Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

JANOŠÍK OKNA-DVEŘE

Valašské Příkazy 55 55
Valašské Příkazy

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

SCHÜCO International KG, o. z. Slovensko

Okná, dvere a fasády

Tomášikova 17
Bratislava

Pergo

Třebětice 102
Holešov

Cortizo Slovakia,

Železničný rad 29
Nová Baňa

PREFA Slovensko s. r. o.

Ladislava Dérera 2749/2
Bratislava - mestská časť Nové Mesto

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

REYNAERS ALUMINIUM s.r.o.

Office: TWINCITY C HubHub, Mlynské Nivy 16
Bratislava

Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
21. november 2016
0
738

Katarína Andrášiová

Ing. arch., PhD.

Bratislava
Slovensko


Zameranie

architektúra, veda, výskum, špecialista, publicistika,

Vzdelanie

1989 - 1994
Slovenská vysoká škola technická v Bratislave, Fakulta architektúry
www.fa.stuba.sk
2003 - 2006
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta architektúry, Ústav dejín a teórie architektúry
www.fa.stuba.sk
Doktorandské štúdium

Prax

1994 - 2000
Samostatne zárobkovo činná osoba


2006 - 2015
Slovenská akadémia vied, Ústav stavebníctva a architektúry, oddelenie architektúry
vedecká pracovníčka

2015 - 2020
Ministerstvo dopravy výstavby a regionálneho rozvoja SR, oddelenie mestského rozvoja


2021 -
Ministerstvo životného prostredia SR, odbor tvorby krajiny


Odborné zameranie a pôsobenie

1994 – 2000

Pôsobenie v oblasti Horného Gemera (okres Rožňava), založenie mimovládnej organizácie, spolupráca s miestnymi samosprávami, aktivity zamerané na uchovávanie a zveľaďovanie kultúrneho a prírodného dedičstva vidieka Horného Gemera.

od 2006

Práca na oddelení mestského rozvoja na Ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, kde sa podieľa na tvorbe národnej koncepcie mestského rozvoja. V rokoch 2006 – 2015 pracovala ako vedecká pracovníčka oddelenia architektúry Ústavu stavebníctva a architektúry SAV v Bratislave. Venuje sa výskumu, dokumentácii a propagácii architektúry 20. storočia na Slovensku s osobitným zameraním na architektúru a osobnosti architektov šesťdesiatych a sedemdesiatych rokov 20. storočia, kde zároveň využíva metódy kvalitatívneho výskumu. Členka medzinárodnej organizácie DOCOMOMO (Medzinárodná pracovná spoločnosť pre výskum, dokumentáciu a ochranu budov a sídelných celkov obdobia Moderného hnutia). Publikovala viaceré vedecké a odborné práce zamerané na modernú architektúru a urbanizmus na Slovensku.

MDV SR  - Bola členkou pracovnej skupiny pre prípravu aktualizácie Stratégie adaptácie SR na zmenu klímy. Venovala sa problematike zhodnocovania nevyužívaných a zanedbaných území v intravilánoch miest.

 

 Najvýznamnejšie publikácie

  • Konček Skoček Titl. Publikácia vydaná pri príležitosti udelenia Ceny Emila Belluša architektom Ferdinandovi Končekovi, Iľjovi Skočekovi a Ľubomírovi Titlovi za celoživotné dielo. Editorka Katarína Andrášiová. Bratislava, Spolok architektov Slovenska 2016. 66 s.
  • ANDRÁŠIOVÁ, Katarína – DULLA, Matúš – HABERLANDOVÁ, Katarína – MORAVČÍKOVÁ, Henrieta – PASTOREKOVÁ, Laura – SZALAY, Peter:  Plánované neplánované mestá: Moderné urbanistické koncepcie v tradičnej mestskej štruktúre. Architektúra & urbanizmus 49, 2015, č. 3 – 4, s. 83 – 103.
  • SZALAY, Peter – HABERLANDOVÁ, Katarína – ANDRÁŠIOVÁ, Katarína – BARTOŠOVÁ, Nina – Ateliér BOGÁR KRÁLIK URBAN: Moderná Bratislava. Bratislava, Marenčin PT 2015. 320 s.
  •  Urbanita. Časopis o územnom plánovaní. Editorka čísla Pamiatky modernej architektúry Katarína Andrášiová. Bratislava, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. Štvrťročník, ročník 27, júl 2015. ISSN 0139-5912.
  •  MORAVČÍKOVÁ, Henrieta – SZALAY, Peter – ANDRÁŠIOVÁ, Katarína – BARTOŠOVÁ, Nina: Identita a diferencia : Monitorovanie a hodnotenie najvýznamnejších diel modernej architektúry na Slovensku. Architektúra & urbanizmus 47, 2013, č. 3 – 4, s. 144 – 169.
  •  ANDRÁŠIOVÁ, Katarína – BELIČKOVÁ, Katarína – BEŇUŠKOVÁ, Zuzana – BOBULOVÁ, Lenka – MLÁDEK-RAJNIAKOVÁ, Jana – NOVÁKOVÁ, Katarína – OLŠAVSKÁ, Miriam – PARÍKOVÁ, Magdaléna – PROFANTOVÁ, Zuzana – ŠEBO, Dušan: Žili sme v socializme I. Kapitoly z etnológie každodennosti. Bratislava, Ústav etnológie SAV 2012. 350 s.
  •  ANDRÁŠIOVÁ, Katarína: Obnova modernej architektúry vo vnímaní dnešných architektov. Architektúra & urbanizmus 44, 2010, č. 3 – 4, s. 294 – 309.
  •  ANDRÁŠIOVÁ, Katarína: Architektúra a architekti v období socializmu a po roku 1989. In: Hodnota zmeny – zmena hodnoty: demarkačný rok 1989. Ed. Zuzana Profantová. Bratislava, Ústav etnológie SAV, Národopisná spoločnosť Slovenska 2009, s. 161 – 184.
  • URLICH, Petr – VORLÍK, Petr – FILSAKOVÁ, Beryl – ANDRÁŠIOVÁ, Katarína – POPELOVÁ, Lenka: Šedesátá léta v architektuře očima pamětníků. Praha, Česká technika – nakladatelství ČVUT 2006. 304 s.

Kontakt - interaktívna mapa

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím