Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
21. november 2016
0
855

Katarína Andrášiová

Ing. arch., PhD.

Bratislava
Slovensko


Zameranie

architektúra, veda, výskum, špecialista, publicistika,

Vzdelanie

1989 - 1994
Slovenská vysoká škola technická v Bratislave, Fakulta architektúry
www.fa.stuba.sk
2003 - 2006
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta architektúry, Ústav dejín a teórie architektúry
www.fa.stuba.sk
Doktorandské štúdium

Prax

1994 - 2000
Samostatne zárobkovo činná osoba


2006 - 2015
Slovenská akadémia vied, Ústav stavebníctva a architektúry, oddelenie architektúry
vedecká pracovníčka

2015 - 2020
Ministerstvo dopravy výstavby a regionálneho rozvoja SR, oddelenie mestského rozvoja


2021 -
Ministerstvo životného prostredia SR, odbor tvorby krajiny


Odborné zameranie a pôsobenie

1994 – 2000

Pôsobenie v oblasti Horného Gemera (okres Rožňava), založenie mimovládnej organizácie, spolupráca s miestnymi samosprávami, aktivity zamerané na uchovávanie a zveľaďovanie kultúrneho a prírodného dedičstva vidieka Horného Gemera.

od 2006

Práca na oddelení mestského rozvoja na Ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, kde sa podieľa na tvorbe národnej koncepcie mestského rozvoja. V rokoch 2006 – 2015 pracovala ako vedecká pracovníčka oddelenia architektúry Ústavu stavebníctva a architektúry SAV v Bratislave. Venuje sa výskumu, dokumentácii a propagácii architektúry 20. storočia na Slovensku s osobitným zameraním na architektúru a osobnosti architektov šesťdesiatych a sedemdesiatych rokov 20. storočia, kde zároveň využíva metódy kvalitatívneho výskumu. Členka medzinárodnej organizácie DOCOMOMO (Medzinárodná pracovná spoločnosť pre výskum, dokumentáciu a ochranu budov a sídelných celkov obdobia Moderného hnutia). Publikovala viaceré vedecké a odborné práce zamerané na modernú architektúru a urbanizmus na Slovensku.

MDV SR  - Bola členkou pracovnej skupiny pre prípravu aktualizácie Stratégie adaptácie SR na zmenu klímy. Venovala sa problematike zhodnocovania nevyužívaných a zanedbaných území v intravilánoch miest.

 

 Najvýznamnejšie publikácie

  • Konček Skoček Titl. Publikácia vydaná pri príležitosti udelenia Ceny Emila Belluša architektom Ferdinandovi Končekovi, Iľjovi Skočekovi a Ľubomírovi Titlovi za celoživotné dielo. Editorka Katarína Andrášiová. Bratislava, Spolok architektov Slovenska 2016. 66 s.
  • ANDRÁŠIOVÁ, Katarína – DULLA, Matúš – HABERLANDOVÁ, Katarína – MORAVČÍKOVÁ, Henrieta – PASTOREKOVÁ, Laura – SZALAY, Peter:  Plánované neplánované mestá: Moderné urbanistické koncepcie v tradičnej mestskej štruktúre. Architektúra & urbanizmus 49, 2015, č. 3 – 4, s. 83 – 103.
  • SZALAY, Peter – HABERLANDOVÁ, Katarína – ANDRÁŠIOVÁ, Katarína – BARTOŠOVÁ, Nina – Ateliér BOGÁR KRÁLIK URBAN: Moderná Bratislava. Bratislava, Marenčin PT 2015. 320 s.
  •  Urbanita. Časopis o územnom plánovaní. Editorka čísla Pamiatky modernej architektúry Katarína Andrášiová. Bratislava, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. Štvrťročník, ročník 27, júl 2015. ISSN 0139-5912.
  •  MORAVČÍKOVÁ, Henrieta – SZALAY, Peter – ANDRÁŠIOVÁ, Katarína – BARTOŠOVÁ, Nina: Identita a diferencia : Monitorovanie a hodnotenie najvýznamnejších diel modernej architektúry na Slovensku. Architektúra & urbanizmus 47, 2013, č. 3 – 4, s. 144 – 169.
  •  ANDRÁŠIOVÁ, Katarína – BELIČKOVÁ, Katarína – BEŇUŠKOVÁ, Zuzana – BOBULOVÁ, Lenka – MLÁDEK-RAJNIAKOVÁ, Jana – NOVÁKOVÁ, Katarína – OLŠAVSKÁ, Miriam – PARÍKOVÁ, Magdaléna – PROFANTOVÁ, Zuzana – ŠEBO, Dušan: Žili sme v socializme I. Kapitoly z etnológie každodennosti. Bratislava, Ústav etnológie SAV 2012. 350 s.
  •  ANDRÁŠIOVÁ, Katarína: Obnova modernej architektúry vo vnímaní dnešných architektov. Architektúra & urbanizmus 44, 2010, č. 3 – 4, s. 294 – 309.
  •  ANDRÁŠIOVÁ, Katarína: Architektúra a architekti v období socializmu a po roku 1989. In: Hodnota zmeny – zmena hodnoty: demarkačný rok 1989. Ed. Zuzana Profantová. Bratislava, Ústav etnológie SAV, Národopisná spoločnosť Slovenska 2009, s. 161 – 184.
  • URLICH, Petr – VORLÍK, Petr – FILSAKOVÁ, Beryl – ANDRÁŠIOVÁ, Katarína – POPELOVÁ, Lenka: Šedesátá léta v architektuře očima pamětníků. Praha, Česká technika – nakladatelství ČVUT 2006. 304 s.

Kontakt - interaktívna mapa

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím