Hore
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Sto Slovensko, s.r.o.

Stavať zodpovedne

Pribylinská 2
Bratislava

SCHÜCO International KG, o. z. Slovensko

Okná, dvere a fasády

Tomášikova 17
Bratislava

KOMA Modular s.r.o.

Říčanská 1191
Vizovice

VELUX SLOVENSKO spol. s r.o.

Prinášame Vám svetlo

Galvaniho 7 7/A
Bratislava

BMI SLOVENSKO

Šikmé a ploché strech

Mojmírovská 9
Ivanka pri Nitre

ISOVER EPS GREYWALL

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products (výrobca)
Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products (distribútor)

VELUX INTEGRA

Elektrické panoramatické strešné okno s...

VELUX SLOVENSKO spol. s r.o. (výrobca)
VELUX SLOVENSKO spol. s r.o. (distribútor)

CITY moduly

Designový mestský mobiliár v merítku drobnej...

KOMA Modular s.r.o. (výrobca)
KOMA Modular s.r.o. (distribútor)

2N® Indoor Compact

2N® Indoor Compact je vnútorná odpovedacia...

2N TELEKOMUNIKACE, a.s. (výrobca)
2N TELEKOMUNIKACE, a.s. (distribútor)

PANORAMA CELOPRESKLENÉ OKNO HX 300

OTVORENÉ. SVETLÉ. VOĽNÉ.
Veľkoplošné...

Internorm (výrobca)
Internorm (distribútor)

Povrchové temperovanie betónového jadra

Princíp temperovania betónového jadra spočíva...

REHAU s.r.o. (výrobca)
REHAU s.r.o. (distribútor)

Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
15. júl 2019
0
40

Výberové konanie na projekt protipovodňovej ochrany zoologickej záhrady a Trojského nábrežia

Architektonicko – krajinárska koncepčná štúdia začlenenia protipovodňovej ochrany Zoo Praha do nivnej krajiny Trojskej kotliny a riešenie nadväzujúcich verejných priestranstiev.
Vyhlásenie11.7.2019
11:00
Odovzdanie návrhov12.8.2019
10:00
VyhlasovateľIPR Praha
AdresaTrojské nábrežie ,
Praha,
Česká republika
Druh podujatiaSúťaž
KontaktIPR Praha
+420 236 00 56 19
podatelna@ipr.praha.eu

Usnesením rady hl. M. Prahy číslo 2420 ze dne 11. 9. 2018 byl stanoven koordinovaný postupu řešení protipovodňové ochrany trojské kotliny a revitalizačních opatření vycházejících z Koncepce a Akčního plánu Císařského ostrova. Cílem postupu je zlepšení protipovodňové ochrany zoologické zahrady a její citlivé začlenění do nivní krajiny Trojské kotliny, přírodě blízká revitalizace řeky a řešení nových propojení, dostupnosti, prostupnosti a vytvoření nových přírodních a rekreačních ploch a kvalitních veřejných prostranství.

IPR Praha dle zadání Rady hl. m. Prahy v souladu s doporučením komise pro protipovodňovou ochranu rady HLMP zajišťuje zpracování podkladů pro studii „modelové posouzení vlivu zvýšení protipovodňové ochrany Zoo Praha (a případně Trojského zámku) na průchod velkých vod Trojskou kotlinou“. Samotné zajištění podkladů a stanovení linie PPO nezaručuje citlivé začlenění infrastrukturní stavby do krajiny a řešení problémů a potenciálů navazujícího okolí. Závěry Koncepce doporučují pro jednotlivé projekty zajistit také kvalitní architektonicko-krajinářské řešení a kompenzovat újmu na sledovaných parametrech jak z hlediska průtoku povodní (modelový výzkum), tak z hlediska krajiny a přírody (tým architekt-krajinář).

Důvodem zadání této studie je tedy zapojení týmu, který zajistí urbanisticko-architektonicko-krajinářské řešení a zapojení stavby do okolí včetně řešení navazujících veřejných prostranství a krajiny. Takový postup zajistí také lepší projednatelnost samotné protipovodňové ochrany.

Tým, který bude na studii pracovat by se měl skládat z architekta, krajinářského architekta dopravního inženýra. Složení týmu může být mezinárodní. 

Při tvorbě studie bude probíhat úzká spolupráce s vodohospodářským inženýrem (samostatná zakázka), který zodpovídá jak za vodohospodářské řešení protipovodňové ochrany, ale také za sběr a metodiku koordinovaného posuzování všech záměrů v oblasti na povodňových modelech.

V rámci výběrového řízení je kladen důraz na kvalitu a zkušenosti zpracovatelského týmu. Posuzováno bude portfolio projektů členů týmu (35%), profesní přístup - textový dokument dokládající přístup a zkušenosti uchazeče (35%), nabídková cena (30%).  

Studie by měla začít vznikat koncem září 2019 a dokončení se předpokládá koncem roku 2020.

Uchazeči se mohou do výběrového řízení hlásit do 12. 8. 2019 do 10.00 hodin. Maximální cena zakázky je 1,8 mil. Kč bez DPH.

Účel studie:

Účel zadání zakázky je návrh urbanisticko-architektonicko-krajinářského řešení a zapojení stavby PPO do okolí včetně řešení navazujících veřejných prostranství a krajiny (s ohledem na migrace chráněných druhů jako užovka podplamatá, vedení kolizních rekreačních nábřežních tras, veřejná prostranství a památkově chráněné objekty apod.). Zpracování a stanovení vedení linie PPO bude probíhat v úzké součinnosti se zpracovatelem podkladů pro modelový výzkum (vodohospodářský tým). 

Doslov ke koncepci ve vztahu k PPO:

Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (dále jen IPR Praha) zpracoval Koncepci celkového krajinářského řešení Císařského ostrova a jeho širšího okolí (2015-2017), ve které byly pojmenovány hlavní hodnoty nivní krajiny Trojské kotliny a navrženy řešení pro zlepšení dopravní a pěší dostupnosti území, posílení charakteru a ekologických hodnot nivní krajiny a přírodě blízká revitalizace Vltavy („Divoká Vltava“) s cílem dále kompenzovat dopady nové vodní linky ústřední čistírny odpadních vod na místní krajinu.

Těžištěm řešení Koncepce byl Císařský ostrov zpracovaný ve formě podkladové studie autorským týmem architekta Petra Pelčáka, krajinářské architektky Evy Wagnerové, vodohospodářského inženýra Miloslava Šindlara a dopravního inženýra Václava Maliny. Širší okolí Císařského ostrova bylo zahrnuto zejména pro kvalitní dořešení krajinářské koncepce a dalších návazností a prostupnosti území. Řešení Trojského nábřeží tedy vyžaduje podrobnější prověření i vzhledem k tomu, že Koncepce neřešila liniovou protipovodňovou ochranu zoologické zahrady.

Viac informácií nájdete na IPR Praha.
Súťažné podklady si môžete stiahnuť tenderarena.cz.

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím