Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

JANOŠÍK OKNA-DVEŘE

Valašské Příkazy 55 55
Valašské Příkazy

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

SCHÜCO International KG, o. z. Slovensko

Okná, dvere a fasády

Tomášikova 17
Bratislava

Pergo

Třebětice 102
Holešov

Cortizo Slovakia,

Železničný rad 29
Nová Baňa

PREFA Slovensko s. r. o.

Ladislava Dérera 2749/2
Bratislava - mestská časť Nové Mesto

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

REYNAERS ALUMINIUM s.r.o.

Office: TWINCITY C HubHub, Mlynské Nivy 16
Bratislava

Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
10. júl 2020
0
1118

Branislav Puškár

doc. Ing. arch., PhD


Slovensko


00421 905 815 324

Zameranie

architektúra, urbanizmus, pedagogická činnosť, publicistika,

Vzdelanie

-

VZDELANIE:

 • 1995 – 1999 Gymnázium, Ul. Ladislava Sáru, Bratislava
 • 1999 – 2005 Ing. arch., Fakulta architektúry, Slovenská technická univerzita v Bratislave,
 • 2005 – 2008 PhD., Fakulta architektúry Slovenská technická univerzita v Bratislave,
 • 2018 doc., odbor Architektúra, Fakulta architektúry, Vysoké učení technické v Brne, Česká republika Názov práce: Scenáre architektonického konceptu inteligentnej budovy

ZAMESTNANIE – ODBORNÁ PRAX (14 rokov):

 • 2019 – súčasnosť vysokoškolský pedagóg, funkčné miesto docent, Ústav architektúry obytných budov, Fakulta architektúry a dizajnu STU
 • 2013 – 2018 prodekan pre rozvoj, Fakulta architektúry STU, Bratislava
 • 2008 – 2019 vysokoškolský pedagóg, funkčné miesto odborný asistent, Ústav architektúry obytných budov, Fakulta architektúry a dizajnu STU
 • 2008 – súčasnosť projektová činnosť v oblasti architektúry a urbanizmu

ČLENSTVÁ, PREDSEDNÍCTVA:

 • 2014 – súčasnosť člen Štátnej skúšobnej komisie na SvF Technickej univerzite v Košiciach
 • 2013 – 2018 člen vedenia FA STU / prodekan pre rozvoj
 • 2013 – 2018 člen kolégia dekanky FA STU
 • 2014 – súčasnosť gestor mobilít Erasmus +
 • 2018 – súčasnosť člen akademického senátu FAD
 • 2018 – súčasnosť člen akademického senátu STU
 • 2019 – súčasnosť člen Štátnej skúšobnej komisie na SvF Vysokej škole bánskej, TU Ostrava
 • 2020 – 2021 člen pracovnej skupiny PS 714 Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR - pre revíziu normy STN 734301 Budovy pre bývanie
 • 2021 – súčasnosť predseda pedagogickej komisie AS STU

RIEŠITEĽSTVO VEDECKO-VÝSKUMNÝCH A ROZVOJOVÝCH PROJEKTOV:

 • 2008 – VEGA Definovanie a transformácia vplyvu nových technologických systémov do princípov navrhovania obytných a občianskych budov.
 • 2013 – 2015 Regiogoes, Creating the Future: Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko.
 • 2015 – 2017 Eliminácia architektonických, informačných a orientačných bariér na STU.
 • 2019 – 2023 Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov, partnerský projekt.
 • 2020 – 2023 Podpora univerzálneho navrhovania, projekt CEDA.

MANAŽMENT ROZVOJOVÝCH AKTIVÍT FAD:

 • 2013 – 2014 Zlepšenie a modernizácia vzdelávacej, technickej a informačno-komunikačnej infraštruktúry – Rekonštrukcia historického objektu 206, FAD v Banskej Štiavnici.
 • 2013 – 2018 Univerzitný vedecký park FA STU / laboratóriá FAD - CNC technológií, rapid prototyping, aplikovanej informatiky, materiálového výskumu, virtuálnych modelov, farby.
 • 2014 – 2016 Výmena okien a otvorových výplní hlavnej budovy FAD.
 • 2015 – 2017 Eliminácia architektonických, informačných a orientačných bariér na STU/ debarierizácia FAD, nové výťahy, nové učebne 06,07, sprístupnenie suterénu hlavnej budovy.
 • 2016 – 2017 Rekonštrukcia respírií Ústavu urbanizmu a Ústavu interiéru FAD.
 • 2017 Rekonštrukcia odovzdávacej stanice tepla v hlavnom objekte FAD.

ODBORNÁ PROFILÁCIA:

Vedecko-pedagogickú činnosť zameriava na oblasť architektúry obytných budov, so špecializáciou na problematiku inteligentných budov. Je spoluriešiteľom medzinárodných vedecko - výskumných projektov realizovaných pod vedením Rakúskej akadémie vied a domácich vedecko - výskumných a rozvojových projektov. Je členom štátnicových komisií viacerých vysokých škôl v ČR a SR. Svoje odborné poznatky uplatňuje v posudzovateľskej a expertnej činnosti pre štátne a odborné inštitúcie. Je autorom a spoluautorom zahraničných a domácich knižných publikácií, publikovaných vedeckých prác v časopisoch a zborníkoch vedeckých konferencií a článkov v odborných a vedeckých časopisoch (121 záznamov v CREPČ). Spracováva posudky, recenzie a oponentúry, je kurátorom architektonických výstav. V tvorivej oblasti je autorom a spoluautorom realizovaných architektonických a umeleckých diel, bol odmenený v architektonických súťažiach a nominovaný na cenu ARCH 2020. Ako prodekan pre rozvoj na Fakulte architektúry STU v Bratislave pôsobil ako manažér a koordinátor štrukturálnych fondov Európskej únie a viacerých investičných a rozvojových projektov na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave. V roku 2018 habilitoval na Fakulte architektúry VUT Brno v odbore Architektúra. Od roku 2020 pôsobí ako odborný garant medzinárodnej konferencie „Inovácie v architektúre a stavebníctve“, lektor a konzultant problematiky inteligentných budov pre štátne inštitúcie a ministerstvá SR.

Výber z portfólia prác

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím