Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
22. september 2021
5
1036

MURAL Liptovská knižnica G. F. Belopotockého - výsledky súťaže návrhov

Streetart v centre stredného Liptova.
MURAL Liptovská knižnica G. F. Belopotockého - výsledky súťaže návrhov

Pozn. red.: Jedna z mála súťaží na podobnú tému. Kvalita doručených návrhov bola rôzna. Niektoré sú "architektonickejšie", niektoré insitnejšie… Motívom účasti určite neboli ceny. V každom prípade skúsenosti zo súťaže sú užitočné pri vypisovaní podobných tém v budúcnosti.

Liptovská knižnica Gašpara Fejérpataky Belopotockého v spolupráci s občianskym združením TO DO Liptov, Mestom Liptovským Mikuláš a Oblastnou organizáciou cestovného ruchu Región Liptov vyhlásila otvorenú výzvu na návrh streetartového diela – umeleckej veľkoplošnej maľby na bočnú stenu historickej budovy – sídla knižnice.

Výzva reagovala na súčasnú nedostatočnú podporu umeleckej scény zo strany oficiálnych inštitúcií a mala pozdvihnúť záujem verejnosti ako aj lokálnych inštitúcií o kvalitu a starostlivosť o verejný priestor a moderné umenie.
 
Cieľ:
Konečným cieľom tejto súťaže bolo skultúrnenie konkrétneho verejného priestoru nachádzajúceho sa na vstupe do pamiatkovej zóny mesta Liptovský Mikuláš, pozitívna konfrontácia s obyvateľmi ako aj návštevníkmi mesta a regiónu.
 
Výsledok:

Do otvorenej výzvy na návrh streetartového diela sa v termíne do 31.8.2021 zapojilo 26 autorov / skupín autorov, ktorí poslali spolu 28 súťažných návrhov.

Hodnotenie prebiehalo vo viacerých kolách. Porota v prvom kole posudzovala výlučne originalitu a umeleckú stránku diela a konsenzuálne sa jej podarilo vybrať 9 návrhov (Návrhy č.5, č.6, č.7, č.17, č.21, č.23, č.25, č.26 a č.28), ktoré postúpili do ďalšieho hodnotenia. Ďalšia časť rozhodovania bola náročnejšia, nakoľko každý z užšieho výberu mal svoje kvality. Finálny výber troch diel vzišiel z rozpravy a hlasovania poroty. O konečnom výsledku rozhodlo až záverečné komplexné bodové ohodnotenie jednotlivých návrhov a priemer skóre (pridelených bodov) od každého z porotcov. (poznámka redakcie: v závere textu nájdete zápisnicu s hodnotením poroty).

Výsledkom tejto súťaže je kreatívny grafický návrh, po zrealizovaní ktorého vznikne v historickom centre mesta Liptovský Mikuláš ikonická stena, ktorá priláka väčší počet návštevníkov a verejnosti do centra mesta a taktiež zviditeľní Liptovskú Knižnicu G. F. Belopotockého, a tým pomôže aj jej kultúrnej a vzdelávacej funkcii, čím sa môže stať vzorom aj pre ostatné obdobné inštitúcie v meste a regióne.

Hodnotiace kritériá:

 • Originalita diela (autorský koncept, zvolená téma) / 50 bodov
 • Komunikatívnosť diela a miestny kontext, vzťah k lokalite / 20 bodov
 • Kvalita prevedenia a realizovateľnosť diela z hľadiska finančnej
 • a technickej stránky / 30 bodov

Odmeny v súťaži:

 • miesto – 350 EUR
 • miesto – 250 EUR
 • miesto – 150 EUR

Zloženie poroty / komisie:

 • Marcela Feriančeková, Mgr. – Liptovská knižnica G.F.Belopotockého, riaditeľka
 • Matej Petran, Ing. Arch. – Mesto Liptovský Mikuláš, vedúci odboru výstavby / architekt
 • Richard Gregor, Mgr. – Liptovská galéria P. M. Bohúňa Liptovský Mikuláš, riaditeľ / historik, kurátor a kritik výtvarného umenia
 • Michal Homola, Ing. – TO DO Liptov, o.z., člen rady združenia / odborný konzultant pre cestovný ruch a destinačný marketing
 • Ján Mikuš, MgA. – Diera do sveta o.z., spoluzakladateľ kultúrneho centra / režisér a spisovateľ

 

Porota rozhodla o výsledkoch nasledovne:


1. MIESTO (350 €)
Autor: Wajcko / Ján Vajsábel
NÁVRH Č. 26 (84 BODOV)
Zakliata panna vo Váhu a divný Janko

„Ilustrácia znázorňuje jednu z najznámejších balád v slovenskej literatúre s opismi krás Liptova, dielo rodáka z Liptovského Mikuláša, romantického básnika, Janka Kráľa. V abstrahovanom prostredí vodného víru vidíme ženu s rybím chvostom v očakávaní záchrancu či vábení obete. V siluetách vĺn a chvosta v hornej časti nachádzame najznámejšie vrchy Liptova, taktiež v spodnej časti siluety Nízkych Tatier. Náznaky kosatcov vpravo určujú ročné obdobie deja a symbolizujú nádej. Mural by bolo možné rozšíriť aj o menšiu čiastočne skrytú, menej viditeľnú stenu, kde by bol znázornený Janko, ako sa za pannou vrhá do vĺn Váhu. Menšia, stena by tak významovo dopĺňala ústredný motív a pôsobila by ako nečakaný kľúč k celému príbehu.“

Komentár poroty:

Oceňujeme výber témy, ktorý komunikuje so hlavnou zadanou tematikou výzvy knižnice, kníh, literatúry a príbehov. Návrh prináša okrem silne vizuálnej identity aj interakciu, s doplnením menšej kresby na druhú bočnú stenu, ktorá samotné dielo vysvetľuje, resp. vytvára príbeh. Bočná maľba môže byť riešená či už ako plnofarebná maľba alebo len vo forme náčrtu či skice. Návrh získal najvyššie priemerné hodnotenie z hľadiska všetkých hodnotiacich kritérií, právom mu tak patrí prvé miesto. Veríme, že má potenciál pritiahnuť do centra mesta Liptovský Mikuláš viac návštevníkov a verejnosti. Oceňujem aj ostatnú prácu a nespochybniteľnú skúsenosť autora. 


2. MIESTO (250 €)
Autori: Ing. arch. Katarína Siváková,
Ing. arch. Mgr. art. Juraj Hubinský
NÁVRH Č. 23 (72 BODOV)
/NE/MURAL Liptovská knižnica G.F.Belopotockého

„Návrh spočíva v prenesenom význame maľby na budove vo forme vybudovania okna, ktoré spojí dianie v interiéri knižnice s exteriérom. Ruch ulice a mesta sa spojí s návštevníkmi knižnice, ktorí hľadajú odpovede nielen v knihách. Okno nepredstavuje len vizuálny kontakt, je to zároveň “maľba” svetlom v interiéri. Mení sa podľa ročného obdobia, podľa počasia. Zároveň je to malý manifestačný priestor na prezentovanie aktivít v knižnici vo forme grafického prejavu - či už vo forme plagátov, dočasných výtvarných inštalácií, svetelných inštalácií premietaných na chodník. Jasnosť a pravdivosť tohto riešenia otvorí nový rozmer pre knižnicu. Nový rozmer pre obyvateľov mesta, ale aj náhodných okoloidúcich. V okne sa mení atmosféra, v okne je život a okno nepochybne rozpúta veľa diskusií.“

Komentár poroty:

Oceňujem mimoriadne citlivý prístup k mestskej architektúre. Nápad s oknom (Nemuralom) a novým pohľadom na mesto sa zdá byť najinšpiratívnejší a najzaujímavejší zo všetkých návrhov. Zo strany samotnej knižnice však nebol stavebný zásah do nedávno zrekonštruovaného a zatepleného podkrovia budovy akceptovaný a teda sme tento fakt museli zohľadniť. Úskalie tohto stavebného riešenia spočívalo aj v tom, že susediaci súkromný pozemok je určený na výstavbu, pričom existuje riziko, že v prípade realizácie prístavby budovy siahajúcej až po štít steny knižnice by toto riešenie vyžadovalo opätovné stavebné úpravy na jeho odstránenie. Cieľom súťaže návrhov však bol aj pokus zatraktívniť turisticky menej navštevovaný priestor Liptova a to samotné centrum a námestie Liptovského Mikuláša, preto dostal prednosť mural, ktorý má potenciál pritiahnuť do centra viac turistov aj laickej verejnosti.


3. MIESTO (150 €)
Autor: Radovan Šenšel / ateliér VaNA
NÁVRH Č. 5 (71 BODOV)
Malý Mikuláš

„Dielo znázorňuje mladého chlapca, pozerajúceho sa smerom nahor, do otvorenej knihy (ktorá bude strechou ohraničená, strecha má tvar otvorenej knihy smerujúcej nadol). Chlapec je v bielom tričku, symbolizuje tabula rasa - nepopísaný list papiera. Múdrosť prijíma z knihy. V pozadí sú použité farby Liptovského Mikuláša spolu s horami, ktoré neodmysliteľne patria do tohoto regiónu a v spodnej časti sú farby futbalového tímu Liptovského Mikuláša (červeno-čierne páskovanie)“

Komentár poroty:

Z predložených návrhov bol projekt detskej figúry mimoriadne osviežujúci a esteticky príťažlivý. Oceňujeme výber motívu, popri mnohých osobnostiach Liptova, ktoré mohli skončiť na stene knižnice sa nám zdal náčrt nevinného dieťaťa mimoriadne silný. Okrem tém, ktoré obrázok prináša, porota ocenila aj istú poetickosť v jednoduchej maľbe. Nedokázala však odhadnúť samotnú realizáciu, nakoľko maľba na návrhu pôsobila efektne a to vďaka zväčšenej olejomaľbe na plátne, pri ktorej prenesení na veľkorozmernú stenu budovy by nebol „plastický efekt“ ťahov štetcom pravdepodobne dosiahnuteľný. Jedno z úskalí realizácie (najmä z hľadiska súhlasov dotknutých subjektov) sa porote javilo aj využitie celej plochy bočnej steny knižnice na maľbu a nie len doplnkovej malej stienky.

 

Špeciálna cena poroty za inovatývny prístup (100 €)
Návrh č. 21: Mural digital
Autor: Mgr. art. Ladislav Bartko / ateliér SIMPLE CODE

„Odhmotnená materiálová báza diela v podobe premenlivej projekcie, ktorá ponúka nekonečné možnosti pohyblivého obrazu, stavia dielo muralu do kontextu s moderným konceptuálnym umením a alternatívnymi podobami street art. Dielo využíva možnosti súčasných technológií, keď pomocou smart aplikácie a exteriérového projektora neinvazívne dopĺňa historickú vrstvu. Hodnotné vrstvy minulosti sa tu komplementárne dopĺňajú s progresívnymi technológiami súčasnosti. Návrh zohľadňuje požiadavky na zdôraznenie významu Liptovskej knižnice G. F. Belopotockého ako dôležitej súčasti kultúrnej infraštruktúry v regióne Liptova; podporu profesionálnej výtvarnej tvorby na Slovensku a prepojenie minulosti so súčasnosťou pomocou výtvarného umenia.“

Komentár poroty:

Návrh mobilnej aplikácie a následnej premenlivej digitálnej projekcie na kvalitne pamiatkovo obnovenú fasádu budovy knižnice je zaiste veľkorysým a moderným prvkom, ktorého realizácia by však bohužiaľ prekročila finančné možnosti samotného projektu. Určité technické úskalia však vidíme aj v samotnej projekcii, nakoľko stena je v silnom dennom svetle a večerné námestie Liptovského Mikuláša, bohužiaľ nie je okrem dvoch letných mesiacov ani "živým" ani metropolou, v ktorej by trávili turisti alebo samotní obyvatelia mesta svoj voľný čas. Napriek tomu tento návrh porotu zaujal natoľko, že sa mu rozhodla udeliť špeciálnu za inovatívny prístup k riešeniu zadania.

 

OSTATNÉ PRIHLÁSENÉ NÁVRHY
5. – 28. miesto (bez určenia konkrétneho poradia)

Návrh č. 1
Janko Kráľ - Orol
Autor: Kamil Vacek - Camo / camozone

 

Návrh č. 2
Miesto postavené na knihách
Autor: Mgr. art. Michal Turkovič

 

Návrh č. 3
HOLUBICA (buďme MESTO mieru)
Autor: Michal PALKO, Dis Art. / MASITTY

 

Návrh č. 4a
Krásy Liptova, literatúra a turizmus
Autor: Martin Hirner / Doke

 

Návrh č. 4b
Krásy Liptova, literatúra a turizmus
Autor: Martin Hirner / Doke

 

Návrh č. 6
Knihy a krajina
Autor: Matej Vida

 

Návrh č. 7
Historická knižnica 3D
Autor: Tomáš Matuch

 

Návrh č. 8
KunstWalle
Autor: Mgr. art. Dominik Turan / Stuitko

 

Návrh č. 9
Svet fantázie Julesa Verna
Autor: Andrea Klváčková / Žabka

 

Návrh č. 10
Tancujúci Jánošík
Autori: Martin Hríb, Bc. Radim Straka / CREA-EDU o.z.

 

Návrh č. 11
Rozprávkový Liptov
Autor: Radoslav Repický

 

Návrh č. 12
Knihy, láska
Autor: Radoslav Repický

 

Návrh č. 13a
Typografický minimalizmus
Autor: Mgr. Matúš Roman / satirbeard studio

 

Návrh č. 13b
Typografický minimalizmus
Autor: Mgr. Matúš Roman / satirbeard studio

 

Návrh č. 13c
Typografický minimalizmus
Autor: Mgr. Matúš Roman / satirbeard studio

 

Návrh č. 14
Sova s knihami
Autor: Ján Gejdoš / johanidas

 

Návrh č. 15
Dievča v izbe
Autor: Marek Černý / Mr.Black / Marko Black

 

Návrh č. 16
Pavol Dobšinský
Autor: Marek Černý / Mr.Black / Marko Black

 

Návrh č. 17
Johann Gutenberg
Autor: Lukáš Neset / NESTART

 

Návrh č. 18
Ľudovít Štúr
Autor: Lukáš Neset / NESTART

 

Návrh č. 19
Mária Rázusová-Martáková
Autor: Vincent Chingier

 

Návrh č. 20
Energia, turbína Aurela Stodolu
Autor: Pavel Petráš

 

Návrh č. 22
Liptovská pohodička
Autor: Katarína Lehotská

 

Návrh č. 24
Aurel Stodola
Autor: Lucia Barincová / Bludy

 

Návrh č. 25
Zakliata panna vo Váhu a divný Janko
Autori: Katarína Čaplická, Michaela Bieliková, Lukáš Hlucháň

 

Návrh č. 27
Knižnica
Autor: Dorota Podoláková

 

Návrh č. 28a
Život Gašpara Fejérpataky Belopotockého
Autor: Mgr.art. Matúš Maťátko

 

Návrh č. 28b
Život Gašpara Fejérpataky Belopotockého
Autor: Mgr.art. Matúš Maťátko

 

Návrh č. 28c
Život Gašpara Fejérpataky Belopotockého
Autor: Mgr.art. Matúš Maťátko

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím