Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
24. marec 2023
0
777

Stredisko environmentálnej výchovy Tisovec – projektová dokumentácia

Zámerom projektu je rekonštrukcia bývalej administratívnej budovy nachádzajúcej sa v okrajovej časti mesta Tisovec na Stredisko environmentálnej výchovy vrátane školy v prírode, kde bude možné realizovať pobytové programy.
Vyhlásenie24.3.2023
15:00
Odovzdanie návrhov19.4.2023
12:00
VyhlasovateľSpráva Národného parku Muránska Planina so sídlom v Revúcej
Adresaul. Janka Kráľa 12,
Revúca,
Slovensko
Druh podujatiaSúťaž
KontaktMgr. Marek Halmo
+421 949 581 914

Špecifikácia predmetu zákazky a jeho rozsah:

Predmetom zadania je spracovanie architektonického návrhu a následne projektovej dokumentácie rekonštrukcie administratívnej budovy a budovy skladov. Objekty budú slúžiť výlučne ako škola v prírode a vzdelávacie centrum, nebudú však slúžiť ako návštevnícke či informačné centrum pre návštevníkov. Nepočíta sa ani s umiestnením obchodu so suvenírmi, či reštauráciou alebo bufetom, alebo bistrom pre návštevníkov. Dôležitou súčasťou návrhu je aj riešenie priľahlých exteriérových plôch a ich zapracovanie do celkovej koncepcie navrhovaného areálu. Zariadenie školy v prírode by malo byť využívané celoročne.

Predpokladané investičné náklady:

1 750 000,00 EUR bez DPH

Zabezpečenie služieb architekta - budúcu zákazka tvorí:
a) Prípravná fáza (podľa potreby návrhu):
- geodetické zameranie stavieb a okolia,
- dendrologický prieskum,
- geologický prieskum,
- hydrologický prieskum,
- konzultácie na miestnom stavebnom úrade,
- a iné.

b) vytvorenie architektonickej štúdie, komplexného navrhovania s dôrazom na architektonickú kvalitu,
c) vytvorenie dokumentácie (vrátane dokumentácie profesistov) pre stavebné povolenie,
d) dokumentácia pre výber zhotoviteľa v podrobnosti dokumentácie pre realizáciu stavby,
e) inžinierska činnosť,
f) odborný autorský dozor.

Predpokladaná hodnota zákazky (PD): 146 720,- EUR bez DPH

Typ súťaže:

- jednokolová
- účastníci predkladajú portfólia + cenu

Lehota na predkladanie ponúk: 19.04.2023, 12:00

Porota
Členovia poroty:

  • Ing. arch. Andrej Oláh (nezávislý od vyhlasovateľova)
  • Ing. arch. Kristína Tomanová (nezávislá od vyhlasovateľova)
  • Ing. Ján Šmídt (závislý od vyhlasovateľova)

Náhradníci:

  • Ing. arch. Michal Pulman (závislý od vyhlasovateľova)
  • Mgr. Gabriela Benčuríková (závislá od vyhlasovateľova)

Pomocné orgány poroty:

  • Mgr. Marek Halmo, sekretár súťaže
  • PhDr. Veronika Šestáková, overovateľ návrhov

Lehota dodania služby: 7 mesiacov

Kritériá na vyhodnotenie ponúk:

Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najlepší pomer ceny (K1) a kvality (K2).

K1: Za uchádzačom ponúknutú celkovú cenu vyjadrenú v EUR s DPH verejný obstarávateľ udelí maximálne 25 bodov.

K2: Za kritérium kvality uchádzačom predložené portfólio jeho projektov – s rovnakým alebo podobným charakterom ako je predmet zákazky (za služby s podobným charakterom ako je predmet zákazky sa bude považovať príprava architektonického návrhu, resp. projektovej
dokumentácie, ktorej predmetom bola zmena účelu využitia, úprava dispozície, stavebné a technické úpravy jestvujúceho objektu alebo súboru objektov) bude prideľovaných maximálne 75 bodov.

Odkaz na kartu na obstarávania na portáli ÚVO.

Výzva na predkladanie ponuky:

 

Podrobné zadanie súťaže:

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím