. Ďalšie dva objemy sú racionálne rozdelená na nočnú časť s výstupom na terasu a spodnú dennú časť ktorá sa otvára celo-presklenou plochou do záhrady. Projekt svojou materialitou a jej vlastnosťami vhodne dopĺňa koncept zrásť časom s prostredím.

Ing. Simona Tarabová

Dom je osadený v pomerne náročných terénnych podmienkach, čo výrazne definovalo celý návrh. Rozloženie hmoty domu do troch etáží potláča jeho mohutnosť, čomu dopomáha aj rozličné materiálové riešenie fasád jednotlivých častí. Prístrešok v úrovni ulice s priehľadom do krajiny reprezentuje neinvazívnosť objektu v kontexte s okolím.

Koncept členenia domu na tri časti je dodržaný aj v dispozícii. Tá je delená na nočnú časť, ktorá má vo vyššej úrovni súkromnú terasu, a dennú časť, ktorá je v spodnej úrovni orientovaná do záhrady. Centrálne umiestnené schodisko plynulo prepája jednotlivé úrovne, avšak vzhľadom na polohu vstupu mierne narúša súkromie nočnej časti na 2. NP. Za to jeho centrálna poloha umožňuje prirodzené presvetlenie miestností umiestnených po obvode domu.

Celkové stvárnenie domu pôsobí v danom prostredí nerušivým a príjemným dojmom. Pozitívne hodnotím aj voľbu materiálov, pri ktorej autori mysleli na ich vzhľad z dlhodobého hľadiska.

RODINNÝ DOM VO SVAHU
Ing. Filip Bránický, PhD. / Ing. Richard Šimek

RECENZIA PROJEKTU : 

Ing. arch. Juraj Izrael

Dom vo svahu nadväzuje na okolitú zástavbu, hmota vychádza z pôvodného domu, ktorý stál na tomto mieste. Inšpirácia formou so sedlovou strechou pôsobí presvedčivo. Vizuálne sa naopak nesnaží pripodobňovať pôvodnému domu, má čitateľný súčasný charakter. Tento prístup vidieť aj v dispozícií domu, ktorá racionálne využíva orientáciu na svetové strany. Severnú a zároveň uličnú fasádu využíva na 2.NP ako prepojovaciu chodbu tvoriacu filter. Toto riešenie je taktiež inšpirované skladbou pôvodného domu s postrannou chodbou gánkového typu. Koncept tak jasne prezentuje východiskové riešenia z analýz.

Ing. Simona Tarabová

Orientácia domu v smere vrstevníc je v prípade pozdĺžneho tvaru domu najvhodnejším riešením. Keďže dom spĺňa aj prídavnú funkciu vo forme pracoviska, bolo potrebné túto časť domu  prevádzkovo oddeliť od súkromnej. Preto má dom dva samostatné vstupy, ktorých oddelenie na vstupnom podlaží podporuje centrálne umiestnená garáž. V exteriéri verejne prístupnú časť od súkromnej oddeľuje samotná hmota domu, ktorá spolu so svahovitým terénom tvorí bariéru medzi jednotlivými plochami. Nepriaznivú severnú orientáciu svahu autori riešia vyrezaním terénu na južnej strane, čím vytvárajú optimálnu orientáciu obytných miestností. Zaujímavá je forma odkazu na tradičný prvok gánku v podobe líniovej chodby v severnej časti dispozície. Inšpirácia tradičnou zástavbou je extrahovaná do minimalistickej podoby, ktorá si vyžaduje precízne prevedenie detailov, čo zvyšuje ambicióznosť daného projektu.

OBNOVA OBJEKTU HURBANOVE KASÁRNE - BLOK F
Ing. arch. Zuzana Nádaská, PhD. / Ing. Filip Bránický, PhD. / Ing. Michal Kázik

RECENZIA PROJEKTU : 

Ing. arch. Katarína Viskupičová

Návrh citlivo vstupuje do pôvodnej štruktúry, rešpektuje existujúce hmoty a možnosti funkčného členenia objektu bloku F.

Obohacujúcim významným zásahom je otvorenie priechodu na prízemí, ktorý spojí verejný priestor zelene a kultúrne nádvorie múzea designu tak prispeje k obohateniu verejných priestorov bloku.

Priechod bude zároveň slúžiť ako krytý vstup do priestorov budovy. Prízemie bude slúžiť ako dielne a prezentačné priestory slovenského kultúrneho dedičstva - náznakovo navonok stvárnené ako výkladné otvory s meniacou sa prezentáciou. Poschodie budovy bude využívané pre administratívne priestory Lúčnice a ostatné priestory budú využité ako tréningové tanečné, resp. spevácke pre členov Lúčnice. 

Minimalistické zásahy do objektu rešpektujú pôvodnú architektonickú skladbu a vložený interiér zabezpečuje funkčnosť a čitateľnosť zásahu.

Pozitívne hodnotím zaujímavo v jemnom plastickom detaile riešenú fasádu.

Minimalistické pritom premyslené zásahy budú mať pozitívny vplyv na ekonomické náklady realizácie. 

prof. Ing. arch. Hana Urbášková, PhD.

Hurbanovy kasárny svým významem a potenciálem nabízejí velkou šanci pomoci lokalitě kolem Kollárova náměstí, Obchodní a Mickiewiczovy ulice a celému propojení Starého a Nového Města v Bratislavě. Přestože projekt obnovy objektu v areálu Hurbanových kasáren neřeší celý areál, ale pouze dílčí blok F pro potřeby US Lúčnica, vychází z myšlenky vytvořit z kasáren nový atraktivní veřejný prostor v centru Bratislavy. Funkční náplň navrhované přestavby předmětného objektu s výraznějším otevřením fasády v parteru, je plně v souladu s touto koncepcí. Nádvoří bude sloužit jako významný sdílený městský veřejný prostor, ve kterém minimalistickou architekturu doplní tanečníci a umělci. Návrh obnovy objektu je zdařilý.

KONVERZIA SLADOVNE NA DOM SENIOROV
Ing. Filip Bránický, PhD. / Ing. Richard Šimek / Ing. Martin Poliak

RECENZIA PROJEKTU : 

Ing. arch. Juraj Izrael

Projekt SLADOVŇA VYHNE - DOM DÔCHODCOV pozitívne prezentuje prístup k transformácií objektu. Samotná téma obsadenia pôvodnej sladovne na účely domu dôchodcov znie zaujímavo. Z objektu je čitateľný vhodný pomer zachovania pôvodného a vstup nového. Hodnotné signifikantné prvky objektu sú v návrhu zachované a obnovené, naopak nové vstupy sú akcentované v podobe súčasných prvkov, ako sú nové otvory v obvodovom plášti, či vikiere v rovine strechy. Súčasný prístup je viditeľný aj v skladbe dispozícií, voľného otvoreného prízemia a členenia funkcií vo vertikálnom smere.

prof. Ing. arch. Hana Urbášková, PhD. 

Projekt domu pro seniory ve Vyhních považuji za architektonicky hodnotnou konverzi historické Sladovny. Autoři projektu nechali vyniknout siluetu pětipodlažní části budovy se specifickou fasádou a zachovali tak nezaměnitelný charakter areálu. Do této části budovy umisťují komunitní a kulturní prostor pro seniory. Třípodlažní část budovy je určena pro bydlení seniorů. Návrh fasády této části budovy odkazuje na její novou funkci, a to jak ve struktuře okenních otvorů, tak ve vložení nových vikýřů. V interiéru byly zachovány charakteristické prvky původní architektury a začleněny do prostoru s novou funkční náplní. Projekt také velmi dobře řeší využití celého pozemku.

OBNOVA 1. POSCHODIA KRAJSKEJ KNIŽNICE V ŽILINE
Ing. Filip Bránický, PhD. / Ing. Patrik Čačala / Ing. Samuel Szkuban

RECENZIA PROJEKTU : 

Ing. arch. Juraj Izrael

Projekt interiéru KRAJSKEJ KNIŽNICE V ŽILINE pôsobí v dispozičnom rozdelený racionálne. Autori zvolili prehľadné a čitateľné radenie regálov s pozdĺžnou prístupovou chodbou. Priestor študovne disponuje skladacími dverami, ktoré otvárajú možnosť flexibilného využitia tohto priestoru, na štúdium, prezentácie či workshopy. Toto riešenie študovne dopĺňajú aj variabilné stoly, ktoré je možno radiť za sebou, alebo naopak vytvárať menšie oddelené hniezda. Oddychová zóna disponuje modulárnym sedením v rozvolnenom rozložení, čo pôsobí ako príjemné riešenie v inak ortogonálnom skladaní hmôt. Materiál a farebnosť priestoru je citlivo diferencovaná podľa jednotlivých zón, čo napomáha orientácií v priestore knižnice.

Ing. Simona Tarabová

Dispozičné riešenie krajskej knižnice je účelné a efektívne využíva daný priestor. Radenie regálov po obvode dispozície umožňuje využitie prirodzeného osvetlenia a zároveň prehľadné členenie literatúry. Doplnkové priestory robia z knižnice multifunkčný celok, ktorý dokáže naplniť všetky potreby novodobého návštevníka. Monochromatický vzhľad hlavnej časti knižnice autori akcentujú farebnosťou priestorov pre skupinovú prácu, oddych či štúdium, čím zjednodušujú orientáciu návštevníka v priestore. Rozľahlá študovňa je vďaka mobilnému zariadeniu priestorom s pridanou hodnotou, ktorý je možné otvoriť alebo uzavrieť a prispôsobiť pre rôzne vzdelávacie a kultúrno-spoločenské aktivity. Krajská knižnica v Žiline sa môže v takejto podobe stať atraktívnym miestom pre trávenie či už voľného, študijného alebo pracovného času.

HASIČKSKÁ ZBROJNICA
Ing. Filip Bránický, PhD. / Ing. Peter Dúbravka / Ing. Martin Ščigulinský

RECENZIA PROJEKTU : 

Ing. arch. Juraj Izrael

Objekt hasičskej zbrojnice v Českom meste Lanškroun svojou hmotou a charakterom jasne definuje svoju funkciu. Súčasný charakter zámerne nenadväzuje na okolitú zástavbu rodinných domov so sedlovou strechou. Objekt je akcentovaný translucentnou hasičskou vežou ktorá zároveň tvorí vyhliadku. Hmota objektu je čitateľne tvorená vertikálou a dvoma horizontálami v prívetivom pomere. Predpolie objektu je napojené na ulicu a neuzatvára sa voči nej. Koncept podčiarkuje svetelné riešenie hasičskej veže, ktorá sa hrdo týči ponad strešnú krajinu okolia.

Ing. Simona Tarabová

Hasičská zbrojnica je moderným vstupom do existujúcej zástavby rodinných domov. Minimalistická hmota zložená z kvádrov vystupuje vertikálnou vežou nad strešnú rovinu susedných stavieb a spolu s osvetlením dáva jasne najavo svoju funkciu. Zároveň sa stáva výrazným orientačným prvkom tohto územia. Dostupnosť veže z verejného priestranstva pred budovou zbrojnice poskytuje možnosť jej turistického využitia. Rovnako sála nad priechodom je v prípade potreby využiteľná pre širokú verejnosť. Pozitívne možno hodnotiť, to akým spôsobom návrh pristupuje k verejnému priestoru, v ktorom netvorí bariéru, ale naopak plynule ho prepája.  Tento projekt je príkladom toho, že aj k návrhu tak účelnej stavby, akou je hasičská zbrojnica, je možné pristupovať tvorivo a nápadito.

................................................................................................................................................

Ing. Jakub Hanzl

Vyštudoval Stavebnú fakultu STU v Bratislave, odbor Architektúra. V súčasnosti pôsobí ako doktorand na katedre architektúry SvF STU. Vo svojom výskume sa zameriava na Uplatnenie konštrukčných systémov na báze dreva pri obnove pamiatok. Špecificky sa venuje objektom so zaniknutou strešnou konštrukciou a teda metodickému hľadaniu a návrhu najvhodnejších nových konštrukcií strechy pri rôznej miere statiky pôvodnej substancie pri zohľadňovaní pamiatkových, architektonických či iných determinantov. Mimo akademickej pôdy spolupracuje s ateliérmi Projectoora s.r.o. kde pôsobí ako architekt a zároveň aj v spoločnosti Architectural & Building management s.r.o. kde pôsobí na rovnakej pozícií.

RODINNÝ DOM NA KOPANICIACH
Generálny projektant : Projectoora s.r.o. / Architektúra : Ing. Jakub Hanzl

RECENZIA PROJEKTU : 

Ing. arch. Mirka Wagenaar
architekt v spoločnosti Architectural & Building Management

Architekt dobre narába s mierkou domu, ktorý z ulice pôsobí ako jednopodlažný objekt. Pred vstupom do domu sa nachádza drevená stodola, ktorej bola pridaná nová funkcia garáže. Architektonický návrh tak pracuje s tradičnou lokálnou architektúrou, ktorej dáva nový význam. Napriek svažitému pozemku je dom dobre zasadený do terénu. Na dennú ako aj na spoločenskú časť v suteréne domu nadväzuje vonkajšia terasa, ktorá umožňuje plynulo rozšíriť dianie domu do exteriéru. Využitie prírodných materiálov na fasáde ako drevo, drevené okenice a pálená tehla dobre začleňuje dom do svojho okolia.

Mgr. Kristína Kudláčová
Architektúra a dejiny umenia

Návrh rodinného domu nad obcou Myjava je hmotovo riešený vhodne vzhľadom tradičnú štruktúru ľudovej architektúry. V minulosti hospodársky objekt, jasnej hmoty odčlenený od hmoty hlavného objektu. Dnes jeho funkcia transformovaná na dnešné požiadavky s logicky vyriešenou funkciou. Samotná hmota rodinného domu vychádza z tradičného dlhého vidieckeho domu, ktorého orientácia bola pootočená vzhľadom na morfológiu terénu. Z východnej strany už dom nepôsobí tradične, ale súčasne kde znakom tradičnej architektúry zostala abstrahovaná forma okenných okeníc. Vzhľadom na použité materiály, tak drevo v rámci „hosp. stavby“ či omietka a kameň hlavného objektu sú vhodnejšie zvolené materiály ako materiál (plech) a taktiež aj ako tmavá (antracitová až čierna farba) krytiny strechy.

Prevádzkovo je objekt jasne a čisto členený na dennú spoločenskú a nočnú súkromnú časť. Jedinou otázkou zostáva vhodnosť umiestnenia spoločenskej miestnosti vyústenej zo súkromnej nočnej, zapustenej do terénu.

Ing. Denis Pakši
architekt/ CGI artist v spoločnosti SUBPIXEL

Návrh rodinného domu na Kopaniciach je veľmi dobrým príkladom pre širšiu verejnosť, ako pristupovať k podobným zadaniam v danej lokalite, ktorá je známa najmä kopcovitým terénom. Architekt ho ,,využíva,, na prepojenie oboch podlaží tradične usporiadaných hmôt objektu s terénom. Pozemok s veľkorysou výmerou  môže byť efektívne využitý budúcimi majiteľmi na rôzne funckie v rôznych úrovniach. Veľmi ma zaujala najmä zvolená materialita objektu so zachovaním tradičných prvkov, ktorá dopĺňa súčasný charakter domu. Okrem toho oceňujem dispozičnú schému- otvorenosť domu s logicky usporiadaným presklením, prevažne cez celú výšku podlažia.

REZIDENCIA KVETNÁ
Generálny projektant : Projectoora s.r.o. / Architektúra : Ing. Jakub Hanzl

RECENZIA PROJEKTU : 

Ing. arch. Mirka Wagenaar
architekt v spoločnosti Architectural & Building Management

Projekt malopodlažnej bytovej zástavby svojou mierkou dobre zapadá do územia rodinných domov. Jedná sa o trojpodlažný objekt, ktorý ma v suteréne navrhnutú veľkoplošnú garáž. Vďaka návrhu podzemnej garáže, nebude mať výstavba bytového domu negatívny dopad na záber verejných plôch parkovaním a okolie domu bude môcť byť hodnotnejšie využité na rekreáciu budúcich majiteľov. Ponuka bytových jednotiek spočíva výlučne v návrhu 2-izbových bytov a je na zamyslenie či by investor nemal zájem o rozšírenie a väčšiu flexibilitu ponuky. V bytových jednotkách na prízemí a v bytoch s krajnou dispozíciou by som navrhla viac okenných otvorov a to pre lepšie prevetranie miestností a zlepšenie vizuálneho kontaktu s okolím.

Mgr. Kristína Kudláčová
Architektúra a dejiny umenia

Rezidencia vznikajúca na ulici Kvetná v Trenčíne sa snaží hľadať využitie a formu pre pozemok v zložitom (sub)urbánnom kontexte. Architekt navrhuje jednu líniovú štruktúru bytového domu. Na pozemku využíva výškové rozdiely dvoch ulíc medzi ktorými sa nachádza v logický vjazd a umiestnenie podzemného podlažia. Nový objem vyčnieva ponad výšku menšej mierky okolitej zástavby, no zároveň dodržuje všetky regulácie oblasti. Projekt, ktorého náplňou sú predovšetkým garsónky, jednoizbové a dvojizbové byty vzniká so zreteľom na ekonomickú návratnosť.

Riešenie podzemného podlažia, vyzerá byť momentálne nevhodne riešené a je nutné jeho podrobnejšie dopracovanie. Riešenie prvého nadzemného podlažia, kde každý z bytov má svoju drobnú záhradku je výborná kompenzácia vzhľadom na umiestnenie jednotiek. Na druhej strane sa v parteri objektu nenachádza nič okrem hlavného vstupu do objektu a štvorice bytov, absentuje živý parter, ktorý by do lokality priniesol určitú službu či mestotvorný prvok.

Ing. Denis Pakši
architekt/ CGI artist v spoločnosti SUBPIXEL

Projekt rezidencia Kvetná sa vyníma svojou jednoduchou hmotou a jasnými líniami. Pozdĺžne orientovaná parcela udáva limity, ktoré architekt  efektívne využíva v samotnom návrhu objektu a aj pri dotvorení okolia - veľkosť a osadenie hmoty objektu, zadefinovanie peších trás a vstupov do objektu a garáže , takisto kladne hodnotím aj pomer spevnených a trávnatých plôch. Charakteristické znaky ako ustúpene podlažia , pravidelný raster okien , vybratia hmoty spolu so zvolenou materialitou ( oceňujem doplnenie dreveného obkladu na spodných podlažiach) vytvárajú nerušiaci súčasný dizajn objektu. Dispozičná schéma je vytvorená ekonomickejšou formou, byty sú menších plošných výmer, no príjemne prepojené na prízemí zeleňou a na poschodí doplnené priestrannými balkónmi. Okrem vkusného a precízneho návrhu rezidencie, chválim výstupnú grafiku autora a cit pre detail.

SLADKÁ BODKA
Generálny projektant : Projectoora s.r.o. / Architektúra : Ing. Jakub Hanzl / Vizualizácie : Archiccino / Dizajn loga : Jano Zachar

RECENZIA PROJEKTU : 

Ing. arch. Mirka Wagenaar
architekt v spoločnosti Architectural & Building Management

Návrh kaviarne Sladká Bodka je sympatický tým, že využíva lokálne remeselné zručnosti a nadväzuje na tradíciu modranskej keramiky. Tradičné modranské vzory inkorporuje do identity novej kaviarne a dáva im nový výraz. Architektonický návrh je spracovaný do detailu, kde architekt navrhol niekoľko typov vzorovaných obkladačiek. Unikátny vzor kachličiek tak môže byť ďalej využitý pre vizuálnu komunikáciu kaviarne.

Ing. Dominika Fábryová
architekt v spoločnosti Archiccino

Najpriaznivejšie z prevádzok takéhoto charakteru určite pôsobia tie, ktoré majú skrytú myšlienku, prípadne sú autentické svojim celkovým konceptom. Prevádzka Sladkej bodky sa na prvý pohľad vyníma medzi pomerne tuctovými foodcourtami svojim prevedením a práve spomínanou myšlienkou. Nielen svojim názvom, ktorý evokuje dezert po dobrom obede, ale aj vzťahom k jedným z slovenských prvkov spojeným s našimi tradíciami, akým je ručne vyrábaná modranská keramika. Jej využitie v rámci interiéru ako doplňujúcich prvkov a dekorácii vnímam ako veľmi prínosné a zaujímavé. Podobne pôsobí aj prevedenie obkladačiek s autentickým vzorom a celkové použitie kobaltovo modrej farby s bielou na obkladoch a špárovacích hmotách. Dispozične je tak maličká prevádzka z môjho pohľadu využitá maximálne efektívne, poskytuje všetko, čo je potrebné pre prípravu “dezertov” a menších jedál. Ako krásnu určite treba vnímať ja myšlienku zapojenia hendikepovaných ľudí pri výrobe maselničiek zdobiacich priečelie prevádzky.

Ing. Denis Pakši
architekt/ CGI artist v spoločnosti SUBPIXEL

Prevádzku Sladkej bodky som mal možnosť prednedávnom navštíviť. Okrem sladkej pochúťky ma nadchol samotný dizajn, svojim farebným prevedením a nezvyčajným spracovaním modranskej keramiky. Prevádzka púta na prvý pohľad a je jasne viditeľnou pre budúceho návštevníka. Silný koncepčný návrh dodáva prevádzke hlbší význam a stáva sa tak jedinečným svojho druhu.

SÚBOR RODINNÝCH DOMOV
Generálny projektant : Projectoora s.r.o. / Architektúra : Ing. Jakub Hanzl

RECENZIA PROJEKTU : 

Ing. arch. Mirka Wagenaar
architekt v spoločnosti Architectural & Building Management

Zaujímavý návrh využitia dlhej úzkej parcely pre účely bývania v troch samostatných rodinných domoch. Každý rodinný dom bude mať dve samostatné bytové jednotky, ktoré budú obývané členmi rodiny, alebo budú v budúcnosti využívané na komerčný nájom. V bytových jednotkách na 2. NP by som navrhla zväčšiť okenné otvory v štítových stenách. Rozšírenie okien vylepší výhľad z obytnej miestnosti a zvýši celkovú kvalitu bývania. Na zváženie je tiež presun schodiska do pozdĺžnej časti domu, aby štíty domu mohli byť využité pre obytné miestnosti.

Ing. Dominika Fábryová
architekt v spoločnosti Archiccino

Nápad s funkčným rozdelením zástavby podľa generačného rozdielu pri jednotlivých bytových jednotkách a ich neskoršom alternatívnom využití sa zdá byť veľmi sympatický.
Každý objekt je z hľadiska svetových strán osadený typologicky správne. Ťažko sa však posudzuje zástavba ako celok bez širšieho kontextu s prihliadnutím na vizuálnu spoluprácu s okolitou zástavbou - ak teda nejaká existuje. Čo sa týka materiality, v podstate nie je v tomto prípade čo hodnotiť, vzhľadom na celkový strohý výraz všetkých objektov, ktorý z jednej strany môže byť vnímaný ako nadčasový, no zároveň pomerne nudný- určite je možné tento pekný hmotový tvar jednotlivých objektov vyriešiť materiálovo zaujímavejším spôsobom.

Samotné dispozície rodinných domov na základe zverejnených podkladov pôsobia pohodlne a poskytujú komfort a súkromie pre obe bytové jednotky. Čo je ale veľmi nešťastné je zamedzená možnosť prepojenia dennej časti s exteriérom a záhradou, ktorá pri takomto riešení čiastočne stráca svoj zmysel, nakoľko obyvatelia pri úkone zaobstarania si domu určite očakávajú možnosť užívať si letné večery na terase.

Chýba mi špecifikácia odpadového hospodárstva, technológii, ktoré by sa tiež dali zhodnotiť, taktiež mi chýbajú základné kóty. Ak bolo podľa anotácie cieľom a danom pozemku vytvoriť koncept rodinnej rezidencie, aj napriek peknému nápadu sa to z môjho pohľadu úplne nepodarilo. Návrh zástavby skôr pôsobí ako šikovný developerský projekt s cieľom osadiť samostatne 4 objekty na úzky pozemok bez citu prepojenia s okolitým prostredím, ktorého kontext sa bohužiaľ z práce nedá vyčítať. Ako zaujímavý však vnímam koncept možnosti využitia bytovej jednotky pre účely prenájmu po tom, ako deti začnú žiť svoj život mimo domova.

Ing. Denis Pakši
architekt/ CGI artist v spoločnosti SUBPIXEL

Veľmi príjemný charakter/ funkcia využitia pozemku s opakujúcou sa výstavbou tradičných rodinných domov s decentným prevedením, jednotným výrazom a materialitou. Architekt logicky rozdeľuje plochy pozemku na skoro pravidelné celky a zanecháva čo najväčšie podiel zelene na pozemku. 

Pre rodinné využívanie, poprípade prenájom je dispozícia zvolená veľmi efektívne, oceňujem otvorenosť dispozície smerom do záhrady pomocou veľkých presklení na prízemí a na poschodí ma zaujala početnosť okien, čo z veľkej časti pozitívne ovplyvní budúci majiteľ podkrovného bývania.

Na 2.NP by som zvolil namiesto francúzkého okna menší balkón a prehodnotil by som priame exteriérové kovové schodisko. Projekt je veľmi pekne spracovaný a navrhnutý na mieru s rôznymi vyhliadkovými možnosťami bývania do budúcna a znova by som chcel vyzdvihnúť grafiku a celkové prevedenie návrhu.

................................................................................................................................................

Ing. arch. Ing. Mgr. art. Jozef Kuráň PhD.

ZÁKLADNÁ ŠKOLA BIELY KOSTOL
Ing. arch. Ing. Mgr. art. Jozef Kuráň, Ing. Andrej Marcík, Ing. Daniela Marcíková

RECENZIA PROJEKTU : 

Ing. arch. Juraj Jurík

Koncept základnej školy vychádza z funkčného a ekonomicky riešeného dispozičného rozvrhnutia priestorov v novej výstavbe časti obce Biely Kostol ako klasického prímestského satelitu.

Vzhľadom na vstupné údaje – rozloha, orientácia  a členenie pozemku, budget investora a podobne -  sa architekt vysporiadal s výsledným riešením zameraným na prehľadnosť dispozície a funčkosť stavby ktorá vychádza z modulového riešenia prefabrikovaných dielcov. Na fasáde použil architekt jednoduché, esteticky vkusné a decentné farebné kombinácie bez infantilného znásilnenia fasády nadbytkom farieb a vzorov. Pozitívne hodnotím aj prepojenie uzavretou chodbou jednotlivých pavilónov a prechod „suchou“ nohou medzi jednotlivými funkčnými celkami.

Ing. Miroslav Prešinský, PhD.

Racionalistická estetika budovy naznačuje jednoduché, ale účelné dizajnové prvky. Zaujímavým aspektom je, že ide o kontajnerovú školu, čo je netradičný, ale stále populárnejší spôsob výstavby, zvlášť v kontexte školských budov. Ako súčasť väčšieho komplexu, táto škola integruje rôzne funkcie, aby poskytla komplexné vzdelávacie a komunitné prostredie. Maximálna možná aplikácia sociálneho imperatívu naznačuje, že škola je navrhnutá s ohľadom na spoločenskú zodpovednosť a udržateľnosť. Optimalizácia dispozičného riešenia zohľadňuje efektívne využitie priestoru aj s ohľadom na vhodné učebné prostredie.

PRESTAVBA, PRÍSTAVBA A NADSTAVBA EXISTUJÚCEHO REKREAČNÉHO OBJEKTU
Ing. arch. Ing. Mgr. art. Jozef Kuráň, Mgr. art. Marek Jurštík

RECENZIA PROJEKTU : 

Ing. arch. Juraj Jurík

Prestavba rekreačného objektu pre rodinné bývanie pri Vltave vychádza z pôvodnej zástavby a úpravou dispozície transformuje objekt pre troj až štvorčlennú rodinu. Architekt zvolil jednoduchý objem objektu zakončený sedlovou strechou. Kombinácia čistej bielej fasády so šedými detailmi nenásilne splýva s prostredím prírodného okolia. Malá rozloha pozemku vtipne využíva objekt terasy prepojený so strechou existujúcej garáže pre voľnočasové aktivity a výhľad na rieku.

Ing. Miroslav Prešinský, PhD.

Budova sa nachádza v blízkosti Prahy, obci Davle, pri rieke Vltava a je navrhnutá tak, aby spĺňala súčasné požiadavky. Rekreačný dom je realizovaný v mimoriadne komplikovaných priestorových podmienkach. V maximalne možnej miere využiva obmedzené priestorové možností danej lokality. Dizpozične návrh zohľadňuje efektívne požiadavky rodiny na bývanie ako aj pôvodný objekt.

................................................................................................................................................

Ing. arch. Zuzana Nádaská, PhD.

Absolventka FA SVŠT v Bratislave, kde zároveň v roku 1994 získala vedeckú hodnosť kandidáta technických vied na FA STU v Bratislave v odbore 35-01-9 architektúra. Neskôr pôsobila ako autorizovaný architekt, aktívna vo viacerých projektoch a realizáciách. Od roku 2002 je pedagógom na Katedre architektúry SvF STU v Bratislave a v rokoch 2011-2015 aj zástupca vedúceho KARCH. Vo svojej pedagogickej a vedecko-výskumnej práci sa špecializuje na problematiku architektúry, interiéru a mestského verejného priestoru, ktorý je hlavnou náplňou jej prednáškovej a publikačnej činnosti. 

RODINNÝ DOM BRESTOVEC
Ing. arch. Zuzana Nádaská, PhD. / Ing. arch. Kristína Staněková

RECENZIA PROJEKTU : 

Ing. arch. Monika Žažová

Minimalistický koncept s prehľadnou dispozíciou, osadený v mierne svažitom teréne vo vidieckom prostredí v okrajovej polohe obce. Optimálne zvládnuté dispozično-prevádzkové vzťahy pre náročnejšieho klienta.

Pozitívne možno hodnotiť kompaktnosť hmoty, čo podporuje nízkoenergetický koncept stavby. Materiálové riešenie je kultivované s odkazom na funkčno-prevádzkové členenie stavby.

Ing. Magdaléna Kašáková

Riešenie rodinného domu v obci Brestovec je odpoveďou ako by mala vstúpiť súčasná architektúra do vidieckeho prostredia. Autori prepájajú archetypálny tvar sedlovej strechy a minimalistickú prízemnú prístavbu a na ňu hľadajú vhodné priestorové variácie.  Osadenie na pozemku a pôdorysný tvar L vymedzuje dom od ulice a vytvára súkromnú záhradu prepojenú na obytnú zónu domu. 

Dom je rozdelený na dva základné celky - garáž a časť určenú na bývanie. Vhodné riešená dispozícia poskytne komfortne bývanie pre viacčlennú rodinu.

RODINNÝ DOM LUŽIANKY
Ing. arch. Zuzana Nádaská, PhD. / Ing. arch. Kristína Staněková

RECENZIA PROJEKTU : 

Ing. arch. Monika Žažová

Kultivovaný prístup k téme rodinného domu na vidieku v náročnej nárožnej uličnej polohe, naviac vo svažitom teréne.

Pozitívne možno hodnotiť samotné hmotové riešenie návrhu s dominantnou minimalisticky pôsobiacou dvojpodlažnou hmotou, dopovedanou prízemnou časťou dispozície.Táto predstavuje spoločenskú časť domu s exteriérovou terasou s príslušným vybavením a je materiálovo kontrastne pojednaná voči dominantnej hmote.

Návrh má optimálnu polohu nasvažitom pozemku a vyjadruje citlivý prístup k vyriešeniu dispozično-prevádzkových vzťahov v náročnej polohe i z pohľadu hľadania optimálnej orientácii voči osleniu parcely.

Ing. Magdaléna Kašáková

Vhodne osadene súhmotie  rodinného domu na svahovitom pozemku determinuje záhradu oriantovanú do slnečnej časti pozemku. 

Architektonické riešenie zodpovedá prevázkovej logike. Vonkajšie prestrešenie chráni letnú kuchyňu s terasou a poskytuje jej celoročné využitie. Bolo by vhodne zvážiť výstup z kuchyne do malej záhrady a tak využiť jej potenciál. Niektoré stavebné detaily by sa mohli upraviť  a dom materiálovo vyčistiť. 

RODINNÝ DOM ŠELPICE
Ing. arch. Zuzana Nádaská, PhD. / Ing. arch. Kristína Staněková

RECENZIA PROJEKTU :

Ing. arch. Monika Žažová

Prízemný RD situovaný v uličnej zástavbe rodinných domov rešpektuje svojím hmotovým konceptom merítko vidieckej zástavby. Zároveň je čitateľná inšpirácia tradičným historickým  konceptom líniovej dvornej zástavby v Trnavskom regióne.

Minimalisticky pôsobiaca hmota z uličnej fronty je atraktívne otvorená do dvorovej súkromnej časti pozemku, ktorej kulisu tvorí hospodárska časť domu - garáž s prekrytou exteriérovou terasou. Tento koncept je podporený i celkovým kultivovaným materiálovým riešením.

Ing. Magdaléna Kašáková

Prízemný rodinný dom napriek svojej rozlohe pôsobí vďaka vhodnému usporadaniu hmôt kompaktne. Dva objemy sa stretávajú v zádverí domu. Odtiaľ sa da dostať do garáži resp. do dennej zóny domu. Pôdorysný koncept je podriadený výhľadom do krajiny. Na obytnú časť domu nadväzuje súkromná časť s dvoma detskými spálňami, spálňou rodičov a hygienickým zázemím. 

................................................................................................................................................

Ing. Nora Naddourová

Ukončila odbor Pozemné stavby a architektúra na Stavebnej fakulte. V súčasnosti študuje doktorát na Katedre architektúry, kde sa venuje téme historické výplne otvorov a ich uplatnenia v súčasnej stavebnej praxi v oblasti pamiatkovej obnovy. Súčasne študuje druhý stupeň na VŠVU na Katedre architektonickej tvorby.

ČERPACIA STANICA BUDÚCNOSTI
Ing. Nora Naddourová / Ing. Lenka Kohútová

RECENZIA PROJEKTU :

Ing. arch. Alexander Topilin

Ako bude vyzerať mobilita a dizajn čerpacích staníc v roku 2052? Ťažká otázka budúcnosti, ktorú bolo potrebné pretaviť do návrhu. Hlavná idea autoriek zachovať v čo najväčšej možnej miere existujúce čerpacie stanice a očistiť ich od nánosov zbytočného materiálu, ktorý nepridáva hodnotu funkčnej ani estetickej stránke, hodnotím kladne. Na problém sa autorky pozerajú komplexnejšie a prichádzajú s rozdelením staníc do troch skupín podľa ich aktuálneho umiestnenia. Návrh reaguje na súčasnú situáciu na trhu s energiami a zdrojmi, ktoré sú obmedzené.  Zodpovednejšie by sa mala začať správať celá spoločnosť, aby ďalšie generácie vôbec mali možnosť cestovať. Navrhnuté dostavby mohli byť po architektonickej stránke odvážnejšie.

Ing. Michal Kázik

Autorky pri svojom návrhu sa snažia na problém čerpacích staníc pozerať komplexne. Či už to je využitie modulárneho systému na potrebné rozšírenie prevádzok alebo citlivá renovácia pôvodných konštrukcií. Pridané funkcie ako čitárne, reštaurácie a oddychové zóny obohacujú verejný priestor stanice a výraz "načerpanie nových síl" dostáva v tomto návrhu skutočný význam.

Ing. Matúš Slavkovský

Kladne hodnotím, že sa autorky návrhu rozhodli v čo najväčšej miere zachovať už existujúce čerpacie stanice s ohľadom na efektívne využitie zdrojov a minimalizovať tým produkciu stavebného odpadu. Zaujala ma vízia možnosti doplnenia funkcie čerpacích staníc o verejný priestor na účely oddychu a že vďaka modularite bude možné tieto priestory prispôsobovať budúcim potrebám lokality. Architektúra sa nesnaží byť zbytočne pompézna ale vytvára príjemné prostredie pre oddych či zábavu počas dlhších ciest. Avšak až budúcnosť odhalí, či bol tento návrh priveľmi konzervatívny, alebo naopak odvážny a dnešná situácia sa ani o 50 rokov výrazne nezmení.

................................................................................................................................................

Ing. Robert Provazník

MÚZEUM EMÓCIÍ
Ing. Robert Provazník / Ing.Jakub Hanzl / Bc. Anežka Kašiarová / Bc. Martin Goča

RECENZIA PROJEKTU :

Ing. Peter Dúbravka

Prostá konštrukcia vytvorená pomocou jednoduchých a ľahko prenosných segmentov dáva priestor k variabilnému formovaniu priestoru. Postupnou zmenou a gradáciou priestoru vyvolá v návštevníkovi premenlivé pocity, ekvivalentne meniace sa na základe farby, kompozície a svetla. Viaceré možnosti nasvietenia a samotná hmota priečne umiestnená ku komunikácií nabádajú k preskúmaniu daných priestorov. Tunelové prvky zároveň symbolizujú cestu, začiatok a neurčitý koniec, pričom pocity vyvolané ich prekonávaním sú výrazne subjektívne pre každého návštevníka.

Ing. arch. Patrícia Hochelová

Ukážka toho, ako najnákladnejšie princípy navrhovania – svetlo a farba tvoria pravý princíp architektúry. Pomocou hry farby, svetla a variability vnútorného priestoru dokázali autori pri troch na prvý pohlaď rovnakých  hmôt dosiahnuť pre návštevníka zakaždým iný a jedinečný zážitok.

Ing. Lucia Galušková

Samotný tvar reflektuje rôznorodosť ponímania priestoru a jeho prirodzeného navádzania. Jednotlivé tunely majú vlastnú autentickosť. Za pomoci svetla tak autori vytvoril cestu, medzi dvomi zaujímavými bodmi, ktorá samotná otvára zážitkové aspekty denného svetla v architektúre.

ÚTULŇA JOZEFA MAKA
Ing. Matthias Marcel Jean Arnould, PhD. / Ing. Robert Provazník / Ing. Michaela Vatraľová

RECENZIA PROJEKTU :

Ing. Peter Dúbravka

Napriek jednoduchej a tradičnej hmote útulne sa autorom podarilo efektívne vyriešiť využiteľnosť pre viaceré druhy situácií. Jednoduchými prvkami následne pracujú s estetikou a funkčnosťou útulne, zabezpečujú bezpečný a komfortný úkryt nielen pre turistov absolvujúcich cestu hrdinov SNP. Vzhľad útulne zapadá do svojho kontextu, nesnaží sa na seba upozorňovať. Široké okno zabezpečuje bezpečný a útulný priehľad do okolia bez nutnosti otvorenia vstupných dverí, menšie okno na štítovej stene zabezpečuje prirodzený ťah vzduchu pre vetranie a vstupný dverný otvor dobre komunikuje s exteriérovou časťou pri ohnisku.

Ing. arch. Patrícia Hochelová

Navnímanie kontextu je dôležitou časťou návrhu, ktorú autori útulne bez pochýb zvládli. Útulňa zapadá do svojho okolia, kde na prvý pohlaď nikoho neruší, no na druhej strane upúta svojim vzhľadom pripomínajúcim typické slovenské stodolovité stavby, čím zároveň odkazuje na regionálnu kultúru. Stavba spĺňa všetky základné kritéria útulne, ekonomicky efektívne rieši potrebnú kapacitu a ekologický koncept.

Ing. Lucia Galušková

Jednoduchá forma reflektuje na tradičné prevedenie útulní no zároveň pozdvihuje funkciu svojou variabilitou. Samotný priestor sa dokáže prispôsobiť návštevníkom, čo má za následok posilnenie komunity a zároveň necháva návštevníkom prístup k výhľadom. Použitie prírodných stavebných materiálov odkazuje na miestne stavebné tradície. Veľkou výhodou tohto návrhu je jeho aplikovateľnosť.

VÍKENDOVÝ DOMČEK, LUBINA
Ing. Robert Provazník / Ing. Matthias Marcel Jean Arnould, PhD. 

RECENZIA PROJEKTU :

Ing. Peter Dúbravka

Víkendový domček z ľahkej drevenej konštrukcie zaujímavo komunikuje súlad exteriéru s interiérom, kedy plató vytvára výškovo vymedzenú nočnú zónu a zároveň poskytuje priestor pre uskladnenie náradia pre špinavý sklad. Následne delenie čistej a špinavej prevádzky sa zvažuje ku vstupu a pracovnej zóne s inšpiratívnym výhľadom. Ekonomicky nenáročný projekt je zaujímavý aj jeho možnosťou využitia v iných lokalitách s možnosťou výstavby svojpomocou.

Ing. arch. Patrícia Hochelová

Krásne spracovanie a prelínanie užitočného s prijemným. Autorom projektu sa podarilo vykryť všetky potrebné kritéria pre funkčnosť so špinavými a čistými zónami, no zároveň obohatili tieto priestory pre majiteľov o ideálnu oddychovú zónu, ktorej nechýbajú výhľady na okolitú prírodu. Tento projekt reprezentuje precíznu hru priestorového usporiadania s úložným usporiadaním.

Ing. Lucia Galušková

Pomerne jednoduchá hmota z vonku, zaujímavo pracuje s jej samotným interiérovým členením. Rôznorodosť úrovní vytvorila zóny,  ktoré poskytujú užívateľom udržateľné správanie v priestore. Multifunkčné usporiadanie stolárskeho prvku minimalizuje materiály a maximalizuje jeho flexibilitu a funkčnosť.

VÝSTAVNÝ STÁNOK, CONECO
Ing. Robert Provazník / Ing. Martin Ščigulinský

Výstavný stánok pre medzinárodný veľtrh stavebníctva CONECO 2023 je tvorený atypickou konštrukciou. Subtílne drevené hranoly sú spojené do priestorových rámov, ktoré tvoria súbor opakujúcich sa kubusovitých modulov a členia tak priestor výstavnej plochy na menšie fragmenty. Drevené rámy s pomocou napnutých oceľových laniek umožňujú vešanie výstavných postrov. Vo výstavnom stánku sa takisto nachádza sedenie, fyzické modely diel a stojany s vešiakmi, na ktorých sú uchytené postre. Vzniká tak priestorovo ucelená, no zároveň hravá forma výstavnej plochy.

RECENZIA PROJEKTU :

Ing. Peter Dúbravka

Minimalistické riešenie výstavného stánku autori docielili návrhom štíhlych drevených rámov, ktoré na seba neupozorňujú a vytvárajú podklad pre vystavované diela. Rámy výstavný stánok členia na menšie priestory a poskytujú návštevníkom zaujímavé situácie pri vstupe doň. Zaujímavým technickým detailom sú spoje drevených prvkov, ktoré vytvárajú stužujúce uzly.

Ing. arch. Patrícia Hochelová

Ekonomicky efektívny návrh výstavného priestoru autori dosiahli využitím finančne dostupných prvkov, ktoré môžu byť navyše po rozobratí znovu použité na iné účely. Výstavná plocha upúta návštevníkov ako z vonkajšej strany, tak vnútri. Členenie priestoru má príjemnú mierku a poskytuje dostatok priestoru pre pohyb návštevníkov.

Ing. Lucia Galušková

Výstavný stánok poskytuje návštevníkom zaujímavý zážitok vo forme členitého priestoru. Hravá forma upúta pozorovateľa a vtiahne ho do vnútra, čím ho postupne prevedie výstavou. Využitie dreva na vytvorenie opakujúcich sa modulov a symetria môže byť pre oko návštevníka zaujímavé. Výhodou tohto návrhu je možné opätovné využitie jednotlivých prvkov, z ktorých je tvorená samotná konštrukcia.

................................................................................................................................................

Ing. arch. Ing. Roman Ruhig, PhD.

Vyštudoval Fakultu architektúry a Stavebnú fakultu STU v Bratislave, odbor Architektúra. V súčasnosti pôsobí ako odborný asistent na Katedre architektúry na Stavebnej fakulte, STU. Na katedre sa vo výskume zameriava na udržateľné koncepty pri obnovovaných budovách a urbanizme. Špeciálne sa venuje medzipriestorom a ich vplyvu na energetickú efektívnosť stavebných substancií. S manželkou Emou Ruhigovou založili v roku 2018 architektonickú kanceláriu ER Atelier, s.r.o. V roku 2020 získal titul PhD. za príspevok k integrácii medzipriestorov pri obnove bytového fondu z 50. – 80. rokov 20. storočia

INTERIÉR P+A
Ing. arch. Ing Roman Ruhig, PhD. / Ing. arch. Ing. Ema Ruhigová, PhD. 

RECENZIA PROJEKTU :

Karel Smejkal, Ph.D., Intl. Assoc. AIA
President / Co-founder Inspireli Awards; Katedra architektúry, Fakulta stavební ČVUT v Prahe

Jedná se o zcela kompaktní interiérové dílo, které bravurně reprezentuje mistrovství obou autorů a to jak v práci se světlem, tak především s materiály a tvary. Dřevěné kompoziční prvky se tvarově promítají v různých dispozičních celcích, včetně stropu, což vytváří právě onen prvek propojení. Rád bych vyzdvihl i zapojení tzv. vertikálních zahrad, které umocňují harmonii celého navrženého interiéru.

Ing. arch. Dávid Chaľ, Ing. arch. Nikola Chaľ Miklovičová
domy od architektov, s.r.o.

Návrh je dokonalým prepojením funkčnosti a minimalizmu. Každá časť interiéru je využitá naplno a jasne čitateľná. Farebné prevedenie a použitie prírodných materiálov pôsobia útulne a nadčasovo. Zakomponované prvky, ako zeleň, machová stena majú aktuálny význam, a to zveľaďovať životné prostredie nielen vonku, ale aj v interiéroch našich domov/bytov.  Vizuálne prevedenie návrhu a jeho interpretácia pôsobí jasne aj pre nie zbehlého človeka v predstavivosti.

Ing. Matej Mecele
architekt z ateliéru MOROCZ TACOVSKY GROUP s.r.o.

Návrh interiéru v 3 izbovom byte sa zaobišiel bez veľkých zásahov do konštrukcií a radikálnych zmien dispozičného riešenia bytu. Hlavnou konštrukčnou zmenou bolo otvorenie obývacej časti smerom do kuchyne a jedálenskej časti, čím sa denná zóna bytu viacej prepojila a presvetlila.

Spoločným prvkom interiéru je zelená farba, ktorá sa objavuje na akcentovaných miestach bytu – zelená stena v obývacej miestnosti, špajzová skriňa v kuchyni a „beauty zóna“ v spálni.  Materiály  a farebnosť jednotlivých prvkov bytu navrhli architekti v prírodných odtieňoch, ktoré príjemne dotvárajú presvetlený interiér. Vstavané stolárske výrobky vyplňujú funkčne a účelovo každý m2 bytu, či už ako odkladací priestor alebo, ako knižnica.

Nakoľko byt už mal funkčne vyriešenú dispozíciu, tak sa architektom podarilo ju ešte vylepšiť a prispôsobiť požiadavkám investora.

INTERIÉR PRE STRÝKA
Ing. arch. Ing Roman Ruhig, PhD. / Ing. arch. Ing. Ema Ruhigová, PhD.

RECENZIA PROJEKTU :

Karel Smejkal, Ph.D., Intl. Assoc. AIA
President / Co-founder Inspireli Awards; Katedra architektúry, Fakulta stavební ČVUT v Prahe

Předně bych rád zmínil, že garsonka má úžasné umístění, které jí umožňuje vstup v jejím středu a okna do dvou světových stran, což jí dává oproti jiným garsonkám značný nadkomfort. Oba autoři této výhody využili a to jak dispozičně, tak především svou světelnou kvalitou, kdy koupelna uprostřed dispozice dovoluje distribuci světla dál do interiéru. Členění, materiály i tvary navržené dispozice jsou úžasným příkladem práce vyzrálých tvůrců, kteří z malého prostoru dokázali využít maximum. Jedním z atributů architektonické kompozice je i zapracování přítomnosti umění a zeleně a i v tomto kontextu navrženému designu není co vytknout.

Ing. arch. Dávid Chaľ, Ing. arch. Nikola Chaľ Miklovičová
domy od architektov, s.r.o.

Návrh menších priestorov je vždy veľká výzva, hlavne pri obsiahlom lokalitnom programe. Priestor vďaka zrušeniu priečok pôsobí vzdušne, ale zároveň byt nestratil definované funkcie. Najviac nás zaujalo použitie  a kombinácia materiálov z minulosti ako sklobetónová stena. Tento prvok tvorí nosnú, stredovú časť interiéru, ktorá určite milo prekvapí svojim odvážnym dizajnom. 

Ing. Matej Mecele
architekt z ateliéru MOROCZ TACOVSKY GROUP s.r.o.

Náročné zadanie rekonštrukcie garsónky, kde bolo nutné vtesnať do 40m2 rôzne funkcie od dennej zóny, ako obývacia izba, knižnica, pracovňa a kuchynská linka po spiaci kút s dostatočným hygienickým zázemím.

Návrhom architekti otvorili dispozíciu vybúraním pôvodných priečok a tým docielili vzdušnosť a väčšiu variabilitu priestoru. Hlavným akcentom interiéru sa stáva sprchový kút vymurovaný do oblúka zo sklobetónu. Zvolenie daného materiálu prispelo k presvetleniu prirodzeným svetlom stredovej časti bytu – chodby, ale aj samotnej kúpeľne. Maximalizácia úložných priestorov je vyriešená atypovými vstavanými nábytkami po celom obvode garsónky.

Danou rekonštrukciou využíva majiteľ plný potenciál garsónky s pocitom oveľa väčšieho bytu.

MÚZEUM EMÓCIÍ
Ing. arch. Ing Roman Ruhig, PhD. / Ing. arch. Ing. Ema Ruhigová, PhD. / Alexandra Kozaňáková / Lukáš Stass

RECENZIA PROJEKTU :

Ing. Eliška Magulová
ER Atelier, s.r.o.

Totožné, nerozoznateľné objemy jednotlivých miestností kladú emócie do vzájomnej rovnováhy. Poukazujú tak na nepredvídateľnosť situácie, v ktorej sa môžeme ocitnúť, a na emóciu, ktorú následne zažijeme. Samotné zobrazenie dvoch vybraných opozitných emócií,  využívajúce kontrast svetla a tvaru, je logické, ľahko čitateľné, s jasne vymedzenými a definovanými priestormi. Aplikovanie rovnakého návrhu do rôznych prostredí, kde bude zachovaná celková myšlienka  a zároveň využité prvky, ako je priehľad či zrkadlá, komunikujúce s okolím, umožňujú vždy jedinečný zážitok. Jednoduchosť riešenia a základný tvar objektu zbytočne neodpútava pozornosť od pôvodného zámeru vyvolať určitý typ emócií a nevytvára rušivý moment v akomkoľvek prostredí. K tomu dopomáha využitie lokálnych a recyklovaných materiálov pri výstavbe.

Ing. Karin Indrišková
ER Atelier, s.r.o.

Súťažný návrh je dôkazom toho, ako v nás architektonicky vytvorený priestor dokáže vyvolávať emócie. Odlišná hra tvarov, svetla a farby mení dva hmotovo identické objekty na expozície zanechávajúce v návštevníkovi protikladné zážitky - pozitívny a negatívny. Prezentované emócie - pokoj a úzkosť výstižne reflektujú dnešnú dobu. Jednoduché hmotové stvárnenie je ľahko aplikovateľné do rôznych prostredí, kde vďaka vytvorenému priehľadu a variabilnému materiálovému riešeniu nenaruší okolité štruktúry, naopak ich podporí.

DOM KOCKA
Ing. arch. Ing Roman Ruhig, PhD. / Ing. arch. Ing. Ema Ruhigová, PhD.

RECENZIA PROJEKTU :

Ing. arch. Pavol Pokorný
POKORNY architekti

Víťazný návrh ateliéru ER je ukážkou, s akým sebavedomím môžu do procesu generálnej rekonštrukcie rodinného domu so zdôraznením priority energetickej odolnosti stavby vstúpiť architekti, ktorí vládnu nielen svojim prirodzeným talentom tvorby priestoru, ale s rovnakou zručnosťou implementujú do autorského konceptu technické opatrenia smerujúce k zvýšeniu užívateľského komfortu. Dispozičné riešenie je čisté, praktické, priestorovo logicky primerané, v dennej časti veľkoryso mondénne. Výhrada recenzenta smeruje k riešeniu suterénu - v jestvujúcej svetlej výške cca 2200 mm je suterén sotva vhodným priestorom pre hosťovskú izbu. V súčasnom kontexte automobilovej dopravy je ponechanie garáže v "tele" domu energetickým a priestorovým luxusom. Aj vzhľadom na ambíciu úplnej optimalizácie energetickej odolnosti rodinného domu KOCKA by stálo za úvahu, či je preferenciou využitia suterénu funkčné rozšírenie obytného priestoru (hosťovský byt) - potom by bolo potrebné kvôli tak svetlej výške ako aj dostatočnému zatepleniu vybúranie podláh a prehĺbenie suterénu, alebo je suterén určený pre doplnkové funkcie domu (sklad, dielňa, práčovňa ap.) - status quo so zateplením je jediná vhodná stratégia.

Ing. arch. Tomáš Guniš
Projektovo architektonický špecialista Saint-Gobain

Pre mňa určite najlepší z tejto trojice návrhov. Architektonický výraz aj materiálové riešenie má úplne súčasný charakter a vôbec z neho necítiť limity pôvodného objektu, ktoré sa pri predchádzajúcich dvoch domoch predsa len dali vybadať. Zároveň však veľmi dobre využíva potenciál pôvodnej stavby a nesnaží sa ju vo svojom jadre poprieť. Príjemné je veľkorysé otvorenie dispozície prízemia, čím sa dosahuje nová kvalita priestoru. Jediným pre mňa otáznym prvkom je integrovanie garáže do zateplenej obálky domu, čo môže byť náročné nielen z hľadiska teplotechniky, ale aj akustiky a škodlivín vo vzduchu. Užívateľsky je to však nepopierateľne najkomfortnejšie riešenie. Uzatvorenie vstupnej časti transparentnou obálkou je nielen prevádzkovo užitočné, ale aj kompozične vytvára príjemný kontrast k masívnej hmote (hoci štedro perfonovanej oknami) hlavnej obytnej časti domu.

RODINNÝ DOM ORAVA
Ing. arch. Ing Roman Ruhig, PhD. / Ing. arch. Ing. Ema Ruhigová, PhD.

RECENZIA PROJEKTU : 

Ing. arch. Pavol Pokorný
POKORNY architekti

Predložené riešenia súťažiacich a následný výber poroty víťazného návrhu rovnako (ako v prípade domu ŠTVOREC, možno ešte vypuklejšie) ilustruje aktuálne prebiehajúci zápas o základné hodnotové nastavenie architekta slúžiaceho individuálnemu stavebníkovi - estetika alebo udržateľnosť? Porota vybrala víťaza pre "Low-cost princípy", ktoré "sú navrhované umne a pridávajú dome na hodnote". Nebudem sa ďalej zaoberať chybným, nekoncepčným a bezradne pôsobiacim rozhodnutím sa poroty pre návrh, ktorý podľa recenzentovho názoru mal byť zo súťaže vylúčený...

Návrh ateliéru ER pracuje s matériou domu ORAVA s vedomím technickej a architektonickej kompetentnosti v rozsahu želanej intervencie. Dom po rekonštrukcii pôsobí robustne a adekvátne odolne v danej lokalite charakterizovanou špecifickými poveternostnými podmienkami. Výsledný tvar a architektonické pôsobenie neromantizuje, facelift domu je čitateľnou vrstvou odkazujúcou k aktuálnemu imperatívu energetickej efektívnosti a udržateľnosti. Výhrada recenzenta smeruje (rovnako ako pri návrhu domu KOCKA) k riešeniu suterénu - svetlá výška priestorov nie je vhodná pre navrhovaný obytný funkčný setup. Ak má byť obnova domu urobená poriadne na niekoľko desaťročí dopredu, premena suterénu na obytný priestor (pri súčasnej optimalizácii energetickej bilancie domu) nie je možná bez vybúrania podláh, prehĺbenia a adekvátnych technických opatrení eliminujúcich tepelné mosty stykov základových a podlahových konštrukcií s obsypaným terénom. (Variantou stále ostáva zateplenie stropu suterénu, ale zároveň v priznaní si faktu, že celý suterén bude funkčne dedikovaný výlučne pre obslužné priestory domu).

Ing. arch. Tomáš Guniš
Projektovo architektonický špecialista Saint-Gobain

Pri tomto dome stojí architekt pred náročnou úlohou, ako sa vysporiadať s veľkou výškou a objemom objektu, ktorý napriek tradičnému tvaru svojou mierkou častokrát nezapadá do prostredia. Oceňujem snahu „poľudštiť“ mierku domu úpravou okolitého terénu, ktorá zároveň umožnila priamy východ z obývačky do exteriéru. Zväčšenie okien je prínosom ku kvalite vnútorného prostredia a zároveň na čelnej fasáde príjemne rozbíjajú plochu predtým neproporčne veľkej fasády. Rozšírenie vstupnej prístavby o zimnú záhradu a zároveň využitie jej strechy pre balkón podkrovia je drobnosťou, ktorá však veľmi prospeje k príjemnému bývaniu.

RODINNÝ DOM ŠTVOREC
Ing. arch. Ing Roman Ruhig, PhD. / Ing. arch. Ing. Ema Ruhigová, PhD.

RECENZIA PROJEKTU : 

Ing. arch. Pavol Pokorný
POKORNY architekti

Predložené riešenia súťažiacich a následný výber poroty víťazného návrhu najlepšie ilustruje aktuálne prebiehajúci zápas o základné hodnotové nastavenie architekta slúžiaceho individuálnemu stavebníkovi - estetika alebo udržateľnosť? Porota vybrala víťaza pre "citlivé riešenie detailu rímsy" (ignorujúc nedoriešený tepelný most), glorifikuje zimnú záhradu (vykurovaná?, nevykurovaná?, vetraná s rekuperáciou alebo prirodzene? - jedna užívateľská nášľapná mína za druhou). Priestor podkrovia je odkázaný bez možnosti akéhokoľvek ďalšieho využitia do pozície odvetranej dvojplášťovej strechy, ani povestné strmé schody na povalu neostali. Návrh ateliéru ER sa zadaniu venuje komplexne s jasne deklarovanou hierarchiou priorít (energetická efektívnosť), zadný vstup tak charakteristický pre dom ŠTVOREC neidealizuje, dispozíciu na prízemí elegantne priestorovo racionalizuje (bezbariérovosť vstupu je vítaným bonusom), funkčne obsadzuje do posledného centimetra podkrovie. Výhrady recenzenta sú dve, jedna subjektívna, druhá objektívna. Subjektívna - v podkroví je priestorov priveľa, "less is more". Objektívna - pre dom ŠTVOREC charakteristická strešná rímsa je fajn, ale pri komplexnej rekonštrukcii s imperatívom energetickej efektívnosti by si dom zaslúžil aj adekvátny sebavedomý architektonický facelift - bez rímsy a odkvapov s jednotiacim homogénnym obalom. Návrh ateliéru ER hodnotím omnoho vyššie ako porota, v mojom hodnotení je najlepší z predložených návrhov.

Ing. arch. Tomáš Guniš
Projektovo architektonický špecialista Saint-Gobain

Pôvodný pomerne stiesnený pôdorysný priestor návrh veľmi logicky zväčšuje využitím podkrovia. Sympatická je snaha zachovať čo najviac z pôvodnej architektúry, vrátane tvaru krovu, čo si však vyberá svoju daň v podobe značne limitovaných podkrovných miestností, z ktorých je takmer každá oklieštená dvomi šikminami. Bonusmi tohto návrhu sú využitie komínového efektu pri vetraní objektu a príjemný nápad so znížením parapetov okien do výšky vhodnej na sedenie.

PROTOKOLÁRNE MIESTO HROB NEZNÁMEHO VOJAKA
Ing. arch. Ing Roman Ruhig, PhD. / Ing. arch. Ing. Ema Ruhigová, PhD.

RECENZIA PROJEKTU : 

Ing. arch. Mária Bogárová
BOGAR Architekti

Súťažný návrh protokolárneho miesta „Hrob neznámeho vojaka“ z dielne ER ateliéru spája viacero rovín. Funkčnosť, symboliku, výtvarnú estetiku, ekológiu, ale i stálu prítomnosť memoriálu v obraze nábrežia formou nočnej iluminácie. Umiestnenie pamätníka na rušnej promenáde určil vypisovateľ súťaže a návrh sa s touto veľmi ťažkou úlohou výborne vysporiadal. Svojim tvarovaním odblokoval bežný ruch všedného dňa a vytvoril pietne miesto nadväzujúce na priľahlý park, vytvárajúc v jeho čele symbolickú bránu.

Ing. Peter Slamka
fotograf/vizualizátor architektúry zo Subpixel s.r.o.

Súčasná novovznikajúca architektúra hlavného mesta trpí často potrebou sebazvýraznenia pútavou formou, no mnohokrát otáznou funkčnosťou. Je preto chvályhodné, že sa autorom podarilo vytvoriť súťažný návrh, ktorý svojim hmotovým stvárnením zbytočne nevytŕča, esteticky dopĺňaa priestor a zároveň zachováva pietnu podstatu diela i v tak frekventovanom priestore, akým je Vajanského nábrežie. Pri tomto projekte je dôležité poukázať na estetické stvárnenie, ktoré jednoznačne kladie dôraz na ľudskú mierku. Idea letiacej holubice je preto jasne čitateľná nielen z frontálneho pohľadu a zároveň centrálne umiestnenie motívu večného ohňa zachováva a decentne zvýrazňuje dané urbanistické osi priestoru. Dielo takto vytvára plynulý prechod medzi námestím a parkom, pričom dáva priestor výhľadom na okolité dominanty. Oceniť treba taktiež vnesenie funkčnosti do diela v podobe sedenia. Okoloidúci človek ma takto možnosť na chvíľu sa nielen zastaviť, ale aj kontemplovať podstatu diela a bytia ako takého.

RODINNÝ DOM M+A
Ing. arch. Ing Roman Ruhig, PhD. / Ing. arch. Ing. Ema Ruhigová, PhD.

RECENZIA PROJEKTU :

Karel Smejkal, Ph.D., Intl. Assoc. AIA
President / Co-founder Inspireli Awards; Katedra architektúry, Fakulta stavební ČVUT v Prahe

Jednoduchá, čistá, moderní venkovská architektura 21. století. Čistá a jasná dispozice, promyšlená střecha s přesahy, které chrání uživatele před nežádoucími povětrnostními vlivy a navíc s redukcí přílišného oslunění. Zelená střecha jako zásadní přístup k architektuře, který se pomalu stává standardem, ale i zodpovědnou nutností. Vstup do budovy je samostatným dřevěným dekorativním prvkem, který umožňuje uživateli přechod od každodenních povinností do soukromí, po vzoru tradic FENG SHUI, ve kterém má nelézt odpočinek pro další den.

Ing. arch. Michal Bogár, PhD.
BOGAR Architekti

Autori sa vo svojom návrhu dotýkajú aktuálnych tém rezonujúcich v tvorbe vidieckeho prostredia. Predovšetkým je to téma identity architektonického objektu. Nosným motívom návrhu je archetyp domu s gánkom, ktorý je typický pre viaceré regióny na našom území. V danom kontexte je motív uplatnený so zmyslom pre mierku, pričom do konceptu prináša sympatický obytný medzi-priestor na rozhraní interiéru a záhrady.

Ďalšou témou, ktorej sa projekt dotýka, je vzťah architektúry ku krajine. Autori vstupujú do okrajovej polohy obce v blízkosti polí s pokorou voči okolitej scenérii a reliéfu územia. Pre obyvateľov domu zároveň vytvárajú pohľadovú os z interiéru a z krytej terasy do voľnej krajiny.

Jednotlivé vnútorné priestory majú logické väzby v interiéri objektu a takisto vo vzťahu k záhrade. V návrhu sú vytvorené ucelené zóny pre život rodiny a takisto pre individuálne záujmy, akým je napríklad tanec, pričom sústava priestorov skúšobne / pracovne / hosťovskej izby je zároveň variabilnou plochou pre hry detí a iné aktivity, ktoré sa môže v čase vyvíjať, alebo meniť.

Ing. Peter Slamka
fotograf/vizualizátor architektúry zo Subpixel s.r.o.

Výnimočnosť architektonického stvárnenia rodinného domu spočíva najmä v jeho zdanlivej hmotovej jednoduchosti. Architekti sa nenechali zlákať modernými trendami, ale inšpiráciu čerpali v lokálnej dobovej architektúre, ktorá takto dokazuje svoju funkčnosť a jedinečnú estetickosť. Zjavným definujúcim prvkom domu je extenzívna vegetačná sedlová strecha, ktorá je nielen zaujímavým technickým riešením, ale zároveň aj výrazovým komunikačným prostriedkom v prevládajúcej okolitej vegetácii. Najmä z dispozičného riešenia je zjavné, že architekti kládli dôraz nielen na priehľady do záhrady, ale aj na pole za domom, čím dodali pridanú hodnotu každému vnútornému priestoru. Estetickosť stvárnenia hmoty je podčiarknutá striktným rastrom stĺporadia gánku a okenných otvorov, ktoré dokazujú zmysel pre detail a umnosť autorov projektu.

................................................................................................................................................

Ing. arch. Ing. Zuzana Šišková

Vyštudovala študijný program pozemné stavby a architektúra na Stavebnej fakulte STU a odbor architektúra na Fakulte architektúry a dizajnu STU v Bratislave. V súčasnosti pôsobí na Katedre architektúry Stavebnej fakulty STU. Vo svojej výskumnej a pedagogickej činnosti sa venuje problematike architektúry 20. storočia. Zameriava sa na zvýšenie miery povedomia hodnôt tejto architektúry ako aj o aplikáciu vhodnej metodiky obnovy. Dizertačnú prácu spracúva pod vedením doc. Ing. arch. Evy Boreckej, PhD. na tému: Príspevok k aplikovanému výskumu obytných budov z medzivojnového obdobia (z hľadiska rôznorodosti tvarového, konštrukčného a materiálového riešenia).

MÚZEUM EMÓCIÍ
Ing. arch. Ing. Zuzana Šišková / Karin Indrišková / Eliška Magulová / Katarína Talapková

RECENZIA PROJEKTU :

Ing. Viktória Miklósová

Hmota tohto objektu znázorňuje nekonečno emócií, či sa jedná o dobré, alebo o zlé. Tmavá chodba, pre mňa znázorňujúca negatívne emócie, vedie až na vrchol objektu – k svetlu, kde sa emócie menia na pozitívne. Nezáleží na tom, v akej lokalite je objekt, vždy to v nás vyvoláva iné pocity. Za mňa objekt výborne vystihuje stúpanie emócií od negatívnych k pozitívnym. 

Ing. arch. Ing. Mária Vavrová

Emócie. Pocity. Pozitívne ale aj negatívne. Vytvárajú nám nekonečný kruh prežívania. Kruh, z ktoré vychádza tvar objektu. Kruh, ktorý je jedným zo základných geometrických tvarov. Kruh, ktorý symbolizuje nekonečno. Nekonečno, v ktorom sa nachádzajú naše emócie. Z hĺbky negativity sa vynára niečo pozitívne. Aj takto môžeme definovať múzeum emócii. Jasne, stručne a výstižne.

Ing. Kristína Tomašiková

Tak ako všetko na svete spolu súvisí, súvisia so sebou aj emócie. Tie dobré by nemohli existovať bez tých zlých a naopak. Hmota tejto budovy vo mne evokuje vývoj takýchto emócií. Zdola nahor, z povrchu do hĺbky z tmy do svetla - zo zlej emócie ku dobrej či naopak. V každom z nás táto idea vyvolá inú emóciu a umiestnenie tejto budovy je len určenie jedného z mnohých smerov, ktorými sa budú naše emócie uberať. Tak ako svet nie je jednotvárny aj tento objekt na seba berie všetky možnosti.

................................................................................................................................................

RECENZIA VÝSTAVY : 

Ing. Peter Dúbravka 

Výstava umeleckej činnosti pedagógov z katedry architektúry verejnosti priamo komunikuje projekty z praxe, na ktorých pracujú mimo výuky. Táto forma komunikácie má pozitívnu odozvu v otázke pracovného nasadenia zamestnancov aj mimo školskú pôdu. Je ich úlohou a dobrým úmyslom, aby na sebe pracovali a profesijne sa vzdelávali aj naďalej a nedostali sa do stagnácie, ktorá by následne poznačila aj ich vyučovací proces. Kladne hodnotím rôzne mierky jednotlivých diel s dôrazom pre návrh v danom kontexte a dôvtipné ekonomické riešenie výstavného pavilónu atypickou formou drevených hranolov a papierových tubusov.

Ing. Anežka Kašiarová

Výstava predstavená v rámci CONECO RACIO ENERGIA 2023 podľa môjho názoru priniesla to najlepšie z ateliérovej tvorby študentov a veľkého množstva umeleckej činnosti pedagógov z katedry architektúry. V umeleckej činnosti pedagógov bolo prezentovaných niekoľko typov objektov rodinných domov, interiérov súkromných ale aj verejných priestorov, či väčších občianskych stavieb. Prezentácia jednotlivých prác bola prehľadná a jasne usporiadaná. Určitá časť vystavených študentských postrov bola doplnená aj o fyzické modely, čím návštevník získal ešte kompletnejšie informácie. Konštrukčnú ale aj materiálovú jednoduchosť celého výstavného stánku dotvorila obsahová pestrosť jednotlivých diel a pôsobila tak vizuálne veľmi pútavo. 

Autor článku

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím