Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
6. jún 2023
0
70

Presklené vitríny pre klenoty Thurzovho domu v novom svetle

Rozhovor s Ing. arch. Jankou Štofan Stykovou o inštalácii v Thurzovom dome v Banskej Bystrici.
Presklené vitríny pre klenoty Thurzovho domu v novom svetle

Nová expozícia otvára dvere do histórie Banskej Bystrice.

Múzeum Thurzov dom je dominantou Banskej Bystrice. Je ideálnym miestom, kde môžu návštevníci obdivovať umelecké diela a spoznávať našu históriu. Už od návrhu mala expozícia od začiatku ambíciu prinavrátiť nielen výnimočnosť historického domu, aj podnietiť nových návštevníkov k návštevám Stredoslovenského múzea. 

O vzájomnej spolupráci sa rozprával Jakub Miartuš (Domoglass) s Ing.arch. Jankou Štofan Stykovou.

Ako sa zrodila idea pre aktuálny návrh priestoru múzea? Inšpirovali ste sa niečím konkrétnym? 

Pri návrhu som sa inšpirovala nosnou témou expozície Transithistory. V interiéri preto zohráva hlavnú úlohu cesta ako putovanie. Tento koncept nám dovolil pracovať s rôznymi fenoménmi ako hlavná cesta (odkaz na dôležité zbierkové predmety predstavujúci vrchol jednej z ciest), križovatka (miestnosť Banská Bystrica a obce), paralelné cesty (výroba v miestnosti Kraj a jeho regióny), okruh (baníctvo, pltníctvo, hutníctvo, miestnosť sťahovanie obyvateľstva do miest) a cesta do súčasnosti. Návrh zároveň reflektuje krásu historických priestorov a zbierkových predmetov.

Ako vás ovplyvnilo samotné miesto a poloha budovy, kde sa expozícia nachádza (Thurzov dom v historickom jadre mesta Banská Bystrica)? 

Budova samotná, jej historický ráz, krása klenieb a stropov vstupuje do návrhu ako veľmi podstatný element. Návštevník je od prvej miestnosti vtiahnutý do jej histórie a do histórie ako takej. Postupne ho expozícia prevádza cez digitálne zobrazenie zbierkových predmetov až k typickým muzeálnym vitrínam, pričom každá miestnosť poskytuje nové zážitky. Miestnosti majú ľahko identifikovateľné spoločné znaky s ostatnými, aby sa návštevník v priestore dobre orientoval. To všetko prebieha na pozadí/popredí historického interiéru.

Aké inovatívne prvky ste do návrhu zakomponovali? 

Expozícia je koncipovaná tak, aby návštevník zažil viacero spôsobov zobrazenia a podania zbierkových predmetov, od digitálnych exponátov, cez skupinové či individuálne vitríny až po otvorený depozitár. Zároveň sa nám podarilo vytvoriť miestnosť (sťahovanie obyvateľstva do miest), v ktorej sa návštevník stáva súčasťou zbierky. 

Prvky interaktivity, ktoré sú rozmiestnené po priestore vhodne oživujú stálu expozíciu. Zrealizované sú napr. drevené kocky-postupnosť stavby Thurzovho domu, archeologické pieskovisko, labyrint, modrotlačové formy, príklady stolovania, voľne uložené minerály, model váh, paličkovanie, uhliarska míľa, rozložiteľná plť, repliky meštiackych odevov, rozoberateľné hodiny, pexeso, odkazy vo fľaši a ďalšie. 

Expozícia v Thurzovom dome je prehliadkou histórie od prvých sídel po súčasníkov 21.stroročia.

Má aktuálna podoba interiéru múzea aj iný hlbší zmysel, ktorý ste chceli návštevníkom svojim návrhom sprostredkovať?

Koncept interiéru chce vychovávať návštevníkov k zachovávaniu hodnôt, ktoré historická zbierka predstavuje a to vzájomnou dôverou múzea ako inštitúcie a návštevníka. Spôsob vnímania zbierkových predmetov nie je možné zmeniť ak sa nezmení ich spôsob vystavovania. To sme sa týmto projektom rozhodli zmeniť a mnohé predmety sme oslobodili od skla. Návštevník sa tak na viacerých miestach stane súčasťou zbierky. Hranice, ktoré mu stanovujeme sú vo vizuálnej rovine a sú ľahko čitateľné. 

Aká dôležitá je podľa vás súhra architekta, kurátora múzea a realizátora? 

Súhra jednotlivých profesií je vo všetkých projektoch a realizáciách kľúčová. Od nej je závislý výsledok diela.

Ako ste spokojní s priebehom a výsledkom našej spolupráce pri realizácií vášho návrhu a celej prezentácie vystavených exponátov? 

Prístup spoločnosti DOMO GLASS bol pri realizácií vysoko profesionálny, vedeli ste pružne reagovať na neustále zmeny vyplývajúce jednak z technických možností a jednak z požiadaviek na ochranu zbierkových predmetov.

Sú konkrétne detaily, v súvislosti s expozíciou v Thurzovom dome, ktoré by ste chceli vyzdvihnúť (technické detaily, spracovanie alebo z realizácie vášho návrhu)? 

Konkrétne by som vyzdvihla finálnu podobu vitrín v miestnosti Banská Bystrica a jej obce, ktorá prešla pomerne náročným koncepčným vývojom, keďže na začiatku bola predstava zobrazenia zbierkových predmetov vo vrstvách zeme.

Každý architekt, dizajnér má vlastný spoločný menovateľ jeho tvorby, ktorý je vám vlastný a je možné ho nájsť v každom vašom diele? Ako by ste ho opísali ten váš? 

Môj rukopis asi nie je čitateľný úplne na prvý pohľad. Vždy sa snažím rešpektovať danosti lokality, objektov a zohľadniť všetky súvislosti. Každé zadanie sa pre mňa stáva výnimočným bez ohľadu na mierku a celý proces návrhu si ho nesiem v hlave. Máte za sebou už viac návrhov verejných priestorov (knižnica, múzeum) aj privátne projekty.

Čo je vám bližšie?
Bližšie sú mi projekty, ktoré pre mňa predstavujú výzvu.

Radi pri návrhoch pracujete so sklom a kovom? 
Čím je pre vás výnimočná ich kombinácia?

V mojich návrhoch často pracujem s transparentnosťou a kombinácia kov a sklo ich v tejto rovine prezentuje.

Ako ste spokojní s výslednou podobou a celkovou kvalitou diela a kooperácie?

Kooperácia bola na výbornej úrovni počas celej realizácie a verím, že naše spoločné snaženie sa odrazilo aj vo výslednom diele a očarí každého návštevníka múzeua.

(P.R.: Domoglass) Vyrábame sklenené vitríny na mieru. K vitrínam poskujeme komplexné služby spojené s výrobou doplnkových konštrukcii a s ich montážou. Navštívte Stredoslovenské múzeum, vojenské múzeum v Piešťanoch alebo Bratislavský hrad a môžete sa presvedčiť osobne. V prevedení ako závesné vitríny, či presklené vitríny na stenu, naše vitríny uchovávajú cenné trofeje artefaktov historickej hodnoty. V obchodných centrách tvoria sklenené vitríny súčasť predajne spolu s obchodnými priečeliami.

Poloha na mape

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím