Hore
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Gerhardt Braun Slovakia k.s.

Pivničné kobky

Drobného 27
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

JANOŠÍK OKNA-DVEŘE

Valašské Příkazy 55 55
Valašské Příkazy

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

SCHÜCO International KG, o. z. Slovensko

Okná, dvere a fasády

Tomášikova 17
Bratislava

VELUX SLOVENSKO spol. s r.o.

Prinášame Vám svetlo

Galvaniho 7 7/A
Bratislava

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

REYNAERS ALUMINIUM s.r.o.

Office: TWINCITY C HubHub, Mlynské Nivy 16
Bratislava

VELUX

Tepelnoizolačné parametre vyhovujú...

VELUX SLOVENSKO spol. s r.o. (výrobca)
VELUX SLOVENSKO spol. s r.o. (distribútor)

MINIMAL / MAXIMAL – kovanie v minimalistickom dizajne

Material & Technology s.r.o. – M&T (výrobca)
Material & Technology s.r.o. – M&T (distribútor)

ISOVER STOPVAP 90

Parozábrana pre difúzne uzatvorené konštrukcie...

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products (výrobca)
Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products (distribútor)

POSUVNÉ DVERE HI-FINITY

Ultra tenký design posuvných dverí HI-FINITY...

Reynaers systems spol. s r.o. (výrobca)
Reynaers systems spol. s r.o. (distribútor)

PANORAMA CELOPRESKLENÉ OKNO HX 300

OTVORENÉ. SVETLÉ. VOĽNÉ.
Veľkoplošné...

Internorm (výrobca)
Internorm (distribútor)

Povrchové temperovanie betónového jadra

Princíp temperovania betónového jadra spočíva...

REHAU s.r.o. (výrobca)
REHAU s.r.o. (distribútor)

Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
28. máj 2021
0
174

Polročná štúdia slovenského stavebníctva H1/2021, CEEC Research

Trh satvebných prác poklesne v tomto roku o 1,7 %. Projektové spoločnosti napriek tomu očakávajú rast trhu projektových prác o 4,1 %.
Polročná štúdia slovenského stavebníctva H1/2021, CEEC Research

Analýzu vypracovala spoločnosť CEEC Research. Nasledujúce informácie sú prierezom z podkladov, ktoré sme dostali do redakcie:

Stavebné spoločnosti tento rok očakávajú pokles trhu stavebných prác, a to až o 1,7 %. Kapacity stavebných spoločností sú vyťažené na 75 %. Tržby stavebných spoločností sa v tomto roku prepadnú až o 0,2 %. Stavebné spoločnosti majú priemerne zazmluvnené zákazky na 7 mesiacov dopredu.

Očakávania projektových spoločností:

  • V roku 2021 očakávajú projektové spoločnosti rast trhu projektových prác o 4,1 %. V súčasnej chvíli majú svoje kapacity vyťažené na 86 % 
  • Projektové spoločnosti majú zazmluvnené zákazky v priemere na 8 mesiacov dopredu
  • Tržby projektovým spoločnostiam v roku 2021 porastú o 2,6 %
  • Takmer dve tretiny projektových spoločností budú zvyšovať cenu svojich projektov pri zohľadnení nových noriem pre energetickú hospodárnosť budov
  • Zmenu marží u svojich zákaziek v tomto roku plánuje takmer polovica opýtaných (47 %). 
  • Vplyv koronakrízy na zákazky zadávané samosprávami pociťuje 73 % opýtaných projektových spoločností
  • Viac ako dve tretiny opýtaných projektových spoločností sa stretlo s prudkým nárastom platieb po splatnosti (70 %), z najväčšej časti sú to pohľadávky od súkromných zákazníkov (94 %)

 

Prierez kľúčovými ukazovateľmi polročnej štúdie slovenského stavebníctva:

Stavebné spoločnosti očakávajú v tomto roku pokles trhu stavebných prác, a to až o 1,7 %. V nasledujúcom roku by, podľa opýtaných riaditeľov stavebných spoločností, malo dôjsť k opätovnému rastu trhu, a to až o 2,5 %.

Kapacity stavebných spoločností sú v súčasnej chvíli vyťažené na 75 %. V druhom polroku tohto roka by malo vyťaženie kapacít mierne vzrásť, a to v priemere až na 84 %.

Medziročne bolo vydaných o 43,9 % viac oznámení o zákazke.

V januári až marci 2021 bolo vydaných 400 oznámení o stavebnej zákazke, čo v porovnaní s minulým rokom predstavovalo rast o 43,9 %. 

Hodnota oznámení však medziročne poklesla o 32 %.

Zadané boli zatiaľ 2 % z oznámených zákaziek.

Medziročne bolo zadaných o 24,5 % menej zákaziek.

Hodnota zadaných zákaziek medziročne klesla o 65,3 %.

 

Tržby stavebných spoločností sa prepadnú až o 0,2 %.

Tržby sa stavebným spoločnostiam v tomto roku mierne prepadnú, a to až o 0,2 %. V roku 2022 by, podľa očakávania riaditeľov stavebných spoločností, mali vzrásť, a to až o 2 %.

Stavebné spoločnosti majú zazmluvnené zákazky na 7 mesiacov dopredu. 

 

Stavebníctvo 4.0 vnímajú riaditelia stavebných  spoločností ako komplexný prístup k stavebníctvu  založený na digitalizácii celého životného cyklu budovy.

V súčasnej chvíli stavebné spoločnosti najčastejšie využívajú z digitálnych technológií pri realizácii svojich zákaziek BIM.

Najväčší potenciál robotizácie v stavebníctve vidia riaditelia stavebných spoločností vo výstavbe konštrukcií.

Stavebné spoločnosti by mali najväčší záujem o systém pre sledovanie stavu a polohy strojov či materiálu na stavbe v reálnom čase.

Pokiaľ by stavebné spoločnosti robotické technológie a vyspelú automatizáciu využívali, pre tri štvrtiny opýtaných by hlavným dôvodom bolo zvýšenie produktivity.

Najväčšia časť spoločností by bola ochotná investovať až 5 % zo svojho zisku do technológií nahradzujúcich časť pracovníkov strojmi.

Najväčšia prekážka pre využitie robotov v stavebníctve je nízky zisk obmedzujúci investície.

 

S nárastom pohľadávok po splatnosti sa stretlo 77 % opýtaných spoločností.

Slovensko eviduje prudký nárast platieb po splatnosti. Viac ako tri štvrtiny stavebných spoločností sa stretlo s nárastom týchto pohľadávok (77 %). Iba pätina sa s týmto fenoménom nestretla (23 %).

Najviac pohľadávok po splatnosti je z privátneho sektora.

U takmer tretiny spoločností pohľadávky po splatnosti narástli.

Nárast svojich záväzkov po splatnosti eviduje 12 % opýtaných spoločností.

Dôvodom nárastu pohľadávok po splatnosti je nedostatok financií na strane zákazníka.

Takmer polovica spoločností nevyužíva žiadne opatrenia proti oneskoreným platbám.

 

Viac ako polovica spoločností využíva k likvidácii stavebných odpadov externú spoločnosť.

Ekologická likvidácia odpadov je pre stavebné spoločnosti dôležitá.

Osem z desiatich stavebných spoločností využíva recyklovaný stavebný materiál.

Recyklovaný stavebný materiál neplánuje využiť 40 % opýtaných.

 

Trh projektových prác tento rok porastie až o 4,1 %

V roku 2021 očakávajú projektové spoločnosti rast trhu projektových prác, a to až o 4,1 %. V nasledujúcom roku počítajú stále s rastom vo výške 3,5 %.

Projektové spoločnosti majú v súčasnej chvíli svoje kapacity vyťažené na 86 %.

 

Tržby projektovým spoločnostiam v roku 2021 porastú o 2,6 %.

Tržby projektovým spoločnostiam v roku 2021 porastú o 2,6 %. S ďalším rastom svojich tržieb o zhodných 2,6 % počítajú projektové spoločnosti aj v roku 2022.

Zmenu marží neplánuje 54 % opýtaných.

Spoločnosti majú zazmluvnené zákazky na 8 mesiacov dopredu.

 

Najväčší podiel projektantov realizuje zákazky zadávané súkromnými investormi.

Takmer všetky opýtané projektové spoločnosti realizujú zákazky zadávané súkromnými investormi (95 %). Polovica opýtaných realizuje tiež zákazky zadávané samosprávami (51 %) a dve pätiny realizujú zákazky zadávané štátom a jeho organizáciami (40 %).

Zákazky zadávané samosprávami sú, podľa 73 % opýtaných, korona krízou ovplyvnené.

Najčastejšie samosprávy svoje zákazky odkladajú.

 

Projektové spoločnosti zaznamenali nárast pohľadávok po splatnosti.

Viac ako dve tretiny opýtaných projektových spoločností sa stretlo s prudkým nárastom platieb po splatnosti (70 %). Zostávajúcich 30 % tento trend nezaznamenalo.

Najviac pohľadávok po splatnosti je za súkromnými zákazníkmi.

U tretiny opýtaných spoločností sa objem pohľadávok po splatnosti zvýšil až o 18 %.

Záväzky po splatnosti sú pre 64 % opýtaných projektových spoločností bez zmeny.

Najčastejším dôvodom pre nárast faktúr po splatnosti je nedostatok financií na strane zákazníka.

Najčastejšie opatrenia proti faktúram po splatnosti je upomienkové zasielanie faktúry.

 

Na platnosť novej normy ohľadom energetickej hospodárnosti budov sa cíti byť pripravených 74 % opýtaných.

Od 01. 01. 2021 sú v platnosti prísnejšie normy na energetickú hospodárnosť budov. Dostatočne pripravených na zmeny, ktoré tieto normy prinášajú, sa cíti byť 74 % opýtaných projektových spoločností.

Sprísnenie noriem je podľa projektantov prínosom pre životné prostredie.

Investori majú záujem o energeticky hospodárne budovy.

Nové normy ovplyvnia cenu projektov.

Polovica projektantov vo svojich projektoch navrhuje recyklovaný stavebný materiál.

Výstavba s využitím robotických technológií nie je v rámci projektov často navrhovaná.

Polročnú štúdiu slovenského stavebníctva nájdete v prílohe nižšie, alebo na stiahnutie na stránke CEEC Research.

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím