Hore
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Sto Slovensko, s.r.o.

Stavať zodpovedne

Pribylinská 2
Bratislava

Material & Technology s.r.o. – M&T

Sídlo Spoločnosti: Čs. Odboje 1044
Dobruška

KOMA Modular s.r.o.

Říčanská 1191
Vizovice

VELUX SLOVENSKO spol. s r.o.

Prinášame Vám svetlo

Galvaniho 7 7/A
Bratislava

SCHÜCO International KG, o. z. Slovensko

Okná, dvere a fasády

Tomášikova 17
Bratislava

BMI SLOVENSKO

Šikmé a ploché strech

Mojmírovská 9
Ivanka pri Nitre

2N® Indoor Compact

2N® Indoor Compact je vnútorná odpovedacia...

2N TELEKOMUNIKACE, a.s. (výrobca)
2N TELEKOMUNIKACE, a.s. (distribútor)

VELUX INTEGRA

Elektrické panoramatické strešné okno s...

VELUX SLOVENSKO spol. s r.o. (výrobca)
VELUX SLOVENSKO spol. s r.o. (distribútor)

CITY moduly

Designový mestský mobiliár v merítku drobnej...

KOMA Modular s.r.o. (výrobca)
KOMA Modular s.r.o. (distribútor)

POSUVNÉ DVERE HI-FINITY

Ultra tenký design posuvných dverí HI-FINITY...

Reynaers systems spol. s r.o. (výrobca)
Reynaers systems spol. s r.o. (distribútor)

PANORAMA CELOPRESKLENÉ OKNO HX 300

OTVORENÉ. SVETLÉ. VOĽNÉ.
Veľkoplošné...

Internorm (výrobca)
Internorm (distribútor)

Povrchové temperovanie betónového jadra

Princíp temperovania betónového jadra spočíva...

REHAU s.r.o. (výrobca)
REHAU s.r.o. (distribútor)

Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
18. december 2019
0
415

Zmeny zákonov - DPH, dane pre rok 2020

Upozornenie na zmeny niektorých zákonov, ktoré sú platné od 1. januára 2020 a môžu vo väčšej, či menšej miere vplývať na fungovanie našich ateliérov.
Zmeny zákonov - DPH, dane pre rok 2020

Zmeny, ktoré majú vplyv na DPH od 1. 1. 2020:

 1. Zníženie sadzby DPH na 10% pri novinách, časopisoch a periodikách.
 2. Zníženie sadzby DPH na 10% na niektoré zdravé potraviny.
 3. Určenie základu dane pri bezodplatnom dodaní majetku do 1 700€. Základ dane sa určí ako keby išlo o odpisovaný majetok v 1. odpisovej skupine (teda 4 roky).
 4. Doplnená hmotnoprávna podmienka - doplniť IČ DPH na faktúru pri oslobodenom dodaní tovaru do iného členského štátu. Formálna podmienka vyplývala z nášho zákona DPH už dlhšie, ale teraz bola rozšírená aj o hmotnoprávnu podmienku. To znamená, že ak sa neuvedie IČ DPH odberateľa na faktúre pri predaji tovaru do iného členského štátu, tak nemôže byť táto dodávka oslobodená od DPH. Zároveň, ak súhrnný výkaz nebude podaný alebo bude podaný nesprávne, oslobodenie dodania tovaru nebude uznané. Uznané však môže byť, ak by dodávateľ dostatočne odôvodnil nepodanie súhrnného výkazu alebo chybné údaje.

Zmeny, ktoré majú vplyv na daň z príjmov od 1. 1. 2020:
Týchto zmien, čo sa týka dane z príjmov, je tento rok viac, ako tomu bolo v predošlých rokoch. Preto Vám uvádzame iba tie najvýznamnejšie.

 1. Zníženie sadzby dane z príjmov u fyzických osôb z 19 (resp. 25%) na 15% s príjmami do 100 000€. Táto zmena platí od 1. 1. 2020, teda bude použitá pri podaní DP za r. 2020. Ale pri fyzických osobách sa počíta príjem nie iba ako príjem zdaniteľný ale celkový príjem.
  Z toho vyplýva, že ak živnostník, hoci bude mať svoje príjmy z podnikania vo výške napr. 40tis € a zoberie si úver na kúpu nehnuteľnosti v sume 70tis €, ktoré mu prídu na bank. účet, tak už nesplní hranicu príjmov a bude mať 19% daň z príjmov (resp. 25%). Je však možné, že toto ešte nejakou novelou opravia.
 2. Zníženie sadzby dane z príjmov u právnických osôb z 21% na 15% s príjmami (výnosmi) do 100 000 €. Táto zmena platí od 1. 1. 2020 – teda bude použitá pri podaní DP za r. 2020.
 3. Od 1. 1. 2020 sa bude môcť požiť 1. krát oslobodenie pri predaji akcií a obchodných podielov, ktoré právnická osoba vlastnila viac ako 24 mesiacov v hodnote viac ako 10% základného imania. Toto bolo do zákona doplnené už v r. 2018, ale počítanie týchto 24 mesiacov sa mohlo až najskôr od 1. 1. 2018. Preto až v r. 2020 sa bude môcť uplatniť toto oslobodenie.
 4. Výdavky po zaplatení:
  a) budú môcť byť aj zmluvné sankčné úroky, úroky z omeškania, pokuty opäť daňovým výdavkom u dlžníka, ale až po zaplatení.
  b) výdavky za sprostredkovanie – podmienka zaplatenia zostáva. Ale limitácia 20% ako daňový výdavok končí. To znamená, že za daňový výdavok sa bude považovať aj odmena za sprostredkovanie v sume vyššej ako 20%. 
  c) účtovné služby a daňové poradenstvo sa doplní o poradenskú službu podľa kódu 70.1., 70.22 klasifikácie produktov podľa činnosti.
  d) sa vypúšťa podmienka zaplatenia pri výdavkoch (nákladoch) na získanie noriem a certifikátov, ani ich postupne zahrňovať do výdavkov podľa doby ich platnosti, a to rovnako pri normách a certifikátoch do 2 400€, aj nad 2 400€. 
 5. Zmena výšky preddavkov na daň z príjmov. Po novom bude pre r. 2020 nová hranica pre platenie preddavkov, zvyšuje sa z 2 500€ na 5 000€.
 6. Mikrodaňovník – doplnené do zákona o dani z príjmov, ale účinné to bude až od 1. 1. 2021. Jedná o fyz. osobu alebo právnickú osobu, ktorá bude mať príjem/výnos do 49 790 €. Bude mať isté výhody ako napríklad: ľubovoľná doba odpisovania majetku, osobitný režim odpočtu strát, tvorba daňovo uznanej opravnej položky k pohľadávkam v súlade s účtovnou tvorbou,...
 7. Nová odpisová skupina 0 pre ekologické vozidlá BEV (batériové elek. vozidlá) a PHEV (plug-in hybrid). Takéto vozidlá bude možné odpísať za 2 roky. Má to byť istá podpora zo strany štátu k predaju týchto vozidiel.
 8. Zmluva o výpožičke – po novom od 1. 1. 2020 sa budú môcť dať do nákladov aj výdavky v súvislosti s takýmto vypožičaným majetkom (napríklad aj opravy ...). Do 31. 12. 2019 to mohli byť iba tzv. „energie“ – ako napr. pri osobných motor. vozidlách pohonné hmoty.
 9. Od 1. 1. 2020 nastáva zmena v umorovaní daňových strát, ale iba strát vykázaných od 1. 1. 2020. Staré straty sa budú umorovať tak ako doposiaľ. Nové straty sa pri mikrodaňovníkoch budú umorovať ľubovoľne (mikrodaňovník – príjmy do 49 760€). Nové straty u ostatných daňových subjektoch sa budú môcť umorovať počas nasledujúcich 5 rokov. Je tu ale jediné obmedzenie, a to že daňové straty sa odpočítavajú maximálne do výšky 50% základu dane. Napríklad spoločnosť bude mať nasledovné straty:
  V r. 2020 = - 40 000
  V r. 2021 = - 35 000
  V r. 2022 = - 20 000
  A v r. 2023 bude mať kladný základ dane 10 000. V roku 2023 si bude môcť uplatniť maximálne daňové straty vo výške 5 000,- (50% z 10tis).
  V r. 2024 bude mať zisk 200 000,-. V r 2024 si bude môcť douplatniť zvyšné straty 40tis + 35tis + 20tis - 5tis = 90tis. Nakoľko je to menej ako 50% z 200tis €.

  Za podklady ďakujeme spoločnosti Tax House Banská Bystrica
Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím