Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

JANOŠÍK OKNA-DVEŘE

Valašské Příkazy 55 55
Valašské Příkazy

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

SCHÜCO International KG, o. z. Slovensko

Okná, dvere a fasády

Tomášikova 17
Bratislava

Pergo

Třebětice 102
Holešov

Cortizo Slovakia,

Železničný rad 29
Nová Baňa

PREFA Slovensko s. r. o.

Ladislava Dérera 2749/2
Bratislava - mestská časť Nové Mesto

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

REYNAERS ALUMINIUM s.r.o.

Office: TWINCITY C HubHub, Mlynské Nivy 16
Bratislava

Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
23. jún 2016
0
2669

Bytový dom Mýtna 25, Bratislava

Prestavba objektu v kompaktnej mestskej zástavbe.
Bytový dom Mýtna 25, Bratislava
Autori: Ing. arch. Pavol Senecký, Ing. arch. Michal Vršanský, Ing. arch. Juraj SeneckýInvestor: WILLOW, s.r.o.Plocha pozemku: 541 m2Zastavaná plocha: 155 m2Podlažná plocha: 899 m2Obostavaný objem: 2700 m3Realizácia: 2015 - 2016Adresa: Mýtna 25, Bratislava, SlovenskoPublikované: 28. jún 2016

Zámerom investora bolo vybudovanie malometrážnych bytov, ktoré budú slúžiť na prenájom a stanú sa súčasťou komplexu apartmánového domu MyHome, ktorý sa nachádza vo vnútrobloku za budovou Mýtna 25.

Situácia
Situácia

Pôvodne budova s tromi nadzemnými podlažiami a nevyužívaným podkrovím bola nadstavaná o 3 nadzemné podlažia (vrátane podkrovia). Dve horné podlažia odskakujú smerom od Mýtnej ulice. Z hľadiska zorného uhla pohľadu chodca tak ostáva pôvodný objem nezmenený. 5. a 6. nadzemné podlažie sú z roviny ulice v podstate nevnímateľné. Vertikálne lamely pred oknami nadstavovaných podlaží vytvárajú homogénny raster nahrádzajúci pôvodnú strešnú rovinu ako architektonický novotvar, zreteľne čitateľný a zároveň rešpektujúci pôvodnú architektúru budovy, ktorá bola zrekonštruovaná konzervatívnym spôsobom so zachovaním všetkých pôvodných tvaroslovných prvkov. Celkovo je architektonické riešenie postavené na kontraste pôvodného a „nového“ so zreteľne čitateľnou hranicou, ktorú smerom od Mýtnej ulice tvorí horizontála korunnej rímsy a zo strany dvora vertikála novej výťahovej šachty a vysunutej konzoly nadstavovaných podlaží. Hmota konzoly vytvorenej tromi nadstavovanými podlažiami tvorí charakteristický architektonický prvok, jednoznačne definujúci hranicu medzi pôvodnou a novou časťou budovy.

Funkčná náplň objektu ostala nezmenená. Nadstavbou pribudli ďalšie bytové jednotky a zmenila sa i celková štruktúra rozmiestnenia bytov na jednotlivých podlažiach. Hlavný vstup do bytového domu je orientovaný do dvora v priamej nadväznosti na novovybudované parkovisko. Požiadavkou investora bolo vybudovať viac malometrážnych bytov a tomu bola podriadená celková dispozično-prevádzková koncepcia budovy. Nutnosť zachovania existujúceho schodiska výrazne ovplyvnila pôdorysné riešenie jednotlivých podlaží. Pôvodná sedlová strecha s nevyužívaných podkrovím bola odstránená. Vybudovaním nadstavby tak vznikli ďalšie 3 nadzemné podlažia. Z pôvodného objektu s tromi nadzemnými podlažiami a podkrovím tak vznikla budova so šiestimi nadzemnými podlažiami. Na každom podlaží pôvodnej budovy bola jedna bytová jednotka. Okrem 1. a 6. nadzemného podlažia boli na každom poschodí vybudované dva byty prístupné z podesty existujúceho schodiska, ktoré bolo nadstavané. Dostavbou výťahovej šachty získali byty na 4.5.6.NP priamy prístup výťahom. Vzhľadom na nutnosť zachovania schodiska sú byty na 2. a 3.NP prístupné výťahom z medzipodesty cez jedno schodiskové rameno. Poloha existujúceho schodiska a celková ekonomická náročnosť celej rekonštrukcie iné riešenie neumožňovali. Rekonštrukcou pôvodnej budovy, jej nadstavbou a dostavbou vzniklo 10 bytových jednotiek (pôvodne 3 byty) pre ktoré boli v dvorovej časti vybudované parkovacie státia.

Pôdorys 1. NP
Pôdorys 1. NP
Pôdorys 4. NP
Pôdorys 4. NP
Pôdorys 6. NP
Pôdorys 6. NP
Priečny rez
Priečny rez

Z priestorového hľadiska bola hlavným problémom návrhu dostavba výťahovej šachty a dobudovanie ďalších bytov v rámci nadstavovaných podlaží. Pri zachovaní pôvodnej budovy to znamenalo značný zásah do jej nosných stavebných konštrukcií. Vybudovaním konzoly v rozsahu 4.-6.NP orientovanej do dvorovej časti bytového domu vznikli plnohodnotné bytové jednotky prístupné z úrovne výťahových staníc. Zároveň vznikol zaujímavý architektonický prvok, ktorý charakterizuje celú nadstavbu a jednoznačne ju odčleňuje od hmoty pôvodného objektu. Z hľadiska statického je to pomerne náročné riešenie, ktorému predchádzal statický prieskum pôvodného muriva s realizáciou a vyhodnotením sond nosných murív v rozsahu požiadaviek projektanta statiky Ing. Jozefa Barana.

Rekonštrukciou, dostavbou a nadstavbou objektu Mýtna 25 v Bratislave vznikol moderný bytový dom s desiatimi malometrážnymi bytmi strednej kategórie. Architektonické riešenie rešpektuje pôvodné architektonické hodnoty budovy, ktoré sú doplnené novotvarmi nadstavby a dostavby. Novovybudované konštrukcie sú priznané a čitateľné. Pôvodné a nové konštrukcie sa vzájomne rešpektujú a spolu vytvárajú celok, ktorý vo vzťahu k okoliu nepôsobí rušivo.

Podklady: Ateliér OCR

Archinfo, architektúra, urbanizmus, dizajn, grafika, umenie, Slovensko (architecture, architect, design, CGI, art, Slovakia)

Poloha diela

Ing. arch. Pavol Senecký
Ing. arch. Michal Vršanský
Ing. arch. Juraj Senecký
Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím