Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
12. október 2015
0
608

Téma dvanásteho ročníka študentskej súťaže ISOVER je návrh bývania v mestskej časti “Krasny dvor” v Bieloruskom Breste

Úlohou 12. ročníka medzinárodnej študentskej súťaže ISOVER Multi-Comfort House Students Contest je v úzkej spolupráci s Útvarom architektúry mesta Brest navrhnúť rezidenčnú funkciu berúc do úvahy rozvoj komunity situovanej v meste Brest v Bielorusku.
Téma dvanásteho ročníka študentskej súťaže ISOVER je návrh bývania v mestskej časti “Krasny dvor” v Bieloruskom Breste

Zadanie súťaže:
Úlohou 12. ročníka medzinárodnej študentskej súťaže ISOVER Multi-Comfort House Students Contest je v úzkej spolupráci s Útvarom architektúry mesta Brest navrhnúť rezidenčnú funkciu berúc do úvahy rozvoj komunity situovanej v meste Brest v Bielorusku.
Podľa Kjótskeho protokolu, viac ako 140 priemyselne vyspelých štátov sa zaviazalo výrazne znížiť svoje emisie CO2. Dohodlo sa, že prioritou pri záchrane našich prírodných zdrojov bude využívanie energeticky úsporných technológií. Stavebný sektor v celosvetovom meradle je zodpovedný za 40% celkovej spotreby energie a produkcie emisií CO2. Východiskom je inovatívny prístup pri navrhovaní nových projektov a renovácii. Čoraz viac ľudí sa sťahuje do miesť. Mestá sa stále zväčšujú a tým rastie aj naša spotreba energii a produkcia emisií CO2. V reakcii na túto situáciu, miestne orgány požadujú pre nové rozvojové projekty návrhy, ktoré spĺňajú najvyššie požiadavky v oblasti energetickej účinnosti a zároveň poskytujú najvyšší komfort pre ich obyvateľov. To je aj prípad úradov v Breste, Bielorusko, ktoré v roku 2019 bude oslavovať tisíce výročie svojho vzniku. V rámci nového rozvoja sa Úrad primátora mesta Brest rozhodol hlbšie preskúmať možnosti vývoja udržateľných stavieb a definovať budúci Energeticky efektívny rezidenčný modul v meste Brest, integrovaním energeticky účinných aspektov do procesov územného a priestorového plánovania a rozvoja mestských častí. Modul je relatívne autonómny prvok, ktorý zahŕňa rezidenčnú oblasť, zariadenia verejných služieb, vzdelávacie inštitúcie, výrobné subjekty. Rezidenčná oblasť je vybavená parkovacím priestorom (na podzemnej úrovni), parkovací priestor pre návštevníkov je navrhnutý mimo dvorov obytných budov v rámci hraníc modulu. Prízemie sa využíva prevažne pre zariadenia verejných služieb. Účastníci súťaže budú musieť vytvoriť udržateľnú architektúru v súlade s energeticky efektívnym modulovým prístupom v meste Brest, integrovanú do zastavaného priestoru pri rešpektovaní kritérií Saint-Gobain Multi-Komfortných domov s prihliadnutím na klimatické podmienky a regionálny kontext mesta Brest.

Riešené územie je jedným z ťažísk budúceho rozvoja mesta
Riešené územie je jedným z ťažísk budúceho rozvoja mesta

Súťaž podporuje kreatívny prístup ku konceptom energeticky nenáročných budov, napomáha účastníkom zorientovať sa v možnostiach tvorby konštrukčného riešenia a detailov tzv. multi-komfortných domov za použitia produktov a riešení ISOVER. Súťaže sa môžu zúčastniť študenti bakalárskeho, inžinierskeho či magisterského štúdia v študijných odboroch so zameraním na architektúru a pozemné staviteľstvo (alebo študijných odboroch príbuzného zamerania) na vysokých školách a univerzitách v Slovenskej republike.
Aj tento rok súťaž prebehne dvojkolovo. Počas prvého - národného kola, budú porotou hodnotené všetky zaslané súťažné návrhy spĺňajúce súťažné kritéria.

Náročné klimatické podmienky
Náročné klimatické podmienky

Porota národného kola zasadne 13. apríla 2016 v zložení:
Ing. arch. Andrej Alexy, hosťujúci profesor
Doc. Ing. arch. Andrea Bacová, PhD.
Ing. arch. Darina Lalíková, PhD., vydavateľstvo EUROSTAV
Ing. arch. Mag. arch. Róbert Löffler
PhDr. Ľudovít Petránsky, vydavateľstvo JAGA
Prof. Ing. arch. Róbert Špaček, PhD.
Ing. arch. Juraj Šujan
Ing. arch. Ľubomír Závodný, hosťujúci profesor
Ing. Vladimír Balent, ISOVER

Aj toto je architektúra Brestu
Aj toto je architektúra Brestu

ceny v národnom / medzinárodnom kole:
1. cena 1100 / 1500 Eur
2. cena 600 / 1000 Eur
3. cena 300 / 750 Eur

Každé odovzdané súťažné zadanie v požadovanom rozsahu bude odmenené sumou 80€ vo forme poukážok. Prípadné sponzorské dary budú rozdelené podľa rozhodnutia sponzorov. Každému účastníkovi súťaže budú vyplatené režijné náklady v sume 30€. V medzinárodnom kole môže usporiadateľ udeliť špeciálne ceny. Špeciálna cena a jeden projekt vybraný študentmi bude ocenený sumou 500 Eur.

Registrácia do národného kola je možná do 31. marca 2016. Odovzdanie návrhov prebieha do 11. apríla 2016.

Vízia rozvoju oblasti
Vízia rozvoju oblasti

Projekty umiestnené na prvých troch miestach získajú finančné ohodnotenie a zároveň možnosť prezentácie v medzinárodnom kole súťaže. Medzinárodné stretnutie študentov sa uskutoční 25. – 28. mája 2016 v Minsku, Bielorusko. Bližšie informácie o súťaži nájdete na www.isover.sk, www.isover-students.com.

Poloha na mape

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím