Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
14. apríl 2020
0
830

Koronavírus a podnikanie

Krátke zhrnutie právnych predpisov súvisiacich s podnikaním architektov a chodom ateliérov.
Koronavírus a podnikanie

V súvislosti so súčasnou pandémiou koronavírusu COVID 19 je nepochybné, že táto situácia má veľký vplyv nielen na celú ekonomiku a podnikanie, ale aj na podnikanie architektov, či iných profesií z tohto odboru. V tomto krátkom príspevku sa pokúsime zhrnúť odpovede na najčastejšie otázky (stav právnej úpravy ku dňu - 13.04.2020).

 

Odklad platenia odvodov SZČO

Postup nájdete na stránke Sociálnej poisťovne: https://www.socpoist.sk/aktuality-kto-a-ako-si-bude-moct-odlozit-splatky-socialneho-poistneho-za-marec-/48411s68511c

A tiež na webe jednotlivých zdravotných poisťovní: https://www.vszp.sk/platitelia/odklad-splatnosti-preddavkov/

Formulár tiež: https://www.socpoist.sk/cestne-vyhlasenie/68510s

Jedná sa iba o odklad, nie o zrušenie platenia odvodov, takže všetci SZČO povinné odvody tak či tak raz zaplatia (platí momentálne, pokiaľ nedôjde k zmene právnych predpisov). Platí iba na odvody, ktoré platí podnikateľ ako SZČO, nie za odvody na zamestnancov.

Je potrebné si uvedomiť, že pomoc je zameraná iba na SZČO (živnostníkov, slobodné povolania, atď...). Momentálna pomoc sa netýka tých, ktorí podnikajú napríklad ako jednoosobová s.r.o.

 

Paušálny príspevok na náhradu straty príjmu zo samostatnej zárobkovej činnosti

Môžu uplatniť opäť iba SZČO, (nie s.r.o.), ktoré museli svoje prevádzky zatvoriť na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR alebo im poklesli tržby o najmenej 20 % (resp. 10 % v marci). Nárok na príspevok nemá SZČO, ktorá má súbežne uzatvorený pracovný pomer, alebo SZČO, ktorá má zrušenú alebo pozastavenú živnosť.

Celý postup, vrátane žiadostí je prístupný tu: https://www.pomahameludom.sk/

 

Pre zamestnávateľov – príspevok na náhradu mzdy zamestnanca

Platí pre zamestnávateľov – všetkých, vrátane SZČO a s.r.o., ktoré sú zamestnávateľmi, a ktorí museli svoje prevádzky zatvoriť na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR. Oprávneným je zamestnávateľ, vrátane SZČO, ktorá je zamestnávateľom (okrem subjektov verejnej správy), ktorý v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového alebo výnimočného stavu udrží pracovné miesta aj v prípade povinnosti prerušiť alebo obmedziť svoju prevádzkovú činnosť na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR.

Postup, formulár, výška príspevku a ďalšie podrobnosti sú uvedené tu: https://www.pomahameludom.sk/

 

Odklad platenia úverov

O odklad môže požiadať malý zamestnávateľ alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorý s veriteľom uzavrel zmluvu o úvere a dostal sa do omeškania so splácaním úveru alebo mu takéto omeškanie reálne hrozí v dôsledku pandémie COVID-19, alebo je ručiteľom za takýto úver. Kategóriu mikropodnikov, malých a stredných podnikov tvoria podniky, ktoré zamestnávajú menej ako 250 osôb a ktorých ročný obrat nepresahuje 50 mil. eur a/alebo celková ročná súvaha nepresahuje 43 mil. eur.

Podrobnosti tu: https://www.nbs.sk/sk/ofs/zivotne-situacie/vase-financie-a-covid-19/odklad-splatok-podnikatelia

Taktiež je potrebné uvedomiť si, že sa jedná iba o odklad, čiže raz bude musieť byť dlh tak či tak splatený.

Ostatné právne vzťahy

Zákonník práce, Občiansky zákonník, Obchodný zákonník a iné právne predpisy platia naďalej rovnako, takže všetky práva a povinnosti v nich uvedené je potrebné dodržiavať, či už sa týkajú pracovnoprávnych vzťahov, platenia nájomného alebo dodržiavania dohodnutých zmluvných podmienok. Platí teda, že až na vyššie uvedené výnimky sa v právnych vzťahoch nič nezmenilo, a je potrebné riadiť sa platnými právnymi predpismi, či zmluvami a dodržiavať ich. Ak nie ste schopný plniť svoje záväzky vyplývajúce zo zmluvy, skúste sa dohodnúť s druhou zmluvnou stranou.

V prípade potreby Vám vieme poradiť s nastaveniami Vašich zmluvných vzťahov, s výkladom právnych noriem alebo v prípade akýchkoľvek otázok z jednotlivých oblastí práva súvisiacich so súčasnou situáciou. Nájdete nás tu https://advokatluteran.com/ alebo tu https://podnikatelsko.sk/.

Odporúčame naďalej sledovať aktuálny vývoj, na horeuvedených weboch budú k dispozícii vždy aktuálne informácie. Situácia sa môže meniť každým dňom, budeme Vás informovať. Prajeme veľa zdravia v týchto ťažkých časoch!

Autor článku

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím