Hore
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Sto Slovensko, s.r.o.

Stavať zodpovedne

Pribylinská 2
Bratislava

SCHÜCO International KG, o. z. Slovensko

Okná, dvere a fasády

Tomášikova 17
Bratislava

KOMA Modular s.r.o.

Říčanská 1191
Vizovice

VELUX SLOVENSKO spol. s r.o.

Prinášame Vám svetlo

Galvaniho 7 7/A
Bratislava

BMI SLOVENSKO

Šikmé a ploché strech

Mojmírovská 9
Ivanka pri Nitre

ISOVER EPS GREYWALL

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products (výrobca)
Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products (distribútor)

VELUX INTEGRA

Elektrické panoramatické strešné okno s...

VELUX SLOVENSKO spol. s r.o. (výrobca)
VELUX SLOVENSKO spol. s r.o. (distribútor)

CITY moduly

Designový mestský mobiliár v merítku drobnej...

KOMA Modular s.r.o. (výrobca)
KOMA Modular s.r.o. (distribútor)

2N® Indoor Compact

2N® Indoor Compact je vnútorná odpovedacia...

2N TELEKOMUNIKACE, a.s. (výrobca)
2N TELEKOMUNIKACE, a.s. (distribútor)

PANORAMA CELOPRESKLENÉ OKNO HX 300

OTVORENÉ. SVETLÉ. VOĽNÉ.
Veľkoplošné...

Internorm (výrobca)
Internorm (distribútor)

Povrchové temperovanie betónového jadra

Princíp temperovania betónového jadra spočíva...

REHAU s.r.o. (výrobca)
REHAU s.r.o. (distribútor)

Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
16. december 2016
0
706

Súťaž na obnovu parku Janka Kráľa v Trnave

Mesto Trnava vyhlásilo ku dňu 16. 12. 2016 verejnú anonymnú krajinársko – architektonickú súťaž návrhov „Obnova Parku Janka Kráľa v Trnave“. Účelom súťaže je získať najlepší návrh komplexnej obnovy parku Janka Kráľa tak, aby boli splnené náročné funkčné a prevádzkové požiadavky, s požiadavkami na najvyššiu kvalitu krajinársko – architektonického riešenia.
Začiatok16.12.2016
11:00
Koniec31.3.2017
14:00
MiestoMesto Trnava
Adresa ,
Trnava,
Slovensko
Druh podujatiaPodujatie
KontaktBc. Marcela Branišová - sekretár súťaže
marcela.branisova@trnava.sk

Mesto Trnava vyhlásilo 16. decembra minulého roku verejnú anonymnú súťaž návrhov k pripravovanej revitalizácii parku pri autobusovej stanici na Prednádraží. Jednotlivci i autorské kolektívy môžu svoje práce posielať do 31. marca 2017 o 14.00 hod.

Do tvorby zadania súťaže bola v rámci participatívneho plánovania zapojená aj široká verejnosť. Trnavčania a Trnavčanky mali možnosť vysloviť svoj názor a pripomienky v dotazníku distribuovanom do domácností v dotknutej lokalite i zverejnenom na webstránke samosprávy. Okrem toho mestský úrad zorganizoval verejné stretnutie, kde sa mohli prítomní osobne oboznámiť s výsledkami dotazníka, plánovanými krokmi pri revitalizácii Parku Janka Kráľa i podeliť sa o svoje nápady.

Táto forma oslovenia občanov sa ukázala ako efektívna a prínosná, pretože obzvlášť online dotazník sa stretol s veľkým záujmom. Odbor územného rozvoja a koncepcií MsÚ na základe viac než 600 prijatých odpovedí spracoval zadanie súťaže pre spracovateľa.

Súťaž je stále otvorená a veríme, že prinesie spektrum originálnych krajinársko-architektonických riešení usporiadania a funkčného využitia parku. Hľadáme pestré riešenia funkčne odlišných častí tohto územia so zaujímavou, modernou, nadčasovou, ale aj tradičnou vybavenosťou, ktorá umožní naplnenie mnohorakých, trvalých aj sezónnych aktivít, záujmov a cieľov rôznych skupín návštevníkov v zdravom a trvalo udržateľnom prírodnom prostredí s nezameniteľnou identitou parku.

Dátum vyhlásenia súťaže: 16.12.2016.
Termín prihlásenia do súťaže: do 3.2.2017 do 14:00 hod.
Termín odovzdania súťažných návrhov súťažiacimi : 31.3.2017 do 14:00 hod.
Dátum hodnotiaceho zasadnutia súťažnej poroty : 6. 4. a 7. 4. 2017
Lehota na vyhlásenie výsledkov súťaže : do 21.4.2017
Lehota na preplatenie cien a odmien: 19.5.2017

Ceny:

1. cena: 6 000 eur
2. cena: 3 600 eur
3. cena: 2 400 eur

Zloženie poroty:

Závislí na vyhlasovateľovi:
1. Ing. arch. Peter Purdeš, MsÚ Trnava - autorizovaný architekt SKA
2. Ing. Jarmila Garaiová, MsÚ Trnava - koncepcia sadových úprav mesta
Nezávislí na vyhlasovateľovi:
1. Ing. Anna Dobrucká, autorizovaný krajinný architekt SKA
2. Ing. Štefan Lančarič, PhD. autorizovaný krajinný architekt SKA
3. Ing. arch. Tibor Zelenický, autorizovaný architekt SKA
Náhradníci poroty
1. Ing. Juraj Zvědělík, autorizovaný architekt SKA
2. Ing. arch. Bohuslav Pernecký, autorizovaný architekt SKA
Experti poroty s poradným hlasom :
1. JUDr. Peter Bročka, LL.M. - primátor mesta
2. Ing. arch. Tomáš Guniš, MsÚ Trnava - vedúci odboru územného rozvoja a koncepcií
3. Ing. Radomila Škodná, MsÚ Trnava - koncepcia sadových úprav mesta

Situácia riešeného územia
Situácia riešeného územia

 

Cieľom súťaže je získať najvhodnejšie a najlepšie krajinársko-architektonické riešenie priestorového usporiadania a funkčného využitia územia Parku Janka Kráľa v Trnave, ktoré sa stane východiskom pre jeho obnovu.

Mesto Trnava hľadá pestré riešenia funkčne odlišných častí parku so zaujímavou, modernou, nadčasovou, ale aj tradičnou vybavenosťou, ktorá umožní naplnenie mnohorakých, trvalých aj sezónnych (dočasných) aktivít, záujmov a cieľov rôznych skupín návštevníkov v zdravom a trvalo udržateľnom prírodnom prostredí s nezameniteľnou identitou parku. Súťaže sa môžu zúčastniť jednotlivci a kolektívy, pričom aspoň jeden člen súťažného kolektívu musí preukázať odbornú spôsobilosť v oblasti architektúra v zmysle §4 alebo §4a Zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch alebo je rovnocenne oprávnenou osobou podľa príslušnej legislatívy v niektorom zo štátov Európskeho hospodárskeho priestoru a Švajčiarskej konfederácie v zmysle ustanovení súťažných podmienok.

Všetky potrebné podklady k súťaži nájdete na stránke mesta Trnava.

Link na ortofotomapu

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím