Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
6. júl 2015
3
2487

Nové verejné priestory pre Ružinov - diplomový projekt

Návrh novej časti mesta v rozvojovom území Mlynské Nivy, Pálenisko, Zimný Prístav je založený na princípoch tvorby udržateľného „mesta budúcnosti – Ecocity“. Práca bola nominovaná na cenu profesora Jozefa Lacka.
Nové verejné priestory pre Ružinov - diplomový projekt
Autori: Ing.arch. Erik BlahoSpolupráca: doc. Ing. arch. Ľubica Vitková (vedúca práce)Návrh: 2014 - 2015Adresa: Ružinov , Bratislava, SlovenskoPublikované: 6. júl 2015

Diplomová práca je urbanistickým návrhom rozvojového územia nachádzajúceho sa v okrese Bratislava 2 v Mestskej časti Ružinov v častiach Mlynské Nivy, Pálenisko, Zimný Prístav. Návrh vychádza zo súčasných trendov tvorby „budúceho mesta“, rešpektuje a snaží sa dotvoriť charakter lokality.

Návrh je založený na princípoch tvorby udržateľného „mesta budúcnosti – Ecocity“. Urbanistický návrh predpokladá efektívne využitie minimálnej plochy územia intenzívnou formou zástavby, vyššou hustotou, vrstvenou polyfunkciou, dostatkom verejných priestorov, zelene, primeraným rádiom dostupnosti (250 m), obmedzením rušivej (emisie CO2, hluk, vibrácie,parkovacie miesta na úkor zelene a pešej komunikácie) a uprednostnením pešej, cyklistickej, koľajovej verejnej dopravy. Návrh je komponovaný v ľudskej mierke ako súbor samostatných a funkčne sebestačných charakteristických, architektonicky vzájomne odlišných, navzájom prepojených sektorov.

Základnou myšlienkou riešenia je rozmanitosť urbanistickej štruktúry, polyfunkčnosť, flexibilita, sebestačnosť, verejný priestor, koľajová doprava. Navrhnutá časť mesta by mala byť rozmanitá, udržateľná, polyfunkčná, prístupná zmenám, maximálne sebestačná a bohatá na verejné priestory, zeleň, šport, umenie a zábavu.

pohľady do územia
pohľady do územia

Riešenie predpokladá vlastnú výrobu energie z obnoviteľných zdrojov, jej minimálnu spotrebu, komplexnú sebestačnosť (napríklad aj pestovaním ovocia a zeleniny v komunitných záhradkách). Vysoká flexibilita sa prejavuje nielen v schopnosti budov prispôsobiť sa zmeneným funkčným požiadavkám, ale aj v schopnosti verejných priestorov meniť svoj vzhľad a účel (výsuvné hľadisko, trhovisko, prezentačné stĺpy, zábavný mobiliár).
Verejné priestory, ktoré sú dnes považované za „tvár mesta“ v  budúcnosti budú zohrávať stále dôležitejšiu úlohu. Vyspelosťou multimediálnych komunikačných služieb sa zmení spôsob a predovšetkým miesto práce. Neexistujúce pracovné vzťahy, sociálne kontakty bude možné kompenzovať zážitkami a stretávaním práve vo verejných priestoroch, ktoré by mali byť kvalitné, vzájomne prepojiteľné, bohaté na možnosti využitia, flexibilné, prístupné pre každého.

Obyvatelia mesta by mali v krátkej vzdialenosti od svojho bydliska - peši, bicyklom, verejnou dopravou dosiahnuť všetky potrebné inštitúcie. Súčasťou riešeného územia sú národné kultúrne pamiatky, zakomponované do priestoru ako aj historické prvky, ktoré svojím zachovaním a novým využitím povznášajú miesto na „fyzickú pamäť“, umocňujú genius loci. Navrhnutá časť by sa mohla stať svojimi funkciami a štruktúrou, rozšírením centra Bratislavy

Dôležitým bodom práce je zakomponovanie národných kultúrnych pamiatok do návrhu riešeného územia.

regulácia sústav blokov
regulácia sústav blokov

Flexibilné námestie prispôsobiteľné rôznym záujmom a požiadavkám. Pomocou vysúvateľných panelov sa môže námestie funkčne meniť. Energiu získáva z krokov návštevníkov

Využitie existujúcich pôvodných prvkov pre nové účely - pôvodné koľajnice Zimného prístavu využité vo verejnej koľajovej doprave, žeriavy meniace priestorové rozloženie hmôt galérie.

vizualizácie priestoru zimného prístavu
vizualizácie priestoru zimného prístavu

Prostredie, ktoré nás obklopuje, ovplyvňuje náš vývoj, charakter, zdravie. Ak sa s ním stotožníme, získame pocit emocionálnej istoty a bezpečia, stabilitas loci. 

Poloha diela

Ing.arch. Erik Blaho
Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím