Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
9. apríl 2018
0
1316

Revitalizácia námestia v Spišskej Belej

Predmetom súťaže je ideové urbanisticko - architektonické riešenie námestia v Spišskej Belej a jeho väzieb na priestorové súvislosti priľahlého prostredia.
Vyhlásenie9.4.2018
15:00
Odovzdanie návrhov29.6.2018
14:00
VyhlasovateľMesto Spišská Belá
AdresaPetzvalova 18,
Mesto Spišská Belá,
Slovensko
Druh podujatiaSúťaž
KontaktBc. Mária Grichová
+421 52 4680513
grichova@spisskabela.sk

Účelom tejto súťaže je výber najlepšie spracovanej ideovej urbanisticko - architektonickej štúdie „Revitalizácia námestia v Spišskej Belej“.

Dátum vyhlásenia súťaže: 09.04.2018
Termín vyžiadania súťažných podmienok a podkladov: do 01.06.2018 do 14.00 hod.
Termín odovzdania návrhov: do 29.06.2018 do 14.00 hod.
Dátum hodnotiaceho zasadnutia súťažnej poroty: do 16.07.2018
Lehota na vyhlásenie výsledkov súťaže: do 25.07.2018
Lehota na preplatenie cien a odmien: do 04.08.2018

Účastníkom súťaže môže byť každá právnická alebo fyzická osoba, resp. skupina právnických alebo fyzických osôb, s minimálnym vzdelaním 1. stupňa v odboroch Architektúra, Urbanizmus, Pozemné staviteľstvo, Krajinné inžinierstvo, Záhradná a krajinná architektúra. Účastníkom súťaže je každý, kto podal súťažný návrh v zhode so súťažnými podmienkami.

Predseda poroty nezávislí na vyhlasovateľovi:
Ing. arch. Jozef Šoltés

Riadni členovia poroty:
závislá na vyhlasovateľovi:
Ing. Helena Sarvašová

nezávislí na vyhlasovateľovi:
Ing. Eva Wernerová
Ing. arch. Jozef Šoltés
Ing. Eva Semanová
Ing. arch. Miloslav Dulík

Náhradníčka poroty:
nezávislá na vyhlasovateľovi:
Ing. arch. Daniela Maximová

Experti poroty:
Ing. Štefan Labuda - dopravný inžinier
Ing. arch. Pavol Jackovič - expert na ochranu pamiatkovej zóny Spišská Belá

1. cena: 7.000 € 
2. cena: 5.000 €
3. cena: 3.000 €

Na odmeny sa určuje suma 3.000 €. Porota môže navrhnúť aj iné rozdelenie cien a odmien podľa hodnotenia návrhov a určenia poradia súťažných návrhov v hodnotení, celková suma určená na ceny a odmeny však nesmie byť prekročená.

Súťažné podmienky a informačný list nájdete v prílohách nižšie:

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím