Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

SCHÜCO International KG, o. z. Slovensko

Okná, dvere a fasády

Tomášikova 17
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Pergo

Třebětice 102
Holešov

Cortizo Slovakia,

Železničný rad 29
Nová Baňa

PREFA Slovensko s. r. o.

Ladislava Dérera 2749/2
Bratislava - mestská časť Nové Mesto

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
1. február 2023
0
1148

Centrum tradičnej kultúry Detva

Podpolianske osvetové stredisko v spolupráci s BBSK vyhlásilo urbanisticko-architektonickú súťaž pre novostavbu Centra tradičnej kultúry v Detve.
Vyhlásenie1.2.2023
12:00
Odovzdanie návrhov24.2.2023
12:00
VyhlasovateľPodpolianske osvetové stredisko
AdresaHrnčiarska 6,
Zvolen,
Slovensko
Druh podujatiaSúťaž
KontaktMartin Daniš
0910 847 019
martin.danis@bbsk.sk

Zákazka s nízkou hodnotou s prvkami urbanisticko - architektonickej súťaže

Predmet súťaže

Optimálne riešenie areálu Centra tradičnej kultúry, vrátane architektonického riešenia novostavby samotného objektu centra, pre uspokojenie potrieb modernej inštitúcie 21. storočia, zameranej na uchovávanie a šírenie vybraných javov tradičnej kultúry (ľudový spev a hudbu, tanec, výtvarné a remeselné prejavy, tradičnú stravu, spoločenský život a obyčajovú kultúru). Centrum má ponúkať aj ubytovacie kapacity.

Účel súťaže

Účelom súťaže je nájsť najvhodnejšie riešenie predmetu súťaže, ktoré splní požiadavky vyhlasovateľa, obsiahnuté v týchto súťažných podmienkach.

Účelom je získať partnera, s ktorým bude vyhlasovateľ spolupracovať na následnej projektovej príprave. Vyhlasovateľ na základe výsledkov súťaže predpokladá zadanie následnej (nadväzujúcej) zákazky, ktorej predmetom bude:

  • dopracovanie urbanisticko-architektonickej štúdie v zmysle pripomienok poroty a vyhlasovateľa súťaže
  • vypracovanie dokumentácie Centra tradičnej kultúry v stupňoch pre územné rozhodnutie a pre stavebné povolenie v podrobnosti pre realizáciu stavby, vrátane inžinierskej činnosti
  • výkon odborného autorského dohľadu počas realizácie stavby navrhnutého diela

Predpokladaná hodnota pri súťaži

Predpokladaná hodnota pri súťaži: 75.000 € bez DPH, ktorá pozostáva z:

  • hodnoty cien a odmien pre účastníkov vo výške 25.000 €
  • predpokladanej hodnoty následnej zákazky v zmysle bodu č. 4.2. vo výške 50.000 € bez DPH

Vyhlasovateľ uvádza, že maximálne investičné náklady na realizáciu diela sú 500.000 € bez DPH. V prípade ak odhadované investičné náklady súťažného návrhu budú dôvodne vyššie, ako súťažou stanovený limit, vyžaduje sa, aby návrh umožňoval rozdelenie realizácie na etapy (etapizáciu) podľa Priorít lokalitného programu (viď. zadanie súťaže a súťažné pomôcky).

Lehoty a termíny v súťaži:

Hodnotené kritériá v prvej etape súťaže:

Porota bude hodnotiť portfólio referenčných projektov, pričom jednotlivým účastníkom priradí body nasledovne:
1. najkvalitnejšie portfólio - 30 bodov
2. najkvalitnejšie portfólio - 25 bodov
3. najkvalitnejšie portfólio - 20 bodov
4. najkvalitnejšie portfólio - 15 bodov
5. najkvalitnejšie portfólio - 10 bodov
6. a nižšie - 0 bodov

Maximálne bodové ohodnotenie za všetky kritéria je 100 bodov. Po vyhodnotení a pridelení bodov podľa tu uvedeného postupu porota určí poradie uchádzačov.

Vyhlasovateľ vyzve na účasť v druhej etape účastníkov, ktorí sa v prvej etape umiestnili na prvom až treťom mieste (prípadne i štvrtom a piatom, podľa hlasovania poroty). Druhá etapa bude prebiehať formu dvoch workshopov, v priebehu ktorých účastníci vypracujú, predložia a odprezentujú svoje návrhy pred porotou.

Porota:

Riadni členovia poroty - závislí na vyhlasovateľovi:
Ing. arch. Hana Kasová

Riadni členovia poroty - nezávislí na vyhlasovateľovi:
Ing. arch. Martin Paulíny - autorizovaný architekt SKA – predseda poroty
Ing. arch. Martin Pavelek - autorizovaný architekt SKA
Ing. arch. Vladimír Hain, PhD. - autorizovaný architekt SKA
Ing. arch. Beáta Mikušová - autorizovaná architektka SKA

Náhradníci poroty - nezávislí na vyhlasovateľovi:
Ing. arch. Eliška Turanská - autorizovaná architektka SKA
Peter Brada - odborník na tradičné staviteľstvo

Prizvaní experti poroty s poradným hlasom:
Ing. Martin Túry - odborný referent pre riadenie investičných projektov Úradu BBSK
PhDr. Jaroslav Černák - riaditeľ Podpolianskeho osvetové strediska

Ceny a odmeny:

Vyhlasovateľ určil na ceny celkovú sumu vo výške 25.000 €. Každému účastníkovi, ktorý postúpil do druhej etapy a ktorého finálny súťažný návrh bude hodnotiť porota, bude udelená cena v sume 5000 €

Ortofotomapa:

Fotografie riešeného územia:

Za podklady ďakujeme Jurajovi Havlíkovi

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím