Hore
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

JANOŠÍK OKNA-DVEŘE

Valašské Příkazy 55 55
Valašské Příkazy

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

SCHÜCO International KG, o. z. Slovensko

Okná, dvere a fasády

Tomášikova 17
Bratislava

REYNAERS ALUMINIUM s.r.o.

Office: TWINCITY C HubHub, Mlynské Nivy 16
Bratislava

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

VELUX SLOVENSKO spol. s r.o.

Prinášame Vám svetlo

Galvaniho 7 7/A
Bratislava

VELUX

Tepelnoizolačné parametre vyhovujú...

VELUX SLOVENSKO spol. s r.o. (výrobca)
VELUX SLOVENSKO spol. s r.o. (distribútor)

MINIMAL / MAXIMAL – kovanie v minimalistickom dizajne

Material & Technology s.r.o. – M&T (výrobca)
Material & Technology s.r.o. – M&T (distribútor)

ISOVER STOPVAP 90

Parozábrana pre difúzne uzatvorené konštrukcie...

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products (výrobca)
Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products (distribútor)

POSUVNÉ DVERE HI-FINITY

Ultra tenký design posuvných dverí HI-FINITY...

Reynaers systems spol. s r.o. (výrobca)
Reynaers systems spol. s r.o. (distribútor)

PANORAMA CELOPRESKLENÉ OKNO HX 300

OTVORENÉ. SVETLÉ. VOĽNÉ.
Veľkoplošné...

Internorm (výrobca)
Internorm (distribútor)

Povrchové temperovanie betónového jadra

Princíp temperovania betónového jadra spočíva...

REHAU s.r.o. (výrobca)
REHAU s.r.o. (distribútor)

Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
25. august 2017
0
1194

Kostol v Hamuliakove

V pokračovaní nepravidelného seriálu venovaného stredovekým kostolíkom na našom území predstavíme kostol Svätého Kríža v Hamuliakove. Harmonické proporcie stavby sú považované za krásny príklad románskej architektúry na našom území.
Kostol v Hamuliakove
Autori: autor neznámyRealizácia: 1200 - 0Adresa: Kostolná 259, Hamuliakovo , SlovenskoPublikované: 27. august 2017

Kostol predstavujeme vďaka spolupráci s nadšencami z Apsida.sk, ktorí v posledných rokoch vykonali veľký kus záslužnej práce pri mapovaní zachovaných stredovekých objektov. Podklady nám poskytol Štefan Podolinský, iniciátor tohto projektu, ktorý spolu s manželkou Alexandrou osobne objekty zdokumentoval.

Prvotnou stavbou na mieste dnešného kostola bola polygonálna - osemuholníková rotunda, ktorej vznik sa kladie do obdobia okolo roku 1220. Na svoju dobu šlo o výnimočný reprezentatívny objekt nie celkom známeho účelu.
Už po približne 40 rokoch (cca r. 1260) sa situácia v dedine zmenila a rotunda bola rozšírená do podoby súčasneho jednoloďového kostolíka so západnou vežou. Rotunda sa po odbúraní západných stien stala svätyňou novej stavby.
Ďalšie prestavby nasledovali v baroku a neskôr v 19. storočí. Vtedy bola k severnej strane presbytéria pristavaná obdĺžniková sakristia a kvôli problémom so statikou aj oporné piliere. K južnej strane lode pred pôvodný románsky portál pristavali murovanú predsieň.

Začiatkom 30. rokov minulého storočia sa dokonca uvažovalo o zbúraní veže, ktorá už bola naklonená. Zodpovedné úrady to však pre veľkú historickú hodnotu kostolíka nepovolili. V roku 1934 zamurovali pôvodný vstup do veže z južnej strany a vytvorili nový zo západu.

V 70. rokoch minulého storočia sa v kostole uskutočnil výskum, ktorého výsledky sa stali podkladom pre projekt pamiatkovej obnovy v rokoch 1979 - 1981. V rámci nej bola pôvodná pristavaná sakristia nahradená novou kruhového pôdorysu (tvarovo odkazuje na pôvodnú rotundu), ktorá je s presbytériom kostola spojená presklenou chodbičkou. Počas tejto obnovy boli tiež odkryté nástenné maľby, v prevažnej miere však už len v podobe podmaľby červenou farbou.

Po statickom zabezpečení objektu, ktorému inak reálne hrozilo zrútenie, boli odstránené novodobé oporné piliere presbytéria a rovnako tak predsieň, čím bol znova odhalený pôvodný portál.

Foto: Štefan Podolinský

Veža kostolíka je nachýlená o približne 70 cm na sever, pravdepodobne v dôsledku piesočnatého podkladu a podmáčania základov pri povodniach v minulosti. Nájdeme na nej združené okná hneď v troch úrovniach, čo je na Slovensku unikát.

Foto: Štefan Podolinský
Foto: Štefan Podolinský

Za pozornosť stojí odlišná podoba hornej a dolnej časti fasád dnešnej svätyne. Na úplne hladkú fasádu dolnej časti nadväzuje bohato zdobená horná časť. 

Na Slovensku netradičné sú aj okná v dvoch úrovniach nad sebou. Dolné okná, dnes zamurované a v interiéri nepriznané, majú už skôr ranogotický tvar s náznakom mníšky. Tri typické štrbinové okná románskeho štýlu dodnes osvetľujú priestor lode.

Foto: Štefan Podolinský
Foto: Štefan Podolinský

Ústupkový románsky portál je po stranách lemovaný vežičkami s ihlanovitým ukončením, typickým pre viacero kostolíkov na Žitnom ostrove.

Foto: Štefan Podolinský

Hornú časť fasád pôvodnej rotundy zdobí zuborez, pod ktorým sa zachoval aj románsky oblúčikový vlys, u nás takisto ojedinelého obkročného typu (podobný bol nedávno objavený v Jelke). Zaujímavé sú aj nárožné prípory valcového tvaru, ktoré na Slovensku nájdeme len na niekoľkých stavbách (Bíňa, Šamorín, Turčianske Jaseno).

Foto: Štefan Podolinský

O reprezentatívnosti kostola okrem výzdoby svedčí aj nezvyčajne vysoký priestor lode i svätyne. V interiéri sa zachovali nástenné maľby z konca 13. storočia. Vo svätyni nájdeme zobrazenie Ježiša Krista v mandorle a symbolov evanjelistov na klenbe, v hornej časti stien sa nachádzajú postavy apoštolov aj so zvyškami nápisových pások. V páse pod nimi sa maľby zachovali už len veľmi fragmentárne.

Foto: Štefan Podolinský

Klenba vo svätyni predstavuje zaujímavé riešenie napojenia klasickej valenej klenby na polygonálne obvodové múry. V mieste napojenia klenby na múry ide po celom vnútornom obvode rímsa.

Foto: Štefan Podolinský

Na vnútornej strane víťazného oblúka sa nachádzajú polopostavy prorokov doplnené ozdobnými páskami s rastlinnými motívmi a pod nimi maľba zrejme biskupa s modliacimi sa postavami donátorov pri jeho nohách (na ľavej strane), resp. dvoch postáv v mníškach (na pravej strane).

Na východnej stene lode po stranách víťazného oblúka sa nachádzajú výjavy Bičovanie Krista, sv. Katarína a zrejme Krista Trpiteľa. Na severnej stene lode sa zachovali zvyšky ladislavskej legendy. Tá je na západnom Slovensku pomerne zriedkavá a v tomto prípade je nezvyčajné aj jej vyhotovenie. Rozvrhnutá je totiž (zrejme z priestorových dôvodov) do dvoch pásov nad sebou, pričom v nižšej úrovni sa dajú rozoznať zvyšky jazdeckej scény a nasledujúci peší zápas sv. Ladislava a Kumána je umiestnený v hornom páse. Zaujímavým prvkom je tiež veľká sekera, ktorú drží sv. Ladislav v jazdeckej scéne miesto typickejšej kopije. Nezvyčajné je tiež umiestnenie Ladivy pomáhajúcej sv. Ladislavovi v pešom súboji na ľavú a nie pravú stranu zápasiacej dvojice. Maľbu datujú odborníci do prvej polovice 14. storočia.

Foto: Štefan Podolinský
Foto: Štefan Podolinský

V západnej časti lode sa nachádza jednoduchá empora nesená dvoma hranolovými piliermi, ktorá je prístupná z priestoru veže a osvetľuje ho jedno štrbinové okno. Na západnej stene lode v priestore empory sa nachádza maľba Krista ukrižovaného na tzv. Živom strome.

Foto: Štefan Podolinský

Zaujímavosti:

Pôvodná rotunda z prvej štvrtiny 13. storočia bola na svoju dobu neobyčajnou stavbou, ako o tom svedčí bohaté členenie a výzdoba fasád a takisto polygonálny pôdorys, ktorý naznačuje už vplyv gotiky. Staršie využitie polygonálnych tvarov nájdeme na Slovensku len na kostole v Bíni, ktorý okolo roku 1200 stavali aj majstri z Francúzska či Nemecka. Definitívne potvrdenie staršej rotundy by priniesol až archeologický výskum v interiéri kostola.

Odborníci sa zatiaľ nezhodli na tom, aký účel mala takáto výnimočná stavba. Mohlo ísť o samostatne stojace baptistérium, kde sa konali krsty (v tomto prípade by zrejme v blízkosti stála iná sakrálna stavba). Ešte zaujímavejšou je hypotéza, že išlo o jeden z objektov pripomínajúcich Chrám Božieho hrobu v Jeruzaleme.

Poloha diela

autor neznámy
Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím