Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
25. február 2020
0
657

Časť mesta na štyri - blok (k problematike pamiatkovej ochrany architektúry XX. storočia)

Dočká sa jeden z najdôležitejších novodobých urbanistických celkov v Banskej Bystrici zaslúženej ochrany?
Časť mesta na štyri - blok (k problematike pamiatkovej ochrany architektúry XX. storočia)

Článok bol pôvodne publikovaný v časopise ASB #212 / február 2020.

V priestore medzi Hornou ulicou zo severu, ulicou Československej armády z juhu a Kukučínovou ulicou zo západu, vznikol v Banskej Bystrici v rokoch 1937 -1967 kompaktný mestský blok so svojim výrazným funkcionalistickým tvaroslovím.

Značný časový rozsah kreovania bloku sám o sebe napovedá, že vznikal postupne, z relatívne samostatných architektúr, no napriek tomu vo vzájomnom rešpekte. Pod jednotlivé objekty sa podpísalo viacero autorov.

Situácia
SituáciaAutor: Ing. arch. Igor Teplan

Najstarším je budova, pôvodne prvorepublikovej zdravotnej poisťovne, od autorskej dvojice Alois Balán, Jiří Grossmann, projektovaná v roku 1927 a dostavaná v roku 1930. Má dve krídla a situovaná je v severozápadnom nároží, ktoré akcentuje polvalcovou prevýšenou hmotou schodiska s veľkými plochami sklobetónových výplní. Dramatickým vyvrcholením kompozície je stojaca socha robotníka v mierne nadživotnej veľkosti, osadená na atike v osi schodiska od sochára Ladislava Majerského. Charakteristický architektonický výraz je tvorený kontrastom hladkých plôch fasády a červeného režného tehlového muriva medziokenných pilierikov. Táto kombinácia podporuje upokojujúce horizontálne členenie objektu.

Pôdorys krídla poisťovňe
Pôdorys krídla poisťovňeZdroj: Ing. arch. Jaroslav Janek
Poisťovňa na nároží Kukučínovej a hornej ulice - Alojz Balán, Jiří Grossmann
Poisťovňa na nároží Kukučínovej a hornej ulice - Alojz Balán, Jiří GrossmannFoto: Igor Teplan
Fasáda poisťovne po nedávnej rekonštrukcii
Fasáda poisťovne po nedávnej rekonštrukciiFoto: Igor Teplan
Robotník - socha Ladislava Majerského  z konca 20. rokov
Robotník - socha Ladislava Majerského z konca 20. rokovFoto: Igor Teplan

V roku 1935 projektuje František Eduard Bednárik v križovaní Kukučínovej ulice a dnešnej ulice Československej armády, s ponechanou prelukou od poisťovne, obdobne pôdorysne dvojramenný Notársky internát, ktorý bol zrealizovaný v rokoch 1935 - 1937. Do objektu sa vstupuje v osi križovatky. Pomerne tvrdý kontrast otvárajúcich sa štítových múrov dvojice základných častí, zjemňuje ich prepojenie zaobleným parterom v ploche celého pôdorysu. Previazanie pokračuje na poschodiach ustúpenou celopresklenou hmotou schodiskových hál, čím je dosiahnutá gradácia nárožia. Samotné hlavné schodisko je postavené vo vnútornom uhle pôdorysu. Rovnomerný raster okien, dokomponovaný na mieru vyrobenými keramickými tvarovkami v spolupôsobení hladkých omietaných plôch v základnej horizontálnej kompozícii umocňuje čistý funkcionalistický ráz objektu.

Pôdorys Notárskeho internátu, vľavo Krajská odborová rada
Pôdorys Notárskeho internátu, vľavo Krajská odborová radaZdroj: archív Igora Teplana
Nárožie ulíc Kukučínova a ČSA
Nárožie ulíc Kukučínova a ČSAFoto: Igor Teplan

Podľa nie tak dávnych zistení historičky architektúry a umenia, pani Kláry Kubičkovej bol to opäť František Eduard Bednárik, ktorý vyprojektoval a v roku 1953 zrealizoval budovu polikliniky, ktorá uzatvára blok z východu. Dominantná päťpodlažná budova s konvexnou hlavnou fasádou prepája Hornú ulicu a ulicu Československej armády čím vymedzuje parčík pred Mestským úradom. Na zakrivenej fasáde sa výtvarne uplatňujú pásové okná dotvorené kamenným orámovaním. Podľa dnes platnej legislatívy je poliklinika polyfunkčným objektom. Východné a severné krídlo slúžia medicínskym účelom a južné krídlo ma nezmenenú obytnú funkciu. Zo strany vnútorného dvora je v strede tentokrát konkávnej fasády situované monumentálne polkruhové schodisko, opláštené sklobetónom. Vďaka samotnému vyhotoveniu a konštrukcii schodiska, sa najmä v interiéri jedná o skutočnú architektonickú a dizajnovú lahôdku.

Pôdorys vstupného podlažia polikliniky
Pôdorys vstupného podlažia polikliniky Zdroj: Ing. arch. Jaroslav Janek
Východný pohľad - poliklinika
Východný pohľad - poliklinika Zdroj: Ing. arch. Jaroslav Janek
Severný pohľad - vľavo poliklinika, vpravo poisťovňa
Severný pohľad - vľavo poliklinika, vpravo poisťovňa Zdroj: Ing. arch. Jaroslav Janek
Zakrivená fasáda polikliniky
Zakrivená fasáda poliklinikyFoto: Igor Teplan
Krídlo polykliniky prebieha pozdĺž ulice ČSA
Krídlo polykliniky prebieha pozdĺž ulice ČSAFoto: Igor Teplan
Detail fasády po rekonštrukcii
Detail fasády po rekonštrukciiFoto: Igor Teplan
Monumentálne polkruhové schodisko vystupujúce do vnútrobloku
Monumentálne polkruhové schodisko vystupujúce do vnútroblokuFoto: Igor Teplan
Priestor schodiska presvetlený sklobetónovou stenou
Priestor schodiska presvetlený sklobetónovou stenouFoto: Igor Teplan
Polkruhové schodisko v polyklinike
Polkruhové schodisko v polyklinike

V roku 1963 vznikol projekt dostavby Krajskej odborovej rady od architektov Igora Teplana st. a Ladislava Kmeťa, ktorého realizáciou sa v roku 1967 blok stavebne uzavrel. Okrem tejto budovy bola súčasťou projektu aj nadstavba Notárskeho internátu , ktorý v tom čase už slúžil odborom. Vdvornej časti v osi hlavného schodiska dvojica architektov navrhla ešte prístavbu rotundy rokovacej sály. Nadstavba bola navrhnutá a zrealizovaná citlivo s dodržaním dimenzie a rytmu okien. Jej čitateľnosť pre oko znalca zabezpečuje strohé riešenie medziokenných plôch, na rozdiel od pôvodnej budovy, bez keramického obkladu. Samotná najmladšia dostavba bloku, kopíruje jemný ohyb Kukučínovej ulice, čím vznikol pôdorys robustného bumerangu. V partery sa plynule pripája na uličnú čiaru, ktorú rešpektuje. Časť prízemia od poisťovne však ostala voľná pre prejazd do vnútrobloku. Horné podlažia sú konzolovito vyložené nad chodník a zvýraznené sú masívnym rámom , ktorý je obložený kameňom, rovnako ako celý parter. V pôdorysne zakrivenom ráme sú zapustené pásové parapety obkladané bielymi sklenenými platňami. Štíhle medziokenné stĺpiky, rovnako obkladané kameňom prispievajú k vytvoreniu dojmu pásových okien. V tom čase vo svete nič nové, ale po období socialistického realizmu sa v našich zemepisných šírkach muselo jednať o skutočne modernú stavbu. Blok našťastie realizmus preskočil.

Blok uzavrela dostavba budovy krajskej odborovej rady - Igor Teplan st., Ladislav Kmeť
Blok uzavrela dostavba budovy krajskej odborovej rady - Igor Teplan st., Ladislav KmeťFoto: Igor Teplan
Pohľad z Hornej ulice
Pohľad z Hornej uliceFoto: Igor Teplan

Stavebným uzavretím bloku vznikol v rámci Slovenska výnimočný súbor stavieb, ktoré harmonicky spolupôsobia napriek skutočnosti, že na ich zrod bolo potrebných presne štyridsať rokov a tri spoločenské zriadenia.

Na architektonické hodnoty tohto celku upozornila už v roku 2000 Klára Kubičková v časopise "Architektúra a urbanizmus" číslo 1-2 vo svojom článku "Architektonické diela 20. storočia na Slovensku". Vyzvala v ňom na potrebu komplexnej pamiatkovej ochrany bloku. Dnes sú národnými kultúrnymi pamiatkami len Balánova a Grossmannova poisťovňa a Bednárikov Notársky internát. Uplynulo už 19 rokov a ľady sa nepohli. Aká je situácia dnes? Najproblematickejšou časťou je v súčasnosti samotný priestor vnútrobloku s viacero nepôvodnými stavebnými nánosmi. Stále je tu však šanca vytvorenia kultivovaného mestského mikropriestoru s parkovou úpravou. V roku 2018 sa uskutočnila rekonštrukcia fasád v rátane výmeny okien poisťovne a zdravotníckej časti polikliniky. Keď po vykonaní práce začalo miznúť lešenie mal som radosť, lebo fasády objektov skutočne ožili. Radosť skončila, keď boli demontované aj posledné dielce lešenia a na fasádach sa objavila "inštalácia" reklamných megabanerov. Zarážajúce je, že sú zavesené na národných kultúrnych pamiatkach. Peniaze sú všemocné a chamtivosť bezhraničná. Nestačia zisky z prenájmov. V tejto súvislosti sa vynára otázka funkčnosti systému a nastavenia činnosti stavebných a pamiatkových úradov, ktoré by mali byť nositeľmi a garantmi stavebnej kultúry. Mestský stavebný úrad to má v tomto prípade priamo pod oknami. Môžeme mať akokoľvek nové a dokonalé zákony po ktorých tak v týchto oblastiach dlhodobo voláme, keď sa nebudú vykonávať, tak ako tie súčasné, nedôjde ku zmene. Kultúra spoločnosti sa nedá nahradiť výškou stožiara pri Národnej rade. Napriek, tomu stále verím, že sa situácia obráti a ochrany sa dočká, okrem iných, aj blok okolo ktorého chodím takmer každý deň. Blok, ktorý nás okoloidúcich neustále obdarúva svojou krásou, no nie všetci si to uvedomujeme a vážime.

 Igor Teplan

Autor článku

Ing. arch. Igor TeplanSKBanská Bystrica

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím