Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

JANOŠÍK OKNA-DVEŘE

Valašské Příkazy 55 55
Valašské Příkazy

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

SCHÜCO International KG, o. z. Slovensko

Okná, dvere a fasády

Tomášikova 17
Bratislava

Pergo

Třebětice 102
Holešov

Cortizo Slovakia,

Železničný rad 29
Nová Baňa

PREFA Slovensko s. r. o.

Ladislava Dérera 2749/2
Bratislava - mestská časť Nové Mesto

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

REYNAERS ALUMINIUM s.r.o.

Office: TWINCITY C HubHub, Mlynské Nivy 16
Bratislava

Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
7. september 2022
0
28

CRITICAL DES?!GN: Designers Troublemakers

Výstava a sympózium o kritickom grafickom dizajne.
Začiatok1.9.2022
10:00
Koniec16.9.2022
17:00
MiestoGaléria Medium
AdresaHviezdoslavovo námestie 178/18,
Bratislava,
Slovensko
Druh podujatiaVýstava
KontaktGaléria Medium
opendesignstudiooz@gmail.com

Sympózium o kritickom grafickom dizajne
Dátum: 7/9/2022
Miesto: A4 – Priestor súčasnej kultúry, Bratislava
Moderátorky: Katarína Balážiková, Lenka Hámošová
Program:
13:00 – 14:30 / PREZENTÁCIE
Lucia Kolesárová (SK), Noortje van Eekelen (NL), Roman Novotný (CZ)
14:30 – 14:45 / prestávka
14:45 – 16:15 / PREZENTÁCIE
Francisco Laranjo (UK), Brano Matis (SK), Klára Peloušková (CZ)
16:15 – 16:30 / prestávka
16:30 – 18:00 / PREDNÁŠKA
Anja Groten (NL) – Hackers & Designers


Výstava o kritickom grafickom dizajne
Dátum: 1– 16/9/2022
Miesto: Galéria Medium, Bratislava
Kurátorky: Katarína Balážiková, Lenka Hámošová
Vystavujúci autori: Brave New Alps – Bianca Elzenbaumer (IT), Fabio Franz (IT) / Kate Crawford (AUS), Vladan Joler (SRB) / kuda.org – Branka Čurčić (SRB), Zoran Pantelić (SRB) / Barbora Demovičová (SK) / Noel Douglas (VB) / Noortje van Eekelen (NL) / Futuress – Mio Kojima (CHE), Maya Ober (CHE), Nina Paim (CHE) / Miekke Gerritzen (NL) / Hackers & Designers (NL) / Lenka Hámošová (SK) / Anja Kaiser (DE) / Barbora Krejčová (SK) / Francisco Laranjo (UK) / Peter Liška (SK) / Branislav Matis (SK) / Boris Meluš (SK) / Open Design Studio – Katarína Balážiková (SK), Martin Mistrík (SK) / Ruben Pater (NL) / Lucia Repašská (CZ) / Ľubica Segečová (SK) / Samuel Szabó (SK) / Jan van Toorn (NL)

CRITICAL DES?!GN
DESIGNERS TROUBLEMAKERS
Výstava a sympózium o kritickom grafickom dizajne
Jednodňové medzinárodné sympózium je súčasťou rovnomennej medzinárodnej výstavy CRITICAL DES?!GN / Designers troublemakers, ktorá bude otvorená 1.9.2022 v Galérii Medium v Bratislave. Celý projekt je udalosť, ktorá je na Slovensku jedinečná. Nie preto, že hovorí o dizajne ako o úžitkovej umeleckej disciplíne ale ako o nástroji a advokátovi zmeny v mediálnej spoločnosti. Prináša aktuálny pohľad do kritického dizajnu – oblasti, ktorá je na Slovensku ešte pomerne neprebádaná.

Sympózium prinesie náhľad do kritických projektov pozvaných hostí zo Slovenska a zahraničia. Predstaví verejnosti súčasné snahy dizajnu reflektovať a ovplyvniť spoločnosť a umožní prediskutovať metodologické prístupy, ktoré hostia pri svojej kritickej praxi využívajú. Bude pozostávať z prezentácií domácich a zahraničných praktizujúcich dizajnérov a teoretikov, ktorí predstavia rozmanité metódy súčasnej kritickej praxe a kritický pohľad na súčasnú rolu dizajnu v našej spoločnosti. Výstupom bude webstránka www.critical- design.com, ktorej súčasťou bude interaktívna vizualizácia mapujúca metodologické prístupy, kolaboratívne vznikajúca počas sympózia. Prostredníctvom nej bude môcť publikum interaktívne participovať na zaznamenávaní obsahu sympózia a vracať sa k nej v budúcnosti. Sympózium je orientované primárne na profesionálnych dizajnérov, no je otvorené účasti aj širšiemu publiku, ktoré sa zaujíma o súčasné tendencie v dizajne – disciplíne, ktorá tak výrazne formuje náš súčasný (a tým aj budúci) svet.

Výstava je prvou prehliadkou medzinárodného kritického a angažovaného dizajnu a vizuálnej komunikácie na Slovensku. Vizualizuje a vysvetľuje kontext kritického dizajnu, jeho súčasnú pozíciu a potreby pomocou vybraných diel grafických dizajnérov z oblasti kritického, špekulatívneho, reflektívneho, angažovaného dizajnu.

Výstava prezentuje výber textov a kľúčových projektov domácich a zahraničných autorov z blogzinu Critical Daily, na ktorých ilustruje rozličné metódy kritického dizajnu. Webová stránka www.critical-design.com, vytvorená pri príležitosti výstavy a medzinárodného sympózia Designers Troublemakers, je popudom k interaktívnej participácii a ponúka priestor pre dizajnérov spolupodieľať sa na zmapovaní týchto metodologických prístupov.

Hovorí o kritickom grafickom dizajne ako o advokátovi zmien. Pozícia dizajnéra sa v dnešnej mediálnej spoločnosti a vplyvom štúdií dizajnu mení. Jeho pole pôsobnosti je oveľa širšie – dizajnér nemusí slúžiť iba trhu, sám si môže vyberať obsahy, ktoré chce komunikovať. Dizajn, ktorý vytvárame, už nie je iba nástrojom, je aj nositeľom správ a sám sa stáva dôležitým posolstvom a reflexiou doby, v ktorej žijeme.

Kritický dizajn môže mať rôzne tváre a pomenovania. Niektorí teoretici či praktizujúci autori ho nazývajú sociálne angažovaný, iní zase reflektívny či špekulatívny. Má však rovnaký cieľ – chce priniesť zmeny v spoločnosti, poukazovať na problémy, klásť otázky, vyvolávať diskusiu či spochybňovať zdanlivo nespochybiteľné. Nemusí byť riešením problému – môže byť jeho tvorcom.

Výstava a sympózium vysvetľujú kritické prístupy v dizajne pomocou rozmanitých metodologických prístupov zahraničných a lokálnych dizajnérov prezentovaných na vybraných príkladoch z ich praxe. Často sa nejedná o ustálené a striktne definované metódy, ale o kreatívne autorské prístupy vychádzajúce z úprimného záujmu o svoje okolie, spochybňovanie zabehnutých koľají dizajnérskej profesie a kritickej reflexie našej spoločnosti. Dizajnérske uvažovanie tu nie je v područí požiadaviek priemyslu, ale v spojení s kritickým myslením funguje ako nástroj poznania schopný priniesť odlišné nazeranie na svet a spôsoby, akými preň navrhujeme. Každý autorský prístup je unikát, no z metodologického pohľadu je možné dekódovať konkrétne postupy a ponúknuť tak inšpiráciu ostatným dizajnérom a kritickým tvorcom na ich replikáciu v inom kontexte. Pre slovenské odborné i laické publikum tak môže táto výstava byť dlho chýbajúcim podnetom na zamyslenie a impulzom k vlastnému kritickému uvažovaniu.

KONTEXT

Cieľom projektu je prezentácia medzinárodného kritického a angažovaného dizajnu a vizuálnej komunikácie na Slovensku. Na Slovensku, napriek zvyšujúcemu záujmu o kritický dizajn vo svete, sa podobná prezentačná aktivita ešte nekonala. Je preto je viac než potrebné podporiť otvorený diskurz v tejto odbornej oblasti v dizajne, kritické myslenie dizajnérov na Slovensku a prepojiť domácich dizajnérov so zahraničím.

Projekt vychádza z iniciatívy zakladateľov blogzinu Critical Daily (www.criticaldaily.org), ktorý už štyri niekoľko rokov zbiera a publikuje články o projektoch kritickej praxe v grafickom dizajne. Táto platforma sa v roku 2022 posúva do role iniciátora tohto projektu, ktorým chce podnecovať dizajnérov k aktívnej spoločenskej angažovanosti a kritickému mysleniu. Odborný výskum, ktorého súčasťou je aj www.criticaldaily.org ukázal, že kritický dizajn je v dnešnej dobe relevantná súčasť dizajnérskej profesie a najmä v zahraničí rovnocenná oblasť vo výskume a praxi. Tento internetový časopis a vzdelávacia platforma o kritickej praxi bol spustený v roku 2017 a v roku 2020 mu bola udelená Národná cena za dizajn v kategórii Nové horizonty, čo jeho autorský kolektív motivovalo ešte viac k odbornému výskumu kritického dizajnu.

Na Slovensku sa kritický dizajn podporuje stále veľmi málo, neustále prevažuje trend podporovať formálne a remeselné zručnosti mladých dizajnérov na školách, čo spôsobuje absenciu rozvíjania ich kritického myslenia. Grafickí dizajnéri boli historicky vždy považovaní skôr za neutrálnych profesionálov, ktorí pomáhajú efektívne komunikovať cudzie obsahy – byť v službe klienta. Dnes v dnešnej mediálnej spoločnosti a vplyvom štúdií dizajnu sa ich rola mení. Dostávajú sa do pozície aktívnych účastníkov diskusií a pomocou vizuálneho dizajnu majú možnosť a chuť aktívne sa podieľať na tvorbe verejnej mienky a svetonázoru. Projekt sa taktiež inšpiruje aktuálnym akademickým diskurzom v odbore výskumného dizajnu (Design Research), ktorý kriticky analyzuje obojstranný vzťah dizajnu a spoločnosti. Tento odbor sa zaoberá aj pojmami ako kritický dizajn a kriticky tvoriaci dizajnér, ktorého názor sa v dnešnej dobe už považuje za dôležitý. Kritická prax totiž môže reflektovať udalosti, akcie, ekonomickú situáciu, kultúru, sociálne a ekologické problémy a transformovať súčasné kolektívne vedomie.

Mapa podujatia

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím