Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
12. apríl 2024
1
660

Pomník Pražského povstání a úpravy náměstí Interbrigády - ateliér zerozero medzi ocenenými kolektívmi

Barikády ako symbol, ktorý vzdáva hold obetiam a kolektívnemu hrdinstvu povstania namiesto tradičného pomníka.
Pomník Pražského povstání a úpravy náměstí Interbrigády - ateliér zerozero medzi ocenenými kolektívmi

Dvojkolovú architektonicko-výtvarnú súťaž na stvárnenie pomníku Pražského povstania z 5. - 9. mája 1945, v rámci ktorého prišlo o život 3 000 účastníkov, vyhlásila v lete minulého roku  Mestská časť Praha 6 v spolupráci s organizáciou Czechdesign. "Pomník má být především připomínkou odvahy, s níž se občanská společnost byla ochotna postavit zlu. Symbolicky by měl vzdát hold tisícům často bezejmenných bojovníků a bojovnic, kteří byli mnohdy nevojáci," opisuje zadanie plukovník Michal Burian, riaditeľ odboru múzeí Vojenského historického ústavu a jeden z prizvaných odborníkov hodnotiacej komisie.

Do prvého kola verejnej súťaže sa zapojilo 34 autorských kolektívov. Z nich následne porota vybrala piatich finalistov, ktorí svoje návrhy rozpracovali v 2. kole súťaže.

Prešovský ateliér zerozero obsadil v silnej konkurencii 3. miesto.

 

Výsledky súťaže:

Víťazný návrh vznikol pod vedením architekta Bronislava Stratila. Tím ateliéru RSAA spolupracoval s krajinnou architektkou Luciou Miovskou a sochárom Jakubom Berdychom Karpelisom. Svojím názvom "Voláme všechny…" sa koncept symbolicky vracia do prvých chvíľ významnej historickej udalosti a pripomína ju prístupným spôsobom. Organicky aj prevádzkovo pomník vrastá do priľahlého parku prostredníctvom landartových a krajinárskych prvkov tak, aby námestie neprišlo o svoju zeleň a obyvatelia o svoj verejný priestor.

Autorský kolektív: Květa Čulejová, Lucie Miovská, Jakub Berdych Karpelis, Marcela Straková, Bronislav Stratil, Matúš Buranovský, Václav Jandáček, Slávek Syrový (vedúci projektu). 

Celkový axonometrický pohľad na riešené územie. Landscapové a landartové koncepcie sú ústrednými formatívnymi kameňmi projektu.
Celkový axonometrický pohľad na riešené územie. Landscapové a landartové koncepcie sú ústrednými formatívnymi kameňmi projektu.
Urbanistický koncept vychádza z logiky tzv. Engelovho zeleného pásu, kedy funkčnú majoritu územia držia plochy zelene a parku. Jasne vymedzená plocha tzv. bulváru rozširuje priľahlú mestskú tr. Juhoslovanských partizánov o polyfunkčný priestor outdoorových kultúrnych a spoločenských aktivít. Kompozícia je lemovaná širokým "dejvickým" chodníkom. Pamätník organicky prerastá z plochy bulváru do plochy záhrady.
Urbanistický koncept vychádza z logiky tzv. Engelovho zeleného pásu, kedy funkčnú majoritu územia držia plochy zelene a parku. Jasne vymedzená plocha tzv. bulváru rozširuje priľahlú mestskú tr. Juhoslovanských partizánov o polyfunkčný priestor outdoorových kultúrnych a spoločenských aktivít. Kompozícia je lemovaná širokým "dejvickým" chodníkom. Pamätník organicky prerastá z plochy bulváru do plochy záhrady.
Rozvlnený monumentálny prieraz umiestnený v siluete zdvíhajúcej sa masy parku odkazuje na potenciál sily ľudskej spoločnosti. Môže sa zaradiť na zoznam vizuálnych symbolov mesta Prahy.
Rozvlnený monumentálny prieraz umiestnený v siluete zdvíhajúcej sa masy parku odkazuje na potenciál sily ľudskej spoločnosti. Môže sa zaradiť na zoznam vizuálnych symbolov mesta Prahy.
Rozvlnený monumentálny prieraz umiestnený v siluete zdvíhajúcej sa masy parku odkazuje na potenciál sily ľudskej spoločnosti. Môže sa zaradiť na zoznam vizuálnych symbolov mesta Prahy.
Rozvlnený monumentálny prieraz umiestnený v siluete zdvíhajúcej sa masy parku odkazuje na potenciál sily ľudskej spoločnosti. Môže sa zaradiť na zoznam vizuálnych symbolov mesta Prahy.
Zlaté "mluvítko" tvorí materiálový kontrast k mase zdvihnutého pamätníka. Jeho veľkosť a mierka pripomína ľudský rozmer a je výzvou na nikdy nekončiaci boj za slobodu a hájenie správnych hodnôt slobodnej spoločnosti.
Zlaté "mluvítko" tvorí materiálový kontrast k mase zdvihnutého pamätníka. Jeho veľkosť a mierka pripomína ľudský rozmer a je výzvou na nikdy nekončiaci boj za slobodu a hájenie správnych hodnôt slobodnej spoločnosti.
Vnútri "mluvítka" sa skrýva priama výzva VOLÁME VŠECHNY...
Vnútri "mluvítka" sa skrýva priama výzva VOLÁME VŠECHNY...
Diagonálna cesta parkom dostala meno "Pietní". Pretína celý rad aktivít, ktoré dopĺňajú komplex funkcií nového pamätníka – uctenie obetí, miesto pre kladenie vencov, označenie pamätníka aj interaktívne "mluvítko". V centre detskej zóny je inštalovaná autorská herná plastika odkazujúca na symbol Prahy - Hradčany.
Diagonálna cesta parkom dostala meno "Pietní". Pretína celý rad aktivít, ktoré dopĺňajú komplex funkcií nového pamätníka – uctenie obetí, miesto pre kladenie vencov, označenie pamätníka aj interaktívne "mluvítko". V centre detskej zóny je inštalovaná autorská herná plastika odkazujúca na symbol Prahy - Hradčany.
Záhrada plynule prechádza na strechu pamätníka. Ponúka odpočinok aj eleváciu pre organizovanie kultúrnych podujatí. Na krížovatke ciest v centre parku je navrhnutá plastika mesta Prahy, zachytávajúca historický stav metropoly počas Pražského povstania.
Záhrada plynule prechádza na strechu pamätníka. Ponúka odpočinok aj eleváciu pre organizovanie kultúrnych podujatí. Na krížovatke ciest v centre parku je navrhnutá plastika mesta Prahy, zachytávajúca historický stav metropoly počas Pražského povstania.
Riešené územie je rozdelené na polyfunkčnú plochu mestského BULVÁRU a mestského parku - ZÁHRADY. Obe celky lemuje široký chodník.
Riešené územie je rozdelené na polyfunkčnú plochu mestského BULVÁRU a mestského parku - ZÁHRADY. Obe celky lemuje široký chodník.
Betónová konštrukcia brúsená do precízneho povrchu umelého kameňa je základným konštrukčným prvkom projektu. Mohutný prieraz prepája obe strany pamätníka. Na jednej strane je zakončený rozvlneným monumentálnym otvorom a na strane druhej vyústený interaktívnym "mluvítkom" - symbolom slobody a participácie.
Betónová konštrukcia brúsená do precízneho povrchu umelého kameňa je základným konštrukčným prvkom projektu. Mohutný prieraz prepája obe strany pamätníka. Na jednej strane je zakončený rozvlneným monumentálnym otvorom a na strane druhej vyústený interaktívnym "mluvítkom" - symbolom slobody a participácie.
Hradčany ako symbol Prahy - úžitková plastika sochára Jakuba Berdycha Karpelisa v  hernej zóne parku.
Hradčany ako symbol Prahy - úžitková plastika sochára Jakuba Berdycha Karpelisa v hernej zóne parku.


Studio Perspektiv - 2. miesto

Námestie Interbrigády má symbolický význam ako pietne miesto pre padlých hrdinov, ktorí bojovali za slobodu a demokraciu. Koncept zdôrazňuje odvahu, súdržnosť a schopnosť spoločnosti vzdorovať ťažkým chvíľam, čo je prenášané do súčasného kontextu. Dielo samotné, krivka barikády ako "věrná radiová vlna" vystupuje z cesty ako stuha spájajúca obyvateľov a občanov bez rozdielu. 

Kompletné riešenie priestranstva
Kompletné riešenie priestranstva
Pohľad na pomník z nadhľadu
Pohľad na pomník z nadhľadu
Všedný deň na námestí, pohľad z ulice N.A. Někrasova
Všedný deň na námestí, pohľad z ulice N.A. Někrasova

 

zerozero - 3. miesto

Návrh prešovského ateliéru stojí na princípe barikády ako symbolu, ktorý vzdáva hold obetiam a kolektívnemu hrdinstvu povstania namiesto tradičného pomníka. Ústredný prvok je navrhnutý skôr ako priestor než ako objekt. Kompozícia je založená na gradiente kumulujúcich kamenných blokov. Tento gradient symbolizuje zmenu a vývoj udalostí Pražského povstania.

Pohľad na pomník z ulice Jugoslávských partyzánů
Pohľad na pomník z ulice Jugoslávských partyzánů

Pomník rvoria bloky hrubo opracovaného mramoru, pričom gradient je založený na postupnom zmenšovaní rozmerov a výšky blokov. Pomník obsahuje reliéf s textom "PRAŽSKÉ POVSTÁNÍ 05-08/1945" a je doplnený o vertikálny prvok štátnej vlajky.

Pohľad na pomník z námestia Interbrigády
Pohľad na pomník z námestia Interbrigády

Urbanistické riešenie námestia Interbrigády rešpektuje existujúce priestorové vzťahy a väzby v území. Námestie je navrhnuté s jednoznačnou a čitateľnou geometriou, s cieľom vytvoriť súčasný kvalitný verejný priestor.

Charakteristické rezy a pohľady, výkresy
Charakteristické rezy a pohľady, výkresy

Krajinárske a architektonické riešenie zahŕňa zachovanie existujúcej zelene a novú výsadbu stromov a bylín. Povrchy a materiály, vrátane dlažieb, sú založené na rezanej mozaike z mramoru.

Nočný pohľad
Nočný pohľad

 

U/U Studio - 2. fáza, bez určenia poradia

Návrh pamätníka od U/U Studio nekladie dôraz na solitérny monument, ale na interaktívny objekt, ktorý návštevníkov vťahuje do príbehu Pražského povstania a vyvoláva hmatateľné emócie. Užívatelia aktívne prežívajú dejony prostredníctvom rôznych zmyslov. Zahĺbenie pamätníka zvýrazňuje historický dopad udalosti, zatiaľ čo šikmé plochy a štyri objekty symbolizujúce štyri dni povstania evokujú atmosféru vtedajších barikád. Tieto atypické prvky nielen edukujú, ale tiež nabádajú k interakcii s pamätníkom pomocou štyroch základných zmyslov - pohyb, sluch, zrak, hmat.

Pohľad cez pamätník.
Pohľad cez pamätník.
Nadhľadová vizualizácia
Nadhľadová vizualizácia
Situácia. Námestie zostáva priestupné v troch pôvodných smeroch aj po celom obvode. Tu sa chodník rozširuje a vytvára tak nielen živú využiteľnú plochu po celom perimetri, ale aj podporuje intimitu vnútornej zahĺbenej časti.
Situácia. Námestie zostáva priestupné v troch pôvodných smeroch aj po celom obvode. Tu sa chodník rozširuje a vytvára tak nielen živú využiteľnú plochu po celom perimetri, ale aj podporuje intimitu vnútornej zahĺbenej časti.

 

CMC architects - 2. fáza, bez určenia poradia

Návrh revitalizácie námestia Interbrigády z dielne ateliéru CMC architects (Evžen Dub, Anna Peteráková, David Chisholm, Vít Máslo) sa zameriava na zachovanie existujúcich väzieb a historického kontextu miesta, a zároveň prináša inovatívne riešenia zodpovedajúce potrebám 21. storočia. Návrh predpokladá revitalizáciu celej plochy námestia, k existujúcim desiatim stromom pridáva štyridsať nových stromov, ktoré budú vysadené v pravidelnom rastri a budú prepojené s existujúcimi ulicami a prechodmi. Bez trávnika, bez kríkov, priestupné námestie plné stromov a lavičiek v tieni.

Axonometria návrhu - 50 stromov na ploche námestia
Axonometria návrhu - 50 stromov na ploche námestia
Pomník Pražského povstania - ceremoniál
Pomník Pražského povstania - ceremoniál
Pohled z ulice Jugoslávských partyzánů. Priestupné námestie so stromami a pomníkom Pražského povstania v centre námestia.
Pohled z ulice Jugoslávských partyzánů. Priestupné námestie so stromami a pomníkom Pražského povstania v centre námestia.
Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím