Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
4. apríl 2023
0
306

CE ZA AR 2023 - prihlasovanie diel je otvorené

Diela je možné prihlásiť do 3.mája.
CE ZA AR 2023 - prihlasovanie diel je otvorené

Tlačová správa SKA:

Slovenská komora architektov už po 22. krát ocení to najlepšie zo súčasnej slovenskej architektúry. Do 3. mája 2023 môžu architekti a architektky prihlasovať svoje diela zrealizované v období posledných dvoch rokov.

Tak ako v uplynulých ročníkoch sa CE ZA AR bude udeľovať v piatich typologických kategóriách: Rodinné domy, Bytové domy, Občianske a priemyselné budovy, Interiér a Exteriér. Šiestou kategóriou sú Fenomény architektúry, ktoré umožňujú porote vyzdvihnúť rôzne aspekty architektonickej kvality bez typologických obmedzení.

Predstavenstvo Slovenskej komory architektúry vyhlási tiež laureáta ceny Patrón architektúry za osobitný prínos pre rozvoj architektúry a udelená bude aj Cena verejnosti, na základe internetového hlasovania.

Záštitu nad aktuálnym ročníkom prevzali prezidentka Slovenskej republiky, Ministerstvo dopravy SR a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.

 

KDE JE #REGENERÁCIA, TAM SME #SPOLUVARCHITEKTÚRE

Cieľom súťažnej prehliadky CE ZA AR nie je iba prezentovať tvorbu členov a členiek Slovenskej komory architektov a oceniť najlepšie diela, ale aj upozorniť širšiu verejnosť na spoločenskú hodnotu architektúry ako takej. Architektúra je prostriedkom spoločného života. Prepája komunity a poskytuje priestory pre stretnutie a spoluprácu. Od verejných parkov a námestí až po bývanie a občianske budovy - spoločne v architektúre môžeme vytvárať kvalitné, krásne a udržateľné zastavané prostredie. Prostredníctvom zodpovedného navrhovania môžeme vytvárať nové príležitosti na sociálnu interakciu, prácu, rekreáciu a kvalitný život. Zostaňme #spoluvarchitekture #togetherinarchitecture.

Ocenenie sa dlhodobo venuje úlohám samospráv vo formovaní miest a obcí a dokazuje, že kvalitná architektúra, či zodpovedne navrhované verejné stavby a priestranstvá, sú cestou k vyššej kvalite života obyvateľov.

 

PODMIENKY PRIHLÁSENIA DIELA

Prihlasovanie prebieha v termíne od 3. apríla do 3. mája 2023 vyplnením online prihlášky na stránke cezaar.tv. Prihlásiť do CE ZA AR je možné iba dielo, ktoré bolo zrealizované za ostatné 2 roky. V prípade, ak ide o dielo s podstatným krajinno-architektonickým elementom, lehota na prihlásenie sa predlžuje na 5 rokov.

Prihlasovanie prebieha v termíne od 3. apríla do 3. mája 2023 vyplnením online prihlášky na stránke cezaar.tv. Prihlásiť do CE ZA AR je možné iba dielo, ktoré bolo zrealizované za ostatné 2 roky. V prípade, ak ide o dielo s podstatným krajinno-architektonickým elementom, lehota na prihlásenie sa predlžuje na 5 rokov.

Podmienkou prihlásenia je, aby aspoň jedna členka alebo člen autorského kolektívu bol v čase podania prihlášky členkou alebo členom Slovenskej komory architektov. Počet prihlášok zostáva neobmedzený. 

Slávnostné vyhlásenie ocenených diel sa uskutoční 5. októbra 2023 v Starej tržnici v Bratislave.

 

KTO ROZHODUJE O UDELENÍ CIEN

Porota zložená z domácich a zahraničných odborníčok a odborníkov vyberie v prvom kole diela zo všetkých prihlásených návrhov, ktoré postúpia do druhého kola. Následne ich počas niekoľkodňovej cesty naprieč Slovenskom spoločne navštívi. Porotcovia a porotkyne majú vďaka tomu možnosť nielen zažiť diela na vlastnej koži, ale aj v neformálnej atmosfére diskutovať o kladoch a záporoch jednotlivých realizácií. Na záver zúžia výber do nominácií v jednotlivých kategóriách a zároveň určia víťazné diela. Konečné výsledky sú až do ich vyhlásenia utajené. Členstvo v porote tento rok prijali:

  • Juraj Benetin (architekt, SK)
  • Dana Čupková (architektka, USA)
  • Ján Hoffstädter (akademický sochár, SK)
  • Petra Kunarová (architektka, CZ)
  • Igor Marko (architekt a urbanista, SK/UK)
  • Jan Schindler (architekt, CZ)
  • Lucie Vogelová (krajinná architektka, CZ)

 

VYHLÁSENIE LAUREÁTOV
Ocenené diela sa spravidla vyhlasujú v októbri, spomedzi prihlásených uchádzačov, v piatich typologických kategóriách: Rodinné domy, Bytové domy, Občianske a priemyselné budovy, Interiér a Exteriér. Šiesta kategória Fenomény architektúry je prierezová a porote umožňuje oceniť rôzne aspekty architektonickej kvality bez typologických obmedzení. Okrem týchto ocenení sa udeľuje aj Cena verejnosti (na základe internetového hlasovania) a Patrón architektúry (za osobitný prínos pre rozvoj architektúry).

 

PORTFÓLIA POROTY

 

Juraj Benetin /svk/

Vyštudoval Fakultu architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Ešte počas štúdia v roku 2004 založil s Matejom Grébertom a bratom Jánom architektonický ateliér Compass, ktorý dnes patrí medzi naj-väčšie ateliéry na Slovensku. Compass sa primárne venuje väčším polyfunkčným zónam s prevahou bývania, vrátane historických priemyselných areálov, so snahou o citlivý prístup k verejnému priestoru a vytvorenie moderného mestského bývania. Juraj Benetin tiež pôsobí v hudobnej skupine Korben Dallas.

 

Dana Čupková /usa/

Dana Čupková je docentkou na Carnegie Mellon School of Architecture, kde vedie magisterský program Vedy pre trvalo udržateľné navrhovanie. Zároveň vedie ateliér EPIPHYTE Lab, ktorý časopis ARCHITECT ocenil ako „Next Progressives“ v rámci progresívnych architektonických praxí v USA. Jej tvorba je zameraná na en-vironmentálnu etiku v architektúre a prienik životného prostredia, ekológie a architektúry. Je členkou redakč-nej rady časopisu International Journal of Architectural Computing a držiteľkou viacerých ocenení. V rokoch 2022-23 bola vedeckou štipendistkou Fulbrightovej nadácie USA na VŠVU v Bratislave.

 

Ján Hoffstädter /svk/

Ján Hoffstädter študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Absolvoval študijný pobyt na Hochschule für Angewandte Kunst vo Viedni. V rokoch 1990 až 2021 viedol sochársky ateliér S.O.S. /Sochy Objektívne Subjektívne/ na VŠVU. V rokoch 2000-2007 bol jej rektorom. Zrealizoval viacero autorských výstav a zúčastnil sa na mnohých kolektívnych prehliadkach a sympóziách doma i v zahraničí. Súčasťou jeho voľnej tvorby sú objekty, inštalácie, medaile, no venoval sa aj projektom a realizáciám vo verejnom priestore. Do roku 2021 bol autorom sošky ocenenia CE ZA AR.

 

Petra Kunarová /cz/

Petra Kunarová sa venuje územiam a architektúre. Po absolvovaní Stavebnej fakulty a Fakulty architektúry ČVUT v Prahe pracovala niekoľko rokov ako architektka v švajčiarskom Bazileji. Okrem vlastnej architektonickej kancelárie pôsobí ako asistentka v ateliéri Michala Kuzemenského v Ústave urbanizmu FA ČVUT v Prahe.

 

Igor Marko /svk,uk/

Igor Marko je architekt a urbanista pôsobiaci v Bratislave a Londýne, kde vedie ateliér miestotvorby a mes-totvorby Marko&Placemakers. Stojí za mnohými transformatívnymi projektmi po celom svete, vrátane parku Northala Fields v Londýne, ktorý dostal viacero ocenení. Museum of Architecture v Londýne ho zaradilo medzi inovátorov v oblasti mestskej infraštruktúry. V strednej Európe pôsobí ako konzultant a mediátor medzi samosprávami, privátnym sektorom a občianskymi iniciatívami. Prednáša na mnohých medzinárodných konferenci-ách a podieľa sa na edukačných iniciatívach pre rôzne akademické inštitúcie.

 

Jan Schindler /cz/

Jan Schindler po absolvovaní štúdia na FA ČVUT pôsobil v popredných architektonických kanceláriách v Berlíne, založil ateliér 4A architekti v Prahe, ktorého pokračovaním je od roku 2011 ateliér Schindler Seko architekti. Za realizáciu projektu múzea umenia Kunsthalle Praha získal ateliér národnú cenu súťaže Grand Prix Architek-tov. Jan Schindler vedie ateliér navrhovania na architektonickom inštitúte ARCHIP v Prahe a je členom Saskej akadémie umenia.

 

Lucie Vogelová /cz/

Lucie Vogelová je krajinná architektka. Študovala na Fakulte architektúry ČVUT v Prahe a tiež odbor záhradnej a krajinnej architektúry na Mendelovej univerzite v Brne. Od roku 1996 spoluvlastní ateliér TERRA FLORIDA, ktorý má za sebou stovky projektov v rôznych mierkach, od drobných detailov po veľké koncepty. Od roku 2011 je autorizovanou architektkou Českej komory architektov. Na AVU sa podieľa na výučbe krajinnej architektúry pre architektov v Škole architektúry v ateliéri Miroslava Šika.

 

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím