Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
5. máj 2023
0
1761

Architektonická súťaž: Ekovýchovné centrum Správy Národného parku Veľká Fatra v Turčianskych Tepliciach

Transformácia budovy bývalého Lesného závodu na modernú vzdelávaciu inštitúciu.
Vyhlásenie5.5.2023
12:00
Odovzdanie návrhov22.5.2023
15:00
VyhlasovateľSpráva Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
AdresaP. O. Hviezdoslava 73/38,
Martin,
Slovensko
Druh podujatiaSúťaž
KontaktIng. arch. Adam Lukačovič
+421 908 663 748
info@archisutaze.sk

Súťažné podmienky overila Slovenská komora architektov.

Správa Národného parku Veľká Fatra vyhlasuje dvojetapovú projektovú súťaž na Ekovýchovné centrum Národného parku Veľká Fatra, ktoré vznikne v budove bývalého Lesného závodu v Turčianskych Tepliciach. Centrum bude poskytovať priestory pre envirovýchovu verejnosti a administratívne priestory pre pracovníkov envirovýchovy a NP Veľká Fatra.

Kúpeľné mesto Turčianske Teplice leží v blízkosti NP Veľká Fatra a tvorí významný vstup do tohto chráneného územia. V regióne však chýba ekocentrum a návštevnícke centrum. Objekt bývalého Lesného závodu priamo susedí so SOŠ pedagogickou a základnou školou s materskou školou, čo predstavuje dôležitý potenciál pre využitie tejto bývalej administratívnej budovy aj na lokálnej úrovni pre miestnych obyvateľov a žiakov základných a stredných škôl a miestnych obyvateľov.

Ekovýchovné centrum má:

 • poskytnúť návštevníkom informácie o ochrane vzácnych území cez modernú expozíciu NP Veľká Fatra
 • umožniť multifunkčné využitie priestorov pre rôzne typy aktivít envirovýchovy či konferencií
 • ponúknuť návštevníkom národného parku a širšej verejnosti informačný bod s možnosťou predaja suvenírov, propagačných produktov a občerstvenia
 • vytvoriť funkčné zázemie pre pracovníkov národného parku a hostí vybudovaním kancelárií a ubytovacích kapacít
 • vytvoriť ubytovacie kapacity v rámci envirovýchovy, primárne pre školské skupiny
 • zabezpečiť služby a obsluhu aj znevýhodneným návštevníkom prostredníctvom inkluzívneho dizajnu
 • ponúknuť priestor a zázemie pre zásahový tím pre medveďa hnedého (pracovisko západ)
 • poskytnúť priestory pre ošetrovanie a dočasné ubytovanie zranených zvierat
 • byť príkladom areálu navrhnutého v súlade s najnovšími ekologickými a environmentálnymi aspektmi navrhovania

V prvej etape účastníci predložia zloženie riešiteľského tímu a portfólio 3 referenčných projektov (realizácie, projekty alebo štúdie) s minimálne 1 projektom zameraným na rekonštrukciu budovy. Vyhlasovateľ vyzve na účasť v druhej etape účastníkov, ktorí sa v prvej etape umiestnili na 1. až 3. mieste v poradí zostavenom porotou. Súťaž bola overená Slovenskou komorou architektov.

Vyhlasovateľ:
Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine

Sekretár súťaže:
Ing. arch. Adam Lukačovič, +421 908 663 748, info@archisutaze.sk

Formát súťaže:
Užšia - neanonymná, projektová dvojetapová architektonická súťaž návrhov.

Okruh účastníkov:
Účastníkom môže byť jedine fyzická alebo právnická osoba, ktorá má oprávnenie na výkon regulovaného povolania predstavujúceho činnosť uvedenú v § 4 alebo § 5 ods. 1 písmeno a) zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v zn. n. p. Odporúča sa, aby účastníci mali v riešiteľskom kolektíve stavebného inžiniera, pre možnosť komplexného riešenia návrhu.

Termíny:

 • Lehota vyhlásenia súťaže: 05.05.2023
 • Lehota na predkladanie návrhov 22.05.2023 do 15:00
 • Predpokladaná lehota oznámenia výsledku 1.etapy účastníkom 26.05.2023
 • Lehota na predkladanie návrhu do 2.etapy 14.07.2023 do 15:00
 • Predpokladaná lehota oznámenia výsledku 2.etapy účastníkom 21.07.2023
 • Predpokladaná lehota zverejnenia výsledkov a súťažných návrhov 24.07.2023

Vyhlasovateľ umožňuje účastníkom absolvovať obhliadku miesta realizácie predmetu zákazky, ktorého exteriérová časť je voľne prístupná. V prípade záujmu o obhliadku uzavretej časti objektov správy bývalého Lesného závodu, si účastníci dohodnú konkrétny čas obhliadky najneskôr týždeň pred lehotou na predkladanie súťažných návrhov v 2. etape u kontaktnej osoby: Radovan Reťkovský, e-mail: radovan.retkovsky@npvf.sk, telefonický kontakt: +421 903 298 206.

Porota:
Riadni členovia poroty
Nezávislí na vyhlasovateľovi:

 • Ing. arch. Michal Bogár, PhD. - autorizovaný architekt SKA
 • Ing. arch., Ing. Ema Ruhigová, PhD. - autorizovaná architektka SKA
 • Ing. arch. Ondrej Marko - autorizovaný architekt SKA

Závislí na vyhlasovateľovi:

 • Ing. Eduard Apfel - riaditeľ správy NPVF
 • Ing. Mária Apfelová - vedúca oddelenia ochrany prírody a krajiny NPVF

Náhradníci poroty
Nezávislí na vyhlasovateľovi:

 • Ing. arch. Matej Honč - autorizovaný architekt SKA

Závislí na vyhlasovateľovi:

 • Mgr. Peter Vantara - krajinár NPVF

Ceny:
Vyhlasovateľ za vypracovanie návrhov určuje účastníkom druhej etapy cenu za návrh vo výške: 7 000 € bez DPH

Kontaktný bod:
Komunikácia medzi vyhlasovateľom a účastníkom sa uskutočňuje v slovenskom alebo českom jazyku výhradne prostredníctvom Informačného systému EVO. Odkaz na profil zákazky:
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/467419

Fotografie:

 

Dokumenty na stiahnutie:

Súťažné podmienky

 

Súťažné zadanie

Verejné obstarávanie: obstaráme, s.r.o.
Spracovateľ súťažných podkladov: Lukačovič architekti

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím