Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
30. júl 2020
2
2388

Polyfunkčný komplex predstaničná zóna Bratislava - diplomová práca nominovaná na Cenu profesora Jozefa Lacka

Polyfunkčný komplex predstaničná zóna Bratislava - diplomová práca nominovaná na Cenu profesora Jozefa Lacka
Autori: Ing. arch. Miroslava KamenskáSpolupráca: prof. Ing. arch. Robert Špaček, CSc. (vedúci práce)Plocha pozemku: 13 000m2Zastavaná plocha: 4 180m2Podlažná plocha: 24 350m2Návrh: 2019 - 2020Adresa: Námestie Franza Liszta , Bratislava, SlovenskoPublikované: 16. august 2020

Záverečná práca absolventky Fakulty architektúry STU v Bratislave, nominovaná v rámci Celoštátnej súťaže o najlepšiu diplomovú prácu absolventov architektonických škôl na Slovensku za akademický rok 2019/20.

Skrátený autorský text:

Diplomová práca sa zaoberá možnosťou transformácie územia súčasného predstaničného priestoru Hlavnej železničnej stanice v Bratislave v roku 2050, po jej presune do inej polohy v rámci mesta. Návrh nadväzuje na kontext prostredia, zachováva jeho identitu spojenú s históriou železničnej dopravy v meste, avšak prináša do lokality nové formy a funkcie. Hlavným cieľom práce je poukázať na dôležitosť smerovania vývoja budúcnosti stavebných princípov a adaptáciu mestského prostredia v kontexte zmeny klímy.

Urbanizmus

Aktuálnym problémom stanice je okrem zanedbaného technického a estetického stavu nedostatočná kapacita koľají a nástupíšť ako aj nevhodné riešenie, ktoré neumožňuje komfortný bezbariérový prístup cestujúcich. Vzhľadom na obmedzené územné kapacity, ktoré neumožňujú rekonštrukciu tejto stanice do požadovanej podoby som sa rozhodla hlavnú stanicu lokalizovať do inej polohy a súčasnú stanicu zachovať ako zastávku mestského a medzinárodného významu s napojením na historické centrum mesta. Prístavba z konca 80. rokov bude odstránená. Stanica bude zrevitalizovaná do výrazovej podoby z obdobia 50. rokov 20. storočia, s použitím súčasných materiálov. Pred stanicou vznikne novo definované námestie, ohraničené polyfunkčnou zástavbou a mestským kultúrno-edukačním centrom s tržnicou.

Námestie sa napája na líniový park na starom koľajisku. Jeho súčasťou je expozícia historických vozňov, prislúchajúca k dopravnému múzeu a zo strany Pražskej ulice.

Navrhnutá polyfunkčná zástavba nadväzuje na blokovú štruktúru, charakteristickú pre okolité územie. Prevažne obytná zóna je osadená na odstupňovaných terasách, ktoré prekonávajú výškový rozdiel Staničného námestia a priľahlých ulíc. Okrem obytných blokov je v navrhovanom komplexe situovaný vysokoškolský internát, základná škola, administratívna budova a Dopravné múzeum, s doplnením nových priestorov. 

V centrálnej  polohe novej zóny sa nachádza retenčné jazierko, ktoré definuje pobytový priestor pre obyvateľov a okoloidúcich. Bloky sú osadené v prírodnom prostredí mimo frekventovaných peších a dopravných ťahov. Vnútrobloky majú parkovú úpravu s komunitnými záhradami. 

Dopravné komunikácie sú umiestnené pod úrovňou terénu v podzemných priestoroch terás. Slúžia ako obslužné trasy pre prevádzku budov a trasy pre spájanie staníc “skladových”  a nabíjacích priestorov systému zdieľaných autonómnych vozidiel. Komunikácie prechádzajú viacerými podlažiami a sledujú tak stúpanie terénu. Vjazdy a výjazdy sa nachádzajú na úrovni terénu Žabotovej ulice, odkiaľ pokračujú v rovnakej úrovni cez podzemné priestory objektov.

Koncept

Drevená konštrukcia oboch objektov je osadená na pevnom betónovom základe. Obytný blok zdanlivo “levituje” nad terénom a zeleňou, vegetácia prerastá jeho fasádou do vnútorných priestorov. Hranica vonkajšieho a vnútorného priestoru je premenlivá v kolobehu ročných období, obal je transparentný. V objekte hotela bujná zeleň vynára spod betónových povrchov a symbolicky si berie späť svoj priestor. 

Architektúra, konštrukčné a materiálové riešenie 

Hlavným konštrukčným materiálom je drevo, ktoré spĺňa nosnú funkciu, v kombinácii so železobetónovou konštrukciou podzemných podlaží. 

Základná nosná konštrukcia objektov je tvorená kombinovaným systémom skeletu a priečnych nosných stien z CLT panelov s rozponom 7,5 metra. Kazetové stropy s prierezom nosných trámov 30x250mm sú priznané priznané v pohľade zo strany interiéru. Spolu s vrstvami podlahy dosahujú konštrukčnú výšku 400 mm. Konštrukčná výška obytných podlaží je 3,1 m. Stuženie zabezpečuje vertikálne železobetónové komunikačné jadro. Výplňové konštrukcie tvoria prefabrikované panely z konopného betónu, osadené v drevenom ráme. Zmes konopného pazderia a vápna tvorí prírodný materiál so zápornou uhlíkovou stopou a výbornými tepelnoizolačnými a akustickými vlastnosťami. Do panelov sú vsadené okná s dreveným rámom a izolačným sklom. 

Fasádu obytného bloku tvorí predsadená konštrukcia modulov lodžií, s posuvnými panelmi zasklenia. Materiálovú bázu dopĺňajú tieniace prvky, zapustené do vonkajšej rímsy fasádnych trámov a konštrukcie zábradlí z technického konope (konopná tkanina a konopný povraz s dreveným madlom). 

Tvaroslovným prvkom fasády hotela je drevený stĺp s prierezom 250 x 600 mm, ktorý sa opakuje 4x v každom nosnom module. Základný raster je doplnený o posuvné tieniace panely a drevené zábradlia. Priečelia, v kontakte s námestím a líniovým parkom v parteri, vynechávajú tento rytmus, čím akcentujú tak verejnú funkciu parteru. Na východnej fasáde sa nachádza vstupný “portál”, s výškou dvoch podlaží, ktorý zabezpečuje priame osvetlenie átria hotela. Átrium je prekryté priestorovou priehradovou konštrukciou z lepených väzníkov. Konštrukcia nad nepravidelným päťuholníkovým pôdorysom v najvzdialenejších bodoch prekonáva rozpon 35m. Konštrukcia je uložená na železobetónovom venci a prenáša zaťaženie do železobetónových stĺpov, ukrytých v drevenej stenovej konštrukcii. Medzi nosníkmi strešnej konštrukcie sa v orientácii východ - západnachádza senzorické, interaktívne tienenie z konopnej tkaniny, ktoré je v nočných hodinách podsvietené LED pásmi. Krytinu tvorí izolačné sklo s podsadeným rámom a exteriérovým štrukturálnym spojom. Zasklené panely sú vyspádované pomocou rektifikovateľných oceľových profilov ukotvených na drevenú konštrukciu.  Strecha má možnosť priečneho prevetrávania v priestore medzi zasklením a tienením. Extenzívne vegetačné strechy oboch objektov môžu byť nahradené fotovoltickými panelmi pre využívanie slnečných ziskov v území.

Dispozícia a prevádzka

Objekty sú osadené na odstupňovaných terasách, ktoré tvoria podzemnú podnož a sieť obslužných a dopravných komunikácií. V miestach terénnych zlomov a prevýšení sú priestory využité na viacerých poschodiach. 

Obytný blok je zložený zo štyroch sekcií, s vertikálnymi jadrami umiestnenými vo vnútorných rohoch pôdorysu. Schodisko sa vinie okolo “zeleného” komína, s rastlinami vo vertikálnej konštrukcii. Na každom poschodí vyúsťuje do spoločného priestoru chodby. Každé nadzemné podlažie má prístup na lodžiu v predsadenej fasáde.

Na najnižšej úrovni bloku (1. PP) sa nachádza viacúrovňový zakladač pre autonómne vozidlá, skladové priestory pre obyvateľov objektu, pohotovostné parkovacie miesta a spoločenská sála s výškou dvoch podlaží. Dopravná komunikácia s rampou prekonáva terénny zlom. Podzemná časť obsahuje druhé poschodie komunitnej sály so stupňovitým sedením, ďalšie úrovne zakladača vozidiel a technické zázemie objektu. Priestor na úrovni terénu patrí showroomu s výškou dvoch podlaží a vstupom do obytných sekcií. Druhé nadzemné podlažie je stále čiastočne zapustené pod úrovňou terénu. V týchto častiach sa nachádzajú skladové priestory pre obyvateľov. V častiach kontaktu s terénom poskytuje prenajímateľné priestory (coworking, joga centrum, zubná ambulancia), administratívne zázemie showroomu, priestor dielne a individuálne kancelárie. Tieto podlažia sú prepojené priechodným vnútroblokom, ktorý taktiež prekonáva zmenu výškovej úrovne. Väčšinu plochy tretieho nadzemného podlažia zaberá obytná funkcia. V kontakte s líniovým parkom na koľajisku sa nachádzajú kancelárske priestory. Typické obytné podlažie vypĺňajú dvojizbové a trojizbové byty. Skladbu dopĺňajú malé “jednoizbáky”. Ku každému z bytov prislúcha zimná záhrada / lodžia s posuvným zasklením, ktorá tvorí energetický medzipriestor objektu. Posledné podlažie bloku je ustúpené v južnej a západnej časti. Byty majú rôzne výmery (od menších dvojizbových až po “štvorizbáky” s rozsiahlou strešnou terasou. 

Typické podlažie objektu hotela má pavlačový charakter, s komunikáciou orientovanou do vnútorného átria. Na poschodí sa nachádza 33 izieb a apartmánov, miestnosť chyžnej so servisným jadrom a únikové schodiská. Podlažie v kontakte s Predstaničným námestím patrí kaviarni, reštaurácii s kuchyňou, salóniku a službám hotela. O úroveň nižšie sa nachádzajú skladové priestory, administratíva hotela, zázemie pre zamestnancov, a nárožných polohách, orientovaných do parku obchodné priestory. V podzemnom podlaží sú sústredené obslužné priestory prevádzky hotela, skladové priestory, pohotovostné parkovanie… Jednotlivé poschodia prepájajú dva panoramatické výťahy.

Podklady: Miroslava Kamenská

Poloha diela

Ing. arch. Miroslava Kamenská

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím