Hore
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Sto Slovensko, s.r.o.

Stavať zodpovedne

Pribylinská 2
Bratislava

SCHÜCO International KG, o. z. Slovensko

Okná, dvere a fasády

Tomášikova 17
Bratislava

KOMA Modular s.r.o.

Říčanská 1191
Vizovice

VELUX SLOVENSKO spol. s r.o.

Prinášame Vám svetlo

Galvaniho 7 7/A
Bratislava

BMI SLOVENSKO

Šikmé a ploché strech

Mojmírovská 9
Ivanka pri Nitre

ISOVER EPS GREYWALL

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products (výrobca)
Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products (distribútor)

VELUX INTEGRA

Elektrické panoramatické strešné okno s...

VELUX SLOVENSKO spol. s r.o. (výrobca)
VELUX SLOVENSKO spol. s r.o. (distribútor)

CITY moduly

Designový mestský mobiliár v merítku drobnej...

KOMA Modular s.r.o. (výrobca)
KOMA Modular s.r.o. (distribútor)

2N® Indoor Compact

2N® Indoor Compact je vnútorná odpovedacia...

2N TELEKOMUNIKACE, a.s. (výrobca)
2N TELEKOMUNIKACE, a.s. (distribútor)

PANORAMA CELOPRESKLENÉ OKNO HX 300

OTVORENÉ. SVETLÉ. VOĽNÉ.
Veľkoplošné...

Internorm (výrobca)
Internorm (distribútor)

Multizóny

Chýba vám uzavretý priestor, kde môžete...

TECHO, s.r.o. (výrobca)
TECHO, s.r.o. (distribútor)

Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
18. október 2017
0
97

Princípy územného plánovania európskych miest

Tretia konferencia na tému Územného plánovania sa uskutoční v Rezidencii primátora hl.m. Prahy.
Začiatok20.10.2017
08:30
Koniec20.10.2017
16:45
MiestoRezidencia primátora hl.m. Prahy,
AdresaMariánské nám. 1,
Praha 1,
Česká republika
Druh podujatiaPodujatie
KontaktKatarína Boháčová
+420 776 586 632
clovekaprostor@gmail.com

Všichni máme zkušenost, že existují různé krajiny, ale že rozdíly mezi nimi spíš cítíme, než abychom je uměli pojmenovat. Václav Cílek

Slovu „krajina“ rozumíme různě. V triádě sfér lidského prostředí vnímáme krajinu mezi vesmírem, který ji přesahuje, a lidským sídlem, které z ní vlastní prací vydělujeme. České slovo „krajina“ odkazuje k prostoru „na kraji“, ať už lidského sídla, anebo obrazu renesančního malíře. V anglickém překladu takovému chápání nejspíše odpovídá výraz „countryside“.

Krajina jako přirozené lidské prostředí v hlubokém dávnověku je v našem vnímání pevně spojená s přírodou. Z ekologického pohledu je krajinou jen ta část zemského povrchu, která je propojená ekosystémovými vazbami. Ochranou krajiny je v tomto pojetí míněna zejména ochrana krajinných ekosystémů, vymezených v protikladu k těm lokalitám, ve kterých se nevyskytují. Ekologicky vymezené pojetí krajiny se odráží v části české legislativy, například v Zákoně o ochraně přírody. V anglickém překladu takovému chápání nejspíše odpovídá výraz „nature“.

V geografickém pojetí chápeme krajinu jako soubor fyzicko – geografických a antropo – geografických složek prostředí. V nejširším pohledu zahrnuje toto pojetí krajinnou sféru Země jako celek (landscape) a jednotlivé výřezy z ní chápe jako jednotlivé krajiny (landscapes). V tomto kontextu můžeme mluvit o krajině městské (cityscape), vodní (waterscape), průmyslové (industrial landscape) nebo metropoilitní (metropolitan landscape). Takto chápaná krajina pak v sobě obsahuje všechny své složky.

Evropská města čelí podobným výzvám. Charakter metropolitní krajiny při tom přitom hraje klíčovou úlohu ve vnímání kvality života v metropoli v lokálním i globálním měřítku. S probíhající urbanizací jsou na metropolitní krajinu kladeny značné a často protichůdné nároky. Potkávají se tu zájmy bydlení, práce, rekreace, zemědělství, ekologie, dopravní a energetické infrastruktury. Změny krajiny probíhají a stále se zrychlují, přičemž možnosti a zdroje jsou omezené a konečné. Podle průzkumů z různých evropských měst, prezentovaných na mezinárodním workshopu Metropolitan Landscapes and the role of the cities 6. – 7. 9. 2017 v Amsterdamu je kvalita a dosažitelnost krajiny nejvýše hodnoceným kritériem při výběru místa k bydlení ve městě.

Třetí mezinárodní konference z cyklu „Principy územního plánování evropských měst“ je věnována krajinám. Chceme se podělit s českými a zahraničními hosty konference o zkušenosti, postupy a dobré příklady v přístupu k formování metropolitní krajiny Prahy a dalších evropských měst. Konference proběhne na půdě Magistrátu hl. města Prahy – v rezidenci primátora na Mariánském náměstí 1, dne 20. října 2017. Konference je organizována ve spolupráci hlavního města Prahy se spolkem Člověk a prostor, pod záštitou Velvyslanectví Nizozemského království, Velvyslanectví Švédska a pod odbornou záštitou Ústavu urbanismu Fakulty architektury ČVUT.

M.A. Martin Kloda (Člověk a prostor)

Konference se skládá ze tří částí, na širší mezioborový pohled naváží jednotliví přizvaní odborníci ze zahraničí, v třetí části budou prezentovat pojetí krajin v plánování Prahy odborníci z pražského Institutu plánování a rozvoje města (IPR Praha). Konference bude zakončena diskusí, jíž se kromě nově přizvaných přednášejících zúčastní také odborníci z minulých konferencí, kteří jsou se situací Prahy již podrobněji obeznámeni.

1. Část - Uvedení do evropského kontextu: Přestože jsou naše podmínky, situace a kulturní přístupy rozdílné, výzvy se kterými se v našich městech setkáváme jsou si velmi podobné. V hlavních principech vycházíme z definice Historické městské krajiny (Historic Urban Landscape) tak, jak byla přijata v v ústředí UNESCO v roce 2011 (Doporučení o historické krajině)5 a z Evropské úmluvy o krajině (Europeann Landscape Convention, ELC, č. 13/2005 Sb. m. s.). Oba dokumenty obsahují velice blízké pojetí a chápání krajiny. Víme, že kvalita městské a příměstské krajiny je klíčovým faktorem „in the global battle for talent“.6 Zároveň chápeme, že bez vzájemné inspirace a sdílení zkušeností nemůžeme proti rostoucímu tlaku a nárokům na krajinu uspět. O své zkušenosti a dobré příklady se s námi podělí zahraniční hosté konference.

2. Část - Pojetí krajin v Metropolitním plánu Prahy: Krajina je v pojetí Metropolitního plánu chápána v nejširším geografickém významu. Je tvořena zemským povrchem a vším, co je na zemském povrchu relativně setrvávající na jednom místě. Je formována působením přírodních sil a činností člověka. Její součástí jsou složky přírodního charakteru, jako například horniny, půda, voda, vegetace, a složky vytvořené člověkem, tedy vystavěné prostředí. Metropolitní krajina sestává z různých typů krajin různého charakteru. S východisky a přístupy k péči o krajinu v českém prostředí a v Metropolitním plánu se seznámíme

3. Část - Pohledem zahraničních odborníků - diskuse: Abychom mohli uspět v proměňujícím se světě, musíme v něm najít své místo a identitu. I přes odlišnou zkušenost s diskontinuitou historického vývoje sdílíme s městy v atlantickém prostoru společné kulturní tradice. Rychlé společenské změny současného světa se projevují v zrychlujících se trendech proměny krajiny. Evropská města se společně mohou stát silnějšími, spolupráce Prahy s evropskými metropolemi je stejně důležitá v místním i evropském kontextu.

PŘEDNÁŠEJÍCÍ:

 • Antoni Vives, Barcelona, Španělsko
 • Bette Lundh Malmros, Stockholm, Švédsko
 • Giuseppe Cinà, Turín, Itálie
 • Marja van Nieuwkoop, Amsterdam, Holandsko
 • Peter Gero, Hamburk, Německo
 • Koos van Zanen, Amsterdam, Holandsko
 • Martin Klamt, Mnichov, Německo
 • Jiří Klokočka, Kortrijk, Belgie
 • Jiří Plos, Praha, ČR
 • Roman Koucký, Praha, ČR
 • Martin Kubeš, Praha, ČR
 • Marie Smetana, Praha, ČR
 • Jaromír Hainc, Praha, ČR
 • Marin Kloda, Praha, ČR

MODERÁTOR:

 • Josef Smutný, Praha, ČR

 

Mapa podujatia

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím