Hore
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Gerhardt Braun Slovakia k.s.

Pivničné kobky

Drobného 27
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

JANOŠÍK OKNA-DVEŘE

Valašské Příkazy 55 55
Valašské Příkazy

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

SCHÜCO International KG, o. z. Slovensko

Okná, dvere a fasády

Tomášikova 17
Bratislava

VELUX SLOVENSKO spol. s r.o.

Prinášame Vám svetlo

Galvaniho 7 7/A
Bratislava

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

REYNAERS ALUMINIUM s.r.o.

Office: TWINCITY C HubHub, Mlynské Nivy 16
Bratislava

VELUX

Tepelnoizolačné parametre vyhovujú...

VELUX SLOVENSKO spol. s r.o. (výrobca)
VELUX SLOVENSKO spol. s r.o. (distribútor)

MINIMAL / MAXIMAL – kovanie v minimalistickom dizajne

Material & Technology s.r.o. – M&T (výrobca)
Material & Technology s.r.o. – M&T (distribútor)

ISOVER STOPVAP 90

Parozábrana pre difúzne uzatvorené konštrukcie...

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products (výrobca)
Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products (distribútor)

POSUVNÉ DVERE HI-FINITY

Ultra tenký design posuvných dverí HI-FINITY...

Reynaers systems spol. s r.o. (výrobca)
Reynaers systems spol. s r.o. (distribútor)

PANORAMA CELOPRESKLENÉ OKNO HX 300

OTVORENÉ. SVETLÉ. VOĽNÉ.
Veľkoplošné...

Internorm (výrobca)
Internorm (distribútor)

Povrchové temperovanie betónového jadra

Princíp temperovania betónového jadra spočíva...

REHAU s.r.o. (výrobca)
REHAU s.r.o. (distribútor)

Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
22. apríl 2020
0
75

Nadácia mesta Bratislavy

Grantový program KULTÚRA - VÝZVA SPUSTENÁ!
Začiatok22.4.2020
10:00
Koniec30.4.2020
15:00
MiestoBratislava hlavné mesto
AdresaPrimaciálne námestie 1,
Bratislava,
Slovensko
Druh podujatiaPodujatie
KontaktMgr. Zuzana Ivašková
zuzana.ivaskova@bratislava.sk

V súvislosti s mimoriadnou situáciou na Slovensku si Vás dovoľujeme informovať o ZMENÁCH V OTVORENEJ VÝZVE - OPATRENIACH v súvislosti s COVID-19:

Predlžujeme termín uzávierky výzvy v grantovom programe KULTÚRA (pre všetky oblasti) z 31.3.2020 na 30.4.2020 o 15:00, v tomto čase sa systém na podávanie žiadostí uzatvorí. Dôvodom je umožnenie realizátorom projektov prehodnotiť konanie podujatí do termínu, kedy by sme mali poznať viac informácií v súvislosti s vývojom a dopadom koronavírusu a COVID-19.
V súvislosti s momentálnou situáciou Vám odporúčame plánovať kultúrne podujatia v 2. polovici roka. Prípadný posun termínu projektu po schválení žiadosti vzhľadom k tejto situácii bude možný, avšak naďalej platí, že projekt treba realizovať a financie minúť ešte v tomto roku do 15.12.2020.
S platnosťou od 20.03.2020 rušíme fyzické podávanie žiadostí o poskytnutie grantu. Znamená to, že žiadatelia, ktorí od 20.03.2020 vrátane vyplnia a odošlú formulár žiadosti spolu so všetkými povinnými prílohami prostredníctvom systému e-grant, nemusia jeho tlačenú verziu zasielať poštou, či podať na podateľňu mesta.
Hľadáme možnosti, ako predlžiť termín, do ktorého je možné realizovať projekty, o prípadných zmenách budeme informovať obratom a najneskôr 14 dní pred uzávierkou.
Plánované informačné semináre v dňoch 10.03.2020 a 24.03.2020 boli zrušené.
Vzhľadom na vážnosť situácie odporúčame sledovať stránku www.zvladneme.to.

KONZULTÁCIE

V prípade otázok, môžete kontaktovať telefonicky v termínoch: pondelok 13:00-15:00, streda 13:00-15:00, piatok 09:00-11:00 alebo e-mailom:

Mgr. Veronika Húdeková (veronika.hudekova@bratislava.sk, 02 59 356 132)
Mgr. Štefan Jurča (stefan.jurca@bratislava.sk, 02 59 356 590)

Predmetom konzultácií sú výhradne formálne náležitosti a postup pri podávaní žiadostí. Nadácia mesta Bratislavy neposkytuje konzultácie k obsahu žiadostí. Predtým si, prosím, prečítajte FAQ (Často kladené otázky).

O NADÁCII

Nadácia mesta Bratislavy je novým moderným a transparentným systémom grantovej podpory mesta, ktorý spúšťa svoju činnosť v roku 2020. Zaregistrovaná bola 15.1.2020 Ministerstvom vnútra SR pod číslom 203/Na-2002/1224 s Nadačnou listinou schválenou uznesením Mestského zastupiteľstva Hlavného mesta SR Bratislavy č. 336/2019 zo dňa 21.11.2019.

Hlavným poslaním Nadácie mesta Bratislavy je napĺňanie verejných politík mesta v špecifických oblastiach, pre ktoré je nadačné prostredie prirodzené. Základným princípom, ktorý bol pri návrhu systému uplatnený, je princíp „predĺženej ruky“, kedy sa dôvera vkladá do rúk renomovaných odborníkov, nezávislých od mesta a jeho orgánov, ktorí dokážu svojimi skúsenosťami a odbornou erudíciou najlepšie posúdiť kvalitu projektov.

V prvom roku fungovania sa Nadácia mesta Bratislavy bude zameriavať na podporu udržateľnosti kultúry a komunitného života mesta, pričom nahrádza grantový program na podporu kultúry Ars Bratislavensis. Výhody oproti predchádzajúcemu programu sú najmä v navýšení rozpočtu grantového programu, v zrýchlení schvaľovacieho procesu žiadostí a v zavedení elektronického systému na podávanie žiadosti o granty. Pridanou hodnotou je systematická podpora neformálnych iniciatív v oblasti komunít, ako aj jednotlivcov formou umeleckých štipendií.

V roku 2020 Nadácia mesta Bratislavy spustí:

grantový program KULTÚRA (február 2020)
grantový program KOMUNITY (koniec apríla 2020)
štipendijný program UMENIE (koniec apríla 2020)

Grantový program KULTÚRA je zameraný na podporu nezriaďovaných subjektov v oblasti kultúry. Grantový program KOMUNITY je zameraný na podporu komunitných aktivít, pričom žiadateľom môže byť aj neformálna skupina obyvateľov. Štipendijný program UMENIE je určený pre jednotlivcov - profesionálnych umelcov a výskumníkov.

Prepojenie programov
Ako rámec pre rozhodovanie a ďalšie detailnejšie plánovanie činnosti nadácie slúži Programová stratégia Nadácie mesta Bratislavy.

Témy, ktoré tvoria hlavné programové smerovanie nadácie priamo vychádzajú zo strategických politík mesta Bratislavy, so zreteľom na politiky urbánnej udržateľnosti, ktoré prepájajú programové oblasti nadácie do jedného celku. Zámerom je cielenou podporou prispieť k udržateľnému rozvoju mesta Bratislava, v napojení na výzvy, ktorým mesto čelí. Spoločným menovateľom je udržateľný rozvoj mestského ekosystému.

Princípy, na ktorých stoja grantové programy realizované nadáciou sú účinnosť, relevancia, efektivita, udržateľnosť.

Kontakt:
Mgr. Zuzana Ivašková, správkyňa nadácie, zuzana.ivaskova@bratislava.sk

Telefonické konzultácie podávania žiadostí:
Mgr. Veronika Húdeková, tel: 02 59 356 132, e-mail: veronika.hudekova@bratislava.sk

Mgr. Štefan Jurča, 02 59 356 590, e-mail: stefan.jurca@bratislava.sk

Adresovať na:
Nadácia mesta Bratislavy

Primaciálne námestie 1

814 99 Bratislava

Web: Hlavné mesto Bratislava

e-mail: nadacia@bratislava.sk

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím