Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
7. september 2022
0
40

CRITICAL DES?!GN: Designers Troublemakers

Výstava a sympózium o kritickom grafickom dizajne.
Začiatok1.9.2022
10:00
Koniec16.9.2022
17:00
MiestoGaléria Medium
AdresaHviezdoslavovo námestie 178/18,
Bratislava,
Slovensko
Druh podujatiaVýstava
KontaktGaléria Medium
opendesignstudiooz@gmail.com

Sympózium o kritickom grafickom dizajne
Dátum: 7/9/2022
Miesto: A4 – Priestor súčasnej kultúry, Bratislava
Moderátorky: Katarína Balážiková, Lenka Hámošová
Program:
13:00 – 14:30 / PREZENTÁCIE
Lucia Kolesárová (SK), Noortje van Eekelen (NL), Roman Novotný (CZ)
14:30 – 14:45 / prestávka
14:45 – 16:15 / PREZENTÁCIE
Francisco Laranjo (UK), Brano Matis (SK), Klára Peloušková (CZ)
16:15 – 16:30 / prestávka
16:30 – 18:00 / PREDNÁŠKA
Anja Groten (NL) – Hackers & Designers


Výstava o kritickom grafickom dizajne
Dátum: 1– 16/9/2022
Miesto: Galéria Medium, Bratislava
Kurátorky: Katarína Balážiková, Lenka Hámošová
Vystavujúci autori: Brave New Alps – Bianca Elzenbaumer (IT), Fabio Franz (IT) / Kate Crawford (AUS), Vladan Joler (SRB) / kuda.org – Branka Čurčić (SRB), Zoran Pantelić (SRB) / Barbora Demovičová (SK) / Noel Douglas (VB) / Noortje van Eekelen (NL) / Futuress – Mio Kojima (CHE), Maya Ober (CHE), Nina Paim (CHE) / Miekke Gerritzen (NL) / Hackers & Designers (NL) / Lenka Hámošová (SK) / Anja Kaiser (DE) / Barbora Krejčová (SK) / Francisco Laranjo (UK) / Peter Liška (SK) / Branislav Matis (SK) / Boris Meluš (SK) / Open Design Studio – Katarína Balážiková (SK), Martin Mistrík (SK) / Ruben Pater (NL) / Lucia Repašská (CZ) / Ľubica Segečová (SK) / Samuel Szabó (SK) / Jan van Toorn (NL)

CRITICAL DES?!GN
DESIGNERS TROUBLEMAKERS
Výstava a sympózium o kritickom grafickom dizajne
Jednodňové medzinárodné sympózium je súčasťou rovnomennej medzinárodnej výstavy CRITICAL DES?!GN / Designers troublemakers, ktorá bude otvorená 1.9.2022 v Galérii Medium v Bratislave. Celý projekt je udalosť, ktorá je na Slovensku jedinečná. Nie preto, že hovorí o dizajne ako o úžitkovej umeleckej disciplíne ale ako o nástroji a advokátovi zmeny v mediálnej spoločnosti. Prináša aktuálny pohľad do kritického dizajnu – oblasti, ktorá je na Slovensku ešte pomerne neprebádaná.

Sympózium prinesie náhľad do kritických projektov pozvaných hostí zo Slovenska a zahraničia. Predstaví verejnosti súčasné snahy dizajnu reflektovať a ovplyvniť spoločnosť a umožní prediskutovať metodologické prístupy, ktoré hostia pri svojej kritickej praxi využívajú. Bude pozostávať z prezentácií domácich a zahraničných praktizujúcich dizajnérov a teoretikov, ktorí predstavia rozmanité metódy súčasnej kritickej praxe a kritický pohľad na súčasnú rolu dizajnu v našej spoločnosti. Výstupom bude webstránka www.critical- design.com, ktorej súčasťou bude interaktívna vizualizácia mapujúca metodologické prístupy, kolaboratívne vznikajúca počas sympózia. Prostredníctvom nej bude môcť publikum interaktívne participovať na zaznamenávaní obsahu sympózia a vracať sa k nej v budúcnosti. Sympózium je orientované primárne na profesionálnych dizajnérov, no je otvorené účasti aj širšiemu publiku, ktoré sa zaujíma o súčasné tendencie v dizajne – disciplíne, ktorá tak výrazne formuje náš súčasný (a tým aj budúci) svet.

Výstava je prvou prehliadkou medzinárodného kritického a angažovaného dizajnu a vizuálnej komunikácie na Slovensku. Vizualizuje a vysvetľuje kontext kritického dizajnu, jeho súčasnú pozíciu a potreby pomocou vybraných diel grafických dizajnérov z oblasti kritického, špekulatívneho, reflektívneho, angažovaného dizajnu.

Výstava prezentuje výber textov a kľúčových projektov domácich a zahraničných autorov z blogzinu Critical Daily, na ktorých ilustruje rozličné metódy kritického dizajnu. Webová stránka www.critical-design.com, vytvorená pri príležitosti výstavy a medzinárodného sympózia Designers Troublemakers, je popudom k interaktívnej participácii a ponúka priestor pre dizajnérov spolupodieľať sa na zmapovaní týchto metodologických prístupov.

Hovorí o kritickom grafickom dizajne ako o advokátovi zmien. Pozícia dizajnéra sa v dnešnej mediálnej spoločnosti a vplyvom štúdií dizajnu mení. Jeho pole pôsobnosti je oveľa širšie – dizajnér nemusí slúžiť iba trhu, sám si môže vyberať obsahy, ktoré chce komunikovať. Dizajn, ktorý vytvárame, už nie je iba nástrojom, je aj nositeľom správ a sám sa stáva dôležitým posolstvom a reflexiou doby, v ktorej žijeme.

Kritický dizajn môže mať rôzne tváre a pomenovania. Niektorí teoretici či praktizujúci autori ho nazývajú sociálne angažovaný, iní zase reflektívny či špekulatívny. Má však rovnaký cieľ – chce priniesť zmeny v spoločnosti, poukazovať na problémy, klásť otázky, vyvolávať diskusiu či spochybňovať zdanlivo nespochybiteľné. Nemusí byť riešením problému – môže byť jeho tvorcom.

Výstava a sympózium vysvetľujú kritické prístupy v dizajne pomocou rozmanitých metodologických prístupov zahraničných a lokálnych dizajnérov prezentovaných na vybraných príkladoch z ich praxe. Často sa nejedná o ustálené a striktne definované metódy, ale o kreatívne autorské prístupy vychádzajúce z úprimného záujmu o svoje okolie, spochybňovanie zabehnutých koľají dizajnérskej profesie a kritickej reflexie našej spoločnosti. Dizajnérske uvažovanie tu nie je v područí požiadaviek priemyslu, ale v spojení s kritickým myslením funguje ako nástroj poznania schopný priniesť odlišné nazeranie na svet a spôsoby, akými preň navrhujeme. Každý autorský prístup je unikát, no z metodologického pohľadu je možné dekódovať konkrétne postupy a ponúknuť tak inšpiráciu ostatným dizajnérom a kritickým tvorcom na ich replikáciu v inom kontexte. Pre slovenské odborné i laické publikum tak môže táto výstava byť dlho chýbajúcim podnetom na zamyslenie a impulzom k vlastnému kritickému uvažovaniu.

KONTEXT

Cieľom projektu je prezentácia medzinárodného kritického a angažovaného dizajnu a vizuálnej komunikácie na Slovensku. Na Slovensku, napriek zvyšujúcemu záujmu o kritický dizajn vo svete, sa podobná prezentačná aktivita ešte nekonala. Je preto je viac než potrebné podporiť otvorený diskurz v tejto odbornej oblasti v dizajne, kritické myslenie dizajnérov na Slovensku a prepojiť domácich dizajnérov so zahraničím.

Projekt vychádza z iniciatívy zakladateľov blogzinu Critical Daily (www.criticaldaily.org), ktorý už štyri niekoľko rokov zbiera a publikuje články o projektoch kritickej praxe v grafickom dizajne. Táto platforma sa v roku 2022 posúva do role iniciátora tohto projektu, ktorým chce podnecovať dizajnérov k aktívnej spoločenskej angažovanosti a kritickému mysleniu. Odborný výskum, ktorého súčasťou je aj www.criticaldaily.org ukázal, že kritický dizajn je v dnešnej dobe relevantná súčasť dizajnérskej profesie a najmä v zahraničí rovnocenná oblasť vo výskume a praxi. Tento internetový časopis a vzdelávacia platforma o kritickej praxi bol spustený v roku 2017 a v roku 2020 mu bola udelená Národná cena za dizajn v kategórii Nové horizonty, čo jeho autorský kolektív motivovalo ešte viac k odbornému výskumu kritického dizajnu.

Na Slovensku sa kritický dizajn podporuje stále veľmi málo, neustále prevažuje trend podporovať formálne a remeselné zručnosti mladých dizajnérov na školách, čo spôsobuje absenciu rozvíjania ich kritického myslenia. Grafickí dizajnéri boli historicky vždy považovaní skôr za neutrálnych profesionálov, ktorí pomáhajú efektívne komunikovať cudzie obsahy – byť v službe klienta. Dnes v dnešnej mediálnej spoločnosti a vplyvom štúdií dizajnu sa ich rola mení. Dostávajú sa do pozície aktívnych účastníkov diskusií a pomocou vizuálneho dizajnu majú možnosť a chuť aktívne sa podieľať na tvorbe verejnej mienky a svetonázoru. Projekt sa taktiež inšpiruje aktuálnym akademickým diskurzom v odbore výskumného dizajnu (Design Research), ktorý kriticky analyzuje obojstranný vzťah dizajnu a spoločnosti. Tento odbor sa zaoberá aj pojmami ako kritický dizajn a kriticky tvoriaci dizajnér, ktorého názor sa v dnešnej dobe už považuje za dôležitý. Kritická prax totiž môže reflektovať udalosti, akcie, ekonomickú situáciu, kultúru, sociálne a ekologické problémy a transformovať súčasné kolektívne vedomie.

Mapa podujatia

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím