Hore
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Gerhardt Braun Slovakia k.s.

Pivničné kobky

Drobného 27
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

SCHÜCO International KG, o. z. Slovensko

Okná, dvere a fasády

Tomášikova 17
Bratislava

KOMA Modular s.r.o.

Říčanská 1191
Vizovice

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Sto Slovensko, s.r.o.

Stavať zodpovedne

Pribylinská 2
Bratislava

Material & Technology s.r.o. – M&T

Sídlo Spoločnosti: Čs. Odboje 1044
Dobruška

Reynaers systems spol. s r.o.

Prievozská 2/ A
Bratislava

2N® Indoor Compact

2N® Indoor Compact je vnútorná odpovedacia...

2N TELEKOMUNIKACE, a.s. (výrobca)
2N TELEKOMUNIKACE, a.s. (distribútor)

MINIMAL / MAXIMAL – kovanie v minimalistickom dizajne

Material & Technology s.r.o. – M&T (výrobca)
Material & Technology s.r.o. – M&T (distribútor)

CITY moduly

Designový mestský mobiliár v merítku drobnej...

KOMA Modular s.r.o. (výrobca)
KOMA Modular s.r.o. (distribútor)

POSUVNÉ DVERE HI-FINITY

Ultra tenký design posuvných dverí HI-FINITY...

Reynaers systems spol. s r.o. (výrobca)
Reynaers systems spol. s r.o. (distribútor)

PANORAMA CELOPRESKLENÉ OKNO HX 300

OTVORENÉ. SVETLÉ. VOĽNÉ.
Veľkoplošné...

Internorm (výrobca)
Internorm (distribútor)

Povrchové temperovanie betónového jadra

Princíp temperovania betónového jadra spočíva...

REHAU s.r.o. (výrobca)
REHAU s.r.o. (distribútor)

Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
31. marec 2020
2
1238

Súťaž: Revitalizácia verejných priestranstiev obce Valaská - Námestie 1. mája

Cieľom súťaže návrhov je výber spracovateľa kompletnej projektovej dokumentácie obnovy námestia a vstupných priestorov pred obecným úradom.
Vyhlásenie31.3.2020
15:00
Odovzdanie návrhov2.7.2020
15:00
VyhlasovateľObec Valaská
AdresaNámestie 1. mája 460/8,
Valaská,
Slovensko
Druh podujatiaSúťaž
KontaktIng. Janka Pohančaníková
048/6711505
janka.pohancanikova@valaska.sk

Súťaž je overená Slovenskou komorou architektov.

Obec Valaská vyhlasuje verejnú, projektovú, architektonicko-krajinársku, jednoetapovú súťaž návrhov "Revitalizácia verejných priestranstiev obce Valaská - Námestie 1. mája". Komplexné riešenie územia by malo reflektovať nové priestorové a funkčné vzťahy a požiadavky na vytvorenie námestia s pobytovým charakterom, ako kultúrno-spoločenského centra Valaskej.  Lokalita niekoľkokrát do roka poskytne priestor spoločenským a kultúrnym podujatiam s maximálnou kapacitou dvetisíc ľudí. Požiadavkou obce je vyriešiť a realizovať priestor pred obecným úradom jednotne a reprezentatívne, s parametrami pre užívanie osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

Porota:

Riadni členovia poroty - nezávislí na vyhlasovateľovi:

 • Ing. arch. Štefan Moravčík, AA SKA - predseda poroty
 • Ing. arch. Roman Turčan, AA SKA - podpredseda poroty
 • Ing. arch. Tomáš Auxt, AA SKA
 • Ing. Barbora Halásová, KA SKA
 • Ing. arch. Peter Iľanovský

Náhradní členovia poroty - nezávislí na vyhlasovateľovi:

 • Ing. arch. Martin Repický, AA SKA
 • Ing. arch. Pavol Kupec, AA SKA

 

Ceny a odmeny:

 1. cena: 5 000 €
 2. cena: 2 500 €
 3. cena: 1 500 €

Termíny:

 • Vyzdvihnutie súťažných podmienok a pomôcok: od vyhlásenia do 01.06.2020 do 15:00 hod.
 • Podávanie žiadosti o vysvetlenie: do 01.06.2020 do 15:00 hod.
 • Odpovede na žiadosti o vysvetlenie: v troch termínoch: 17.04.2020, 08.05.2020 a 5.6.2020
 • Lehota na odovzdanie súťažných návrhov: do 02.07.2020 do 15:00 hodiny na sekretariát Obecného úradu Valaská, Námestie 1. mája 460/8
 • Zasadnutie poroty a vyhodnotenie súťaže: 08.-09.07.2020 o 9:00 hod
 • Lehota na vyhlásenie výsledkov súťaže: do 14 dní od vyhodnotenia súťaže

Doplňujúce informácie k postupu:

Súťaže sa môžu zúčastniť fyzické a právnické osoby alebo tím - kolektív zložený z architekta, respektíve z kolektívu architektov a navrhovateľov, z ktorých minimálne jeden člen riešiteľského kolektívu musí spĺňať požiadavku na odbornú spôsobilosť - autorizáciu SKA v súlade s § 4 (architekt), resp. § 4a (krajinný architekt), zákona č.138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších zmien a predpisov, v súlade s účelom súťaže a v súlade § 34 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní alebo je rovnocenne oprávnenou osobou podľa príslušnej legislatívy v niektorom zo štátov Európskej únie a má svoje sídlo v Slovenskej republike alebo v niektorom z členských štátov Európskej únie. Pre účasť v súťaží je podmienkou predloženie dokladu o odbornej spôsobilosti - osvedčenej kópie autorizačného osvedčenia príslušnej Komory. V priamom rokovacom konaní, na ktoré vyhlasovateľ vyzve účastníka, ktorého návrh porota vyhodnotí ako víťazný, bude vyhlasovateľ požadovať od záujemcu preukázanie splnenia podmienok účasti osobného postavenia v zmysle ust. § 32 ZVO a spôsobom uvedeným v ZVO.

Link na profil zákazky na portáli UVO nájdete tu. 

Súťažné podmienky:

Riešené územie
Riešené územie
Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím