Hore
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Sto Slovensko, s.r.o.

Stavať zodpovedne

Pribylinská 2
Bratislava

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

SCHÜCO International KG, o. z. Slovensko

Okná, dvere a fasády

Tomášikova 17
Bratislava

VELUX SLOVENSKO spol. s r.o.

Prinášame Vám svetlo

Galvaniho 7 7/A
Bratislava

KOMA Modular s.r.o.

Říčanská 1191
Vizovice

BMI SLOVENSKO

Šikmé a ploché strech

Mojmírovská 9
Ivanka pri Nitre

Inteligentné inštalačné systémy

ABB i-bus® EIB / KNX je inteligentný...

ABB (výrobca)
ABB (distribútor)

umývadlo od SAPHIRKERAMIK

Dizajnéri kúpeľní často snívajú o možnosti...

Phoenix Design (autor)
LAUFEN Bathrooms AG (výrobca)
LAUFEN SK s.r.o. (distribútor)

CITY moduly

Designový mestský mobiliár v merítku drobnej...

KOMA Modular s.r.o. (výrobca)
KOMA Modular s.r.o. (distribútor)

ISOVER EPS GREYWALL

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products (výrobca)
Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products (distribútor)

PANORAMA CELOPRESKLENÉ OKNO HX 300

OTVORENÉ. SVETLÉ. VOĽNÉ.
Veľkoplošné...

Internorm (výrobca)
Internorm (distribútor)

Multizóny

Chýba vám uzavretý priestor, kde môžete...

TECHO, s.r.o. (výrobca)
TECHO, s.r.o. (distribútor)

Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
2. január 2019
0
493

Zmeny zákonov - DPH pre rok 2019

Upozornenie na zmeny niektorých zákonov, ktoré sú platné od 1. januára 2019 a môžu vo väčšej, či menšej miere vplývať na fungovanie našich ateliérov.
Zmeny zákonov - DPH pre rok 2019

Zmeny, ktoré majú vplyv na DPH od 1.1.2019:

1. zrušeniu zábezpeky – daňové subjekty už nebudú povinné pri registrácií za plátcu DPH skladať zábezpeku.

2. zmena definície obratutáto zmena sa týka najmä fyzických osôb (neplatcov), pri ktorých bola výška obratu pre registráciu za platiteľa DPH posudzovaná podľa ich zdaniteľných príjmov, teda do príjmu sa zahŕňali aj prijaté zálohy. Od nového roka sa do obratu bude zahrňovať suma dodaných tovarov alebo poskytnutých služieb a to bez ohľadu či sú uhradené. Preto je nevyhnuté sledovať či sa tento obrať 49.790€ za posledných 12 kalendárnych mesiacov nepresiahol.

3. zdaňovanie poukazov – existuje základné rozdelenie tých poukazov na:

 • jednoúčelové – pri týchto poukazoch je v momente ich vystavenia známe miesto dodania tovaru alebo služby a súčasne je % dane z daného tovaru alebo služby.
 • viacúčelové sú také ktoré sa dajú použiť na rôzne typy tovarov, služieb kde nie je známy dodávateľ, miesto plnenia prípadne % dane. Pri jednoúčelových poukazoch vzniká daňová povinnosť už pri ich predaji.

Pri viacúčelových poukazoch vzniká daňová povinnosť pri ich použití ako spôsobu úhrady za danú službu/tovar.

4. digitálne služby – Do konca roka 2018 platilo, že ak zdaniteľná osoba poskytne digitálnu službu do zahraničia nezdaniteľnej osobe (napríklad súkromnej osobe) je povinná sa buď zaregistrovať na území tejto súkromnej osoby, alebo využiť MOSS (Mini OneStop Shop) a to bez ohľadu na hodnotu poskytnutia tejto služby. Od 1.1.2019 došlo k zníženiu administratívnej záťaže a to spôsobom, že k registrácií alebo využitiau MOSS dôjde iba v tom prípade, ak obrat z takýchto služieb bude nad 10.000€

5. dodanie a nájom nehnuteľností – tu od nového roku dôjde k významným zmenám.

 • Zmena definície kolaudácii:
  Nová stavba - Oslobodené od dane je dodanie stavby alebo časti stavby vrátane stavebného pozemku, na ktorom stavba stojí, ak je dodanie uskutočnené po piatich rokoch odo dňa
  a) („prvej“) kolaudácie stavby, ktorou sa povolilo prvé užívanie stavby na určený účel, alebo po piatich rokoch odo dňa začatia prvého užívania tejto stavby, a to podľa toho, čo nastane skôr. Prestavby „starších stavieb“ Oslobodené od dane je dodanie stavby ..., ak je dodanie uskutočnené po piatich rokoch odo dňa
  b) kolaudácie, ktorou sa povolila zmena účelu užívania stavby, ku ktorej došlo v dôsledku vykonaných stavebných prác, ak náklady na tieto stavebné práce sú vo výške najmenej 40 % z hodnoty stavby pred začatím stavebných prác; ...
  c) kolaudácie, ktorou sa povolilo užívanie stavby po vykonaní stavebných prác, v dôsledku ktorých došlo k podstatnej zmene podmienok doterajšieho užívania stavby;...

 • Predaje bytov a apartmánov, ktoré sú viac ako 5 rokov po kolaudácií budú povinne oslobodené od DPH. To znamená, že ak sa budú predávať tak už nebude možné uplatniť na tieto byty, apartmány prenos daňovej povinnosti ani v prípade ak kupujúci bude platiteľom DPH (postavenie kupujúceho nebude podstatené). Tento predaj bude oslobodený od dane a predávajúci bude musieť vrátiť DPH z pomernej časti ktorú si uplatnil pri nadobudnutí takéhoto bytu, apartmánu.
 • Príklad: Byt bol skolaudovaný v roku 2012 a zároveň aj nadobudnutý za sumu 100.000,- + 20.000,- (DPH). DPH bola v plnej výške uplatnená. Následne v roku 2019 dôjde k predaju bytu. Predávajúci musí tento predaj oslobodiť od DPH, bez ohľadu na to, kto bude kupujúci a zároveň musí vrátiť pomernú časť z DPH, ktorú si uplatnil pri kúpe vo výške: = 20.000,- / 20 (počet rokov úpravy DPH pri nehnuteľ.) x (20-7) = 13.000€ musí vrátiť DU.

 • Obdobne to platí aj pri prenájme po novom do 1.1.2019 už nebude možné prenajímať byty a apartmány s DPH, už vždy to bude oslobodené od DPH, bez ohľadu či sa to prenajíma zdaniteľnej, alebo nezdaniteľnej osobe

6. zníženie DPH z ubytovania na 10%

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím