Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
6. apríl 2023
0
1656

Súťaž "Tri chaty" - prípravná a projektová dokumentácia

Zámerom projektu je rekonštrukcia troch objektov, chaty Dúbrava, Dve vody a Chaty v sedle pod Veľkým Bokom, nachádzajúcich sa na území NAPANT-u pre účel terénnych staníc na ubytovania malých skupín turistov a terénnych pracovníkov.
Vyhlásenie6.4.2023
18:00
Odovzdanie návrhov26.4.2023
12:00
VyhlasovateľSpráva Národného parku Nízke Tatry so sídlom v Banskej Bystrici
AdresaPartizánska cesta 3799/69 ,
Banská Bystrica,
Slovensko
Druh podujatiaSúťaž
KontaktIng. Pavol Malinovský
+421 903 282 084

Zákazka je rozdelená na tri časti. Uchádzač môže predložiť ponuku na ktorúkoľvek časť alebo na všetky časti zákazky pričom môže získať maximálne jednu zákazku.

Špecifikácia predmetu zákazky a jeho rozsah:

Predmetom zadania je spracovanie architektonického návrhu a následne projektovej dokumentácie rekonštrukcie troch objektov, chaty Dúbrava, Dve vody a Chaty v sedle pod Veľkým Bokom. Chaty sa nachádzajú na území Národného parku Nízke Tatry v prírodnom prostredí a budú slúžiť ako terénne stanice na účely ubytovania malých skupín turistov pod vedením profesionálnych sprievodcov, terénnych zamestnancov Správy NP Nízke Tatry z oblastí zoológia, botanika, envirovýchova, strážna služba a externé tímy alebo jednotlivcov - vedcov a výskumníkov. Komplexný návrh rekonštrukcie by mal citlivo nadväzovať na pôvodnú architektúru objektu a výnimočnosť danej lokality chráneného územia. Mal by priniesť kvalitné riešenie exteriéru aj interiéru objektu, zároveň prihliadať na možnosti realizácie v kontexte prístupu a ekonomickej triezvosti. Udržateľnosť návrhu je vítaná použitím ekologicky úsporných materiálov, minimalizáciou spotreby a prevozu stavebného materiálu, recykláciou jestvujúceho materiálu, či použitím moderných technologických riešení pre využitie obnoviteľných zdrojov energie.

Predpokladané investičné náklady:

Predpokladané investičné náklady spolu 714 500,00 EUR bez DPH

Chata v sedle pod Veľkým Bokom 200 000,00 EUR bez DPH
Chata Dúbrava 215 000,00 EUR bez DPH
Chata Dve vody 299 500,00 EUR bez DPH

Zabezpečenie služieb architekta - budúcu zákazka tvorí:

1. Prípravná fáza projektu a prieskumné práce ( podľa potreby návrhu)
2. Vytvorenie architektonickej štúdie a štúdie interiéru
3. Vytvorenie dokumentácie pre stavebné povolenie (vrátane dokumentácie profesistov)
4. Dokumentácia pre realizáciu stavby (vrátane dokumentácie profesistov)
5. Dokumentácia pre realizáciu stavby - projekt interiéru
6. Súpis prác a dodávok (pre časť 4 a 5)
7. Inžiniering
8. Autorský dozor

Predpokladaná hodnota zákazky (PHZ) spolu: 107 000,00 EUR bez DPH

Chata v sedle pod Veľkým Bokom 31 000,00 EUR bez DPH
Chata Dúbrava 33 000,00 EUR bez DPH
Chata Dve vody 43 000,00 EUR bez DPH

Typ súťaže:

- jednokolová
- účastníci predkladajú portfólia + cenu

Lehota na predkladanie ponúk: 26.04.2023, 12:00

Porota:

Členovia poroty:

Ing. arch. Peter Lényi (nezávislý od vyhlasovateľa)
Ing. arch. Michal Pulman (nezávislý od vyhlasovateľa)
Mag. Marek Kuchta (závislý od vyhlasovateľa)

Náhradníci:

Ing. arch. Tatiana Kuva (závislá od vyhlasovateľa)
Ing. arch. Kristína Tomanová (závislá od vyhlasovateľa)

Pomocné orgány poroty:

Ing. Pavol Malinovský, sekretár súťaže
PhDr. Veronika Šestáková, overovateľ návrhov

Lehota dodania služby: 6 mesiacov

Kritériá na vyhodnotenie ponúk:

Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najlepší pomer ceny (K1) a kvality (K2).

K1: Za uchádzačom ponúknutú celkovú cenu vyjadrenú v EUR s DPH verejný obstarávateľ udelí maximálne 38 bodov (25% hodnotenia).

K2: Za kritérium kvality – uchádzačom predložené portfólio jeho projektov – s rovnakým alebo podobným charakterom ako je predmet zákazky (za služby s podobným charakterom ako je predmet zákazky sa bude považovať príprava architektonického návrhu, resp. projektovej dokumentácie, ktorej predmetom bola rekonštrukcia, úprava dispozície, stavebné a technické úpravy jestvujúceho objektu podobnej funkcie a veľkosti) bude pridelených maximálne 114 bodov (75% hodnotenia).

Portfólio projektov obsahuje maximálne tri projekty s rovnakým alebo podobným charakterom ako je predmet Zákazky, ktorých autormi alebo spoluautormi sú osoby navrhované Uchádzačom na plnenie Predmetu zákazky (Autorský tím), rozsah: max. 9 strán, formát A3.

Odkaz na kartu na obstarávania na portáli ÚVO

 

Projekt "Terénne chaty Dúbrava, Dve Vody a Chata v sedle pod Veľkým Bokom" je
financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci výzvy "Príprava projektov infraštruktúry národných parkov" s kódom "IROP-PO7-SC76-2022-93.

Záverečná fotogaléria za článkom

Chata DúbravaChata Dve vodyChata v sedle pod Veľkým Bokom

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím