Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
24. marec 2015
0
1518

Karfík Vladimír

Prof. Dr. h. c. Ing. arch
/ +06.06.1996


Slovensko


Zameranie

architektúra, urbanizmus, krajinná architektúra, pedagogická činnosť, veda,

Prax

1927 - 1930
Prax v USA z toho dva roky u Franka Lloyda Wrighta


1930 - 1946
Stavebná a projekčná kancelária firmy Baťa v Zlíne
Vedúci ateliéru.

1946 - 1971
Fakulta architektúry Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave
Profesor pre priemyselné, dopravné, administratívne a distribučné stavby. V rokoch 1955-1957 bol dekanom fakulty.

1971 - 1979
URBION - Inštitút urbanizmu a územného plánovania.
Vedecký pracovník.

1979 - 1983
Technická univerzita - Malta
Profesor architektonickej tvorby.

O mne

Je jedným z kľúčových osobností československej modernej architektúry. Karfíkove stavby sa vyznačujú čistou dispozíciou, precíznym konštrukčným riešením a výtvarnou kultivovanosťou. Venoval sa navrhovaniu viacerých druhov stavieb, osobitne priemyselných, dopravných, administratívnych a distribučných.

Narodil sa 26. októbra 1901 v Idriji, v dnešnom Slovinsku, v rodine českého závodného lekára Františka Karfíka a jeho manželky Hermíny. Bol najstarší z troch súrodencov. Mal brata Václava a sestru Jarmilu.
V roku 1904 sa celá rodina presťahovala do Prahy.

Po vyštudovaní Fakulty architektúry na Českom vysokom učení technickom v Prahe odišiel v rokoch 1925-1930 získavať skúsenosti do Francúzka a USA. Okrem iného absolvoval prax aj v ateliéroch Le Corbusiera a Franka Lloyda Wrighta. Zoznámil so základnými princípmi, ktoré postupne ovládli modernú architektúru i urbanizmus.
V roku 1930 sa oženil s Jaroslavou Žižkovou.

V roku 1930 sa vrátil do Československa. Stal sa vedúcim projektového oddelenia Baťových závodov v Zlíne, kde pôsobil až do roku 1946. Položil tu základ zlínskej modernej architektúry, ktorá je v rámci funkcionalizmu ojedinelým fenoménom. Karfíková tvorba sa vyznačovala moderným funkčným a konštrukčným poňatím a metódami štandardizácie a typizácie. Vďaka jednotnému Karfíkovmu štýlu získalo mesto Zlín jedinečný architektonický výraz a Jan Antonín Baťa výrazný firemný imidž. Ako rástlo Baťova impérium, vysielal Baťa Karfíka aj do zahraničia, aby tu navrhoval a realizoval kompletnú podobu jeho pobočiek.

V období 1931-1956 je členom medzinárodného združenia CIAM.

po 2. svetovej vojne skončila a Vladimír Karfík odchádza na pozvanie prof. Emila Belluša do Bratislavy, kde bol na Fakulte architektúry Slovenskej vysokej školy technickej (SVŠT) od roku 1946 vymenovaný profesorom pre priemyselné, dopravné, administratívne a distribučné stavby. V rokoch 1955 -1957 bol dekanom fakulty. Súčasne projektoval a realizoval stavby. V tomto období navrhol množstvo vysokých škôl, priemyselných stavieb a závodov, administratívnych budov a bytových sídlisk po celom Slovensku.

V roku 1971 sa stáva vedeckým pracovníkom URBIONu v Bratislave a venuje sa prednáškovej a konzultačnej činnosti.

K jeho najvýznamnejším dielam patria (zdroj Wikipedia):
1930 Spoločenský dom Zlíně
1931-1934 Dom obuvi Baťa v Brne, v Bratislave, v Liberci
1931-1934 Školy a učňovské domovy v Zlíně
1934 Obchodný dom Baťa v Amsterdame
1933 Návrhy závodov Baťa v Tilbury v Anglicku
1936 Spoločenský dom a internát v Otrokovicích
1936 Administratívna budova Baťových závodov v Zlíně
1939 Kúpalisko v Otrokoviciach a v Zlíne
1947 Závod a sídlisko Závodu mieru v Bratislave
1947 Chemicko-technologická fakulta SVŠT v Bratislave
1952 Prvé experimentálne veľkopanelové domy v ČSR Kmeťovom nám. v Bratislave
1953 Vysoká škola ekonomická a farmaceutická fakulta v Bratislave
1969 Administratívna budova Martimexu v Martine
1971 Ústav aplikovanej kybernetiky SAV v Bratislave
1974 Rada obytných domov a víl v Bratislave a Zlíně
1977 Prístavba Univerzity Komenského v Bratislave

Bibliografia:
Dulla, M.: Dejiny architektúry 20. stor. STU, Bratislava 2002, str. 25.
Dulla, M. – Moravčíková, H.: Kto je kto v architektúre na Slovensku. Informačné stredisko architektúry Spolku architektov Slovenska, Bratislava 1995, str. 72.
Dulla, M. – Moravčíková, H.: Architektúra Slovenska v 20. storočí. Slovart, Bratislava 2002, str. 116, 117, 119, 120, 121, 185, 359, 384, 401, 407, 410, 413, 417, 420.
Dulla, M. a kol.: Majstri architektúry. Perfekt 2005, Bratislava, str. 62, 63.
Fakulta architektúry a Spolok architektov Slovenska: Vladimír Karfík 1901-2001 /zborník príspevkov z vedeckej konferencie/. Fakulta architektúry STU, Bratislava 2001.
Karfík, V.: Architekt si spomína. Spolok architektov Slovenska, Bratislava 1993.
Nový, O.: Vladimír Karfík - architekt 20. století. Architektúra a urbanizmus č. 4, 199

Kontakt - interaktívna mapa

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím