Hore
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

JANOŠÍK OKNA-DVEŘE

Valašské Příkazy 55 55
Valašské Příkazy

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

SCHÜCO International KG, o. z. Slovensko

Okná, dvere a fasády

Tomášikova 17
Bratislava

REYNAERS ALUMINIUM s.r.o.

Office: TWINCITY C HubHub, Mlynské Nivy 16
Bratislava

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

VELUX SLOVENSKO spol. s r.o.

Prinášame Vám svetlo

Galvaniho 7 7/A
Bratislava

VELUX

Tepelnoizolačné parametre vyhovujú...

VELUX SLOVENSKO spol. s r.o. (výrobca)
VELUX SLOVENSKO spol. s r.o. (distribútor)

MINIMAL / MAXIMAL – kovanie v minimalistickom dizajne

Material & Technology s.r.o. – M&T (výrobca)
Material & Technology s.r.o. – M&T (distribútor)

ISOVER STOPVAP 90

Parozábrana pre difúzne uzatvorené konštrukcie...

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products (výrobca)
Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products (distribútor)

POSUVNÉ DVERE HI-FINITY

Ultra tenký design posuvných dverí HI-FINITY...

Reynaers systems spol. s r.o. (výrobca)
Reynaers systems spol. s r.o. (distribútor)

PANORAMA CELOPRESKLENÉ OKNO HX 300

OTVORENÉ. SVETLÉ. VOĽNÉ.
Veľkoplošné...

Internorm (výrobca)
Internorm (distribútor)

Povrchové temperovanie betónového jadra

Princíp temperovania betónového jadra spočíva...

REHAU s.r.o. (výrobca)
REHAU s.r.o. (distribútor)

Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
6. apríl 2017
1
2918

Návrh campusu spoločnosti ESET v Bratislave

Predstavujeme aktuálny, široko publikovaný investičný zámer spoločnosti ESET.
Návrh campusu spoločnosti ESET v Bratislave
Autori: Ing. arch. Jozef Pavelčák, Ing. arch. Norbert Sládečka, Ing. arch. Michal ŠimurdaInvestor: ESETPlocha pozemku: 91 049 m2Zastavaná plocha: 28 725 m2Podlažná plocha: 9 024 m2Obostavaný objem: 36 .010 m3Realizácia: 2016 - 2016Adresa: Lamačská cesta , Bratislava , SlovenskoPublikované: 6. apríl 2017

Architektonickú štúdiu vypracoval ateliér A11.  V areáli bývalej vojenskej nemocnice v Bratislave na Patrónke chce slovenská nadnárodná technologická spoločnosť ESET postaviť komplex budov, ktorý bude tvoriť ich vlastné výskumné a vývojové centrum. Mal by prichýliť 1 400 zamestnancov aj s potrebným príslušenstvom (jedáleň pre 1 100 ľudí, apartmány pre zahraničných pracovníkov, škôlka pre deti zamestnancov, športoviská, priestory pre startupy, parkovisko pre 900 áut a ďalšie doplnkové služby...). Predbežne publikované odhady rozpočtu sa zatiaľ pohybujú na úrovni cca 100 miliónov eur.

Zaujímavá a cenná je lokalita. Spomenutý investičný zámer je veľkorysý a na slovenské pomery zriedkavý. Je tu šanca a výzva, aby novovzniknutý komplex takejto spoločnosti mal medzinárodné parametre. Nielen veľkosťou a objemom, ale najmä kvalitou riešenia a realizácie. Aj svojim vnútorným obsahom špičkového výskumu a začlenením sa do štruktúry mesta i otvorenosťou voči okoliu.

Aká je teda prezentovaná predstava, keď stále ešte nie je nič isté? (Eset nie je ani vlastníkom pozemkov, doteraz nie je ukončená verejná súťaž vypísaná Ministerstvom zdravotníctva na predaj prebytočného majetku. Prebieha už jej štvrté kolo, konečný verdikt by mal byť známy na budúci týždeň. Ak by areál firma nezískala, bude určite uvažovať aj o iných lokalitách. „Tým, že bol náš záujem verejný, dostali sme veľa ponúk v rámci Bratislavy aj mimo nej. Niektoré sú menej vhodné, niektoré vyzerajú zaujímavejšie,“ uviedol šéf Esetu Richard Marko. Naznačil, že medzi ponukami boli aj lokality mimo hraníc Slovenska. Pozemok na Patrónke zostáva však teraz pre spoločnosť najzaujímavejší. „Výstavba takéhoto centra zvyšuje šancu, že oslovíme ľudí, ktorí odchádzajú zo Slovenska do zahraničia, alebo ich pritiahneme späť,“ dodal R. Marko.). Predstavené riešenie je nutné chápať ako víziu načrtávajúcu investičný zámer, nie ako projekt.

Predostrená podoba nového campusu je tvorená sústavou kruhových budov. Niektoré sú centrálne, kompaktné. Niektoré majú tvar prstenca (ohnutá lineárna dispozícia). Budovy sa navzájom dotýkajú a pretínajú. Niektoré sú posadené priamo na zemi. Niektoré sa vznášajú na stĺpoch nad okolitou krajinou. Vytvárajú tak kompaktný komplex, komunikačne dobre prepojený, ktorý je však aj dosť "vzdušný" a otvorený. Celý areál by mal byť vo veľkej miere voľne prístupný aj verejnosti.

Pripomína nám to trochu renesanciu Le Corbusierových piatich téz modernej architektúry aplikovaných na nové podmienky. Koncept je nádejný, životaschopný a vytvárajúci predpoklady na dobrý výsledok. Aj keď rozpracovanosť pokročila do dosť vysokého štádia, časopis Trend  uviedol, že finálnu podobu určí až architektonická súťaž. Ďalší vývoj budeme pozorne sledovať a s podstatnými informáciami sa určite podelíme.

Podrobnejšie štúdiu prestavujeme priamo z podkladov od autorov

Mal by to byť moderný koncept využívajúci efektívne technológie pre zabezpečenie objektov a pohybu v budove. Stavba je navrhnutá vo vyššom štandarde umožňujúcom komfortné užívanie s ohľadom na reprezentatívny charakter stvárnený v modernom dizajne a kvalitnom materiálovom riešení. 

Autor: Atelier A11

Urbanizmus a širšie vzťahy

V kontexte s okolím pôsobí areál ako protiváha intenzívnej zástavbe, ktorá prebieha na opačnej strane Lamačskej cesty. Zachované a vysadené stromy zjemňujú horizontálnu siluetu a členia ju na menšie segmenty, čomu pomáha aj samotná oblúková štruktúra stavby. Zeleň je dôležitý faktor aj vzhľadom ku polohe areálu v trasovaní karpatského biokoridoru ku Devínskej Kobyle. Prirodzene plní aj rekreačnú funkciu v náväznosti na odpočinkový areál Železnej studničky. Samotný areál je koncipovaný ako parkový priestor s relaxačnou funkciou pre zamestnancov ale aj pre verejnosť. Navrhnutý koncept to dovoľuje pri zachovaní bezpečnej a nerušenej prevádzke firmy.

Situácia
SituáciaAutor: Atelier A11

Architektonické riešenie

Návrh konceptu prešiel intenzívnym tvorivým vývojom. Od solitérnych kancelárskych budov spájaných sieťou komunikačných mostov (pracovne neurónová sieť) s posunul ku konceptu nazvaného včelie plásty. Jednalo sa o súbor zložený zo segmentov s kancelárskymi blokmi, zavesenými medzi veže komunikačných uzlov v hexagonálnej sieti. V ďalšom boli vež minimalizované na tubusové komunikačné jadrá a budovy sa transformovali do kompaktnej štruktúry zloženej zo vzájomne pospájaných prstencov. Toto riešenie je prezentované v štúdii.

Výsledná stavba sa prejavuje ako zvlnená horizontálna hmota, ktorej segmenty sa vynárajú zo zelene a jej presklené fasády ju násobia v odrazoch. Kompozičné ťažisko tvorí predsunutá hala s auditóriom posadená na betónovom podstavci hromadných garáží pri frekventovanej križovatke. Pod ňou je označenie areálu, ktoré textom navádza ku vstupnej rampe. Tadiaľ príde návštevník na malé námestie pred hlavný vstup do budovy. Pozícia vstupu je označená logom firmy.

Pri riešení areálu bolo podstatné odkloniť hluk z komunikácií. Túto funkciu v súčasnosti plní hluková bariéra, ktorá tvorí zároveň hranicu areálu v línii od juhovýchodu po juhozápad. Areál je v kritickej polohe zdvihnutý nad dopravné línie a je situovaný na objekte garáží v podobe veľkej terasy, ktorá plní rovnakú funkciu no nepôsobí ako bariéra. Okrem tejto funkcie hrana terasy usmerňuje komunikačné trasy súbežné s ulicami tak, aby nezasahovali do odpočinkovej zóny vytvorenej v areáli.

Dispozično – prevádzkové riešenie

Využitie moderného zabezpečenia prístupovým systémom umožňuje, že budova je z areálu prístupná cez početné tubusové schodiská s výťahom v pravidelných vzdialenostiach (40m) po celej dispozícii. Hlavný nástup je riešený cez foyer centrálneho prstenca z východnej strany, kde naväzuje na informačný pult a hlavné schodisko. Rozľahlý prízemný priestor je viacúčelový, členený na reprezentačnú a odpočinkovú zónu s výstavnými priestormi, komunikačné plochy aj plochy pre parkovanie bicyklov a segwayov. Prstenec uzatvára vnútorné nádvorie určené výhradne pre potreby firmy, ináč je areál voľne prístupný.

Horizontálne rozloženie stavby stvárńuje nový názor na pohyb v budove. Inšpiráciu čerpá v bežnej štruktúre ulice a využití moderných technológii. Celý objekt prevádzkovo funguje ako malé mestečko, kde sú kritické dochádzkové vzdialenosti do 350 metrov. Pre tento účel sú patrične dimenzované komunikačné priestory (šírka 5,5m) a sú členené na peší aj zrýchlený pohyb.

Vonkajší koridor šírky 2,5 metra slúži pre zrýchlený pohyb, vnútorný pre peších a na stretávanie a odpočinok zamestnancov. Sú tu situované telefónne búdky, konzultačné priestory, odpočinkové sedenia, žinenky na cvičenie a parkoviská pre segwaye. V dopravných uzloch sú značené bezpečné prechody cez zrýchlenú zónu. Pre efektívny tranzit sú do galérií foyeru navrhnuté dve rampy pre segwaye. Kancelárske priestory sú riešené po vonkajšom obvode fasády, pri schodiskách sú pravidelne doplnené vybavením - toaletami a kuchynkami. Na 3.NP A 4.NP Sú cez kuchynky prístupné priestranné odpočinkové strešné terasy.

Administratívna štruktúra je efektívne prepojená na halu s auditóriom aj športovú halu. Umožňuje to komfortné využitie doplnkovej vybavenosti zamestnancami firmy. Haly sú prístupné priamo z areálu aj z garáže pre potreby verejnosti. Prevádzkové riešenie spomínaných budov je navrhnuté tak, aby nástupné body a pohybové trasy zamestnancov firmy a verejnosti neboli v kolízii. V parteri auditória je situovaná reštaurácia s kuchyňou pre potreby firmy aj s možnosťou stravovania verejnosti. Predpokladá sa, že kuchyňa zabezpečí kapacitne aj dovoz stravy pre materskú škôlku.

Športová hala je na 1.PP Doplnená sociálnym vybavením pre zamestnancov aj pre verejnosť, ktoré by veľmi účinne doplnilo vstupný priestor do rekreačnej zóny železná studienka. Podobný deficit v tejto polohe predstavuje absencia kapacít parkovania. Aj v tejto otázke bola zapracovaná ústretovosť investorov do riešenia a situovanie hromadných garáží zohľadňuje možnosť ponúknuť ich kapacitu v dňoch pracovného pokoja verejnosti.

Objekty apartmánov sú prístupné priamo z vlastnej parkovacej plochy. Na prízemí sú technické priestory údržby a garáž na bicykle. Na každom podlaží sa nachádzajú tri apartmány a spoločná terasa. Na 2.NP Je z terasy priamy prístup do lesa.
Apartmány sú členené na obývací priestor v náväznosti na vstupnú zónu a kuchyňu. Spálňa je organizačne oddelená blokom sociálneho zariadenia do kľudovej polohy na opačnej strane vstupu.

Škôlka s areálom ihrísk, s kapacitou pre 90 detí je umiestnená v kľudnej zóne pri lese. Prístup do škôlky je cez priestranné závetrie so schodiskom. Tu nastupujú cez vlastné šatne mladšie aj staršie deti a deti predškolskej prípravy na poschodie. Priestory na 2.NP Nevyužívajú areálové ihriská, ale majú vlastný školský dvor na terase strechy 1.NP S priamym prístupom do lesa.

Pôdorys 2. PP
Pôdorys 2. PPAutor: Atelier A11
Pôdorys 1. PP
Pôdorys 1. PPAutor: Atelier A11
Pôdorys 1. NP
Pôdorys 1. NPAutor: Atelier A11
Pôdorys 2. NP
Pôdorys 2. NPAutor: Atelier A11
Pôdorys 3. NP
Pôdorys 3. NPAutor: Atelier A11
Pôdorys 4. NP
Pôdorys 4. NPAutor: Atelier A11
Pôdorys 5. NP
Pôdorys 5. NPAutor: Atelier A11

Konštrukčné a stavebné riešenie

Konštrukčný systém kancelárskej budovy predpokladá realizáciu z monolitických obojstranne vykonzolovaných stropných dosiek osadených na železobetónových stĺpoch. Dilatácia stavby v segmentoch dĺžky cca 40m rozdeľuje štruktúru na samostatné statické celky, ktoré sú zavetrené monolitickými tubusovými jadrami.

Budovy s veľkopriestormi (auditórium a športová hala) sú koncipované tak, aby sa tieto nachádzali v hornej časti stavby a boli efektívne uložené na hustejšej statickej schéme vertikálnych podpier. Strechy nad veľkopriestormi sú uvažované z priestorových oceľových priehradových konštrukcií, zavesených na tubusových jadrách. Pri streche auditória sa musí zohľadniť aj úžitkové zaťaženie z uvažovaného heliportu.

Hromadné garáže sa zrealizujú v odkope a dodatočne prisypú. Predpokladáme použitie vodostavebného betónu. Dvojpodlažná konštrukcia bude zrealizovaná ako monolitické dosky na štruktúre stĺpov, ktoré sú zorganizované tak, aby bol priestor garáže optimálne využitý. Vertikálne konštrukcie zostupujúce do garáže zo stavieb nad ňou musia byť prirodzene rešpektované.

Prakticky všetky fasády v areáli sú presklené s výnimkou garáže a časti fasád škôlky a apartmánov na 1.NP, ktoré sú v kontakte s terénom. Kruhové tvary fasád a slnolamy zo stavebnej textílie napnutej na oceľovú konštrukciu zabezpečujú, aby nedochádzalo v stavbe ku nadmerným tepelným ziskom. Pri konštrukčných výškach 6m na 1.NP A 4m vo vyšších podlažiach získame prívetivé presvetlené priestory. Areál je koncipovaný tak, aby kancelárie využívali prevažne priehľady do zelene.

Komunikačné priestory situované pri vnútorných fasádach prstencov majú priehľady do vnútorných nádvorí. Interiérové deliace konštrukcie kancelárskych priestorov navrhujeme tiež transparentné s patričnými parametrami hlukovej nepriezvučnosti. Potrebná miera intimity bude riešená nastaviteľnými žalúziami. Ostatné deliace konštrukcie budú realizované ako montované zo sadrokartónu obdobne, ako podhľady, v ktorých budú ukryté inštalačné rozvody.

Rezy
RezyAutor: Atelier A11
Rezy
RezyAutor: Atelier A11
Autor: Atelier A11
Autor: Atelier A11
Autor: Atelier A11
Autor: Atelier A11
Autor: Atelier A11
Autor: Atelier A11
Autor: Atelier A11
Autor: Atelier A11
Autor: Atelier A11
Autor: Atelier A11
Autor: Atelier A11

Podklady: Ateliér A11

Poloha diela

Ing. arch. Jozef Pavelčák
Ing. arch. Norbert Sládečka
Ing. arch. Michal Šimurda
Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím