Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
26. august 2015
1
2097

Ranogotický kostolík v Turčianskom Jasene

Prinášame vám prvú časť zo seriálu predstavení stredovekých kostolíkov na našom území.
Ranogotický kostolík v Turčianskom Jasene
Autori: autor neznámyRealizácia: 1300 - 0Adresa: GPS: 49.02359, 18.99183 , Turčianske Jaseno, SlovenskoPublikované: 8. september 2015

Tento seriál pripravujeme vďaka spolupráci s nadšencami z Apsida.sk, ktorí v posledných rokoch vykonali veľký kus záslužnej práce pri mapovaní zachovaných stredovekých objektov. Podklady nám poskytol Štefan Podlinský, iniciátor tohto projektu, ktorý spolu s manželkou Alexandrou osobne objekty zdokumentoval.

Prvou z predstavených stavieb je ranogotický kostolík v Turčianskom Jasene. Obec sa nachádza približne päť kilometrov juhovýchodne od Martina. Pochádzala odtiaľ známa šľachtická rodina Jesenských, vrátane Baltazára, otca známeho učenca a rektora Karlovej Univerzity v Prahe Jána Jessenia.

foto: Štefan Podolinský

Kostolík stojí vo voľne prístupnom opevnenom areáli pri cintoríne na vyvýšenine na západnom okraji dediny. Priamo k nemu vedie asfaltová cesta. Postavili ho okolo roku 1300 zrejme pod vplyvom stavebnej dieľne, pracujúcej od polovice 13. storočia v Kláštore pod Znievom pri tamojšom premonštrátskom kláštore. Prvýkrát sa spomína v súpise pápežských desiatkov z rokov 1332 - 1337.

foto: Štefan Podolinský

Išlo o jednoloďovú bezvežovú stavbu s polygonálnym presbytériom a severnou sakristiou. Masívne murivo kostolíka kontrastuje s prepracovanou klenbou a valcovými príporami na nárožiach polygónu. To viedlo odborníkov k domnienke, že hrubú stavbu postavil miestny majster a detaily doplnil iný, vyškolenejší majster. Stavba je zaujímavá aj spojením na dobu vzniku u nás progresívneho polygonálneho tvaru gotického presbytéria a štrbinovými oknami ešte románskeho tvaru. Datovanie výstavby kostolíka do obdobia okolo roku 1300 z neho robí podľa všetkého najmladší príklad takejto kombinácie slohov. O niečo staršiu analógiu takéhoto architektonického riešenia presbytéria nájdeme v Zolnej (mestská časť Zvolena).

V priebehu 14. až 16. storočia bol interiér kostolíka vyzdobený freskami. Najstaršie sú konsekračné kríže, namaľované na omietke nanesenej len na mieste samotných krížov. Súvislejšia fresková výzdoba pochádza z prvej tretiny 14. storočia. Bola doplnená okolo roku 1380 a niekedy na prelome 15. a 16. storočia.

foto: Štefan Podolinský

Koncom 16. storočia prešiel kostolík do rúk protestantom, ktorí pôvodné fresky zatreli vápnom. Do tohto obdobia datujeme aj poslednú etapu maliarskej výzdoby - dekoratívnu maľbu s medailónmi v presbytériu (rok 1587). V období rokov 1636 - 48 bola loď kostolíka renesančne zaklenutá a celý objekt následne prispôsobený liturgickým potrebám protestantov (nová kazateľnica, drevená tribúna). Pôvodný južný vstup zamurovali a kostol sprístupnili zo západnej strany, pričom využili články pôvodného portálu. Okrem toho v kostolíku vybudovali krypty. Tieto stavebné úpravy mali neskôr negatívny vplyv na statiku kostolíka. V nasledujúcom období pribudla predsieň pred západným vchodom a menšie prístavby k severnej strane lode.

foto: Štefan Podolinský

Začiatkom 18. storočia si evanjelici postavili nový kostol a tak gotická stavba prešla späť do vlastníctva katolíckej cirkvi. Po zrušení farnosti v Hornom Jasene v 60. rokoch minulého storočia katolíci previedli kostolík na štát, do správy Múzea Andreja Kmeťa v Martine. V tej dobe bol už značne schátraný. S jeho obnovou sa začalo v 70. rokoch, keď dostal novú šindľovú strechu a postupne sa začal pripravovať pamiatkový a archeologický výskum.

foto: Štefan Podolinský

V roku 1991 sa začalo s komplexnou rekonštrukciou. V tom čase bol objekt v havarijnom stave s narušenou statikou lode a poškodenými freskami. Samotné práce sa rozbehli v roku 1994. V rámci obnovy do pôvodnej podoby boli zbúrané neskoršie prístavby (sú naznačené murivom na úrovni terénu) a takisto odstránili renesančnú klenbu a nahradili ju plochým dreveným stropom. Novú podlahu položili v pôvodnej úrovni. Severnú časť drevenej tribúny odviezli do Múzea Andreja Kmeťa v Martine. Obranný múr okolo kostolíka bol rekonštruovaný do výšky cca 40 cm. Obnova fasád však nebola vykonaná podľa plánov a pôvodná omietka bola necitlivo zabielená. Následne v rokoch 1996 -1999 bola v interiéri zreštaurovaná fresková výzdoba.

foto: Štefan Podolinský

Zaujímavosti:
- Poloha kostolíka na vyvýšenine na okraji obce ponúka veľmi malebný pohľad a predstavuje krásny príklad zasadenia chrámu do krajiny s výhľadom na vzdialené kopce.
- Kostolík po nedávnej rekonštrukcii a odstránení neskorších stavebných zásahov predstavuje veľmi peknú ukážku vidieckej ranogotickej architektúry na Slovensku.
- Podľa hypotézy vedcov sa zasvätenie kostolíka pravdepodobne netýka známej a rozšírenej svätice sv. Margity Antiochijskej, ale Margity Uhorskej, dcéry kráľa Bela IV., ktorá zomrela v roku 1270 a hneď bola uctievaná ako svätá, pričom súčasne sa začal proces jej svätorečenia. Zavŕšený však bol až v roku 1943.

foto: Štefan Podolinský

- Na západnom priečelí sa zachoval jednoduchý gotický portál, dnes jediný vstup do kostolíka.
- V hornej časti drevených dverí je vyrytý dátum 21. apríl 1648 (koniec renesančnej prestavby), pod rímsou víťazného oblúka na pravej strane je namaľovaný letopočet 1587 (rok poslednej etapy maliarskej výzdoby presbytéria).
- Na severnej strane presbytéria je zamurovaný gotický sedlový portálik pôvodne vedúci do zrušenej sakristie.
- Rebrovú klenbu v presbytériu uzatvára svorník kruhového tvaru s krásnym reliéfom Baránka Božieho.

foto: Štefan Podolinský

- Na pravej polovici východnej steny lode kostola sú stvárnené dva výjavy, ktoré sú netradičné svojím spojením. Na pozadí Posledného súdu je namaľovaný sv. Krištof s Ježiškom na pleci. Sv. Krištof je tu nezvyčajne odetý do bohatého kňazského rúcha (obyčajne má len jednoduchý odev prievozníka).
- Výjav Posledného súdu oživujú postavy diabla s troma tvárami (môže ísť o podobu slovanského boha Triglava či inšpiráciu ním) a zobrazenie Ryby Faroniky, ktorá si v rukách drží dva chvosty. Podľa legendy nastane koniec sveta, keď ich pustí.
- Na ľavej strane víťazného oblúka sú namaľované sv. Katarína, sv. Margita a tretia svätica, možno sv. Alžbeta Durínska.

foto: Štefan Podolinský

- Na ľavej polovici východnej steny lode sa len sčasti zachovala umelecky najhodnotnejšia freska v kostolíku s námetom svätice a Anjela s krížom. Môže ísť o obraz sv. Heleny alebo sv. Alžbety Durínskej, v staršej literatúre bol nepresne popisovaný ako výjav Zvestovania. Vytvoril ju okolo roku 1380 školený majster, ktorý podľa všetkého vyzdobil aj kostolík v neďalekých Necpaloch.
- Maľba v dolnej časti severnej steny lode predstavuje Pannu Máriu s ochranným plášťom a pochádza zo začiatku 16. storočia.
- V severovýchodnej stene presbytéria sú stvárnení Adam a Eva, pod nimi postavy sv. Pavla, sv. Petra a sv. Jána a dole Bolestný Kristus.

foto: Štefan Podolinský
foto: Štefan Podolinský

- Do podlahy lode je osadená náhrobná doska z roku 1713.
- V lodi je vystavené aj torzo gotickej kamennej krstiteľnice, ktorej podstavec sa nezachoval. Pôvodne mala tvar 16-uholníka a až do roku 1994 bola zamurovaná v stene.
- Podľa tradície sa na Kvetnú nedeľu 22. marca 1672, že sa medzi veriacimi z Horného a Dolného Jasena (spojením týchto obcí vzniklo dnešné Turčianskej Jaseno) strhla hádka, ktorá prerástla do bitky. Dôvodom mala byť snaha oboch strán sedieť čo najbližšie k oltáru.
- Gotické kostolíky sa nachádzajú aj v okolitých obciach Dražkovce, Belá-Dulice a Necpaly.

foto: Štefan Podolinský

Súčasný stav:
Pôvodne rímskokatolícky kostolík je dnes premenený na múzeum a slúži obci na hudobné koncerty i ako sobášna sieň. Po nedávnej rekonštrukcii, ktorá sa skončila v roku 1999, je v dobrom stave.

Poloha diela

autor neznámy
Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím