Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
25. február 2019
1
3138

Podnikanie autorizovaných architektov a autorizovaných stavebných inžinierov prostredníctvom s.r.o.

V súčasnosti je podnikanie formou s.r.o. populárne. Článok popisuje postup založenia s.r.o. a odlišnosti v procese jej založenia.
Podnikanie autorizovaných architektov a autorizovaných stavebných inžinierov prostredníctvom s.r.o.

 

Výkon povolania
Činnosť pri výkone povolaní autorizovaných architektov a autorizovaných stavebných inžinierov (a tiež autorizovaných krajinných architektov) nie je v zmysle živnostenského zákona živnosťou. V zmysle § 3 tohto zákona ide o výkon slobodného povolania – fyzická osoba podnikajúca na základe iného ako živnostenského zákona, alebo tiež v praxi čoraz častejšie, prostredníctvom s.r.o.

V tomto článku sa pozrieme na to, ako krok po kroku založiť s.r.o., ktorá bude mať v predmete činnosti výkon povolania autorizovaných architektov a autorizovaných stavebných inžinierov.

Autorizačné osvedčenie
Každý, kto by chcel prevádzkovať takúto spoločnosť, musí najprv disponovať Autorizačným osvedčením. Takéto osvedčenie vydáva po splnení všetkých zákonných podmienok Slovenská komora architektov, resp. Slovenská komora stavebných inžinierov.

Po získaní takéhoto osvedčenia je možné založiť si obchodnú spoločnosť, a to buď samostatne alebo s inými autorizovanými architektmi, či stavebnými inžiniermi, alebo aj s inými osobami. Platí, že architekti alebo inžinieri môžu na vykonávanie povolania vytvoriť obchodnú spoločnosť, ak sú v nej väčšinovými spoločníkmi. V prípade s.r.o. to znamená, že osoby s príslušným osvedčením musia v spoločnosti vlastniť minimálne 51 % podiel na základnom imaní s.r.o.

Založenie s.r.o.
Spoločnosť s ručením obmedzeným si každý môže založiť samostatne alebo na jej založenie využije služby advokáta alebo notára. Založenie s.r.o. je totiž právnou službou, ktorú za odmenu nemôžu poskytovať iné subjekty, napr. účtovníci alebo rôzne internetové spoločnosti, ktoré sa svojim konaním môžu dopustiť trestného činu neoprávneného podnikania v zmysle Trestného zákona.

Nevyhnutnými dokumentmi k založeniu s.r.o. sú  Spoločenská zmluva, resp. zakladateľská listina, podpisový vzor konateľa, súhlas vlastníka nehnuteľnosti, vyhlásenie správcu vkladu, súhlas so spracovaným osobných údajov a podľa počtu spoločníkov aj vyhlásenie zakladateľa, resp. iné dokumenty podľa povahy konkrétnej s.r.o. Rozsah dokumentácie sa môže líšiť podľa konkrétnej s.r.o.

Do zakladateľskej listiny spoločnosti sa priamo vpíše predmet podnikania, v zmysle konkrétneho osvedčenia, ktoré chce spoločnosť poskytovať, napríklad:

·  Výkon činnosti autorizovaného stavebného inžiniera v kategórii Inžinier pre konštrukcie inžinierskych stavieb a výkon odborných činností vo výstavbe podľa zákona SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov    

· Výkon činnosti autorizovaného architekta podľa § 4 zákona č 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpiso

Postup založenia s.r.o.

Keďže táto činnosť nie je živnosťou, neohlasuje sa na živnostenský úrad, ale zapíše sa do zakladateľskej listiny a v takomto znení sa rovno podáva na obchodný register. Prílohou je Autorizačné osvedčenie vystavené na meno fyzickej osoby – autorizovaného stavebného inžiniera alebo autorizovaného architekta, ktorý je zakladateľom spoločnosti.

Pravosť podpisu na Spoločenskej zmluve/zakladateľskej listine a Podpisovom vzore konateľa pri elektronickom podávaní musí byť úradne osvedčená. Najprv je potrebné podať žiadosť na živnostenský úrad o vydanie živnostenského oprávnenia. Pri písomnom podaní sa za každú voľnú živnosť platí správny poplatok vo výške 5 EUR, pri elektronickom podaní sú všetky voľné živnosti zadarmo.

Následne, po získaní živnostenského oprávnenia je možné vykonať podanie na obchodný register. Pri podaní návrhu v písomnej podobe na súd je potrebné uhradiť súdny poplatok za zápis spoločnosti do obchodného registra vo výške 300 EUR. Pri elektronickom podaní je výška súdneho poplatku za zápis spoločnosti 150 EUR.

Ak nedisponujete kvalifikovaným elektronickým podpisom a príslušným softwérom na podpisovanie, reps. nemáte čas na naštudovanie celej problematiky potrebnej k príprave dokumentácie a návrhu na zápis, odporúčame kontaktovať advokáta zapísaného v zozname Slovenskej advokátskej komory.

V prípade využitia služieb advokáta, stačí kontaktovať príslušnú advokátsku kanceláriu, ktorá celý proces zabezpečí. V našej advokátskej kancelárii, po prvotnom kontakte, stačí vyplniť jednoduchý formulár založenie s.r.o., následne pripravíme všetky potrebné dokumenty na podpísanie, a po podpísaní dokumentov už celý proces vykonáme v mene klienta. Klient dostane hotovú spoločnosť, zapísanú v obchodnom registri s prideleným IČO a DIČ. Služby založenia s.r.o. poskytujeme na celom území Slovenskej republiky. 

Koľko stojí založenie s.r.o.?
Založenie s.r.o. stojí minimálne 150 EUR, čo predstavuje výšku súdneho poplatku pri elektronickom konaní. Zvyšok predstavuje odmena advokáta či notára za jeho právne služby. Odmena sa stanovuje po dohode s klientom. V advokátskej kancelárii, napríklad tu je odmena za služby advokáta vo výške 80 EUR.

Autor článku

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím