Hore
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Sto Slovensko, s.r.o.

Stavať zodpovedne

Pribylinská 2
Bratislava

SCHÜCO International KG, o. z. Slovensko

Okná, dvere a fasády

Tomášikova 17
Bratislava

KOMA Modular s.r.o.

Říčanská 1191
Vizovice

VELUX SLOVENSKO spol. s r.o.

Prinášame Vám svetlo

Galvaniho 7 7/A
Bratislava

BMI SLOVENSKO

Šikmé a ploché strech

Mojmírovská 9
Ivanka pri Nitre

ISOVER EPS GREYWALL

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products (výrobca)
Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products (distribútor)

VELUX INTEGRA

Elektrické panoramatické strešné okno s...

VELUX SLOVENSKO spol. s r.o. (výrobca)
VELUX SLOVENSKO spol. s r.o. (distribútor)

CITY moduly

Designový mestský mobiliár v merítku drobnej...

KOMA Modular s.r.o. (výrobca)
KOMA Modular s.r.o. (distribútor)

2N® Indoor Compact

2N® Indoor Compact je vnútorná odpovedacia...

2N TELEKOMUNIKACE, a.s. (výrobca)
2N TELEKOMUNIKACE, a.s. (distribútor)

PANORAMA CELOPRESKLENÉ OKNO HX 300

OTVORENÉ. SVETLÉ. VOĽNÉ.
Veľkoplošné...

Internorm (výrobca)
Internorm (distribútor)

Povrchové temperovanie betónového jadra

Princíp temperovania betónového jadra spočíva...

REHAU s.r.o. (výrobca)
REHAU s.r.o. (distribútor)

Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
21. november 2016
0
372

Katarína Andrášiová

Ing. arch., PhD.

Bratislava
Slovensko


Zameranie

architektúra, veda, výskum, špecialista, publicistika,

Vzdelanie

1989 - 1994
Slovenská vysoká škola technická v Bratislave, Fakulta architektúry
www.fa.stuba.sk
2003 - 2006
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta architektúry, Ústav dejín a teórie architektúry
www.fa.stuba.sk
Doktorandské štúdium

Prax

1994 - 2000
Samostatne zárobkovo činná osoba


2006 - 2015
Slovenská akadémia vied, Ústav stavebníctva a architektúry, oddelenie architektúry
vedecká pracovníčka

2015 - súčasnosť
Ministerstvo dopravy výstavby a regionálneho rozvoja SR, oddelenie mestského rozvoja


Odborné zameranie a pôsobenie

1994 – 2000

Pôsobenie v oblasti Horného Gemera (okres Rožňava), založenie mimovládnej organizácie, spolupráca s miestnymi samosprávami, aktivity zamerané na uchovávanie a zveľaďovanie kultúrneho a prírodného dedičstva vidieka Horného Gemera.

od 2006

V súčasnosti pracuje na oddelení mestského rozvoja na Ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, kde sa podieľa na tvorbe národnej koncepcie mestského rozvoja. V rokoch 2006 – 2015 pracovala ako vedecká pracovníčka oddelenia architektúry Ústavu stavebníctva a architektúry SAV v Bratislave. Venuje sa výskumu, dokumentácii a propagácii architektúry 20. storočia na Slovensku s osobitným zameraním na architektúru a osobnosti architektov šesťdesiatych a sedemdesiatych rokov 20. storočia, kde zároveň využíva metódy kvalitatívneho výskumu. Členka medzinárodnej organizácie DOCOMOMO (Medzinárodná pracovná spoločnosť pre výskum, dokumentáciu a ochranu budov a sídelných celkov obdobia Moderného hnutia). Publikovala viaceré vedecké a odborné práce zamerané na modernú architektúru a urbanizmus na Slovensku.

 

 Najvýznamnejšie publikácie

  • Konček Skoček Titl. Publikácia vydaná pri príležitosti udelenia Ceny Emila Belluša architektom Ferdinandovi Končekovi, Iľjovi Skočekovi a Ľubomírovi Titlovi za celoživotné dielo. Editorka Katarína Andrášiová. Bratislava, Spolok architektov Slovenska 2016. 66 s.
  • ANDRÁŠIOVÁ, Katarína – DULLA, Matúš – HABERLANDOVÁ, Katarína – MORAVČÍKOVÁ, Henrieta – PASTOREKOVÁ, Laura – SZALAY, Peter:  Plánované neplánované mestá: Moderné urbanistické koncepcie v tradičnej mestskej štruktúre. Architektúra & urbanizmus 49, 2015, č. 3 – 4, s. 83 – 103.
  • SZALAY, Peter – HABERLANDOVÁ, Katarína – ANDRÁŠIOVÁ, Katarína – BARTOŠOVÁ, Nina – Ateliér BOGÁR KRÁLIK URBAN: Moderná Bratislava. Bratislava, Marenčin PT 2015. 320 s.
  •  Urbanita. Časopis o územnom plánovaní. Editorka čísla Pamiatky modernej architektúry Katarína Andrášiová. Bratislava, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. Štvrťročník, ročník 27, júl 2015. ISSN 0139-5912.
  •  MORAVČÍKOVÁ, Henrieta – SZALAY, Peter – ANDRÁŠIOVÁ, Katarína – BARTOŠOVÁ, Nina: Identita a diferencia : Monitorovanie a hodnotenie najvýznamnejších diel modernej architektúry na Slovensku. Architektúra & urbanizmus 47, 2013, č. 3 – 4, s. 144 – 169.
  •  ANDRÁŠIOVÁ, Katarína – BELIČKOVÁ, Katarína – BEŇUŠKOVÁ, Zuzana – BOBULOVÁ, Lenka – MLÁDEK-RAJNIAKOVÁ, Jana – NOVÁKOVÁ, Katarína – OLŠAVSKÁ, Miriam – PARÍKOVÁ, Magdaléna – PROFANTOVÁ, Zuzana – ŠEBO, Dušan: Žili sme v socializme I. Kapitoly z etnológie každodennosti. Bratislava, Ústav etnológie SAV 2012. 350 s.
  •  ANDRÁŠIOVÁ, Katarína: Obnova modernej architektúry vo vnímaní dnešných architektov. Architektúra & urbanizmus 44, 2010, č. 3 – 4, s. 294 – 309.
  •  ANDRÁŠIOVÁ, Katarína: Architektúra a architekti v období socializmu a po roku 1989. In: Hodnota zmeny – zmena hodnoty: demarkačný rok 1989. Ed. Zuzana Profantová. Bratislava, Ústav etnológie SAV, Národopisná spoločnosť Slovenska 2009, s. 161 – 184.
  • URLICH, Petr – VORLÍK, Petr – FILSAKOVÁ, Beryl – ANDRÁŠIOVÁ, Katarína – POPELOVÁ, Lenka: Šedesátá léta v architektuře očima pamětníků. Praha, Česká technika – nakladatelství ČVUT 2006. 304 s.

Kontakt - interaktívna mapa

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím