Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

JANOŠÍK OKNA-DVEŘE

Valašské Příkazy 55 55
Valašské Příkazy

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

SCHÜCO International KG, o. z. Slovensko

Okná, dvere a fasády

Tomášikova 17
Bratislava

Pergo

Třebětice 102
Holešov

Cortizo Slovakia,

Železničný rad 29
Nová Baňa

PREFA Slovensko s. r. o.

Ladislava Dérera 2749/2
Bratislava - mestská časť Nové Mesto

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

REYNAERS ALUMINIUM s.r.o.

Office: TWINCITY C HubHub, Mlynské Nivy 16
Bratislava

Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
19. október 2022
4
1588

Kreatívne a inovačné centrum v Brezne - dvojetapová verejná architektonická súťaž návrhov

Predmetom súťaže je transformácia Mestského domu kultúry na Kreatívne a inovačné centrum.
Vyhlásenie19.10.2022
12:00
Odovzdanie návrhov15.12.2022
14:00
VyhlasovateľMesto Brezno
AdresaNám. gen. M. R. Štefánika 1,
Mesto Brezno,
Slovensko
Druh podujatiaSúťaž
KontaktMgr. art. Alžbeta Kamenská
048/6306 285
alzbeta.kamenska@brezno.sk

Mesto Brezno vyhlasuje verejnú projektovú dvojkolovú architektonickú súťaž. 

Aktuálne Mestský dom kultúry slúži ako kultúrne centrum, ktoré zastrešuje rôzne kultúrne aktivity a spoločenské podujatia. Stretávajú sa tu viaceré záujmové skupiny všetkých vekových kategórií. Okrem ochotníckych a komerčných organizácií je táto budova otvorená aj pre verejnosť. Mesto Brezno plánuje v plnom rozsahu zachovať kinosálu spolu s nadväzujúcimi funkciami a zároveň ich rozšíriť o priestory Centra voľného času a Vývojovo - vedeckého centra pre inovácie v oblasti technológií.

Budova Mestského domu kultúry bola postavená v 60. rokoch ako klubový dom pre spoločnosť Mostáreň a v súčasnosti už len čiastočne vyhovuje požiadavkám organizácií, ktoré ju využívajú. Zmyslom súťaže je teda nájsť optimálne riešenie pre využitie priestorov Mestského domu kultúry ako Kreatívneho a inovačného centra tak, aby boli vytvorené vhodné dispozičné väzby medzi jeho pôvodnými a pridanými prevádzkovými celkami. Súťažný návrh by mal priniesť funkčné a vizuálne atraktívne, moderné riešenie existujúcich priestorov ako aj navrhovaných priestorov nadstavby. Z dôvodu potenciálneho využitia grantových schém pre financovanie rekonštrukcie je dôležitým aspektom nájdenie optima medzi technickými a priestorovými požiadavkami, architektonickým výrazom a ekonomickou náročnosťou. Predpokladané investičné náklady na realizáciu sú do 3 500 000 € bez DPH.

Súťažné podmienky boli overené Slovenskou komorou architektov dňa 06. 10. 2022 pod číslom KA-600/2022.

Okruh účastníkov:

Účastníkom môže byť jedine hospodársky subjekt, ktorý má oprávnenie na výkon podnikania predstavujúceho činnosť uvedenú v §4 a §5 ods. 1a) zák. č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v zn. n. p. (ďalej „ZAA“) alebo podľa ekvivalentnej právnej úpravy platnej v krajine podnikania účastníka.

Termíny:

 • Termín vyhlásenia súťaže: 11. október 2022
 • Lehota na predkladanie súťažných návrhov v 1. etape: 15. december 2022 do 14:00 hod.
 • Lehota na vyhodnotenie 1. etapy súťaže a zaslanie výzvy na účasť v 2. etape: do 20.1.2023
 • Lehota na predkladanie návrhov v 2. etape: do 20.3.2023 do 14:00 hod.
 • Predpokladaná lehota na vyhodnotenie súťaže: 30. marec 2023
 • Predpokladaný termín oznámenia a zverejnenia výsledkov: 13. apríl 2023

Porota:

Predseda:

 • Ing.arch. Štefan Polakovič

Riadni členovia:

 • Ing. arch. Tomáš Boroš , ArtD.
 • Ing. Ing. arch. Róbert Bakyta
 • Ing.arch. Martin Kusý
 • Ing. arch. Ján Králik (závislý od vyhlasovateľa)

Náhradníci poroty:

 • Ing.arch. Martin Repický
 • Mgr. František Roth

Ceny:

 • ceny a odmeny spolu: 35 000 €
 • režijná odmena / účastník 2. etapa: 5 000 €

 

Profil zákazky na portáli ÚVO

Priamy odkaz na stiahnutie súťažných podmienok nájdete TU.

Riešené územie
Riešené územie

 

Súťažné podmienky:

Zadanie:

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím