Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
11. apríl 2023
0
1569

CENY A+ za najlepšiu ateliérovú tvorbu na Katedre architektúry Stavebnej fakulty STU

Výsledky a predstavenie ocenených ateliérových prác za LS 2021/22 a ZS 2022/2023.
CENY A+ za najlepšiu ateliérovú tvorbu na Katedre architektúry Stavebnej fakulty STU

27. apríla sa uskutočnilo udeľovanie cien štvrtého ročníka vnútrofakultnej študentskej súťaže A+ za najlepšie ateliérové práce na Katedre architektúry Stavebnej fakulty STU za rok 2022.

Cieľom ocenenia A+ na Katedre architektúry SvF STU je podporiť záujem študentov o ateliérovú tvorbu, súťaženie a štúdium súčasných trendov v architektúre, urbanizme i v obnove pamiatok.

Cena A+ je zameraná na ateliéry naprieč celým bakalárskym a inžinierskym štúdiom na fakulte. Hodnotiaca porota zohľadňuje nie len architektonickú stránku projektu, ale aj technickú a technonologickú. Cena A+ sa neudeľuje za záverečné bakalárske a diplomové práce.

Vo štvrtok, 27. 04. 2022 prebehlo odovzdávanie ceny A+ v kategóriách Ateliérová tvorba 1, 2, 5, 6 a 7. Odovzdávanie prebehlo v Ateliéri 22 na 22. podlaží SvF STU.

Komisie a pedagógovia v prvom kole nominovali niekoľko najlepších prác v každej z kategórií. Následne zasadla päťčlenná nezávislá porota zložená zo skúsených architektov z praxe, ktorá v jednotlivých kategóriách vybrala víťazné práce.

Zloženie externej poroty:

  • Ing. arch. Martin Kusý ml.
  • Ing. arch. Pavol Pokorný
  • Ing. arch. Štefan Polakovič
  • Ing. arch. Soňa Salnerová
  • Ing. arch. Martin Skoček

Porota sa rozhodla udeliť ceny v nasledujúcich kategóriách:

  • AT1 - Rodinný dom
  • AT2 - Bytový dom
  • AT5 - Občianske stavby
  • AT6 - Občianske a výrobné stavby
  • AT7 - Urbanistická štúdia sídla


Ocenené práce:

Ateliérová tvorba 1 rodinný dom

VÍŤAZ: Dominik Czakó
Konzultant: Ing. Martin Poliak
Názov práce: Rodinný dom Nitrianske Hrnčiarovce

Komentár poroty:

Náročná situácia nárožného pozemku bola vhodne vyriešená zaujímavou prácou s hmotou. Vďaka tvarovaniu nadobudol dom, respektíve predpolie domu polointímny charakter a zaujímavý priehľad z jedálne do záhrady. Ocenené bolo riešenie dispozícia, proporcia objektu a „vtip“ návrhu. Plusom je aj celkové grafické prevedenie a kultúra postru.

 

Ateliérová tvorba 2 bytový dom

VÍŤAZ: Jakub Michalička
Konzultant: Ing. Ing. arch. Roman Ruhig, PhD.
Názov práce: Bytové domy Pri chráme

Komentár poroty:

Kvalitný koncept, celkové spracovanie návrhu aj graficky zvládnuté riešenie. Jasne artikulovaný návrh s dávkou „poézie“ a neprvoplánového rozohrania hmoty. Zvládnutá mierka voči námestiu postupným nárastom a odľahčením hmoty. Vhodné riešenie parteru i jeho architektonického stvárnenia vo vzťahu k predpoliu domu.

 

ODMENA Andrej Bražnik
Konzultant: Ing. Martin Ščigulinský
Názov práce: Bytový dom Malina

Komentár poroty:

Návrh bol odmenený vzhľadom na najkoncepčnejšie riešenie. Riešenie fasády a celkový vizuál domu je na vysokej úrovni. Zaujala aj perforácia bytového domu, i keď otázna je využiteľnosť priestorov, vzhľadom na ich hĺbku a exponovanosť voči vetru.


Ateliérová tvorba 5 občianske stavby

VÍŤAZKA: Bc. Henrieta Horváthová
Konzultant: Ing. arch. Ilja Skoček
Názov práce: Administratívna budova úradu vlády SR

Komentár poroty:

Projekt bol označený za absolútne A+, vzhľadom na excelentné spracovanie po všetkých stránkach. Výborne riešený koncept, kultivovanosť prejavu, zrozumiteľnosť a kvalita spracovania. Objekt s jasne formulovanou hmotou pôsobí adekvátne svojej funkcii a má správnu mieru inštitucionálneho charakteru. Ocenené boli takisto vybrané referencie.


Ateliérová tvorba 6 občianske a výrobné stavby

VÍŤAZKA: Bc. Anežka Kašiarová
Konzultant: Ing. arch. Ilja Skoček
Názov práce: Boutique penzión v Bojniciach

Komentár poroty:

Riešenie budovy penziónu pôsobí vo všetkých ohľadoch primerane svojej funkcií. Čistá hmota s dobre pôsobiaciou proporciou a utilitárna dispozícia vypovedajú o vysokej úrovni návrhu. Návrh je zo všetkých nominovaných prác v danej kategórii najdopracovanejším. Kladne hodnoteným bol i vstup do jestvujúceho prostredia, nakoľko sa jedná o prístavbu.


Ateliérová tvorba 7 urbanistická štúdia sídla

VÍŤAZI: Bc. Dávid Bartúnek, Bc. Martin Goča
Konzultant: Ing. arch. Dušan Mellner, PhD.
Názov práce: Devín - Devínska Nová Ves

Komentár poroty:

Návrh uspel vďaka využitiu potenciálu rieky a integrovaniu prírodného biotopu do urbánnej štruktúry a umiestneniu funkcií v kontexte vodnej trasy.

Z práce poroty:

Podklady: Ing. Robert Provazník

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím