Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
22. marec 2024
0
1800

Trenčiansky hrad - expozícia 2026 - výsledky súťaže

Zvíťazil návrh ateliéru Ô
Trenčiansky hrad - expozícia 2026 - výsledky súťaže

Trenčianske múzeum v Trenčíne vyhlásilo v decembri 2023 verejnú anonymnú jednokolovú architektonickú súťaž návrhov "Trenčiansky hrad - expozícia 2026" na projektovú dokumentáciu expozície Trenčiansky hrad, časť horný hrad (Ľudovítov palác, Zápoľského palác a Jeremiášova bašta) ako projektovú súťaž návrhov s udelením cien. Návrh bude súčasťou riešenia a bude využívaný pre EHMK 2026.

Súťažné podmienky boli overené Slovenskou komorou architektov dňa 12. 12. 2023 pod číslom KA-1003/2023.

V lehote na predkladanie návrhov bolo doručených 6 návrhov, ktoré všetky spĺňali požadované náležitosti a boli overené overovateľom súťaže.

Hodnotiaca komisia v zložení: Mgr. Peter Martinisko, Ing. Arch. Peter Jurkovič, Ing. arch. Pavol Pauliny, PhDr., Dalibor Mikulík, PhD., Ing. Arch. Peter Kohout, rozhodla o výsledkoch nasledovne:

1. miesto  - návrh č. 4  (6 000 EUR )
ô s.r.o Stavbárska 5175/24, 821 07 Bratislava
autori: Mgr. art. Martin Varga, PhD., Ing. arch. Martin Kvitkovský, Ing. arch. Martina Kováčová, Ing. arch. Peter Morgenstein, PhD., Mgr. art. Andrea Lašutová

Hodnotenie poroty:

Návrh komplexne rieši otázky prezentácie, udržateľnosti, komunikácie a modifikovateľnosti daného priestoru. Nebojí sa nabúrať zažité stereotypy expozícií na Trenčianskom hrade a má novátorsky prístup k riešeniu hradných expozícií na Slovensku. Prezentuje aj samotnú hmotu hradu a jeho rekonštrukciu. Návrh je mimoriadne vkusný a ucelený. Už samotné spracovanie predložených výkresov upúta ochotou hľadať prieniky medzi staršou históriou a súčasnosťou a to aj v takých detailoch ako je voľba písma, či náčrt použitia digitálneho obsahu. Pridanou hodnotou návrhu je vytvorenie nových hradných „piktogramov“ a vkusnej grafiky textových častí expozícií.

Súťažné panely:

Vizualizácie:

 

2. miesto  - návrh č. 1 (4 800 EUR )
Projekt AMK s. r. o. / Svinná 
autori: Ing. Miriam Kuchťáková, Ing. arch. Silvia Červeňaková, Ing. arch. Martin Červienka, Ing. arch. Eduard Krištof, Ing.arch. Alexander Topilin

Hodnotenie poroty:

Komplexný a precízny návrh vrátane exteriérov a zaoberá sa viacerými rozmermi zadania. Kvalitne rieši trasu návštevníka a jeho orientovanie sa v hradnom areáli. Výborné riešenie exteriéru a interiéru Jeremiášovej bašty. Návrh v prípade exteriérov svojou architektúrou potláča pôvodnú architektúru. Interiér výstavy je zjednotený minimalistickým monochromatickým nábytkom. Toto riešenie sa zdá na prvý pohľad príkladné, no po diskusiách bolo posúdené za príliš dominantné a invazívne voči jestvujúcim priestorom hradu. Inštalačné prvky určené na inštaláciu zbierkového fondu (napr. vitríny) pôsobia v mnohých prípadoch „ťaživo“ a nevzdušne a negatívne je aj ich zložitejšie modifikovanie. Porota vysoko ocenila variabilnosť istých priestorov, ktoré sú vhodné na prezentáciu súčasnej kultúry. 

Súťažné panely:

 

3. miesto  - návrh č. 5  (3 500 EUR) 
FABOarchitects, s.r.o.. Svidnícka 105/12, 821 03 Bratislava
autori: Ing. arch. Adam Fabo, Ing. arch. Marianna Krajčírová

Hodnotenie poroty:

Svieži, architektonicky čistý návrh. Niektoré prvky však pôsobia lacno až rušivo. Návrh zaujal aj riešením podlahy v Jeremiášovej bašte z nábojníc. Pri niektorých prvkov je zvolený zlý materiál. "Maketa" hradu na konci okruhu je síce inovatívna, ale vhodná skôr ako detské ihrisko.
Pracuje s novými, doteraz neaplikovanými muzeálnymi inštalačnými prvkami (napr. závesné vitríny, inštalácia portrétov do samostatne stojacích rámov atď.). Vo veľkej miere veľmi zaujímavo využíva audiovizuálne prvky.
Nábytok má príjemnú modro-čiernu farebnosť naprieč celou inštaláciou. Nepresvedčili vložené líniové prvky vo forme priečok, ktoré diagonálne členia priestor a slúžia ako ďalšie expozičné plochy a taktiež stenové segmenty prekrývajúce jestvujúce okenné otvory v murive.

 

Súťažné panely:

 

4. - 6. miesto  - návrh č. 2  (900 EUR)
PRISCA s.r.o., Kapitulská 314/3, 811 01 Bratislava
autori: Vladimír Šimkovič, Natália Bošková Filová, Miroslav Tóth

Hodnotenie poroty:

V malej časti reflektuje náročnosť projektu EHMK 2026 a pracuje s esteticky nevhodnými stavebnými a inštalačnými materiálmi. Celkovo pôsobí nekonzistentným dojmom, návrh je prezentovaný v rôznych stupňoch rozpracovania. Predložené riešenie pracuje s motívmi, ktoré sú vizuálne a esteticky neatraktívne. Chýba im jednotiaci jazyk, rôzne polepy a panely, ktoré sú aplikované na steny miestností narúšajú historickú substanciu hradu. Použitie historizujúcich nábytkov tam, kde nereprezentujú svoj pôvodný účel taktiež považujem za neadekvátne.

Súťažné panely: 

 

4. - 6. miesto  návrh č. 3 (900 EUR)
Ing. arch. Jakub Hanták, Drotárska cersta 50, 811 02 Bratislava
autori:Ing. arch. Jakub Hanták, Bc. Lenka Justová, Ing. arch. Martina Jelínková, Bc. Soňa Števaňáková, Ing. arch. Ing. Martin Dubiny, PhD., doc. Ing. arch. Danica Končeková, PhD

Hodnotenie poroty:

Autori pracujú s farebným kódovaním nových vložených nábytkov, ktorým sa odvolávajú na rôzne témy expozície. Zaujali neinvazívne zavesené nábytky, ktoré nechávajú plynúť jestvujúci priestor interiéru hradu. Na druhej strane napriek svojmu riešeniu pôsobia pomerne bariérovo, pravdepodobne tým, že takmer vždy sú umiestnené v ťažisku priestorov. Ako nie príliš vhodná je vnímaná voľbu materiálu na nábytok a navrhované osvetlenie, ktoré je príliš dominantné. Práca so zbierkovými predmetmi a plochami, ktoré sú určené na komunikovanie informácií sa v celkom návrhu strácajú a nepomáha im ani „depozitárny“ ráz prezentácie diel výtvarného umenia.

Súťažné panely:

 

4. - 6. miesto  - návrh č. 6 (800 EUR)
Absurd Studio s.r.o., Vysoká 5219/14, 811 06 Bratislava
autori: Ing. arch. Ivan KulifajIng. arch. Tomáš Klásek, Ing. arch. Slavomír Valigurský, Bc. Ondrej Vavro

Hodnotenie poroty

Návrh sa odvážnejšie zaoberá riešením samotných priestorov, v tomto prípade taktiež autori navrhujú zjednotiť interiér novými liatymi podlahami. Návrh je schematický, príjemne jednoduchý, no pôsobí nepresvedčivo, miestami nahodilo. V návrhu chýba nejaký leitmotív, ktorý by ho previazal, resp. objasnil zvolené motívy. Expozičný mobiliár je tvarovo jednoduchý, aby nekonkuroval členitým priestorom hradu, čo vyvoláva pocit pochmúrnosti. Chýba riešenie expozície Jeremiášovej bašty.

Súťažné panely:

Zápisnica z vyhodnotenia súťažných návrhov:

Informácia o výsledku:

Poloha na mape

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím