Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

JANOŠÍK OKNA-DVEŘE

Valašské Příkazy 55 55
Valašské Příkazy

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

SCHÜCO International KG, o. z. Slovensko

Okná, dvere a fasády

Tomášikova 17
Bratislava

Pergo

Třebětice 102
Holešov

Cortizo Slovakia,

Železničný rad 29
Nová Baňa

PREFA Slovensko s. r. o.

Ladislava Dérera 2749/2
Bratislava - mestská časť Nové Mesto

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

REYNAERS ALUMINIUM s.r.o.

Office: TWINCITY C HubHub, Mlynské Nivy 16
Bratislava

Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
20. september 2021
0
546

Výzva: riešenie návštevníckej infraštruktrúry v areáli hradu Devín

Kreatívne riešenie informačno-navigačného systému a doplnkovej infraštruktúry v areáli hradu Devín.
Vyhlásenie20.9.2021
14:30
Odovzdanie návrhov11.10.2021
13:00
VyhlasovateľMúzeum mesta Bratislavy
AdresaRadničná 1,
Bratislava,
Slovensko
Druh podujatiaSúťaž
KontaktIng. Miroslava Sanigová
0903 010 294
miroslava.sanigova@bratislava.sk

Update: výzva predĺžená do 11. októbra 2021

Múzeum mesta Bratislavy (MMB) vypracovalo v spolupráci s Metropolitným inštitútom Bratislavy výzvu na predkladanie ponúk, na základe ktorých v priebehu nasledujúceho mesiaca vyberú víťazný návrh návštevníckej infraštruktúry v areáli hradu Devín.

Výzva pozostáva z dvoch základných častí, ktoré sú vzájomne prepojené:

  • Prvá časť zahŕňa modernizáciu informačného a navigačného systému hradu a jeho prispôsobenie potrebám súčasného návštevníka.
  • Druhá časť rieši dobudovanie doplnkovej infraštruktúry v areáli hradu so zameraním na jednoduché prvky, ktoré spríjemnia pobyt návštevníkom hradného areálu a umožnia pohodlnejší vstup do jeho priestorov (odpočinkové zóny – zatienený prístrešok/altánok, pikniková zóna, úprava vstupného priestoru do areálu hradu).

Výzva sa týka predloženia cenovej ponuky na spracovanie výtvarného (grafického) a dizajnového návrhu určených prvkov informačno-navigačného systému vrátane technickej špecifikácie pre jednotlivé prvky a spracovanie architektonickej štúdie doplnkovej infraštruktúry v areáli hradu s nadväzujúcimi stupňami projektovej dokumentácie.

Výsledný návrh by mal zohľadňovať potreby modernej prezentácie kultúrnej pamiatky a zároveň zabezpečiť komfort pre všetky návštevnícke skupiny, rešpektujúc princípy inkluzivity a bezbariérovosti. Ide o najdôležitejší investičný projekt v poslednom období. 

Lehota na predloženie cenovej ponuky je 11. október 2021, 13.00  hod.

V rámci prípravy cenovej ponuky je možné absolvovať prehliadku areálu hradu Devín a konzultáciu k informačnému a navigačnému systému a dobudovaniu návštevníckej infraštruktúry.

Kritériom na vyhodnotenie ponúk je nielen predložená ponuková cena (K1), ale aj kvalita (K2) v pomere 40 : 60 (K1 : K2). Súčasťou posudzovania kvalitatívneho kritéria K2 bude hodnotenie portfólia referenčných projektov, spolu so zadefinovanou víziou, filozofiou a prístupom ku koncepčnému riešeniu zadania.

Bližšie informácie o výzve a predmete zákazky nájdete v jednotlivých dokumentoch.

Foto: Ema Lančaričová
Foto: Ema Lančaričová

 

Doplnené o tlačovú správu Múzea mesta Bratislavy:

 

MMB spustilo verejnú výzvu pre architektov a grafických dizajnérov. Projekt sa týka hradu Devín

Múzeum mesta Bratislavy vyhlásilo v spolupráci s Metropolitným inštitútom Bratislavy verejnú architektonicko-dizajnérsku výzvu na návrh riešenia návštevníckej infraštruktúry v areáli hradu Devín. Cieľom je zvýšenie návštevníckeho komfortu pri spoznávaní tejto jedinečnej historickej a kultúrnej pamiatky národného významu a jednej z najnavštevovanejších lokalít múzea.

Múzeum mesta Bratislavy (MMB) sa dlhodobo snaží o zvyšovanie komfortu pre návštevníkov hradu Devín a zlepšovanie jeho prístupnosti. Súčasťou tejto snahy je aj aktuálny projekt riešenia návštevníckej infraštruktúry v hradnom areáli, ktorý predstavuje najdôležitejší investičný projekt pre hrad Devín za posledné obdobie. „Ako súčasť projektu sme vyhlásili verejnú výzvu na predloženie ponúk na toto riešenie, z ktorých v priebehu nasledujúceho mesiaca vyberieme víťazného realizátora. Verím, že dostaneme kvalitné ponuky a víťazným návrhom posunieme kvalitu infraštruktúry hradu Devín na špičkovú úroveň,“ hovorí Zuzana Palicová, poverená vedením Múzea mesta Bratislavy.

Pri príprave súťažných podmienok MMB oslovilo Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB), ktorý ako mestská príspevková organizácia v oblasti architektúry, urbanizmu, rozvoja a plánovania mesta, pomohol zadefinovať a nastaviť zadanie pre výzvu. Cieľom zadaniaje nájsť riešenie pre informačný systém, ktorý bude zodpovedať moderným štandardom a bude rešpektovaťedinečnú symbiózu medzi históriou a prírodnou krajinou v hradnom areáli s unikátnym geniom loci.

„Jednou z dôležitých agiend, ktorú MIB robí, je realizovanie architektonických súťaží. Verejný priestor a stavby slúžia všetkým obyvateľom, preto by sa pri ich navrhovaní malo vyberať najlepšie riešenie. Podstatou dobrej súťaže je nájsť prostredníctvom otvorenej výzvy v krátkom čase služby s optimálnym pomerom kvality a ceny. Toto odborné know-how sme preto radi spojili v spolupráci pre riešenie návštevníckej infraštruktrúry hradu Devín. Spolupráca bola prirodzená, keďže obe verejné inštitúcie majú rovnakého zriaďovateľa – hlavné mesto SR a venujú sa budovaniu kultúrnych hodnôt vo verejnom záujme,“ hovorí Peter Lényi zo sekcie súťaží na Metropolitnom inštitúte Bratislavy. MIB bude spolu so zástupcami MMB a Únie grafických dizajnérov tvoriť hodnotiacu komisiu, ktorá bude posudzovať nielen cenu, ale aj kvalitatívne kritériá jednotlivých ponúk.


Čo sa myslí pod riešením návštevníckej infraštruktúry na hrade Devín?

  • Hrad Devín patrí k najvýznamnejším pamiatkam na Slovensku. V jeho areáli sa prelínajú archeologické, historické a prírodné prvky mimoriadneho významu. Výnimočnosť hradu spočíva práve v jedinečnej kombinácii týchto prvkov, spoločne vytvárajúcich unikátne miesto s neopakovateľnou atmosférou.
  • V súčasnosti chýba v areáli hradu ucelený informačný a navigačný systém. Primárnym cieľom projektu je preto jeho modernizácia, resp. dobudovanie. Hrad Devín okrem toho trpí aj nedostatkom ďalšej infraštruktúry, ktorá by návštevníkom poskytovala dostatočný komfort pri jeho spoznávaní. Preto je súčasťou projektu aj úprava a skvalitnenie vstupných priestorov hradného areálu a vybudovanie dvoch oddychových zón, doplnených o drobnú infraštruktúru a mobiliár.

Čo je predmetom samotnej výzvy?

  • Od víťazného uchádzača očakávame návrh kreatívneho riešenia nového informačno-navigačného systému v areáli hradu a návrh vybudovania doplnkovej odpočinkovej infraštruktúry. Ide o dve vzájomne prepojené časti jedného projektového celku, výsledný návrh musí pokrývať obe časti.
  • Je pritom dôležité, aby výsledný návrh zohľadňoval potreby modernej prezentácie kultúrnej pamiatky v 21. storočí a poskytoval dostatočný komfort pre všetky návštevnícke skupiny. Filozofiou MMB je vychádzať z princípov inklúzie a bezbariérovosti, jednotlivé prvky by preto mali byť dostupné i pre návštevníkov s obmedzeniami.

Dlhodobým cieľom MMB je sprístupnenie historického a prírodného bohatstva hradu Devín čo najširšiemu publiku, moderná interpretácia tohto bohatstva a prehĺbenie jedinečnej symbiózy medzi históriou a prírodou v hradnom areáli a jeho okolí. Tento projekt má byť dôležitým krokom k jeho naplneniu.

Ako sa zapojiť?

  • V lehote predĺženej do 11. októbra 2021, do 13:00 pošlite na kontaktný email miroslava.sanigova@bratislava.sk cenovú ponuku a portfólio prác, spolu so zadefinovaním svojej vízie, filozofie a prístupu ku koncepčnému riešeniu zadania. Všetky potrebné informácie nájdete na tomto odkaze, kde si prečítate aj kompletný text výzvy: https://bit.ly/3zvYF94


Výzva na zapojenie sa do súťaže na riešenie návštevníckej infraštruktúry na hrade Devín je súčasťou podaného cezhraničného projektu z programu spolupráce Interreg Slovenská republika - Rakúsko 2014 – 2020, ktorý spoločne podali Múzeum mesta Bratislavy s partnerom z rakúskej strany obcou Marchegg. Partnerský projekt s názvom Kultúrne mosty cez rieku Morava má viacero spoločných cieľov. Jedným z „hmatateľných“ cieľov  je odstránenie aktuálnych problémov súvisiacich s technickým stavom kultúrnych pamiatok a ich okolia, čo nepochybne prispeje k zatraktívneniu týchto lokalít. Na Slovenku je to národná kultúrna pamiatka hrad Devín, v Rakúsku kaštieľ v obci Marchegg. Projekt kladie dôraz na rozvoj a zintenzívnenie spolupráce v prihraničnom regióne, a to nielen priamo medzi partnermi, ale aj nepriamo prostredníctvom zapojenia ďalších aktérov a cieľových skupín zúčastňujúcich sa na aktivitách projektu, napr.  základné školy, odborníci z rôznych oblastí historických vied (archeológia, história, pedológia, archeozoológia, numizmatika a pod.).

Mapa podujatia

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím